Nytt flykjøp: Norge dras enda tettere inn i USAs krigsforberedelser

51
Norge skal kjøpe P-8A Poseidon, men til hvilken pris, økonomisk og politisk?

Det er vanskelig å vite om det er lagt press på Norge for å anskaffe de nye flyene og basevalg, men det er langt fra usannsynlig, skriver journalist Bård Wormdal på NRK.no.

Norge skal kjøpe en ny generasjon antiubåtfly for Barentshavet, og nordlige områder og basen flyttes fra Andøya til Evenes til voldsomme lokale protester. For to år siden mente et offentlig oppnevnt utvalg at Norge ikke hadde råd til å kjøpe nye fly.

Ekspertgruppa for Forsvaret av Norge ble nedsatt av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og ble ledet av professor Rolf Tamnes.

Gruppa hadde tilgang til både gradert og ugradert materiale. Her er noen av funnene i sluttrapporten «Et felles løft» fra 2015:

Norge skal kjøpe P-8A Poseidon, men til hvilken pris, økonomisk og politisk?

«Samarbeidet med USA er avgjørende for at Norge skal være i stand til å drive etterretning og overvåking i nord.»

«USA har vært sterkt interessert i å overvåke russiske strategiske ubåter i norske nærområder.»

«Da Norge anskaffet P-3B Orion-fly på slutten av 1960-tallet, sto USA for om lag 2/3 av innkjøpskostnadene.»

Andøya har en lang historie med etterretningsvirksomhet, hemmelighold og usanne historier.

I juni 1962 la kabelleggingsfartøyet Bullfish i all hemmelighet 50 kilometer sjøkabel fra land med en 500 meter lang antenne ytterst for å ta inn lyd fra mikrofoner på bøyer langt ut i havet.

Sjøforsvarskommando Nord-Norge annonserte skyteøvelse i havet vest for Andøya. Det var bare tull. Formålet var å holde operasjonen hemmelig.

Regjeringa med statsminister Einar Gerhardsen i spissen godkjente kabellegginga som et rent «vitenskapelig prosjekt».

I en periode gav Andøya likevel flere registreringer av sovjetiske ubåter enn alle de tilsvarende rene amerikanske stasjonene til sammen.

Data om de fryktede sovjetiske Polaris-ubåtene ble ikke delt med Norge.

Hensynet til lokalbefolkningen har ikke alltid vært like framtredende. Forsvaret krevde at bygda Haugnes måtte vekk for å bygge ut Andøya flystasjon.

Et livskraftig samfunn med 350 innbyggere, tre butikker, skole og forsamlingshus skulle bort og igjen stod bare deler av havna, fyrlykta og deler av skolebygningen.

De siste årene har det vært en strøm av amerikanske forsvarspolitikere på besøk til Norge på grunn av økt spenning med Russland. Leder av forsvarskomiteen i Senatet, John MC Cain, har vært på besøk, det samme har øverstkommanderende i det amerikanske luftforsvaret, Deborah James. Mest oppsiktsvekkende var det likevel at USAs forsvarsminister Ash Carter tok turen til Oslo og Nord-Norge. Det skjer ikke ofte.

Carter hadde rett før Norges-besøket uttrykt ønske om å få et nett av avanserte patruljefly for å møte nye og mere avanserte russiske ubåter i Barentshavet og Nord-Atlanteren.

Canada, Tyskland, Frankrike og Italia hadde sagt nei til å kjøpe de nye amerikanske antiubåtflyet Poseidon P8, og i stedet modernisere gamle fly.

Orion-flyene på Andøya er blitt modernisert for 1,2 milliarder kroner de siste årene for å kunne fly fram til 2035. Alle parti på Stortinget med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet har vært skeptisk til å erstatte Orion med nye fly.

To måneder etter forsvarsminister Ash Carters besøk i Norge kunngjør forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at Norge kjøper fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly fra Boeing med moderne sensorer og våpen.

Flyet har samme skrog som sivile Boeing 737, og er en av helt annen størrelse enn dagens Orion.

P-8A Poseidon er utstyrt med torpedoer som kan slippes fra stor høyde mot ubåter. Flyet har avanserte manøvrerbare raketter. Det nye flyet skal kunne operere sammen med det ubemannede amerikanske dronen MQ-4C Triton.

Hovedoppgaven vil helt klart ikke være å drive fiskeritilsyn.

