Kina og Russland krever uavhengig granskning av bruk av kjemiske våpen i Syria

0
Xi Jinping og Vladimir Putin samarbeider tett om sine eurasiske prosjekter.

Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping har snakket sammen og blitt enige om å kreve at FN iverksetter en uavhengig og objektiv granskning av påstandene om bruk av kjemiske våpen i Syria. Begge understreker at de støtter Syrias integritet og nasjonale uavhengighet og forlanger at FN og Organisasjonen for forbud av kjemiske våpen (OPCW) gjennomfører en uavhengig og omfattende undersøkelse for å sikre uomtvistelige bevis for å klarlegge omstendighetene og trekke konklusjoner på grunnlag av dem.
Både Kina og Russland tar sterkt avstand fra enhver bruk av kjemiske våpen.

Med dette initiativet setter de to stormaktene USA i en klemme. Hvis USA avviser kravet om en slik gransking setter det landets påstander om at der er Syria som står bak i et tvilsomt lys. Hvem kan motsette seg en uavhengig granskning? Hvis USA godtar kravet, vil landet indirekte innrømme at de påstandene som er kommet til nå ikke bygger på objektive fakta. Hvorfor undersøke noe man hevder er avklart?

Det at Kina og Russland opptrer sammen på denne måten legger også press på USA i sikkerhetsrådet. De to stormaktene er enige om å støtte Syrias integritet og uavhengighet og vil ha en løsning av konflikten basert på dette. De er også enige om å samordne sine posisjoner i FN, på G20-møtet og i SCO, Shanghai Cooperation Organization.

Nixon og Kissinger klarte i sin tid på en dyktig måte å utnytte motsetningene mellom Sovjetunionen og Kina og sette dem opp mot hverandre. Det vil ikke Donald Trump og hans regjering klare. Det er mer og mer klart at Kina og Russland opptrer som allierte og at de vil støtte hverandre i internasjonale fora.

Når USA fortsetter å true Russland og Kina samtidig tvinger man tvert om de to landene til å samarbeide tettere. Samtidig ser de seg tjent med et sterkere økonomisk, politisk og militært samarbeid. Kinesiske medier understreker at de to landene nå vil samarbeide mye tettere og at også på det personlige planet er forbindelsene mellom Xi og Putin svært sterke. Det skal bli svært interessant å se hva en slik allianse vil få å si for den internasjonale situationen.

 

Forrige artikkelTidligere våpeninspektør for FN: Trumps sarinpåstander bygger på løgn
Neste artikkelTid for en uformell allianse mellom Tyskland og Kina?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).