Dansk EU-bidrag stiger med rekordfart

2
JIP/CreativeCommons

Fra den danske avisa Arbejderen:

18,5 procent flere penge til EU på to år

Danske skatteydere kan se frem til at skulle aflevere endnu flere penge til EU, der vil lade udgifterne stige med hele 7,6 procent flere penge til næste år. Regningen til danskerne lyder på over 21 milliarder kroner – en stigning på 18,5 procent på kun to år.

EU vil i 2018 bruge 1.076.571.321.000 kroner af skatteborgernes penge, altså over en billion danske kroner. Det blev EU’s finansministre sammen med EU-parlamentet enige om på deres møde fredag i sidste uge. Det er en betragtelig stigning på 7,6 procent i forhold til EU-budgettet for i år.

EUs budget for 2018 lyder på hele 144,7 milliarder euro – over en billion danske kroner. Danskerne skal bidrage med over 21 milliarder. JIP/CreativeCommons

Både EU-budgettet og det danske bidrag hertil stiger lange mere end inflationen, der forventes at ligge på omkring to procent.

Regeringen har i sit finanslovforslag for 2018 sat det det danske EU-bidrag til at udgøre omkring 21,1 milliarder kroner. Det svarer til 3650 kroner fra hver dansker, og betyder, at vores udgifter til EU vil stige med 5,2 procent næste år. I forhold til det danske bidrag i 2016 på 17,8 milliarder kroner er der endda tale om en stigning på hele 18,5 procent!

Både EU-budgettet og det danske bidrag hertil stiger altså lange mere end inflationen, der forventes at ligge på omkring to procent.

EU koster os milliarder

Danmark er en af de største nettobidragsydere til EU-budgettet. Selv om Danmark i 2016 fik en forsinket «rabat» på sit EU-bidrag for årene 2014-2016 på 1,4 milliarder kroner, måtte vi stadig af med 17,8 milliarder kroner til EU-budgettet. Men vi fik kun 10,7 milliarder kroner retur fra EU. Netto kostede EU altså godt syv milliarder kroner.

Hvis man går ind på EU-oplysningens hjemmeside www.eu.dk, får vi et tal for det danske nettobidrag, der er noget lavere, nemlig 4,8 milliarder kroner. Men det skyldes et beregningsteknisk fif, hvor man først fraregner de seks-syv procent af bidraget, der bliver ædt op af EU-bureaukratiet, og dernæst fraregner det, der fejlagtigt beskrives som «EU’s traditionelle egne indtægter».

Disse «traditionelle egne indtægter» omfatter en afgift under EU’s markedsordning for sukker samt den told, EU afkræver danske forbrugere og virksomheder på varer importeret fra lande uden for EU. Her får vi lov til at bidrage med 3,1 milliarder kroner, som ikke tæller med, når nettobidraget gøres op.

Desuden indkræver EU også 0,3 procent af den moms, de danske forbrugere lægger i statskassen. Det giver i år knap 2,4 milliarder kroner til EU’s kasse. Resten, op til de 19,1 milliarder kroner, som regningen til EU forventes at blive på i år, kommer hovedsagelig fra at vi skal aflevere en vis procentdel af den danske bruttonationalindkomst, BNI, til EU

Tallene for 2017 og 2018 skal tages med et vist forbehold, da der er tale om henholdsvis et uafsluttet årsregnskab og et budget, der kan blive reguleret på i løbet af 2018.

Godsejere skummer EU-fløden

Mens det er landets forbrugere og skatteydere, der betaler det danske EU-bidrag, er sagen noget helt andet, når vi ser på, hvilke danskere, der modtager EU-støtten.

Pengene går hovedsagelig til erhvervsstøtte, ikke mindst til landbruget i EU. For Danmarks vedkommende modtager landbruget over 70 procent af den EU-støtte, der tilfalder Danmark Det drejer sig om omkring otte milliarder kroner, der fortrinsvis går til de store godser og større landbrugsbedrifter.

Kammerherre og hofjægermester, greve Christian Moltke, der sammen med Frederik greve Moltke driver Bregentved gods på Sydsjælland, fik for eksempel udbetalt 6.270.618 kroner i EU-støtte i 2016. Samme år fik lensgreve Bendt Tito Hannibal Wedell, der ejer Frijsenborg og Wedellsborg godser, 4.724.111 kroner fra EU.

