– Er Bibelen en sann historie?

11
Koppergruvene i Timna. Foto: Haaretz.

Da Kongressen i USA med 90 stemmer (inkludert Bernie Sanders) vedtok å pålegge president Donald Trump (noe han sikkert var glad for) å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, gjorde den det ved å henvise til byens 3000 år gamle historie. I USA brukes Bibelen fortsatt som om den skulle være en historiebok. Vi ser også at disse argumentene gjenbrukes her hjemme. Derfor kan det være nyttig å lese om hva israelske arkeologer har funnet ut om den tidlige historien i landet. Dette er behandlet i artikkelen Is the Bible a True Story? som er publisert i den israelske avisa Haaretz.

Mange arkeologer i Israel har gått med Bibelen i den ene handa og arkeologspaden i den andre på jakt etter beviser for den gamle jødiske statens eksistens. Men som artikkelen sier, det er ynkelig lite bevis de finner. Går vi tilbake til 1999, så publiserte Haaretz en artikkel av Ze’ev Herzog fra Tel Aviv universitet med tittelen: “The Bible: No evidence on the ground.”

På hva da? Ingen beviser for at jødene utvandret fra Egypt, passerte mirakuløst over Rødehavet, vandret i 40 år i Sinai-ørkenen, ingen beviser for at de erobret landet og delte det opp i 12 stammer, og arkeologen skrev at Davids og Salomos «forente kongedømme» neppe var mer enn et lite stammesamfunn.

Og hva er så status i dag? Haaretz skriver:

«Today, 18 years on, armed with cutting-edge dating and molecular technologies, archaeologists increasingly agree with Herzog that generally, the Bible does not reflect historical truths.»

Det er noen mindre punkter der man har funnet nytt materiale, slik som koppergruvene i Tina og fortet i Qeiyafa, som justerer bildet noe.

Grunnleggerne av israelsk arkeologi gjorde sitt ytterste for å bevise Bibelens historier. Dette var en del av det sionistiske prosjektet, skriver Haaretz. Men de ble skuffet.
De fant ikke spor av noen murer i Jeriko som Joshua skulle ha fått til å ramle sammen. De fant ikke noe spor av utvandringen fra Egypt. De fant ingen beviser på at det hadde vært noe Exodus. Når det gjaldt utvandringen fra Egypt er det en hake til ved den historien. På det tidspunktet da dette angivelig skulle ha skjedd, var også Kanaan under egyptisk kontroll, så man ville ikke ha sluppet unna faraos grep ved å forflytte seg dit. De fant ikke en gang noen dokumentasjon på at kongene David og Salomo hadde levd.

Og status er at man ikke har noe spor av Abraham og hans etterkommere. Når det gjelder Jerusalem, som er stridens kjerne i dag, så finner arkeologene ingen by 1000 år før vår tidsregning. Den amerikanske kongressens vedtak om 3000 års historie har altså ikke noen forankring i virkeligheten.

Så seint som på 900-tallet før vår tidsregning var det bare en ynkelig liten landsby der Jerusalem nå ligger. Ingen by, ingen befestning, ikke noe Davids-tempel.

Haaretz skriver:

«Ben-Ami, now the chief archaeologist for the Central District at the Antiquities Authority, excavated the largest site in Jerusalem in recent decades, the site formerly known as the Givati parking lot by the Old City of Jerusalem.
In the layers that have been peeled off, evidence was found of the entire lifespan of Jerusalem: an Ottoman baking oven, a Byzantine gold hoard, a Roman farmhouse, a Seleucid fortress, a Hasmonean house, down to findings from the period of the Kingdom of Judea in the 9th century B.C.E. Beneath that level, nothing was found.»

Det finnes israelske arkeologer som er uenige med flertallet og som mener å ha funnet beviser for Davids rike. Om de ikke finner så mye i Jerusalem, så viser de til noen monumentale byporter i Tell Hazor i øvre Galilea, som de mener stammer fra den tida David angivelig skal ha levd. Her strides forskerne imidlertid om dateringa. Og kritikerne mener at de ble bygd seinere og antakelig var bygd av et nordlig kongerike i Judea.

Koppergruvene i Timna. Foto: Haaretz.

Koppergruven som er funnet i Timna er et annet punkt som blir holdt fram, eventuelt som bevis for «Kong Salomos miner», som det heter i de mytiske beskrivelsene.
Problemet er at ingen seriøs arkeolog i dag, skriver Haaretz, vil hevde at dersom det fantes en kong Salomo, så ville hans kongerike ha strukket seg så langt som til Timna.

