Europa og splittelsen mellom eliten og folket

19
Jean-Baptiste Charpentier le Vieux: Familien til grev Penthièvre. (1762) Det franske aristokratiet hadde heller ingen forståelse for folkets livssituasjon.

Høyrepopulistene gjorde et brakvalg i Østerrike. Det konservative Folkepartiet (ÖVP) fikk 31% av stemmene, det høyrepopulistiske Frihetspartiet (FPÖ) fikk 27% og sosialdemokratene (SPÖ) falt til 26%. Kampen mot massemigrasjonen ble en hovedsak i valgkampen, og fra en rekke hovedsteder kommer det bekymrede kommentarer. Den europeiske eliten pustet lettet ut da bankenes egen Emmanuel Macron i Frankrike sikret full kontroll for mer sentralisme i EU, og da en svekket Angela Merkel på et vis berget kontrollen i Tyskland. Men få kommentarer analyserer hvorfor høyrepopulistene vant i Österrike og gjorde framgang i Tyskland.

Jean-Baptiste Charpentier le Vieux: Familien til grev Penthièvre. (1762) Det franske aristokratiet hadde heller ingen forståelse for folkets livssituasjon.

Splittelsen mellom eliten og folket

Det kan ikke herske tvil om at det overstatlige EU-prosjektet er et eliteprosjekt. Det har vært drevet fram av storkapitalen og deres svært privilegerte politikere, milevis fra vanlige folk og deres hverdag. Lisboa-avtalen og dens «stadig tettere union» har aldri vært godkjent av noe folkeflertall i Europa, og faktum er at flertallet av europeerne er imot det. Massemigrasjonen er også et eliteprosjekt. Eliten mener at Europa trenger en storstilt innvandring for å hindre den såkalte demografiske krisa, altså det at befolkninga eldes og at det blir færre yrkesaktive. EUs politikk med fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft har blant annet til hensikt å holde lønningene nede, noe som har vært helt klart siden dette prinsippet ble framført av European Roundtable of Industrialists og siden ble knesatt som EUs førende prinsipper.

Folkeflertallet er ikke enige i denne politikken, og splittelsen mellom folket og eliten blir stadig større. Dette er ikke vår påstand. Det går fram av en grundig undersøkelse som er gjennomført av eliteinstitusjonen Chatham House. Det er knapt mulig å finne en tenketank som i større grad representerer den finansielle og politiske eliten enn akkurat dem.

I juni 2017 presenterte Chatham House en stor undersøkelse av nettopp splittelsen mellom eliten og folket i Europa. Den har tittelen The Future of Europe. Comparing Public and Elite Attitudes, og det er interessant lesning. Rapporten finnes her.

I sammendraget heter det blant annet:

The elite are more likely to experience the benefits of EU integration and are more liberal and optimistic. Meanwhile, there is simmering discontent within the public, large sections of whom view the EU in negative terms, want to see it return some powers to member states, and feel anxious over the effects of immigration. Only 34% of the public feel they have benefited from the EU, compared with 71% of the elite. A majority of the public (54%) think their country was a better place to live 20 years ago.

Eliten er altså såre tilfreds med sin egen politikk og synes at den gir dem fordeler. Folkeflertallet derimot, er misfornøyd med elitens politikk og mener at d sjøl taper på den. Stort klarere går det ikke an å si det.

Eliten i EU er såre tilfreds med det EU gir dem sjøl. Folket er misfornøyd.

Folket: Nei til mer overstatlighet – eliten: ja

Noe av det første Emmanuel Macron sa da han hadde sikret seg absolutt flertall i den franske nasjonalforsamlinga med bare 15% av de stemmeberettigede bak seg var at han ville jobbe for mer sentralisme i EU. Det hadde han ingen ryggdekning for i det franske folket. Og som Chatham House viser, er det ingen ryggdekning for dette i andre europeiske land heller. Det er eliten som ønsker dette, folket vil ha mer nasjonalt sjølstyre.

Blant eliten er det flest som ønsker mer sentralisme, i folket er det omvendt.

