En besværlig massakre

0
Feliks Lemberskij: Henrettelse, Babij Jar.

Av Bjørn Nistad.

”Det som foregår ved Babij Jar, kan i virkeligheten sammenliknes med det som skjedde på Krim og i Dombass. Det er nødvendig å ha tingene klart for seg: Putin finnes, et aggressivt Russland finnes, men de gikk dit der de ble sluppet inn, der det fantes et gunstig miljø, eller der det med andre ord var ’ukrainsk tomhet’”. Utsagnet stammer fra et intervju den ukrainske avisen Den’ (Dagen) nylig gjorde med Vitalij Nakhmanovitsj, leder for den ukrainske Babij Jar-komiteen, i anledning planene om å bygge et Holocaust-senter ved Babij Jar i utkanten av Kiev, der tyske nazister og deres ukrainske støttespillere høsten 1941 massakrerte 33 000 jøder.


Denne artikkelen av Bjørn Nistad ble først publisert på hans blogg.


Ifølge Nakhmanovitsj er det russiske oligarker som står bak det planlagte Holocaust-senteret, og hensikten er å diskreditere Ukraina og ukrainere: ”Prosjektet er jo ikke beregnet bare på ukrainske borgere, men i første rekke på de mange turistene fra hele verden som man vil fortelle hvordan ukrainske kollaboratører massakrerte jøder. Blir senteret bygget, vil det i tilknytning til det oppstå forutsigbare skandaler [protester fra ukrainske nasjonalister]. Og dersom de ikke får lov til å bygge det, så er dette også flott – det antisemittiske Ukraina tillater ikke reisningen av et minnesmerke over Holocaust. Hva som enn skjer, er det bra for Putin.”

Feliks Lemberskij: Henrettelse, Babij Jar.

Hensikten med Holocaust-senteret er ifølge Nakhmanovitsj å skape et felles senter knyttet til jødeutryddelsene i alle de tidligere sovjetrepublikkene, noe han betegner som et uttrykk for en farlig sovjetisk tankegang. Jødenes lidelser skal brukes til å skape en fiktiv forestilling om sovjetisk eller russisk enhet. Nakhmanovitsj fremhever også at det ikke bare var jøder som ble drept ved Babij Jar, men også en mengde andre grupper, inkludert ukrainske nasjonalister. Og han mener at Holocaust i Ukraina må relateres til det han betegner som golodomor, altså sovjetmaktens angivelige folkemord på ukrainere gjennom en kunstig frembrakt hungersnød på 1930-tallet.

For å sikre nasjonal kontroll over Babij Jar-tilrår Nakhmanovitsj at den ukrainske staten både bygger et Babij Jar-senter viet til alle som ble drept på stedet, og et Holocaust-museum.

Intervjuet med Nakhmanovitsj inngår i en betent politisk strid i dagens Ukraina. Ifølge et oppslag i Pravda foregår det en diskusjon i Det ukrainske institutt for nasjonalt minne om hvorvidt det skal være noe Holocaust-minnesmerke ved Babij Jar, og denne diskusjonen skal ha fått lederen for Ukrainas jødiske kongress, Eduard Dolinskij, til å slå alarm, blant annet ved å vise til et utsagn fra lederen for Organisasjonen av ukrainske nasjonalister (OUN), Bogdan Tsjervak, om at jødene var ukrainernes fiender, og at det var grunnen til at ukrainske nasjonalister ikke skånet dem under krigen.

Den radikale ukrainske sosialisten Natalja Vitrenko, som Pravda har intervjuet om saken, mener at dagens ukrainske regime har til hensikt å utslette minnet om jødeutryddelsene under annen verdenskrig i den ukrainske befolkningen.

Folkemordet på jødene under annen verdenskrig er et problem for Kiev-regimet siden ukrainske fascister og høyrenasjonalister som regimet har utropt til nasjonale helter, spilte en aktiv rolle under myrderiene. Våren 2015 vedtok Radaen til og med lover som gjør det straffbart å kritisere 1930- og 1940-tallets ukrainske fascister og høyrenasjonalister, altså personer og grupperinger som under annen verdenskrig tok livet av hundretusener av jøder og polakker.

Det bemerkelsesverdige er at forsøk på å relativisere massedrapene på hundretusener av ukrainske jøder under annen verdenskrig, mistenkeliggjøring av planene om å bygge et Holocaust-senter som russisk undergravingsvirksomhet eller endog stempling av jødene som ukrainernes fiender ikke har fått omverdenen til å reagere. Selv de mange Holocaust-sentrene velger å tie om saken.

 


 

Les også:

Hvorfor ar HL-senteret taust om nazismen i Ukraina?

Forrige artikkel– Kriminelle står bak oppdrag i flere offentlige bygg, blant annet Slottet
Neste artikkelBare tullinger tror på det USAs regjering sier om Nord-Korea