Varför nådde fascismen inte verkhöjd i Sverige?

8
Tecknaren BertilA sammanfattar landstingsvalet 1934 och kohandelns politiska resultat. Nazisterna var politiskt förintade. Bondeförbundet ökade med 51 765 röster till 16,55% och Socialdemokraterna ökade med 122 103 röster till 41,5%. Nationalsocialisterna, Furugårdare och Lindholmare tillsammans, fick blott 8 754 röster d.v.s. 0,5%.
Jan Myrdal

Av Jan Myrdal.

Varför blev fascismen inte någon massrörelse i Sverige på 1930-talet? Vad kan vi dra för lärdomar?

Det nuvarande intresset för Furugårdare och Lindhomare för sjuttio, åttio år sedan leder vilse. Ty det avgörande med dem är att de aldrig förmådde bli av politisk betydelse. För att låna ett ord från upphovsdebatten nådde de aldrig verkhöjd.


Skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 11 2017


Men i början av nittonhundratrettiotalet fanns en utveckling som höll på att leda fram till ett svenskt fascistiskt parti med verklig massbas. I den hårt drabbande jordbrukskrisen började Bondeförbundet visa tecken på omvandling. Det hade en bakgrund i bland annat Rudolf Kjelléns tankar samtidigt som det nu radikaliserades. Karaktäristiskt är att det som enda dåtida svenska parti antog ett ytterligtgående rasprogram 1933 just som rasläran i svensk vetenskaplig opinion allmänt upphävts och den nytillträdda socialdemokratiska regeringen trots militärens motstånd börjat söka fasa ut den enda gällande och riktningsgivande statliga skrift som fastslagit nödvändigheten av rasens renhet. (Soldatinstruktionens Allmänna del som högerregeringen Lindmans försvarsminister generalmajor Harald Malmberg hade låtit utarbeta och konungen 1929 stadfäst.) Våren 1933 gavs i jordbrukskrisens Sverige en verklig möjlighet för att Bondeförbundet skulle bli ett fascistiskt massparti med avgörande politisk verkhöjd. En rörelse därtill kännetecknad av en militant raslära.

Tecknaren BertilA sammanfattar landstingsvalet 1934 och kohandelns politiska resultat. Nazisterna var politiskt förintade. Bondeförbundet ökade med 51 765 röster till 16,55% och Socialdemokraterna ökade med 122 103 röster till 41,5%. Nationalsocialisterna, Furugårdare och Lindholmare tillsammans, fick blott 8 754 röster d.v.s. 0,5%.

Det som förhindrade detta var det som blev känt som kohandeln, alltså krisuppgörelsen om arbetslöshets- och jordbruksfrågorna 1933 mellan socialdemokrater ledda av Per Albin Hansson och ledande bondeförbundare som Bramstorp och K. G. Westman. Därigenom dränerades det som kunnat bli basen för ett fascistiskt massparti. Trots enskilda rasistiska restpolitiker framstod därefter Bondeförbundet som bonderörelsen, en typisk folkrörelse i det svenska folkhemmet. Jag uttrycker mig på detta sätt då denna uppgörelse för den ena sidan säkrade centrala socialdemokratiska krav samtidigt som den innebar att klasskrav på landsbygden (statarfrågan till exempel) uppsköts. På andra sidan fick Bramstorp som själv var helt ideologifrämmande igenom en av honom eftersträvad jordbrukspolitik och han kunde så få Bondeförbundet med på statliga ingripanden och därmed ut ur det borgerliga samförståndet.

Hur jag då hade sett på detta om jag varit tio år äldre, sexton år alltså, det vet jag. Min kritik hade på klassmässig grund varit principiell. Men nu, sjuttiofem år, tre generationer, senare konstaterar jag att den dräneringen av det som kunnat bli en bas för ett fascistiskt massparti faktiskt räddade det svenska folket från stora lidanden.

Mot trettiotalets sista år var det för alla medvetna – det vet jag då jag kommer ihåg samtalen med olika svenska och utländska gäster vid familjen Myrdals middagsbord – uppenbart att Europa stod inför ett nytt storkrig som drevs fram av Hitler och i detta möjliggjordes av olika med honom direkt sympatiserande eller blott eftergivna grupperingar i olika länder. Men varför skapades det då i Sverige inför detta Andra världskrig inget stort sådant pro Nazityskt parti av det mycket stora antalet traditionellt tysktillvända inom förvaltning, medier och näringsliv vilkas spjutspets var den akademiska elit som i Uppsala och Lund fostrats nationellt och fascistiskt under tjugotal och trettiotal?