Splittelse om migrasjonspolitikken

Tidligere undersøkelser har vist at EUs migrasjonspolitikk har folkeflertallet imot seg. Dette bekreftes av Chatham House. Men her får vi også se at det er eliten som ønsker mer immigrasjon, mens folkeflertallet er imot. I denne delen av undersøkelsen har forskerne også innført et subjektivt element, nemlig om folk har autoritære eller liberale holdninger. Så her er det eliten sjøl som deler ut karakteristikker, men interessant er det likevel.

Folkeflertallet mener immigrasjonen ikke er bra for landet, eliten er fornøyd.

Flertallet (55%) mener at immigrasjonen legger et press på velferdsstaten. Tilsvarende mener et flertall (55%) at europeisk og muslimsk måte å leve på går dårlig sammen. Og et flertall (56%) mener at all videre immigrasjon fra muslimske land bør stoppes. Her er det ikke spesifisert hva eliten mener om dette, men det er ikke urimelig å anta at eliten mener det motsatte.

Det umulige folket

I EU er det god politisk tone å definere enhver nasjonalisme som reaksjonær, høyreorientert og nærmest fascistisk. Idealet er å avskaffe nasjonalstaten og sikre en overnasjonal superstat, styrt av en elite som vet folkets beste – sjøl om folket måtte være uenig. Dette er den aristokratiske arrogansen til den europeiske overklassen og dens politiske og mediemessige elite. Folket er dumt, tilbakeliggende og reaksjonært. Vi vet best.

I EU finnes det nesten ingen venstreopposisjon som tar folkets parti mot eliten i disse spørsmålene. Venstrepartiene står stort sett på elitens side. Når folket skal uttrykke opposisjon mot integrasjonen og immigrasjonspolitikken har de derfor få valg. Dette ble demonstrert ved framgangen for Alternative für Deutschland (AfD) ved forbundsdagsvalget i 2017. 60% av AfDs velgere sa at de stemte partiet i protest, og de tok over 400.000 stemmer fra Die Linke.

Hva så med Østerrike?

Det viser seg at motstanden mot elitens politikk er enda større i Østerrike enn for gjennomsnittet i Europa. Den østerrikske avisa der Standard har gravd mer i bakgrunnstallene til Chatham House og tatt ut det som gjelder Østerrike. Det viser at over 60% av østerrikerne mener at EU bør gi tilbake mer styring til de nasjonale parlamentene, og bare 16% vil ha mer overnasjonalitet.

65% av østerrikerne vil ha stopp i immigrasjonen fra muslimske land, mens bare 18% er uenige i dette. Det må bety at det er flertall for dette i alle partier i Østerrike, også blant sosialdemokratene.

Det har vært pekt på at det finnes mange konservative og reaksjonære holdninger i Østerrike og at landet knapt har tatt noe oppgjør med sin nazistiske arv fra den gangen Hitlers Anschluss fikk massiv støtte i landet. Og dette stemmer naturligvis. Men det blir lett en omvei til å fordømme folket. Og det blir noe skjematisk siden FPÖ er det mest proisraelske partiet i Østerrike.

Et stort flertall av østerrikerne vil ikke ha EU-elitens politikk og ved dette valget uttrykte de det ved å stemme de to partiene som sto lengst til høyre. Noe reelt alternativ til venstre for sosialdemokratiet fantes ikke.

Valgresultatet i Østerrike peker dessuten i retning av en anti-Brussel-blokk i unionen bestående av Ungarn, Polen, Østerrike, Tsjekkia og Slovakia.

