Venstresidas illusjoner i klima- og energipolitikken

14
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Høyre og Frp har lagt ønsket om en omfattende, utvidet privatisering av norsk vannkraft midlertidig på vent. Situasjonen i dag er derfor en rørende enighet blant partiene på Stortinget om det meste i norsk energipolitikk: Vi bør bygge flere nye eksportkabler for kraft til EU, sokkelen bør elektrifiseres, ustabil og ulønnsom vindkraft (særlig) til havs bør bygges, solkraft bør prioriteres, el-bil-ekspansjonen bør fortsette og utvides til ferjer m.m., og det skal installeres «smarte» strømmålere i alle hus og hytter for å administrere det kaoset som er ventet i kjølvannet på alt dette.

Man skal likevel merke seg at høyre- og venstresida i Stortinget likevel har klart å dikte opp et par tilsynelatende uenigheter som til og med Dagsnytt 18 har funnet grunn til å lage debatt av. Dels er det et spørsmål om Statnett eller de regionale kraftselskapene skal stå for byggingen dersom flere enn to nye eksportkabler til EU skal legges, og dels hvorvidt Statnetts/Statkrafts utenlands-engasjementer i større grad bør «privatiseres» eller ikke. Ser man nærmere etter, er disse spørsmålene likevel uten politisk sprengstoff.

Forskjellene mellom høyre- og venstresida i energipolitikken, er derfor bare at partene argumenterer forskjellig. Høyresida er opptatt av at tiltakene skal gi den nødvendige fortjenesten når også subsidier og planlagt prisstigning er lagt til, mens venstresida vurderer om klimavirkningene er positive. Her skal jeg konsentrere meg om det siste. – Først en konklusjon som det er begrenset plass til å begrunne: Det finnes liten eller ingen dokumentasjon for at flere kabler til krafteksport, flere vindmøller/solpaneler/el-biler i Norge vil forbedre utsiktene for det globale klimaet.

I utgangspunktet kan det derfor virke uforståelig at venstresida har konsentrert seg om praktiske klimatiltak som nesten ikke har betydning for klimaet. Forklaringen er likevel enkel: Venstresidas primære mål i klimapolitikken er som kjent å få til en kraftig reduksjon i produksjonen av kull og olje. Men ettersom dette ikke lar seg gjøre i særlig grad, verken i Norge eller internasjonalt, blir det primære, nasjonale tiltaket erstattet av diktning om klimavirkningene av bestemte energipolitiske tiltak.

De nye eksportkablene som skal legges til EU illustrerer poenget: Det årlige overskuddet på norsk fornybar energi er i gjennomsnitt på under 10 TWh. Når de to neste kablene er i funksjon, vil norsk eksport-/importkapasitet bli på omtrent 70 TWh, altså halvparten av vår vannkraftproduksjon. Når denne kapasiteten brukes – og det er naturligvis forutsetningen – vil det oppstå et underskudd på kraft i Norge som må dekkes av import fra EU, hovedsakelig elektrisitet produsert av kull og gass, litt kjernekraft og ubetydelig med vindkraft. Konsekvensen blir at den norske el-miksen etter hvert vil bli en halvbrun variant av EUs energimiks – altså et «grønt» skifte som venstresida (og el-bileierne) burde gremmes over. Det venstresida ikke har forstått, er at Norge allerede har den fornybare energien vi trenger (dersom vi unngår ”fri flyt” også av vannkraft til EU). Vi trenger energien til fornuftige formål i Norge.

Venstresidas illusjoner i klima- og energipolitikken er ubegripelige. Dette illustreres også av hvordan primitiv statistikk brukes til å fortelle eventyr om den angivelig «fantastiske» utviklingen av fornybar energi i verden, særlig solkraft. Metoden er enkelt – PROSENTREGNING! Man slår fast at solkraft bare i fjor økte med hele 14 %, men underslår samtidig at 14 % av nesten ingenting, er – nesten ingenting. Og man underslår samtidig at noen få prosent økning av fossil produksjon, utgjør mye mer energi enn 14 % solkraft. Politikere fra alle partier jubler over veksten i den fornybare energien, mens realitetene er at den fossile energien fortsatt vokser mest. Det er nesten ufattelig at selvbedraget får fortsette år etter år.

