God presseetikk eller personhets, Anders Giæver?

0

Av Kari Angelique Jaquesson.

I VG-innlegg 10. desember 2017 der du omtaler en rekke personer og nettaviser skriver du om meg, Anders Giæver: ”Og med trimdronningen og aktivisten Kari Jaquesson som de siste årene har kommet med en rekke kontroversielle utsagn om Israel, om Assadregimet i Syria og om sexkjøpsloven.”

Når du kaller at noe en navngitt person, i dette tilfelle meg, skal ha sagt for kontroversielt ville en fagperson naturligvis i god journalistisk ånd spesifisert hva hen sikter til.
I tillegg ville en fagperson ha bemerket for hvem og i forhold til hva hen mener dette oppfattes som kontroversielt. Du gjør ingen av delene.

Så, Giæver, hva er det du sikter til? Det bør vel leserne dine fått vite?
Vennligst presenter konkrete sitater fra meg, og ikke andres omtale av meg.

Jeg støtter sexkjøploven 100% og mener den skal håndheves. Er dét kontroversielt, altså å mene at en lov vedtatt av våre folkevalgte skal håndheves?

Så, Giæver: Hva har jeg sagt, hvorfor er det kontroversielt, og hvem mener du det er kontroversielt for?

Du forfekter i ditt innlegg at dere driver ærlig butikk i avisene. Det er vanlig at journalister eller redaksjoner tar kontakt med folk de skal omtale for å gi en kommentar på det som blir hevdet om dem. Jeg ble ikke kontaktet av hverken Anders Giæver eller VG. Er det i god journalistisk skikk?

Det har hendt at jeg har omtalt personer i debattinnlegg. Da har avisen ringt opp vedkommende og bedt om en kommentar på det jeg ytret før innleggene mine ble trykket. Men det er kanskje ikke så nøye for ”ordentlige” journalister?

Forrige artikkelThe Holberg Debate 2017: «Propaganda, Facts and Fake News» with J. Assange, J. Pilger & J. Heawood
Neste artikkelJerusalem: Ikke bare Trump, men også Bernie Sanders