Barnevern som lukrativ business

15
Shutterstock

Ifølge Statistisk sentralbyrås oversikter finnes det ingen andre næringer  som er så lønnsomme som kommersielle barnevernstjenester, skrev Roar Eilertsen i en rapport for De Facto i 2016.

Eilertsen sammenfatter:

Det statlige barnevernet har økt sine innkjøp fra  private leverandører  med 40 – 50 prosent i løpet av de siste fire – fem årene. Ifølge  årsrapportene fra Barne -, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) utgjorde kjøp av private barnevernstjenester 1 629 millioner korner i  2011 og 2 327 millioner kroner i 2015. Anslagsvis 70 prosent av de  statlige kjøpene i 2015 skjedde fra kommersielle selskaper. Det var en kraftig økning fra året før). Om lag to tredjedeler ble  brukt til å kjøpe plasser i private institusjoner og en tredjedel til  fosterhjem knyttet til private tiltak. Utgiftene til statlige institusjoner  og tjenester har i perioden 2011 – 15 blitt redusert med omlag 10 prosent. Det pågår med andre ord en systematisk privatisering av sektoren.

Rundt tre firedeler av kommersielle barnevernstjenester leveres av fem  store konsern, som har gjort barnevern til en særdeles  lukrativ næring. I alle de fem (tre svenske og to norske) har eierne hatt  en avkastning på investert kapital på 22 – 23 prosent de siste årene.  Ifølge Statistisk sentralbyrås oversikter finnes det ingen andre næringer  som er så lønnsomme.

Kommentar:

De fem konsernene er: Aleris, Humana, Unicare, Team Olivia og Aberia.

Aleris eies av svenske Investor AB, altså Wallenberg. Humana er børsnotert på NASDAQ Stockholm og majoritetseier er Argan Capital. Unicare eies av investeringsselskapet G Square, som er børsnotert i USA. Team Olivia er nå også børsnotert i USA. Aberia eies av Norlandia, som igjen er en del av Adolfsen-brødrenes finansimperium, to herrer som har vist seg som utrolig smarte velferdsprofitører, både innen barnevern, helse og asylbusiness.

De rød-grønne gikk til valg i 2009 på å styrke offentlig omsorg på bekostning av privatkapitalistiske løsninger. I Soria Moria-erklæringen sto det: «Bare robuste offentlige løsninger kan over tid være et alternativ til privatisering av velferden». Men i virkeligheten hadde de allerede lagt til rette for og administrert en privat utbyttefest.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


15 KOMMENTARER

 1. Så djevelen starter altså private firma som overtar hele barnevernet som brukes til å knuse og henrette hellige barn og bruke dem som åndelig føde for gudsforlatte åndsparasitter.

  • Hei Terje,
   Her er en som som synes dele dine synspunkter på professorer.

   IT SEEMS THAT ATHEISTS are not content with committing cultural suicide—they want to take your children with them. The atheist strategy can be described in this way: let the religious people breed them, and we will educate them to despise their parents’ beliefs. So the secularization of the minds of our young people is not, as many think, the inevitable inevitable consequence of learning and maturing. Rather, it is to a large degree orchestrated by teachers and professors to promote anti-religious agendas.

   D’Souza, Dinesh. What’s So Great About Christianity (p. 31). Regnery Publishing. Kindle Edition.

 2. Barnevernsindustrinen vil nok øke enda mer med den nye loven som kom. Det vil gi dem enda flere ressurser i floskelen «barnas bestes» navn.

 3. Privatiseringen skjøt full fart under den rødgrønne regjeringen, da SV flere ganger ledet Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. SV hadde programfestet å begrense bruken av kommersielt barnevern, men de 25 største aksjeselskapene innen barnevernstjenester vokste seg sju ganger større på ti år. I 2005 solgte de private aktørene barneverntjenester for nesten 350 millioner kroner. I 2014 passerte salget 2,5 milliarder kroner.