Jeg tar med en figur som viser regnefeilene på venstresida. Den aller tynneste streken gjelder veksten i fornybar energi.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


14 KOMMENTARER

 1. Meget bra og politisk nyttig informasjon fra Odd Handegård. Vi trenger ytterligere informasjon og ikke minst forslag til hvordan framtidens energiproduksjon og forsyning skal organiseres. I dag er det om lag 160 selskaper som lever av å selge strøm. En slik konkurranse er unødvendig byråkrati og skaper sjølsagt for høye strømpriser for husstander og næringsliv. All produksjon og salg av strøm må tilbake under folkevalgt styring. Vi trenger ikke private og utenlandske eiere i norske energiselskaper, som årlig tar ut milliardbeløp i profitt.

  Norge er ikke med i EU blir det sagt, men også i energipolitikken er vi med for fullt. Vi ser klare tendenser til at Norge utvikler seg til en energipolitisk bananrepublikk. Norsk energi må være grunnlag for næringsvirksomhet og arbeidsplasser i vårt land, ikke minst i den fjerde industrielle revolusjon, med ytterligere automasjon og robotisering som utvilsomt krever store mengder energi. I dag legges det opp til at denne verdiskapning skal skje utenfor landet, men med norsk energi.

  Det må være et politisk krav fra folk og næringsliv at all energiproduksjon må under folkevalgt styring. Statskraft skal være redskapet for nasjonale myndigheter, med avdelinger for salg og service i fylkene. Salg av kraft til andre land må begrenses til overskudd etter at det nasjonale behovet er dekket. Det er en dødslinje for norsk næringsliv hvis våre strømpriser skal harmoniseres med EU-landene. Hva sier partiene som mener de er plassert på den politiske venstresiden? Har de en energipolitikk til det beste for husstander og næringsliv? Har de forstått klimautfordringene og krav til fornybare energiressurser, hvor solenergi er en suveren ener, også i solfattige Norge.

  Vi hører gjerne mer fra Odd Hanegårds solide kunnskaper om energi og klimautfordringen.

  • Illusjonene ligger,også i -energiproduksjonen,som en mare over hele den globaliserende og antinasjonalistiske venstreside.
   Energiprisene skal opp,for å redde klimaet.Forbruksreduksjon oppnås ved økte utgifter.De finansbyråkratiske globalister har ,for tiden,et forsprang i diskusjonene.Strømugiftene til norske husholdninger er lave.Det er -linja vi betaler mest for.Og kablene kan gjøre dette enda dyrere,etter at Det Norske Batteri er totalintegrert i EUs-forsyningssystemer.
   Da kan vi få god sammvittighet,siden vi hjelper Merkel med sitt Energivende.Og-vi får enda et stengsel i hva som blir tillatt og mulig ved bruk av energi i norsk produksjonssektor.EØS -avtalen skal styre enda mer.

   De partier som er motstandere av EØS-avtalen må forklare hva de mener med motstanden.
   Er det med denne motstand,som med motstanden mot Schengen-avtalen,at de er motstandere-ikke fordi det svekker norsk kontroll av grenser og kraft-produksjon,men fordi den ikke er åpen nok?

   Her finnes en mulighet ,til å forklare at lav pris ikke er alt,men at også forsyningssikkerhet og nasjonal kontroll teller.
   For å bruke livbåtargumentet-Skal Norge redde verden.og om nødvendig synke ned på laveste global eller EU -nivå,eller nasjonalisere nasjonen?

 2. To små norske kraftselskaper, Norsk Grønnkraft og Norsk Småkraft er allerede solgt til et kjempestort tysk hedgefond. Samla produksjon fhv. beskjeden, rundt 100 GWh årlig, men likevel et faretruende varsel. Den dagen man varsler at norsk vannkraft i prinsippet kan privatiseres og selges utenlands er selv fredelige jeg villig til å demonstrere i Oslos gater eller andre steder. Det samme gjelder ved privatisering av drikkevannet vårt.

  Statnett er et annet eksempel som Handegård er inne på. Hvis provisjonsinntekter fra overføringskablene til utlandet også skal havne i private hender blir det norske forbrukere som vil sitte med bare ulempene (mulig høyere pris) og ingen fordeler annet enn kanskje noe billigere pris i et ekstremt tørrår som selvsagt kommer til å hende igjen før eller seinere. Men de store inntektene fra vår fellesarv – arvesølvet som er vannkrafta og alt relatert til den bør være i offentlig eie.

  Når får det snart være nok idioti og etterdilting av diktaturet nede i Brüssel. Opp på barrikadene snart og fortelle dem hvor David kjøpte ølet!

 3. Med andra ord gör den varelse vi är ikke noe gott uten nokk så goe illusioner. «I feel soo good», sa masochisten till sadisten; «hit me, hit me with you´r rhythm stick…» Eller?

 4. Nå må vi være klare på at hele landet kommer til å dø ut på denne måten, Alle verdier havner utenlands, og vi bli r i løpet av kort tid sittenmde igjen som en fattig nasjon.

  • Du har nok dessverre helt rett.

   Men, med kombinasjonen av eksport av Oljefond og utflytting av Hjørnestensbedrifter, Folkevalgte som går andres ærend enn Det Norske Folk, en korrupt Presse, kombinert med en uvitende og pasifisert befolkning – hva kan vi forvente?

   Verre enda kan det bli, den dagen internasjonale forhold medfører at Oljefondet kollapser og/eller det blir krig mellom NATO og Russland nå som Norge, gjennom F-35/US Marines på Værnes og mulig utplassering av rakettskjold i Nord, er definert som offisielt militært mål av Russland.

 5. Handegård, du påpekte at venstresiden ønsker å redusere det internasjonale forbruket av kull og olje, men er du helt sikker på dette? Min skepsis er ganske enkelt knyttet til det faktum at venstresiden uten blygsel har gått med på å erstatte Tysklands 22 kjernekraftverk med kullkraftverk! vel, jeg må innrømme at dette ikke er nevnt i klartekst, men i realiteten er det dette som vil skje! I følge avtalen om å erstatte kjernekraftverkene skal Tyskland søke å erstatte disse med enda flere vindmøller, fornybar kraft som det heter. Dilemmaet Tyskland har er vindstille! Akkurat det samme dilemmaet som seilskipene hadde, og som igjen førte til at dampbåten overtok!
  Jo flere vindmøller jo større konsekvenser av vindstille! For å kompensere for det store bortfallet av kraft, ved vindstille, så velger Tyskland å bruke kullkraftverk! Men, disse kullkraftverkene går også når det blåser. De går på et minimumsnivå, men produserer likevel el-kraft! Dette fører da til store svingninger i strømprisen. Ja, tyskerne opplevde sommeren 2017 å få betalt for å bruke strøm i en situasjon da solcellene leverte maksimalt samtidig som det blåste friskt, men de hadde ingen behov for oppvarming!
  Så, det blir interessant å se hvor mange kullkraftverk de må bygge for bare å skaffe seg basestrøm når kjernekraftverkene bortfaller! Dette er ikke bare å gå over bekken etter vann, det er ressurs ødende, og nærmest umoralsk overfor ressurssvake som forledes til å sløse med strøm, og så ender opp med strømregninger de ikke klare å betale en kald vinterdag hverken vind eller sol er tilstede! Da vil kraftselskapene ha pengene tilbake og da flås kundene! Det er visst dette venstresiden ønsker for Norge også, er jeg redd!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.