Kurs om marxisme, historisk materialisme og økonomisk teori.

2
Terje Skog

Av Terje Skog.

Det er stor uro under himmelen – kriger, flyktningkrise, miljøkrise og økonomisk krise plager folkets liv. Fagbevegelsen angripes og velferdsordninger demonteres. Dagens samfunnsformasjoner duger ikke – alternativer må diskuteres. Det er nødvendig og et skrikende behov for å tilegne seg kunnskap om den kapitalistiske produksjonsmåtens indre sammenheng.

EL og IT Forbundet i Oslo og Akershus arrangerer kurs som behandler grunnleggende problemstillinger i samfunnet. Kurset vil bl.a. ta opp historiske produksjonsmåter, de borgerlige revolusjoner, den kapitalistiske produksjonsmåten, økonomisk teori, den økonomiske og politiske krisa, om basis og overbygning, om religion, filosofi og vitenskap, om marxistisk statsteori og kommunistisk produksjonsmåte.

Kurset er åpent for alle interesserte og kjøres med 5 bolker a 2 dager, fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Oppstart er tirsdag 23. januar. (Oversikt vises nedenfor.)

Foreleser er Jørgen Sandemose.

Kurset avholdes i Oslo sentrum eller i umiddelbar nærhet. Kursavgift (for 10 dager) er kr. 5000,- for fagforeninger (pr. person), kr. 3000,- for privatpersoner med lønnet inntekt og kr. 1500,- for andre. Kursavgiften dekker mat og litteratur. Frist for påmelding er 9. januar. Påmelding gjøres til: post@elogitoa.no

Kursdager og spesifisert innhold
Bolk 1
Tirsdag 23. og onsdag 24. januar
Produksjonsmåter og samfunnsformasjoner

Bolk 2
Tirsdag 6. og onsdag 7. februar
De borgerlige revolusjoner og den kapitalistiske produksjonsmåten

Bolk 3
Tirsdag 20. og onsdag 21. februar
Prissystem og verdikomponenter i den kapitalistiske vareproduksjonen og om økonomisk krise

Bolk 4
Mandag 5. og tirsdag 6. mars
Klasser og jordeiendom. Om basis og overbygning samt om religion og vitenskap

Bolk 5
Tirsdag 20. og onsdag 21. mars
Marxistisk statsteori og om kommunistisk samfunnsformasjon

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. SHO says:

    Det skulle ha vært med en egen bolk 6 her om geopolitisk økonomi. Det er viktig også å forstå den globaliserte økonomi som bla den internasjonale oljeøkonomiens betydning (og det har dessuten skjedd ekstremt mye siden Marx sin død). Sosialisme i et enkelt land er ikke mulig, store deler av verdenssystemet eller hele verdenssystemet må endres samtidig. Og det kan lett skje at Kina bestemmer hvordan det nye internasjonale system blir.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere