Studie: – Å ha sønner i vernepliktig alder påvirket politikeres krigsholdninger

0

Medlemmer av den amerikanske kongressen som ikke selv hadde sønner som risikerte å bli sendt i krigen, var mer tilbøyelige til å være tilhengere av krig og verneplikt.

Det er forskere fra universitetene Dartmouth, Yale, og Brown som har gjennomgått stemmegivningen fra 3,963 medlemmer av kongressen under fire store konflikter USA var involvert i gjennom forrige århundre.

Et mål med forskningsprosjektet «No Kin In The Game: Moral Hazard and War in the U.S. Congress» var å vise at private motiver påvirker hvordan politikere stemmer. Dette er normalt lettere å anta enn å demonstrere, og det vil ofte være mulig å «gjemme» egeninteresse bak tilsynelatende rene politiske motiver. Forskerne mener derimot at sammenhengen de har avdekket vanskelig lar seg forklare på annet vis enn at politikeres egeninteresse påvirker deres stemmegivning.

Så er spørsmålet om det er galt at politikere lar eget privatliv påvirke seg, og det er kanskje ikke nødvendigvis det, men velgerne kan muligens føre seg forledet dersom de folkevalgte ikke er åpne om hva som påvirker dem.

Forrige artikkelStøre i skvis
Neste artikkelEuropa og splittelsen mellom eliten og folket