Våren 1939 tog Rütger Essén initiativ till ett sådant parti. Han var då en central svensk akademiker, diplomat, författare. Han stod mycket nära Albert Bonniers förlag. Både i nära personkontakt och som författare. Hur central han då var visas av det stora mångbandsverket Vår egen tids historia 1880 – 1939 på Albert Bonniers Förlag:

«Av Gunnar Aspelin, Bo Enander, Rütger Essén, Gösta Jörlin, Yngve Lorents, Ragnar Svanström, Herbert Tingsten, G. Westin Silverstolpe.» Rütger Essén eget från hans utgångspunkter ytterligt välskrivna 888 sidor tjocka bidrag var Band IV, Illusionernas årtionde. Den politiska världsutvecklingen 1917-1930.

Men mot detta Rütger Esséns initiativ tog då på våren 1939 en ledande grupp nationella kring Arvid Fredborg som kraftigt stött såväl Mussolinis fascism som Hitlers nationalsocialism ställning. Arvid Fredborg själv hade nyss varit publikt drivande i Uppsalastudenternas stora och omskrivna möte mot att tyska judiska läkare skulle få fly till Sverige. De tog nu denna nya ställning med en ny nationellt ideologisk analys av Tysklands politik. Nu när Mussolini tagit Tirana och Hitler Prag hade de därmed överträtt nationalismens gränser. I och med detta visade det sig att Hitler som ledare för ett Stortyskland vid vår gräns av egna politiska skäl kunde utgöra en fara för Sverige som nation. Trots den mycket stora ideologiska klyftan som skilde dem från Per Albin Hansson var de därför beredda att samverka med honom om han slog vakt om Sveriges nationella oberoende.

Därmed omintetgjordes planerna på det stora tyskvänliga partiet. Och Rütger Essén tumlade för resten av sitt liv ner från sin centrala intellektuella position. Visst fanns tyskvänner och pronazister i Sverige under kriget, många på höga poster inom stat, näringsliv och medier. Men något stort sådant politiskt parti som kunde utgöra ett direkt hot mot vår nationella existens gavs inte.

Detta skeende 1939 var lika avgörande för vårt folks möjlighet att överleva som kohandeln 1933. Men Fredborg och de andra hade inte omvandlats, blivit antifascister och kämpande demokrater. Detta har fått liberaler och diverse «vänster» att inte kunna förmå se dubbelheten i vad detta betydde först för vårt folks möjlighet att undvika kriget och sedan för Sveriges politiska utveckling efter kriget.

Ty det var en mycket stor och betydelsefull grupp som då 1939 med Fredborg icke ställde upp på Rütger Esséns tänkta stora pronazityska sammanslutning. Forskaren Tobias Hübinette har publicerat namnlistor. Där finns den elit som sedan blev ledande inom politik, näringsliv medier, stat och utrikesförvaltning. Ett betydelsefullt nätverk, man kunde hävda en djup stat, som han skrev mig. Ja, det var detta nätverk som sedan i PHM (Planhushållningsmotståndet) knäckte det Arbetarrörelsens efterkrigsprogram kring vilket alla i och kring arbetarrörelsen tycktes kunna enas för en socialism med svenska förtecken.

Det är för att handla klokt nödvändigt att inse såväl varför vi inte – vilket blev vår lycka – fick ett fascistiskt massparti 1933 och ett stort pronazityskt parti 1939 som att just detta sedan genom skeendets ständiga dubbelhet kom att bidra till efterkrigets elände med NATO-tillvändning och EU-medlemskap.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


8 KOMMENTARER

 1. Varför nämnar inte kamrat Myrdal Sverigedemokraterna i denna analys? Vid riksdagsvalet
  september 2014 blev SD tredje största partiet med 12,9% av rösterna och 49 företrädare.

 2. Fordi SD er et demokratisk parti og i ennå mindre grad enn sosialdemokratene i sin tid, var knyttet til en fascistisk tradisjon i tidligere historie. De venstreorientertes brunbeising av islamkritikere er et forfallstegn som forfølger dagens sosialister helt fram til stupet av egen kollaps, fordi de aldri har greid å overskue sitt frafall fra nasjonal overlevelse og sin blindhet på den nye internasjonale fascismen, som er islamismen i dagens utgave.

 3. Det som Jan Myrdal skriver här är i princip inget nytt. Det är en återupprepning, fast nu med andra historiska exempel, av principer som han drivit sedan 1970-talet. Det enda nya är den skälvkritiska utvikingen «Hade jag då 1933 varit tio år äldre, sexton år alltså, hade min kritik hade på klassmässig grund varit principiell . . .» Slutsatserna för dagens politik är inte lätta att dra och jag varnar för simplistiska slutsatser.

 4. Sverige er allerede medlem av EU hvor den udemokratiske EU-kommisjonen styrer EU (og i praksis er EU-kommisjonen underlagt tysk politikk). I tillegg er Sverige underlagt internasjonale avtaler slik som WTO og globalisering. Skaden er vel allerede skjedd? Fienden sitter allerede ved makten i EU-systemet. På 1930-tallet hadde vel Sverige større selvråderett enn hva Sverige har i dag?