Så langt Haaretz og arkeologene. Sionistene har vært så travelt opptatt av mytebygging for å underbygge sitt eget prosjekt, at de har fått resten av verden til å tro at Bibelen er et slags historisk faktaverk, og dette brukes til å begrunne politikk og voldsbruk i dag. Men når man konsentrerer seg om vitenskapen, er det lite hold i mytene, og det er svært lite igjen som kan bevises. Og da sildrer også grunnlaget for de angivelige historiske rettighetene bort som sand mellom arkeologenes fingre, og med det også det ideologiske grunnlaget for en eksklusiv jødisk stat.

USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad har gravlagt en tostatsløsning som har vært død lenge. Det åpner veien for den eneste realistiske løsningen, en felles stat for alle som bor «mellom elva og havet» og med like rettigheter for alle.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Dette er sjølvsagt ei sak med mange, ikkje minst folkemytologiske og reint folkloristiske sider. Det viktigaste å minne om er at forfattaren for andre gong viser til “Davids tempel” - og der bør eg få korrigere med at den som sette opp templet var sonen hans, Salomo (om han no har levd eller ikkje). Jebushøgda, som templet kviler på, eller moskeen i dag, var truleg rekna som kultstad for den kanaaneiske skaparguden El, før Abraham etter segna kom til området, så det å erobre denne forskansninga var kulturpolitisk avgjerande for David (om han no har levd eller ikkje). Elles er det fint lite å finne om kongane i Israel i eksterne kjelder, bortsett frå eit relieff frå Assyria der kong Jehu kneler for assyrarkongen. Men einkvan form for statsdanning har nok eksistert der, sidan det er påfallande mykje å lyge saman om ein skal skrive ned to kongebøker og to krønikebøker i tillegg til alt det andre. No er det rekna med at alt dette eller mykje av det var munnleg tradisjon, skrive ned under den “babylonske fangenskapen”, som var med på å stadfeste dei sentrale elementa i den “klassiske” jødedomen.
  Men å TRU bokstaveleg på alle delane av første mosebok og fram til om lag krønikebøkene, er like tenleg som om vi skulle ta Ynglingesoga bokstaveleg.

 2. Avatar for Graham Graham says:

  Jeg tror at mange vil tenke 2900 er vel like bra som 3000 år. Hovedpoenget må være at det er et blind spor. Man kan ikke gjøre krav til land idag ut fra “historiske” forbindelser. Skal f.eks. italienere gjøre krav på hele middelhavet, som Mussolini gjorde ut fra Romerriket? Eller krav på “Troja” ut fra Aenied. Skal dagens native amerikanere få tilbake hele USA? Alle vet at de befolket det.

  Mennesker som lever idag og som identifiserer seg med historiske folk ER ikke de historiske folkene. Og som Pål har påpekt er ikke myter historie.

  Det finnes to meget bra bøker skrevet av jøden Shlomo Sand.

  The Invention of the Land of Israel, om nettopp myteskapelsen rundt de historiske statene i Palestina.

  The Invention of the Jewish People, om myteskapelsen rundt koblingen mellom dagens jøder og de historiske folkene som befolket Palestina.

 3. Avatar for FR.ED FR.ED says:

  Det mest interessante i dette er at dagens israelere eller sionister ikke kan påvise å nedstamme fra de som bodde der for 3.000 år siden. Svært mange av dagens israelere har innvandret fra europeiske land. Det er vel antakelig like sannsynlig at det er arabere som palestinere som nedstammer fra det geografiske Israel for 3.000 år siden.

  Israelerne/sionistene hevder rett til et landområde på bakgrunn av sin religiøse tro og ikke med bakgrunn i at de alltid har bodd der, eller kan bevise at de nedstammer fra området. At en skal kunne hevde rett til land og vann på bakgrunn av “religion” eller gammel mytologisk bok, vil gi endel interessante perspektiver. Kanskje nordmenn skulle gjenoppta en moderne variant av tidligere tiders religion og så legge inn krav på Novgorod (Holmgard) som en del av kongeriket Norge?

