Studie: – Å ha sønner i vernepliktig alder påvirket politikeres krigsholdninger

0

Medlemmer av den amerikanske kongressen som ikke selv hadde sønner som risikerte å bli sendt i krigen, var mer tilbøyelige til å være tilhengere av krig og verneplikt.

Det er forskere fra universitetene Dartmouth, Yale, og Brown som har gjennomgått stemmegivningen fra 3,963 medlemmer av kongressen under fire store konflikter USA var involvert i gjennom forrige århundre.

Et mål med forskningsprosjektet «No Kin In The Game: Moral Hazard and War in the U.S. Congress» var å vise at private motiver påvirker hvordan politikere stemmer. Dette er normalt lettere å anta enn å demonstrere, og det vil ofte være mulig å «gjemme» egeninteresse bak tilsynelatende rene politiske motiver. Forskerne mener derimot at sammenhengen de har avdekket vanskelig lar seg forklare på annet vis enn at politikeres egeninteresse påvirker deres stemmegivning.

Så er spørsmålet om det er galt at politikere lar eget privatliv påvirke seg, og det er kanskje ikke nødvendigvis det, men velgerne kan muligens føre seg forledet dersom de folkevalgte ikke er åpne om hva som påvirker dem.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.