 4. Få partier har vel nedtonet betydningen av familien som samfunnsbærende institusjon like resolutt som det SV har. Det skulle derfor bare mangle at SV ikke tok ansvar og sørget for bevilgninger (det være seg privat eler offentlig) til å avhjelpe følgene av egen politikk.

 5. Vanskelig å ta en seriøs debatt rundt barneværn, uten å sette søkelys på human trafficking.

  – 600,000 to 800,000 women, children and men bought and sold across international borders every year and exploited for forced labor or commercial sex (U.S. Government)
  – When internal trafficking victims are added to the estimates, the number of victims annually is in the range of 2 to 4 million
  – 50% of those victims are estimated to be children
  – 2 million children are subjected to prostitution in the global commercial sex trade (UNICEF)
  – There are 20.9 Million victims of Trafficking World wide as of 2012
  – 1.5 Million victims in the United States

  Hvor mange som blir sexslaver, ofre for satanistiske rituelle drap, pedofili, eller som ender opp som organdonorer, har jeg ikke lykkes finne data på.
  Ei heller hvor mange som kanaliseres gjennom et påstått korrumpert barneværn i USA.

  Kilde: http://arkofhopeforchildren.org/child-trafficking/child-trafficking-statistics

 6. A two-year investigation by a Los Angeles Newspaper Group found that the system has taken thousands of children away from their parents in cases where it may not have been necessary or advisable, sending them to homes that are sometimes more dangerous than the ones they left.
  This happens nationwide, not just in LA.
  The reason? It appears to be a twisted system of financial incentives that rewards states and counties for placing additional children in foster care–from $30,000 to $150,000 foreach child

  http://www.jimstonefreelance.com/mediahandout.pdf

 7. Når vi VET hva som foregår i vår verden – og irriterer oss over – eller blir rasende over all ondskap, urettferdighet og djevelskap. HVA kan JEG som enkeltmenneske og Individ gjøre for å få slutt på all smerte og terror i Den Ytre Verden. Min Kristne oppdragelse og livslang erfaring har lært meg: Jeg kan KUN «FRELSE» MEG SELV som INDIVID. Vi er ikke blitt fortalt sannheten om HVORDAN LIVET FUNGERER. Til alle tider har menneskene søkt hjelp UTENFOR SEG SELV, fra politiske eller religiøse ledere – uten resultat. Det svinger kun fra det ene ekstreme system til den andre ytterlighet av løgn og ondskap.

  Ingen kan redde et annet menneske. Sannheten er at vi BLIR det vi tenker, føler og fokuserer på. Men hvert INDIVID er ikke tanker og følelser – men noe mye mye mer: Hele Kosmos gjennomstrømmes av En Helhetlig og Helbredende Energi av Elektroner, Protoner Neutroner. Denne 3-Enigheten dannet Grunnlaget for ALT LIV PÅ JORDEN OG I UNIVERSET. Denne «Hellige» Energi er tilgjengelig for ALLE, uten unntak og hjelper alle til et langt bedre liv, uansett situasjon – dersom INDIVIDET har gjennomgått nok lidelser, urettferdighet og blitt fratatt alt jordisk gods. Det nytter ikke å flykte til et annet land som gir omsorg og støtte – for FORVANDLINGEN må komme INNENIFRA, fra INDIVIDET SELV, all Ytre hjelp vil aldri fungere i lengden, for vi er Kreative Skapninger med Guddommelig Energi og kan anvende denne Energien BÅDE til noe GODT og til vår egen fordervelse. Vi fikk et FRITT VALG. Og det dreier seg ikke om å «Velge» et politisk Parti eller en Sekt – som går ut på det samme: Underkastelse av DERES PROGRAM.

  » I AM The Center of The Universe of ME»

  «Without ME no World would Exist»

  «This is a Universe of Seeming, an Imaged Universe of Thinking and Action Universe of Desieri9ng. That which Mind desireth will APPEAR in the IMAGE of That Desire.»

  «Behold IN ME THe ONE, United Inseparable WHOLE».

  Dyp innsikt og universell sannhet er kunnskap og visdom som IKKE læres bort, av helt forståelige årsaker.