Ifølge pressemeldingen heter det at kjøpet skal «gjøres som en ordinær anskaffelse fra amerikanske myndigheter» med en kostnadsramme på 9,8 milliarder kroner.

Pressemeldinga forteller ikke hele sannheten

Det er mye som tyder på at pressemeldingen ikke forteller hele sannheten. Ved begge de to tidligere innkjøpene av maritime patruljefly har USA betalt det meste. Ekspertutvalget for Forsvaret av Norge slo fast at Norge er avhengig av støtte for fornying, slik det var tilfelle for byggingen av siste generasjon av etterretningsskipet Marjata.

Offisielle amerikanske kilder forteller da også en annen historie. Defence Security Cooperation Agency skriver i en rapport at flykjøpet er på om lag 15 milliarder kroner. Trolig er de totale kostnadene for hele flykjøpet mye større.

Boeings egne offisielle totaltall for nye salg til Australia, Storbritannia og USA viser at kostnadene for hvert fly vil beløpe seg til 400 millioner dollar eller 3,3 milliarder kroner med dagens dollarkurs. Det gir en totalkostnad for Norge som nærmer seg dobbelte av det Stortinget sa ja til.

Under etterretningstjenestens åpne trusselvurdering for 2014, gjorde etterretningssjef Kjell Granhagen en forsnakkelse. Han snakket om «tjenestens andre oppgave» i forbindelse med russisk opprustning som truet USA, ikke Norge. Dette gjaldt moderniseringen av ubåter med interkontinentale kjernefysiske raketter.

Det er godt dokumentert at helt siden 1950-tallet har den militære etterretningstjenesten i Norge vært nært knyttet til USA. Så sent som i 1992 jobbet om lag 50 prosent av Etterretningstjenestens ansatte med USA-finansierte prosjekter, ifølge Norsk Utenrikspolitisk Historie, bind seks. Trolig var andelen for de ansatte på Andøya, Fauske, Kirkenes, Vadsø og Vardø langt høyere.

Er de nye flyene i hovedsak et amerikansk mottrekk mot de nye russiske atomubåtene som truer amerikanske storbyer? Kan flyene øke den militære spenningen i våre områder? Det er vanskelig å vite i hvor stor grad dette er et amerikansk eller norsk prosjekt, og om det kan være strid mellom amerikanske og norske interesser.

USAs forsvarsminister James Mattis og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Foto: Department of Defense

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har hatt langt hyppigere møter med sin amerikanske kollega enn tidligere norske forsvarsministre. Det er vanskelig å vite om det er lagt press på Norge for å anskaffe de nye flyene og basevalg, men det er langt fra usannsynlig.

USA prioriterer nå havområder i nord. USA skal gjenåpne Keflavik på Island som base for overvåkningsfly. Regjeringen vet at Norges kanskje beste kort for å få et nærmere forhold til USA og hjelp i en eventuell krig med Russland er å samarbeide om militær etterretning i nord i fredstid.

Denne satsingen fra norsk side koster på flere måter. Investeringen gjør det vanskeligere å bruke penger på Hæren og Heimevernet, som regjeringen er kritisert for ikke å prioritere. Vi har en motstand i Nord-Norge mot å flytte basen fra Andøya til Evenes, som har blitt en mektig politisk kraft i et valgår.

Norge gjør seg dessuten mer avhengig av det direkte samarbeidet med USA, som enkelte nå mener er mer usikkert under Trump-administrasjonen.

Det tosidige etterretningssamarbeidet mellom Norge og USA ved siden av NATO-samarbeidet har altfor lenge fått eksistere i skyggen. Er det ikke på tide at denne sentrale delen av det norske Forsvaret også skal bli av forsvarsdebatten?

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


51 KOMMENTARER

  • Hei Trolleterje,

   Har du noengang noe annet enn full støtte til makthaverne, med unntak av «psykiatere og deres klonende professorer» (hva nå det er for noe – siden ‘psykiatere’ er medisinere, ‘klonende’ er genetikere, og ‘psykologiprofessorer’ er samfunnsvitenskapsfolk) ??

   • Jeg har ingen støtte til makthaverne i Syria eller til de som angriper Ukraina eller de i Libya under Ghadaffi.

    Psykiatere er stort sett medisinere i dyp psykose med stor virkelighetsbrist. Psykologiprofessorer er psykotikere og djeveldyrkere som prøver å tvinge verden til å tro at Satan er Gud og Gud Satan, og driver altså en form for mental kloning av seg selv på verden og dreper sannheten. De har jo vedtatt at Bibelen skal snus opp/ned. Derfor bør man vurdere alt de sier opp/ned eller bak/fram.

    • At det er mulig å skrive så mye og mene så lite som du er ei gåte for meg.. totalt ute av stand til å være konkret.
     Å tilegne ei «yrkesgruppe» så mye makt som du gjør sier meg at det faktisk er behov for dem..
     Vist nivået på argumentasjonen blant andre kristne er på ditt nivå har ikke kristendommen noen lys framtid.
     Du må for all del ikke prøve deg som Emisær, tror ikke du får omvendt mange.
     Dine likesinnete har reist rundt i u-land med bibelen i ene handa og brødskiva i den andre for å rekruttere flere inn i galskapen med ultimatumet at tar du brødet må du ta bibelen også.
     Jævla hyklere.
     Regner med det er Læstadius som er ditt idol.

     • Ja, det er sikkert veldig stort behov for folk som «hjelper» en vekk fra Gud og å dø. Ellers var det ingen argumenter i din argumentasjon.

      Psykologiprofessorer og psykologer og psykiatere har så mye makt som de lurer makthaverne til å gi seg, og det er ikke lite i mange land.

 1. Denne anskaffelsen kan trolig også knyttes til Trumps press på NATO-landene at de må øke sine forsvarsinnkjøp/budsjetter til 2 % av BNP. Trumps strategi ser ut til å være at økningene i forsvarsbudsjettene til NATO-landene skal gå til innkjøp av amerikansk krigsmateriell (jfr «America first»).

  • Trump følger bare opp det som forlengst har blitt spikra. Noen strategi får han omtrent ikke lov til å ha.

   NATO-Jens ber om mer penger (VG 27. februar 2015)
   «– 2014 var et år der sikkerhetsutfordringene for NATO økte med Russlands aggressive adferd mot Ukraina, og ISILs vold i Irak, Syria og Nord-Afrika. Likevel gikk den samlede forsvarsinvesteringen i NATO ned, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til VG.
   – Nå må kuttene stanses. Så i årene fremover er det en gradvis prosess der vi går fra kutt til økte investeringer, sier Stoltenberg.

   To-prosent mål
   Under NATO-møtet i Wales i fjor høst (2014) ble det besluttet at alle de 28 medlemmene skulle investere minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Målet er å komme dit i løpet av et tiår.»

   Sitat henta fra Dagsavisen 18. nov. 2016, av Johan Falnes/NTB
   «Europeiske land må bruke mer penger på forsvar. Det var budskapet da NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fikk USAs påtroppende president Donald Trump på telefonen.
   – Den nyvalgte presidenten og jeg snakket om viktigheten av NATO og hvordan alliansen tilpasser seg den sikkerhetspolitiske situasjonen, forteller Stoltenberg etter telefonsamtalen fredag ettermiddag.
   – Jeg viste til at han under valgkampen hadde tatt opp behovet for økte forsvarsutgifter og understreket at dette har vært min førsteprioritet siden jeg ble generalsekretær i 2014, sier Stoltenberg.»

   NATO-sjef Stoltenberg har invitert de 28 medlemslandene til et av tidenes største militære spleiselag for å forbedre NATOs kapasitet i en usikker verden.
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/nato/nato-sjef-stoltenberg-starter-vaapen-spleiselag/a/23974816/
   «– Men vi må ikke snakke opp faren, vi ser ingen umiddelbar fare for at det kan komme noe angrep mot noe medlemsland. Vi skal beskrive de usikkerhetene vi står overfor på en sannferdig måte, uten å dramatisere eller snakke opp spenningene. Det beste er å være fast og forutsigbar, men hele tiden arbeide med å forbedre forholdet til Russland, la generalsekretæren til.»

   • Redaktøren spør i artikkelen:

    Er de nye flyene i hovedsak et amerikansk mottrekk mot de nye russiske atomubåtene som truer amerikanske storbyer? Kan flyene øke den militære spenningen i våre områder? Det er vanskelig å vite i hvor stor grad dette er et amerikansk eller norsk prosjekt, og om det kan være strid mellom amerikanske og norske interesser.

