Kina og Russland krever uavhengig granskning av bruk av kjemiske våpen i Syria

0
Xi Jinping og Vladimir Putin samarbeider tett om sine eurasiske prosjekter.

Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping har snakket sammen og blitt enige om å kreve at FN iverksetter en uavhengig og objektiv granskning av påstandene om bruk av kjemiske våpen i Syria. Begge understreker at de støtter Syrias integritet og nasjonale uavhengighet og forlanger at FN og Organisasjonen for forbud av kjemiske våpen (OPCW) gjennomfører en uavhengig og omfattende undersøkelse for å sikre uomtvistelige bevis for å klarlegge omstendighetene og trekke konklusjoner på grunnlag av dem.
Både Kina og Russland tar sterkt avstand fra enhver bruk av kjemiske våpen.

Med dette initiativet setter de to stormaktene USA i en klemme. Hvis USA avviser kravet om en slik gransking setter det landets påstander om at der er Syria som står bak i et tvilsomt lys. Hvem kan motsette seg en uavhengig granskning? Hvis USA godtar kravet, vil landet indirekte innrømme at de påstandene som er kommet til nå ikke bygger på objektive fakta. Hvorfor undersøke noe man hevder er avklart?

Det at Kina og Russland opptrer sammen på denne måten legger også press på USA i sikkerhetsrådet. De to stormaktene er enige om å støtte Syrias integritet og uavhengighet og vil ha en løsning av konflikten basert på dette. De er også enige om å samordne sine posisjoner i FN, på G20-møtet og i SCO, Shanghai Cooperation Organization.

Nixon og Kissinger klarte i sin tid på en dyktig måte å utnytte motsetningene mellom Sovjetunionen og Kina og sette dem opp mot hverandre. Det vil ikke Donald Trump og hans regjering klare. Det er mer og mer klart at Kina og Russland opptrer som allierte og at de vil støtte hverandre i internasjonale fora.

Når USA fortsetter å true Russland og Kina samtidig tvinger man tvert om de to landene til å samarbeide tettere. Samtidig ser de seg tjent med et sterkere økonomisk, politisk og militært samarbeid. Kinesiske medier understreker at de to landene nå vil samarbeide mye tettere og at også på det personlige planet er forbindelsene mellom Xi og Putin svært sterke. Det skal bli svært interessant å se hva en slik allianse vil få å si for den internasjonale situationen.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.