Budgetpisken ligger klar

EU’s nuværende budgetramme for 2014-2020 blev vedtaget på et EU-topmøde i februar 2013. Den hjemlige presse fokuserede dengang hovedsaglig på regeringens krav om en «EU-rabat» på en milliard kroner. Dagbladet Arbejderen var den eneste avis, der skrev om den vigtigste nyhed i budgetrammen, nemlig en række nye krav om «konditionalitet» ved tildelingen af EU-støtte.

Som led i budgetrammen har EU-kommissionen nu ret til at idømme EU-lande «dummebøder» i form af tilbageholdt EU-støtte, hvis for eksempel Danmark ikke følger EU’s henstillinger til den førte økonomiske politik.

I konklusionerne fra EU-topmødet i 2013 bliver det på side 40-41 slået fast, at hvis henstillingerne ikke følges, «kan dele af eller alle betalinger suspenderes» af EU-kommissionen. Beslutningen kan kun omstødes, hvis mindst to tredjedele af medlemslandene, der også skal repræsentere mindst 62 procent af EU-landenes samlede befolkningstal, gør indsigelse indenfor en måned.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


2 KOMMENTARER

 1. Vi går alle mot en monetær og sosial katastrofe. i Europa. Tysklands AfD kan nå dokumenetere store deler av Tyskland forfaller. Den viktige Helse-sektoren er i krise. Det er ikke penger til pleie-personale, og farlige bakterier infiserer og dreper langt flere mennesker enn CO2 utslipp og trafikkdød på grunn av dårlig hygiene og tidspress for de som arbeider i denne sektoren.

  I mange år har Tyske Skattebetalere blitt tvunget til å betale sykeforsikring, ikke kun for lovlige og ulovlige mennesker fra land utenfor Europa, men for HELE deres Store Familier, som får alle sine kostnader dekket i Tyrkia, i Tunis, Marokko osv. Ektefelle, gjerne flere av dem og alle deres barn og foreldre.

  Muligens fungerer denne lenge SKJULTE Politiske PRAKSIS også i Skandinavia, og alle (enda) Arbeidende Nordmenn
  må betale de stadig høyere kostnadene, mens det trykkes enorme nye mengder med «Penger» – som får mindre og mindre reel verdi – det er derfor Eiendomsprisene er skyhøye – fordi Penge-verdien synker, mens De som fremdeles kjøper Eiendom feilaktig TROR at de gjør en god Investering…..her vil Halve Norge bli grundig lurt av kunstig lav rente og «Gratis» Lån, mens GJELDEN for Norske Husholdninger er skyhøy og STATEN stadig senker den Norske Kronen for å fremme Eksporten – akkurat som alle andre. Det eneste som har VEKST er New York Børsen, hvor Store Firmaer låner gratis penger og kjøper sine egne aksjer. Norges Pensjonsfond er med å gamble med 80% av Norges «Sparepenger» – for unisont med andre Sentralbanker (alle eiet av Rotschild-Systemet) å holde Aksjemarkedet gående opp, opp og opp…Selvsagt gjelder det å komme seg UT og BORT FØR det Kræsjer, hvem blir SISTEMANN UT.

  Uten NASJONAL KONTROLL, har vi som Nasjon INGEN sjanse, for i EU må de Nasjoner som fremdeles har Ressurser – HJELPE de som ikke har noe igjen, men har GITT DET BORT. Dette systemet er iferd med å kollapse rett foran våre øyne – det hat pågått i lang tid, men med enorme manipulasjoner og løgn i TV og Presse og blant politikere og andre «Eksperter». Vi skal ikke bekymre oss…..»JESUS» kommer jo snart – TROR de mest NAIVE og Indoktrinerte HVITE KRISTNE i Europa, som påtar seg ALL SKYLD – vi er jo SKYLDNERE – LÅNER angivelig ANDRES Penger, som DE – Sentralbankene «SKAPER» ved å betjene en computer-tast.

  Jeg TRO Mennesker trenger å FORANDRE sin Innstilling til både Religion, Sentralbanlsystem, Politikk og andre MONOPOLER, skapt av en liten B-Gjeng for å BEDRA MENNESKEHETEN, i stadig nye Ideologier og ILLUSJONER som aldri kan fungere over en lengere periode.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.