    At det kan øke spenningen er det nok liten tvil om. Men at hovedpoenget med å kjøpe fly er å sprøyte ytterligere milliarder inn i den amerikanske våpenindustrien, er helt sikkert. Mye samme konsept som for F-35. Nå er jo Norge via The Oljefondet tungt investert i dødens industri, og får derfor tilbake en beskjeden andel av sponsormidlene den veien, men det er en veldig mager trøst og fryktelig dårlig butikk uansett.

 2. Hva skal Norge med dette? Svaret er det samme som med F35; ingen ting, bortsett fra å hjelpe USA økonomisk, late som om vi har militære muskler og svekke egen økonomi. Det oser korrupsjon og trusler lang vei.

 3. Om vi holder USA’s aggresjon utenfor, den har vel egentlig ikke noe med akkurat dette å gjøre (om du ikke i fullt alvor mener at USA provoserer Russland for å fremtvinge en krig).

  For det første, når det gjelder dette flykjøpet og differansen i prisen vil den logiske konklusjonen være at USA betaler denne, det har de gjort tidligere, fordi det er i USA’s interesse å vite hva som foregår der oppe.

  For det andre, samarbeidet med USA har alltid vært positivt, uten dem, og de andre allierte, ville vi blitt en del av Sovjetunionen i 1945. Jada, jada, det står ikke skrevet noe sted, men alle de historiene man hørte i yngre dager, og alle de historiene man hørte fra dem som var voksne nok til å forstå hva som skjedde på den tiden forteller meg at Stalin seriøst vurderte å innlemme, i det minste Finnmark, i Sovjetunionen.

  Når det gjelder bygda, ja, triste saker, men hvor mange ville bodd der idag? Her ble Joker lagt ned for 6 år siden, og det bor vel like mange i nærområdet her som det det gjorde i den bygda.

  Kabelen, ja, helt klart forferdelig saker, at man forsøker å holde slikt noe hemmelig. Hva er vitsen med å ha et forsvar om man skal fortelle kreti og pleti hva som foregår, slik at de kan fly til nærmeste utlending og fortelle alt sammen? Går ut fra at du kjenner historien om Sovjetunionens flinkeste spion (KGB eller GRU, usikker). De sendte en fyr over til Stockholm for å spionere litt på svenskene og ble så forbauset over hva han sendte tilbake at de trodde svenskene hadde omvendt ham, til å spionere på Sovjetunionen. Det viste seg at det eneste han hadde gjort var å sjekke offentlig tilgjengelige opplysninger, som manntall, telefonkataloger, boligarkiv og gud vet hva. Vårt samfunn er, når det gjelder forsvaret, mer enn åpent nok.

  At vi, i det minste i noen tiår etter krigen, hovedsakelig hjalp USA, når det gjaldt etterretning, er vel ikke det rareste, det skulle bare mangle at vi ikke hjalp dem, de som, uten sammenligning, hadde gjort mest for at vi skulle vinne krigen (ja, Sovjetunionen hadde mye større tap, men hadde det ikke vært for Stalins utrenskinger, før krigen, ville vel neppe Tyskerne ha kommet så langt som de gjorde).

  • «… USA har alltid vært positivt, uten dem, og de andre allierte, ville vi blitt en del av Sovjetunionen i 1945.»

   Du er seriøst feilinformert der:
   Sovjet-Russland invaderte Norge i oktober 1944, okkuperte hele Øst-Finnmark til Tanaelven i ett års tid, jaget tyskerne pokkerivold, og trakk seg stille, rolig og fredelig tilbake til Russland i september 1945 – på eget initiativ.

   Jf. https://no.wikipedia.org/wiki/Tvangsevakueringen_og_nedbrenningen_av_Finnmark_og_Nord-Troms

   Rusland har ALDRI vist interesse for å okkupere Norge eller deler av landet.
   – Enhver påstand om slikt bygger kun på totalt hypotetiske spekulasjoner.

   • Som jeg skrev, dette har jeg hørt fra folk som var med eller bodde der og/eller kjente noen som hadde vært med eller bodd der. Når det gjelder denne historien synes jeg kommunistene er utrolig naive og undrer meg på om noen av dem noensinne snakket med folk som hadde opplevd det. Historiebøkene er ikke bestandig sanne, eller de kan være mangelfulle; det er noe vi på borgerlig side blir tutet ørene fulle av.