Mislykt politikk – mindre demokrati

Faktum er at EU-prosjektet har gått på skjæret. Politikken med stadig mer union og stadig mer toppstyring har vært, og er mislykket. Euroen, som også ble drevet igjenom fra toppen, er mislykket. Migrasjonspolitikken er mislykket. Men eliten i Europa har knyttet hele sin skjebne til denne mislykte politikken, og de har sikkert rett: for dem sjøl har denne politikken vært vellykket. Eliten er blitt rikere, har fått flere privilegier og drar fordeler av import av billig arbeidskraft. Skal de fortsette denne politikken, kan det bare skje ved mindre demokrati og mer diktatur. Og det er tydeligvis den veien eliten ønsker å gå, hvis Macrons nye og autoritære lovverk skal være en målestokk.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


19 KOMMENTARER

 1. Vidunderlig lesning! Selv mistet jeg min bedrift for ikke så lenge siden, og kjenner meg nå som fullstendig arbeiderklasse i industribyen Gjøvik. I tillegg er jeg kvit mann, og dette sammen med min nye lavstatus gjør så folk med posisjon mener seg berettiget til å dømme mitt engasjement som hatsk. Er nå utdefinert som hatist, den verste merkelappen man kan sette på et menneske i vårt samfunn.

  Som egenmedisinering og motgift har jeg bestemt meg for å oversette Greers nye og uforlignelige essay «Hate is the New Sex» til norsk, og Kulturverk har allerede takket ja til å publisere den får jeg forfatterens samtykke.

  Elitene ser folket som drevet av hat, men Greer ser naturligvis tvers gjennom deres hykleri: http://www.ecosophia.net/hate-new-sex/

  • Pluss denne, som jeg antar ble skrevet i kjølvannet av Greers skjellsettende essay: http://resett.no/2017/08/24/et-folk-som-har-mistet-sine-folelser-og-sin-selvopprettholdelse-har-ingen-fremtid/

   «Mennesket har de nødvendige egenskapene og primærfølelsene for å overleve – glede, sorg, sinne, frykt, forakt og overraskelse. Våre primære følelser er veiledere som har til hensikt å holde oss selv og våre barn i live. I gode tider er det mindre behov for sinne, frykt og hat. I vanskelige tider er disse følelsene nødvendige for å beskytte eget liv og føre genene videre. Våre følelser har, i kombinasjon med vår høye intelligens og vår karakteristiske anatomi der vi går på to ben, gjort oss til verdens mest fremgangsrike dyreart. Idealistene vil imidlertid ikke akseptere dette og mener at sinne, frykt og hat er negative følelser som må bekjempes. Det som nå skjer i Norge og den vestlige sivilisasjon savner sidestykke i historien. De naturlige følelsene som skal beskytte mennesker mot undertrykkelse og invasjon er definert som noe sykt og kriminelt. Hva er det egentlig som foregår?» – Sverre N. Andersen, fra artikkelen «Et folk som har mistet sine følelser og sin selvopprettholdelse har ingen fremtid«

  • Ah! Bra kobling. Greer er en viktig og sjeldent klar stemme for dem som gidder å lese hans ordrike, men alltid velskrevne og underholdende essays. Han blir i grunnen bare bedre og bedre med åra. Han har en fabelaktig evne til å lage ryddige og klare fremstillinger av veldig vanskelige ting som f.eks. fenomener som bevisstheten og dens begrensninger, og som i dette tilfellet, dykke ned i politisk og sosialt sensitive fenomeners dypeste røtter for å analysere dem innenfra, og slik løfte dem opp på et så generelt nivå at de lett kan gjenkjennes som spesifikke uttrykk for allmene, nedarvede følelser og deres tilhørende responser og strategier. Go Greer!

 2. Viktig forsking. Rapportar og kommentarar til dette burde folk få lese, gjerne i lokalaviser over heile landet; ja gjerne eliten også, inkludert dei folkevalde, som ei åtvaring.
  Vi treng meir forsking som gir kunnskap om folket sine interesser og synspunkt.

   • Detailed information has been published about the two NORUSA agreements which created a SIGINT alliance between the U.S. and Norway.
    The first Norway – U.S. Communications Intelligence agreement was signed on 10 December 1954, and the second on 1 August 1979.
    By 1957, according to a recent study, Norwegian intelligence was delivering 1000 intercepts, 350 radio journals, 500 direction finding reports, and 4-5 tapes of intercepted voice signals every day to the U.S. embassy in Oslo, for passing on to NSA.14
    https://www.heise.de/tp/features/Paper-1-Echelon-and-its-role-in-COMINT-3449041.html

    • Unlike the «second party» members (that is, the Five Eyes themselves), «third party» partners are not automatically exempt from intelligence targeting. According to an internal NSA document leaked by Snowden, «We (the NSA) can, and often do, target the signals of most 3rd party foreign partners.»

