NY Times: De sivile tapene i Irak er 31 ganger større enn det koalisjonen hevder

0
Hjemmet til Ali Khalaf al-Wardi. Klipp fra en dronevideo tatt for New your Times.

Avisa New York Times, som for en stor del har fungert som et propagandaorgan for USAs krigføring i Syria og Irak, publiserte 16. november 2017 en grundig reportasje som viser at den såkalte «krigen mot IS» antakelig har vært den «minst transparente i nyere amerikansk militærhistorie» der de sivile tapene har vært «inntil 31 ganger større enn det koalisjonen hevder». Her er et utdrag av reportasjen:

Vår egen rapportering, som er gjennomført over en periode 18 måneder, viser at luftkrigen har vært betydelig mindre presis enn det koalisjonen påstår. Mellom april 2016 og juni 2017 besøkte vi åstedene med for nesten 150 luftangrep i det nordlige Irak, ikke lenge etter at ISIS ble drevet ut fra dem. Vi besøkte ruinene; vi intervjuet hundrevis av vitner, overlevende, familiemedlemmer, etterretningsinformanter og lokale tjenestemenn; Vi fotograferte bombefragmenter, gjennomsøkte lokale nyhetskilder, identifiserte ISIS-mål i nærheten og kartla ødeleggelsen via satellittbilder. Vi besøkte også den amerikanske flybase i Qatar, hvor koalisjonen styrer luftkampanjen. Der fikk vi tilgang til kommandorommet og intervjuet seniorkommandanter, etterretningstjenestemenn, juridiske rådgivere og sivile eksperter på å vurdere skadeomfang. Vi ga analytikerne koordinater og tidsperioder for hvert enkelt luftangrep – 103 i alt – i tre ISIS-kontrollerte områder og gransket deres svar. Resultatet er den første systematiske, bakkebaserte granskningen av luftangrep i Irak siden denne militære kampanjen begynte i 2014.

Vi fant ut at ett av fem av koalisjonsangrepene vi identifiserte, resulterte i sivile dødsfall, en andel som er 31 ganger større enn det koalisjonen hevder. Dette er så langt fra offisielle påstander at med hensyn til sivile dødsfall kan dette være den minst transparente krigen i nyere amerikansk historie. Vår rapportering viste i tillegg at koalisjonen konsekvent sviktet når det gjaldt å undersøke påstander på en korrekt måte, eller å føre opp dokumenter som gjør det mulig å undersøke påstandene i det hele tatt. Mens noen av de sivile dødsfallene vi dokumenterte, var et resultat av at de var nær et legitim ISIS-mål, ser mange andre ut til å være resultater bare av feil eller utdatert etterretning som slo sivile i hartkorn med krigere. I dette systemet blir irakere ansett skyldige til de er bevist uskyldige. De som overlever angrepene, folk som Basim Razzo, forblir stemplet som mulige ISIS-sympatisører, uten noen mulighet til å renvaske seg.

Hjemmet til Ali Khalaf al-Wardi. Klipp fra en dronevideo tatt for New your Times.

Reportasjen i New York Times fyller ut det bildet som begynner å danne seg: USAs såkalte krig mot terrorister i Irak og Syria har vært og er fullstendig hensynsløs mot de sivile. Bombinga av Mosul i Irak og Raqqa i Syria er to ekstremt grove eksempler-

Journalisten Neil Clark skrev en kronikk som ble publisert på russiske RT. Der skriver han om bombinga av Mosul:

Forskere fra Airwarsanslår at mellom 900 og 1200 sivile har blitt drept av US-ledede koalisjons- og artilleriangrep under den åtte måneders operasjonen, og at “mange hundrevis, ja inntil tusen flere kan ha dødd i koalisjonsaksjoner.”

Airwars siterer den internasjonale røde kors-talsmannen Iolanda Jaquemet, som sa om de massive sivile dødsfallene: “De kommer med sår på sår, blør selv fra øynene, skutt i hodet, etter å ha blitt begravet under ruinene, traumatisert av luftangrepene, artilleriet , snikskyttere, bomber, har mistet hele familien – og de dør ofte ved ankomst. “

Raqqa

Bombinga av Raqqa er blitt sammenliknet med de alliertes bombing av den tyske byen Dresden på slutten av annen verdenskrig. Byen er blitt utsatt for en teppebombing fra lufta og ser ut som om den er blitt forsøkt fjernet fra jordas overflate. Russland beskylder USA for å forsøke å fjerne bevisene for denne hensynsløse bombinga og sporene etter de sivile tapene.

Hvis de mange eksemplene New York Times har undersøkt i Irak kan være en pekepinn, er det svært sannsynlig at en tilsvarende tildekking av krigsforbrytelser også pågår når det gjelder koalisjonens ulovlige krig i Syria.

Forrige artikkelSnikskytter-massakren i Kiev: «Georgiere og litauere på ordre fra opposisjonen»
Neste artikkelFrankrikes nye kolonikrig i Afrika
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).