    • Tror ikke du har snakket med noen som bodde i Kirkenes eller Kiberg.. eller Bugøynes.. med flere..
     Det var en viss Jonas Lie sørfra som var i Kirkenes som laget et arkiv over alle Kommunister og mistenkte Kommunister som ble lagret på politihuset i Kirkenes. Hele dette arkivet ble tatt av Tyskerne da dem inntok byen, med di konsekvensene de medførte for sivilbefolkningen.
     Det var en bevist handling og ikke destruere dette før tyskerne kom.
     Kan du din historie vet du dette.
     Faren til en venn av meg har fått føle på kroppe hva konsekvensene av å være mistenkt kommunist i etterkrigstiden kostet, med bla yrkesforbud som konsekvens. Det var jevnlig uanmeldte besøk hos han av etterretningen helt opp til midten av syttitallet.

     • At Jonas Lie var en jævel er jo ingen nyhet, og det var vel ikke bare han som overvåket kommunister, eller har du glemt hva AP gjorde, fra krigen var over og langt utpå åttitallet? Om han ikke hadde lagt igjen arkivet ville det vært merkelig, om man ser hvor hans sympatier lå. Og alt dette har å gjøre med mitt utsagn om at Stalin ble presset ut av Finnmark av de allierte? Hvor de var fra skal jeg ikke si for sikkert, jeg var guttunge på den tiden (slutten av sekstitallet, i Stavanger. Var venn med en finnmarking som hadde en far og noen onkler som hadde ett og annet å si om kommunister og Stalin.

     • Munthe. Ja, Ap`s «krig» mot kommunistene i Norge startet lenge før 2.verdenskrig og har fortsatt i nyere tid, sammen med høyresiden i norsk politikk. For ordens skyld må jeg si at jeg har aldri stemt Ap, ikke kommunistpartiet heller.
      Når det er sagt er det lenge siden det gikk opp for meg at folk kun er brikker på brettet, uavhengig om høyre eller venstresiden styrer, sånn har det alltid vært etter min mening.
      Men kommunistene og deres familier har vært offer for ei heksejakt styrt av cia/usa ved hjelp av splitt og hersk taktikk, bla. betaling for å tipse om «mistenkelige» personer.
      Hele lokalsamfunn er blitt ødelagt av denne politikken.
      Selv partisanene og deres innsats for å kaste Tyskerne ut av landet er ikke anerkjent, selv i dag.
      Krigen/etterkrigstiden i Finnmark va ei salig sammenblanding av interesser med di konsekvensene det fikk for både vanlige folk og Partisanfamiliene her oppe i nord.
      Etteretningstjenesten og diverse Stay behind-grupper har brukt alle midler for å demoniser disse familiene, igjen styrt av cia/usa og deres lakeier.
      Har en slektning som var ansatt i postverket som fikk tilbud om å bli med i en Stay behind- gruppe på 60-tallet, men han takket nei i følge han selv, men det er jeg litt usikker på i dag. Han var i usa for noen år siden og ble utnevnt til «Ambassadør»
      for Rotary i Norge.
      Vet at alt dette er på siden av hva artikkelen dreier seg om, men om noen vil lese litt for å bedre forstå hva som skjedde spesielt i Nord-Norge, kan jeg anbefale bøkene til Alf R. Jacobsen, Kjell Fjørtoft og Asbjørn Jaklin for å kanskje få et mer nyansert bildet av rikets tilstand i nord under og etter krigen.
      Av en eller annen grunn lærte vi ingenting om dette på folkeskolen. Lurer på om det var en agenda..
      Hålogaland som egen Nasjon! 😉

  • «For det andre, samarbeidet med USA har alltid vært positivt, uten dem, og de andre allierte, ville vi blitt en del av Sovjetunionen i 1945.»

   Akkurat som Finland ble innlemmet i Sovjetunionen?

  • Sitat «For det første, når det gjelder dette flykjøpet og differansen i prisen vil den logiske konklusjonen være at USA betaler denne, det har de gjort tidligere, fordi det er i USA’s interesse å vite hva som foregår der oppe».