 4. Her kolliderer artikkelens innhold med fakta.
  Inscription Of Sargon II In His Palace At Khorsabad

  assyrian_head.jpg"Palace of Sargon, the great King, the powerful King, King of the Legions, King of Assyria, Viceroy of the gods at Babylon, King of the Sumers and of the Akkads, favorite of the great gods…

  I besieged and occupied the town of Samaria, and took 27,280 of its inhabitants captive. I took from them 50 chariots, but left them the rest of their belongings. I placed my lieutenants over them; I renewed the obligation imposed upon them by one of the Kings who preceded me…
  Noe som ikke er så kjent : Israel er delt i to, og dette er bekreftet arkeologisk, siden de ble bortført av assyrerkongen som skrev på monumenter, faktisk om det nøyaktige antallet
  27280 som de bortførte i 721 før Kristus.
  Assyriske konger i denne perioden :
  Tiglath-pileser III (Pul) (747-727 B.C.)
  Shalmaneser IV (727-722 B.C.)
  Sargon II (722-705 B.C.)
  Sennacherib (705-681 B.C.)
  http://www.bible-history.com/destruction_of_israel/destruction_of_israel_historical_writings.html

  En annen konge, Jehu sønn av Omri er nevnt på “The black obelisk.”
  http://www.bible-history.com/black-obelisk/what-is-the-black-obelisk.html
  Victory steele of Hazael ( Syrisk fiende ) :
  Aramean king, Hazael, who spoke of having killed 70 rival kings during his conquests. Among his listed victims are kings from the “House of David.”
  Taylor prismen forteller om en av Israels konger fra år 701 BC.
  :Vi har flere arkeologiske bekreftelser på at det var et kongerike der, og fiendene hadde det jo med å fortelle om sine seire over House of David.
  Britisk museum har mange arkeologiske bevis på linker mellom Bibelen og vitenskapen.
  Man har eksempel på at Bibelen forteller en historie, som man ikke har oppdaget arkeologisk, og så kommer vitenskapen etterpå og bekrefter det ved nyere oppdagelser.
  Arkeologien forteller ofte gjennom fiender som skryter via monumenter der Israels konger er nevnt.
  The shrine of the book , funnet av dødehavsrullene, kan man sammenlikne med dagens tekster, for eksempel Esaias boken, når det gjelder om det er forandringer.
  Da assyrerkongen tok med seg store deler av nordriket år 721 før Kristus, ble de bortført, fordi det først og fremst var Guds land, og han gjorde ikke forskjell på dem og de som ble beseiret av Israel, da de tok Jeriko og inntok landet etter utgangen av Egypt. De mistet begge landet, fordi det var betingelser med det å bo der.De ble bortført og ikke var der i år 0. Kun sør riket kom tilbake, representert ved noen få stammer. Resten er spredt rundt i verden,og ble en del av Europa og leder for de nordgående stammene var Dan. De satte navn etter seg på elver og på land.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sennacherib
  Uppsala Universitet har også Silverbibeln fra Wulfila på gotisk, fra 300 tallet som ble gitt goterne.

 5. Avatar for Birgitta Birgitta says:

  Ja , vår verden er bygd opp rundt en myte.
  Politisk religion har formet verden.
  Vi trenger en ny opplysningstid bygd på logikk og rasjonalitet.
  Når det er sagt så tror jeg på en høyere makt.
  Men jeg tror ‘Han’ er logisk og rasjonell.

 6. [quote=“Gatekeeper, post:10, topic:66”]

  Bibelen forteller at noen av Israels stammer ble bortført til Uzbekistan:

  1Krønikerbok 5,26
  “Da opegget Israels Gud assyrerkongen Ful og assyrerkongen Tilgat-Pilneser mot dem, og han bortførte dem, både rubenittene og gadittene og den halve Manasse stamme, og flyttet dem til Halah” ( balkh)
  og Habor( Samarkand ) og Hara (Bokhara, Buxoro) og Gosan-elven,( Amu Darya, / Oxus ) og der er de den dag idag.
  HARA heter nå buxoro.

  (Balkh was regarded as the place where Zoroaster first preached his religion, as well as the place where he died.)

  Judaism


  An ancient Jewish community existed in Balkh as recorded by the Arab historian Al-Maqrizi who wrote that the community was established by the transfer of Jews to Balkh by the Assyrian King Sennacherib.

  Al-Maqrizi inne i firkanten var en historiker som bekreftet det at noen av stammene ble bortført, og ble sendt dit som Bibelen sier, nemlig Hala ( Balkh)
  Hara (Bukhara )
  Habor ( Samarkand ) Uzbekistan ved elven Amu Darya, som før het Gozan.
  Se s.11 i boka The kingdom of afghanistan a historical sketch, kapittel II.
  Se også det med liten skrift som forteller om stammene som ble funnet der, og holdt til i fjellene i Nishapur.

 7. Anbefalt lesning :slight_smile:


  s 287
  Palestine, Juda.
  se også Hezekiah s 288
  Sargon II’s Prism A is an Assyrian tablet inscription describing Sargon II’s (722 to 705 BC) campaigns. The first fragment discovered, K 1668, was discovered in Nineveh in the Library of Ashurbanipal.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere