NATOs planer for «overtalelse og påvirkning av media»

0
General Alexander Haig, sjef for NATO 1974-79 (CC Wikimedia. Foto: SGT. WILLIAM HOGAN)

av Felicity Arbuthnot

I det utmerkede essayet «Legg ned monsteret NATO» skriver Karel van Wolferen (min vektlegging): «Etter å ha overlevd Afghanistan fortsatte NATO å spille en betydelig rolle i ødeleggelsen av Gaddafis Libya og ødeleggelsen av deler av Syria gjennom skjult organisering, finansiering og bevæpning av IS-styrker for å styre Assad-regjeringen. Og den fortsetter å tjene som et dekke for krigs-skapende elementer i Storbritannia og Frankrike. USAs kupp i Ukraina i 2014, som resulterte i en krise i forhold til Russland, ga NATO en forlengelse av livet, ettersom det bidro til å skape en helt unødvendig hysterisk frykt for Russland i Polen og Baltikum. »


Denne artikkelen av Felicity Arbuthnot er oversatt til norsk og publisert i Midt i fleisen.


General Alexander Haig, sjef for NATO 1974-79 (CC Wikimedia. Foto: SGT. WILLIAM HOGAN)

Professor van Wolferen setter fingeren på et ofte glemt faktum, NATO må kontinuerlig lete etter en «ny forlengelse av livet», et grunn til å eksistere. Hvis fraksjoner – hovedsakelig ledet av USA og Vesten – ikke hadde vært oppmuntret eller inspirert til å ta kontroll over andres ressurser, ville NATO være overflødig. Da Berlinmuren ble revet og verden var glad, må ting ha sett dystre ut i NATOs verden.

Ingenting kan vise dette mer kynisk tydelig enn et brev, skrevet i juni 1979, fra general Alexander Haig, NATOs generalsekretær, da han overleverte stillingen til sin etterfølger Joseph Luns.

Brevet lyder som følger:

SUPREME HOVEDKVARTALER ALLIED POWERS EUROPE

GRAND QUARTIER GENERAL DES PUISSANCES ALLIEES EN EUROPE

BELGIA

  1. juni 1979

Hans Eksellense Joseph M.A.H. Luns

Generalsekretær

NATO

Brussel/Zaventem Autoroute

B-1110 Brussel, Belgia

Kjære Joseph,

Når jeg forlater stillingen som de alliertes øverstkommanderende i Europa, føler jeg det som min plikt å igjen understreke visse aspekter av alliert strategi som krever vår ytterligere oppmerksomhet og innsats.

Men etter min oppfatning kan planlegging for utplasseringen og bruken av moderniserte atomstyrker i Europa bare bli tilstrekkelig oppnådd dersom full forståelse og samarbeid lykkes. Det er derfor nødvendig å systematisk og vedvarende utarbeide grunnlag for å lykkes på NATOs rådsmøte i desember, der vi først og fremst har i tankene krisen i Alliansen over stasjonering av nøytronbomber. Alle anstrengelser bør gjøres for å motvirke enhver nøling eller vakling blant de allierte nasjonene under beslutningsmøter.

Vi vil aldri kunne gjennomføre våre felles planer på dette viktige området med mindre helt spesielle anstrengelser gjøres for å kontrollere europeiske tendenser til nøytralisme, pasifisme og unilateralisme. For å oppnå dette, er det nødvendig at jeg legger vekt på temaet at atombalansen, særlig i det europeiske teatret, har endret seg kraftig til fordel for østblokken. Vi bør hele tiden huske på nødvendigheten av kontinuerlig å rette oppmerksomheten mot den sovjetiske militære trusselen og å videre aktivisere vårt samarbeid med massemedia.

Hvis argumenter, overtalelse og påvirkning på mediene mislykkes, har vi ikke noe annet alternativ enn å ryste de tilbakeholdne i Europa gjennom opprettelse av situasjoner, land for land, som nødvendig, for å overbevise dem om hvor deres interesser ligger. Dette vil kreve passende tiltak av sensitiv karakter som vi ofte har diskutert, og jeg har blitt sterkt oppmuntret av at det ikke var uenighet mellom oss om prioriteringer. Tilbake i USA, vil jeg ikke slutte å overvåke den europeiske situasjonen i enhver rolle jeg måtte bli bedt om å inneha, og håper å fortsette vår hittil fruktbare utveksling av synspunkter.

Framgangsmåten som vi har i tankene, kan bli den eneste sikre måten å sikre Vestens interesser på.

Vennlig hilsen,

(underskrift)

ALEXANDER M. HAIG, JR,

General, United States Army

De alliertes øverstkommanderende.

Så det var viktig at: «… med mindre helt spesielle anstrengelser gjøres for å kontrollere europeiske tendenser til nøytralisme, pasifisme og unilateralisme.» Fred, avspenning, selv EU må ha syntes et mareritt.

«Hvis argumenter, overtalelse og påvirkning på mediene mislykkes, har vi ikke noe annet alternativ enn å ryste de tilbakeholdne i Europa gjennom opprettelse av situasjoner, land for land, som anses nødvendig, for å overbevise dem hvor deres interesser ligger. Dette vil kreve passende tiltak av sensitiv karakter … »

Man kan lure på om dagens angrep på respekterte, godt informerte nettsteder som konsekvent har satt søkelys på krigspropagandaens mørke, blir angrepet som «falske nyheter» eller verre, har noe å gjøre med det faktum at de har gjort mye for å vekke denne offentligheten. «… argumenter, overtalelse og påvirkning på (mainstream) media» har i stor grad blitt tilsidesatt.

Denne ånden er nå ute av lampa, og ropte: «Masseødeleggelsesvåpnene i Irak var en løgn»; «Libya ble ødelagt for å ha blitt det rikeste landet i Afrika og planla å bytte til handel i en panafrikansk dinar»; «Afghanistan ble invadert fordi det har 1000 milliarder i naturressurser»; «‘Det syriske opprøret’ ble planlagt fra USAs ambassade i Damaskus i 2006″. (2.)

Ånden kunne fortsette og fortsette, men tror at, for nå, dette NATO-brevet er verdt litt ettertanke vår tid.

 

 


Oversatt med velvillig tillatelse fra TruePublica. Felicity Arbuthnot er en britisk frilansjournalist som har besøkt Irak mange ganger siden 1991-krigen. Hun har skrevet og filmet mye om Irak, er en av de få journalistene som omfattende dekket Irak selv på midten av 1990-tallet under sanksjonene, der hun rapporterte om de ødeleggende virkningene som fant sted før USAs angrep som drepte over en million sivile.

 

Forrige artikkelJournalistikkens tapte standarder i «Russland-gate»
Neste artikkelF35 truer nasjonal suverenitet