     The Five Eyes are cooperating with various 3rd Party countries in at least two groups:
     The «Nine Eyes», consisting of the Five Eyes plus Denmark, France, the Netherlands, and Norway

 3. Befolkningen er altså delt i nesten to like store deler i mange land. Så lenge misnøyen ikke blir for stor og kraftig (over 60%?) så hangler globaliseringsprosjektet videre mot sin undergang. I Norge er motkreftene såpass svake at det til og med er vanskelig å få stoppet EØS-saker i Stortinget som krever 3/4 flertall slik som norsk tilslutning til EUs finanstilsyn. I nytt Storting er situasjonen noe bedre, det finnes nå større mulighet for at nye slike 3/4 saker kan bli stoppet i Stortinget (som feks tilsutning til EUs jernbanebyrå og EUs energibyrå).

 4. Bra lesing!!!!

  «liten er blitt rikere, har fått flere privilegier og drar fordeler av import av billig arbeidskraft. Skal de fortsette denne politikken, kan det bare skje ved mindre demokrati og mer diktatur. Og det er tydeligvis den veien eliten ønsker å gå, hvis Macrons nye og autoritære lovverk skal være en målestokk.»

  Vil tillegge med min konspiratoriske legging til at masseinnvandring er en veldig planert hersk og splitt strategi, dvs «avskaffe nasjonalstaten og sikre en overnasjonal superstat, styrt av en elite som vet folkets beste». Diktatur i en annerledes setting men «same shit new wrapping».

 5. Mye bra i denne artikkelen. Flykningestrømmen til Europa de siste årene er jo skapt av imperialistiske, koloniale vestlige kriger mot fattige utviklingsland på den en siden. På den andre siden har du økonomiske flykninger fra de samme fattige utviklingslandene. Vi står derfor ovenfor et globalt problem, et problem som bare kan løses ved at vesten slutter med disse krigene og andre måter for intervensjoner som skaper bare økonomisk miserie og lemlestelser og død i utviklingslandene.

  I stedet må ledelsen globalt begynne å arbeide for en finansiell, økonomisk og handelspolitikk som tjener utviklingslandene. Ikke som nå hvor nesten all kapital går fra fattige land i sør til rike land i nord.. Dette har naturligvis også noe å gjøre med en neoliberal brutal kapitalistisk politikk som også globalt bare tjener eliten, mens de arbeidende klassene får sine livsforhold forvrerret. Under dette økonomisk-politiske regimet blir det desverre som å tro på julenissen at noe positivt vil skje for de fattigste i verden.

  I vesten kan man, ( les eliten ), så bruke denne skapte situasjonen til å sette de arbeidene klassene fra ulike kulturer opp mot hverandre. Og bruke invandrerne til å presse ned lønningen og skape ulevelige forhold også for alle innen arbeiderklassene der.

  Åpenbart er dette et systemproblem på globalt nivå. Et eliteskapt problem under neoliberal brutal kapitalisme. Og det kan bare løses ved revolusjoner som setter arbeiderklassene sine livsvilkår foran elitens.

  » It`s all about class, you not stupid. »

  La Paz.

 6. «Det har vært pekt på at det finnes mange konservative og reaksjonære holdninger i Østerrike og at landet knapt har tatt noe oppgjør med sin nazistiske arv fra den gangen Hitlers Anschluss fikk massiv støtte i landet. Og dette stemmer naturligvis. Men det blir lett en omvei til å fordømme folket. Og det blir noe skjematisk siden FPÖ er det mest proisraelske partiet i Østerrike.»

  Den biten om Israel forstod jeg ikke helt.

  Adolf Hitlers regjering støttet jo også opprettelse av en rasistisk jødestat i Palestina.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.