   Det som skjer militært må sees i lys av USAs økonomi. Tidligere har det vel vært slik at de betalte kreti og pleti mens i dag er de bakerott. Derfor er det fristende med en 51 stat som selv betaler alt hva de kan lempe på oss. Dette ser vi i mange sammenhenger. Man utnevner gjerne spesialutsendiger til Sudan eller Libanon for den del med ansvaret for oppbygging av nytt statsapparat. Dette skjer via FN systemet som de mer eller mindre kontrollerer, slik at Norges uslinger av noen politikerspirer skal føle at vi må betale mest. Det virker!

   Derfor er din slutning nokså kortenkt og basert på hva de angivelig har gjort tidligere.

    • USA «betaler» sikkert det som er nødvendig for å få ting på plass der de vil ha det. Poenget er at dette er USAs militærapparat, defensivt som offensivt, ikke egentlig Norges. Norge er en fremskutt base og dens lokale servicepersonell. Kunstykket går ut på å få Norge til å betale så mye som mulig av kostnadene for dem, og de kostandene som det etter grundige forsøk allikevel ikke går å fakturere Norge for, tar de selvfølgelig selv i siste omgang, det skal sikkert ikke stå på det. Synes de er flinke til å få det til å se ut som sponsingen foregår motsatt vei, jeg! 🙂

     • Det kan jo virke som om vurderingen er at kostnadene for USA blir aller størst dersom de starter kostnadskuttene i den militære enden og løsner trusselgrepet de har på mye av verden. De er så bankerott at kun forstatt økonomisk verdensherredømme på overtid ved hjelp av våpenmakt kan utsette fallet som kommer.

  • «Samarbeidet med usa har alltid vært positivt»
   Men det er sikket bra vist du er fornøyd med å være den unnværlige bonden på sjakkbrettet i storpolitikken.
   Det har vært mange personlige tragedier ,spesielt i nord, der den direkte årsaken er at «store barn» skal øve på å bruke sine nye leketøy.. som småbarn som måler kuklengden.
   Forbanna tinnsoldater.
   Kor bor du forresten? Du har tydeligvis lokalkunnskap om bosettinga på Andøya.
   Når det gjelder informasjon til andre nasjoner så er vel media den største informatoren til andre nasjoner. Alt forsvarsutstyr Norge skal kjøpe omtales jo i pressen.. selv Natos spionskip ble omtalt i nyhetene da det kom til Bergen for utrustning etter at det kom fra verftet i Romania.. Propaganda!

   • Hva «vi» har gjort mot andre har jeg ikke nevnt noe om, i denne saken, da det er totalt uvedkommende i denne diskusjonen. USA har sørget for at vi har forblitt norske statsborgere; og sluppet å lære russisk. Jo, det tror jeg på av fullt hjerte. Hva slags tragedier har det vært i nord, etter krigen, som USA var ansvarlig for? Jeg har ikke større kjenskap til Andøya, det nærmeste jeg har vært er Bø i Vesterålen, på Loran-C stasjonen (som kommunistene i Norge gikk fullstendig av hengslene fir; jeg dørvav latter vær gang jeg tenker på det), men hvor kom Andøya inn i bildet, jeg mener å huske at jeg snakket om Nord-Norge, generelt?

    • Jaja, ansvarspulverisering er på mote for tiden. Det meste henger sammen i storpolitikken.
     Kan komme på tre tragedier i farta som følge av den kalde krigen og Natos behov for å øve i nord.
     Vassdalsulykken, Utvik Senior(Båt) og Mehamn-ulykken(Fly)
     Nevnte du ikke sjøkabelen ut fra Andøya i innlegget ditt? Hvis ikke, beklager at jeg dro frem Andøya.

     • Mehavn-«ulykken» var en følge av en satanists/parasitts nødrop fra Mehavn hvor han var i ferd med å få seg selv og sine ugjerninger avslørt av lokale folk. Et britisk krigsfly (Harrier?) ble sendt for å «ta seg av» dette da det unge paret som avslørte djevelen var ute og fløy med Widerøe.

      Flygeren må ha vært en av en professors løse kanoner, tror jeg. En av det unge paret var en slektning av meg. Undersøkelseskommisjonen var for feig til å peke ut noen skyldige, sikkert etter professoralsk press.

 4. Siden jeg er pasifist er jeg alltid positiv til at Norge kaster vekk penger på amerikansk krigsmateriell. For dette materiellet er så ubrukelig at det ikke kan brukes til krig uansett. Flyene blir bare stående på bakken. Jeg priser meg lykkelig over at både Russland og Kina er oss (og USA) militært overlegne. Russere og kinesere klarer å lage teknologi som faktisk funker, i motsetning til amerikanerne. Jf. hvordan USA taper alle kriger de starter, inkl. mot afghanske sauegjetere og fjellbønder. Og jf. hvordan den amerikanske marinen nå tar en pause, etter flere kollisjoner hvor amerikanske krigsskip har blitt ødelagt.

  Stå på, norske skattebetalere! Fortsett å stem på politikere som sløser bort pengene deres på ubrukelig krigsutstyr, så blir det kanskje fred i verden en vakker dag.

   • Psykologiprofessorer og psykologer gjør tydeligvis stor skade på våpenindustrien i USA. En professor skal ha forlangt kontroll over våpensystemet i krigsskip. Kanskje de har klart å få kontroll over krigsfly; det kan kanskje mye feilbombing tyde på?

    På tide at USA og hele verden kvitter seg med enhver innflytelse fra disse terroristprodusentene og deres lakeier og fanatikere.

 5. Kan noen forklare meg hvordan det gagner norske interesser å gi verdenshistoriens mest agresisive militærmakt fritt leide på norsk territorium. -Og dermed mulighet for å trekke en eventuell geopolitisk konflikt innenfor norske grenser? Ja, vi må beskytte noen oljeinstallasjoner, og eventuelle cyberangrep og what not, men at Russland skulle ønske en langvarig okupasjonskrig ser jeg som fullstendig urealistisk.
  Vår forsvarspolitikk er kun basert på utgått kald-krig tankegang. Vi klarer oss fint med et nordisk samarbeid, og et bredt totalforsvar som også favner sivilsamfunnet (matsikkerhet osv)

  • Det fins da andre mer sannsynlige fiender enn Russland, f.eks.når psykologiprofessorer i alle land forener seg og går til krig mot enslige land etter at professorene har løyet til seg kontroll over skip og personell, og forsøkt å lyve seg til nedrustning i de landene han vil angripe. Da vil det være godt å ha NATO.

 6. Er vel usannsynlig at Norge må betale listepris for flyene. USA ser verdien i at Norge har et operativt langdistanse maritimt overvåkingsfly. Løsningen er dermed at det amerikanske forsvarsdepartementet betaler mellomlegget (etter ført å ha krevd at Boeing ikke får legge på det normale prispåslaget ved eksport.)

  • Når det gjelder F35 betaler Norge mer pr. fly enn Nederland og Canada.
   Angående avtalen om å levere deler til produksjonen av flyet (som var et av argumentene for å kjøpe flyet) er Norge avspist med at Kongsberg har designet festebraketten til bremseskjermen, men den blir produsert i Nederland.
   Makta snurre tydeligvis folket rundt lillefingeren.

   • Ha ha, så fantastisk at det var noe med nettopp bremseskjermen som ble det industripolitiske alibiet for Norge. Ikke noen etterbrenner fra helvete eller missiler eller stealth-drit herfra, her er det trygg, sosialdemokratisk landing med en solid brakett for den viktige bremseskjermen og matpakke med brunost. Nå er det vel knapt meningen at skrotet egentlig skal fly, men det er tanken som teller. Makan.

    For øvrig er norsk forslag i FN nylig at det ved fremtidige våpenkappløp, innen aeronautikk, og da spesielt for jetjagere, skal konkurreres på idealtid.

 7. Professor Antony Sutton har i flere bøker og intervjuer dokumentert at USA stod bak oppbyggingen av Hitlers krigsmaskin før annen Verdenskrig, og Stalins krigsmaskin både før og etter.
  Historien har vist oss hva som ble resultatet. Dresden og Hiroshima/Nagasaki er eksempler på hvor ekstremt langt makthaverne er villige til å gå.

  USA vil aldri akseptere en naturlig tilnærming mellom Europa og Russland/China. Resultatet kan bli WWIII.
  USA kriger aldri på eget territorium. Norge, i følge med Baltiske Stater, Polen og muligens Tyskland, synes være på vei inn i samme fella som Hitler/Stalin.

  Så, hvem er disse makthaverne, og ikke minst hvem er denne mektige og sannsynligvis Satanistisk inspirerte Eliten som står bak? Er det Kabalistiske Zionister? Illuminati? Frimurere? Jesuitter?

  Overlater til Pål Steigan å gi oss svaret – helst før krigen er i gang.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.