  Verdens «Ledere» er mer interessert i sin Egen Makt og Privilegier enn å Hjelpe Menneskeheten til bedre kunnskap. Derfor UNDERTRYKKES all EKTE VISDOM. Hva skal disse «Ledere» med ET OPPLYST FOLK – selv om det ville være den rette vei til Et helt Nytt og Bedre Samfunn, men det ligger ikke i være lederes interesse – dessverre. Det er vesentlig «lettere» å følge andre mennesker, enn å ta Autoritet over eget Liv og helse.

  Jesus sa: «Jeg lever i denne verden, men jeg er ikke av denne verden». CHRISTUS er en Energiform – Vårt Høyere Selv, vår evne til å Helbrede – ikke en person utenfor oss selv som vi må tjene i ydmykhet.

  Vår FYSISKE Verden går mest sannsynlig mot en ny Storkrig med millioner av døde mennesker. Jeg tror at det aldri har vært viktigere å fokusere på HVA som VIRKELIG kan hjelpe oss selv og de mennesker som står oss nær, igjennom Inspirasjon, Selvinnsikt, Kreativitet og anvende vår Gudegitte Skaperkraft ved å lytte til Det HELLIGE i oss Selv, og derigjennom oppløfte andre mennesker til å gjøre det samme og befri seg selv fra all tvang og elendighet, skritt for skritt.

  Her er Den viktigste kunnskap om vårt UNIVERSUM. Vi mennesker og ALT ANNET som eksisterer er bygget opp av «Stjernestøv» og har Magisk kraft. Nicola Tesla var en mann som forsto at Denne Utømmelige Energien som alltid har eksistert i REN FORM, kunne anvendes til NYTTE for Menneskene. Alle hans Patenter tilhører Den Amerikanske Stat, og HVEM VET hvilke Hensikter Den Staten har bortsett fra å stjele fra mennesker for å berike seg selv mer og mer – slik at hele verden synker ned i GJELD (hvilket betyr DU ER SKYLDIG) – til Disse Individer og deres Institusjoner og Makt-apparat – som aldri får nok. I tillegg skal vi HJELPE hele Verdens befolkning, selv om alle BEVIS viser at DET IKKE NYTTER. ERITREA var nylig et eksempel her på Steigan om NORSK U-HJELP.

  https://www.youtube.com/watch?v=O3j-rTgmnj0

  • >Hele Kosmos gjennomstrømmes av En Helhetlig og Helbredende Energi av Elektroner, Protoner Neutroner. Denne >3-Enigheten dannet Grunnlaget for ALT LIV PÅ JORDEN OG I UNIVERSET. Denne «Hellige» Energi er tilgjengelig >for ALLE, uten unntak og hjelper alle til et langt bedre liv, uansett situasjon – dersom INDIVIDET har gjennomgått nok >lidelser, urettferdighet og blitt fratatt alt jordisk gods.

   Hele universet er fylt av ånd, også det tomme rom, der det ikke fins elektroner, protoner og nøytroner, eller atomer. Det er ånd som er tilgjengelig, dersom man oppfører seg skikkelig og tror på Jesus og sannheten. Atomene kan neppe helbrede noen. Det kan Guds ånd/Den Hellige Ånd. Uten ånd hadde det ikke vært noen elektroner, protoner og nøytroner, og intet univers.

   • Hallo, dere vet jo ingen verdens ting. Protoner og elektroner meg her og ånd meg der. Konspirasjonsteorier og falske nyheter, sier jeg.

    Hele verden hviler på ryggen til fire digre elefanter som står med rumpene mot hverandre på ryggskallet til en gigantisk skilpadde, verdensskilpadda. Elefantene er selvfølgelig laget av elefantstoff, og verdensskilpadda er laget av skilpadde, det burde være temmelig innlysende.

    https://en.wikipedia.org/wiki/World_Turtle

    Verden på toppen er … vel, verden. Og dere klarer vel å se selv at den ikke er laget av ånd og elektroner og tåkeprat, den er laget av galskap, drømmer og gamle synder.

    Yesterday’s weirdness is tomorrow’s reason why.
    -Hunter S. Thompson

    Men en ting har Laila helt rett i: Forvandlingen (til et harmonisk, fritt og selvstendig menneske) kommer innenfra.

    Derfor er det vanskelig å gi en generell oppskrift. Men det har som regel å gjøre med frykt for endring og tap av kontroll. Ofte står også visse former for kunnskap og etablerte tankemønstre i veien. Dersom det ligger ting låst fast som skriver seg fra barndom og oppvekst, vil dessverre ofte en nødvendig erkjennelse av egen uskyld i dette – det var faktisk de voksne som sviktet, ikke barnet, også ha den slagsiden at man bruker en i sammenhengen irrelevant idé om rettferdighet som begrunnelse for ikke å gjøre ryddejobben selv, man har en infantil forestilling, uttrykt som bitterhet, om at de eller den som ødela eller skadet noe er de som burde komme og reparere det igjen, som om de hadde en unik nøkkel til låsen fordi det var dem som i sin tid smekket igjen døra. Noe som jo aldri forekommer i virkeligheten, og man har da i selvrettferdighetens navn egentlig bestemt seg for at det er umulig for en selv å gjøre noe med saken – noe som blir et selvoppfyllende profeti som igjen kan forsterkes av den generelle frykten for endring, også når endringen utvilsomt ville være til det bedre. Følelsene og underbevisstheten ser ikke så nøye på den biten, det er bare endring som sådan som sitter langt inne. Se på alle jentene som går gjennom livet fra forhold til forhold med samme type dominerende, voldelige menn, det er et eksempel alle kjenner igjen. De har en usvikelig radar for den neste psykopaten de skal ta med seg hjem og få juling av. Heller nye runder i et lusent liv med husarrest og blåklokker når dette er det eneste spillet man har trening i, enn å ta den krevende jobben med å prøve å omprogrammere seg selv for å kunne bryte mønsteret. Frykten for endring kan sitte dypt i et menneske.

    Det kommer ingen og ordner opp, det må hvert menneske gjøre selv, uansett hvem som historisk sett har skylda. Men vi er alle født inn i verden fordi naturen anså oss sterke nok til å tåle den. Kast krykkene, har du tro, kan du gå! Halleluja!, som helbredelsespredikantene sier. Den som tar jobben får ingen absolutt rettferdighet for seg selv ut av det, men et bedre liv, og det burde jo være enda viktigere. Og ikke minst er man faktisk kun da rettferdig mot sine barn, hvis det skulle bety noe. For dersom man ikke svelger bitterheten og beslutningen om at det er umulig, og lar være å avslutte den destruktive tråden i livet selv, slik at man forhåpentligvis kan bli siste generasjon på en stund i sin familie som behøver å preges av forfedrenes synder, vil man uvergelig overføre en eller annen versjon av problemet til neste generasjon, og så la dem eventuelt ta drittjobben i stedet. Det er den urettferdigheten man faktisk kan forhindre.

    For den som ønsker å hjelpe andre i en slik personlig prosess, er det beste bidraget utover kjærlighet, lojalitet og en engels tålmodighet, som alltid: Legge opp til bøttevis med positive mestringsopplevelser som styrker selvfølelsen og gir belønningsfølelse for endring.

 8. Tvangsplassering av barn og unge på institusjon sammen med rusmisbrukende og kriminell ungdom øker risikoen for utvikling av kriminalitet og asosial adferd. Denne erkjennelsen har fått barnevernet til økt bruk av «enetiltak» . I følge artikkel NRK-Sørlandet 23.08.
  » I dag bor 34 barn på Agder alene i hus sammen med turnus-ansatte i det private barnevernet. Den samla prislappen er opp mot 200 millioner kroner i året.» Private aktører mottar altså over 5.8 millioner pr. barn/ungdom.
  Resultat i løpet av sommeren: En 15 årig jente rømte fra «enetiltak» og drepte 17 år gammel jente på Sørlandsenteret og såret alvorlig en annen. En gutt i Mandal brente ned huset han var plassert i.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.