  Den største trusselen fra nazismen i vår tid er nok det som foregår i Ukraina. Dagens nazister kan få samme rolle som det jihadistene har i Midt-Østen hvis vi ikke passer på (bla i form av borgerkrig i sårbare europeiske land).

 5. Trusse fra Øst, Trussel fra Vest, Nord eller Syd….NAVN og BETEGNELSER som gis på visse Politiske Bevegelser, eller skal vi si Mentale Tilstander på et bestemt tidspunkt i Historien betyr INTET, da Den Religiøse og Poloitislke Eliten anveder disse Betegnelser akkurat som det passer dem i øyeblikket. Slik blir ORDET Fascisme og Nazisme skjellsord på de mennesker som er FIENDEN, som ikke er enig i den Politikken som føres. Å være SOSIAL-istisk ble Idealet for hele Skandinavia. være SOSIAL, betyr å BLI UTNYTTET – dersom et individ ikke er påpasselig. EGOISTISK er den motsatte enden av en lineær skala, og akkurat det, skal ingen være, det er «alle» enige om. Det tragiske er at dersom det ikke finnes en BALANSE i mellom disse 2 ytterligheter blir mennesket POLARISERT i den ene eller andre retningen. Et sunnt EGO er en forutsetning for God Helse, Kreativitet, FRIHET og et sunnt liv.

  STORINDUSTRIEN, POLITISK og RELIGIØS Ideologi, Teori og SOSIAL DESIGN TRENGER SYKE, svake, umælende mennesker som finner seg i ALT og underkaster seg ethvert system. Akkurat dette VET de Psykologiske eksperter som er rådgivere i enhver Regjering.

  I dagrens Europa regerer Nazister og Fascister, men betegner ALLE som ikke er enig med Denne Undergangs og Selv-hats-Politikk for nettopp disse Betegnelsene i tillegg til RASISTER og alt annet negativt de kan anvende for å STOPPE ALL MOTSTAND som helt tydelig bygges opp, nettopp på grunn av den UBALANSE som er designet i Europa. JØDER / MUSLIMER er nøyaktig det samme folkeslag, og ISLAM og Dens Sharia Lover er nøyaktig den samme Metode som Nazister, Fascister, Sosialister og Kommunister anvender for å skremme, indoktrinere, straffe og drepe alle de som ikke LYSTRER og sier seg enige i å bli UNDERTRYKKET, FORFULGT og STRAFFET.

  HVOR SYKT HELE DETTE SYSTEMET EGETLIG ER VISER SEG I STADIG MER INFORMASJON OG INNSIKT om HVA som foregår i De høyere Etasjer innen Politikk, Religion, Vitenskap og Sammfunns-design.

  https://www.youtube.com/watch?v=R_KA0r83FWI&t=1055s

 6. Eustace Mullins skriver i

  «The World Order, Our Secret Rulers. A study in the hegemony of Parasitism.»

  If the United Nations was createds to fight «Facism», its mission ended in 1945, when Fascism was defeatedby military force. Facism derives its name from the bundle of rods which ancient Roman officials carried into court to punish offenders. Thus Fascism historically means law and order, the rule of law, and the intend to punish criminals. This, of cause is what the conspirators of The World Order wish to avoid at all costs.

  NOTHING is like it seems to be.

  The «Muslim» invation into Europa is a JEWISH invation, orchestred by the ZIONISTS in this World. The Kings, Princes, Princesses and their huge Families in The Middle East are ALL JEWS. They are all from The same Ethnic Group.

  Just as Scaninavians are, and the ORIGINAL European People – who now are invaded by eternal «VICTIMS» of Holochaust and War-Zones, as if THEY are not responisble for THEIR OWN LIVES AND DESTINY, as any NORMAL Adult human being. And the White Europeans has become Responisble for THEM ALL with all their claims and wishes to BUILD THEIR OWN STATE inside EUROPA:

  An Totalitarian JEWISH / MUSLIM State, taking over our Land, Culture and Economy…without doing NOTHING – because of their VICTIM STATUS. The REAL VICTIMS will now be the Scandinavian and European People, that is the Political Agenda from the Jewish Angela Merkel and the other «GOOD» Mam’s in Europa of both Femininizised Men and Woman, embracing THE NEW WORLD ORDER..which is falling apart right before their eyes, BECAUSE These World Rulers are not able to create The Sun, The Moon and The stars in heaven or anything else as DESTRUCTION, WARS and RUIN for the PEOPLE they are «leading».

 7. Jeg begriper ikke topics påstand om ‘hvorfor nådde ikke fascismen Sverige’

  Er det ikke opplest & vedtatt at eliten, de som styrte Sverige i denne perioden, var svært pro-fascistene på Kontinentet?

  • Jo, men jeg tror her han mener den militære fascismen, ikke den korporative, som Sverige og resten av Europa lider under i dag. Eliten har foretrukket fascismen helt fra Babylons tider.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.