Donald Trump slår en kile i EU for å svekke Russland

18

«Hvis dere trenger energi, så bare ring oss,» sa president Donald Trump på et møte for østeuropeiske ledere i Polen 6. juli 2017. Han fulgte dermed opp en langvarig amerikansk politikk som går ut på å bruke flytende naturgass fra USA til å bekjempe Russlands energidominans i Europa. For Trump er dette et spørsmål om forretninger og om å bekjempe Russland. Han vil selge flytende naturgass (LNG) fra USAs skifergassfelter.

Men han snubler inn i et europeisk minefelt som potensielt kan sprenge EU i stumper og stykker.

Intermarium

Det møtet han talte til var et møte av 12 sentral- og østeurpeiske ledere under overskriften «Thre Seas Initiative» (TSI). De tre havene man tenker på er Østersjøen, Svartehavet og Adriaterhavet. For dem som kjenner sin historie, og særlig sin polske historie, ringer dette tydelige alarmklokker. Det er nemlig ikke noe annet enn en oppdatert versjon av den polske diktatoren Pilsudskis plan «Intermarium» fra før andre verdenskrig.

Det polsk-litauiske samveldet slik det framsto etter freden i Dywilino i 1618
Det polsk-litauiske samveldet slik det framsto etter freden i Dywilino i 1618. Dagens grenser er markert.

Det Pilsudski ønsket var å gjenreise storhertugdømmet Polen-Litauen fra dets glansdager da det strakk seg fra Østersjøen til Svartehavet. Det var etter undertegninga av Unionen av Krevo i august 1385, og forsterket etter freden i Dywilino i 1618. Det omfattet de østlige delene av dagens Polen, Ukraina (uten Donbass), Hviterussland, en snipp av Russland, det som i dag er Kaliningrad-eksklaven, samt det meste av Estland-Latvia og Litauen. Den mest ekstreme varianten av Intermarium tok også med seg Italia pluss Finland og Skandinavia.

Pilsudski var den første europeiske lederen som sendte gratulasjoner til Adolf Hitler da han ble kansler i 1933. Da Pilsudski døde sendte Hitler utenriksminister Ribbentropp til Warszawa som Nazi-Tysklands representant i begravelsen.

Tre-hav-initiativet

Sjøl om Polens ledelse benekter det, vil enhver øst-europeer se at Tre-hav-initiativet ikke er noe annet enn en oppusset og oppdatert versjon av Intermarium. Denne gangen har man fått med seg Kroatia for å skape forbindelsen til det tredje havet, Adriaterhavet, men det lå også inne i noen versjoner av Pilsudskis planer.

Den løse alliansen av 12 land som Trump møtte i den polske hovedstaden representerer en motvekt mot Tyskland og Brussel. Polen, Ungarn og Tsjekkia har motsatt seg Merkels og EUs migrasjonspolitikk og trues med sanksjoner fra Brussel på grunn av det. Polen og Ungarn er også gjenstand for harde politiske angrep fra EU for sin uvilje mot EU-sentralismen.

Når Polen bruker USA for å velsigne et prosjekt under polsk dominans som har brodd både mot Tyskland og Russland, så er det en bombe under arken for EU.

Dette har heller ikke gått hus forbi det USA-tidsskriftet Foreign Policy (FP). De siterer forskeren Matthew Kott ved Uppsala universitet som sier at «TSI er på mange måter «Polen først». De prøver å skape et område der de kan være en stor fisk i en liten dam.»

Det er tvilsomt om Trump sjøl vet hva Inermarum var eller skjønner hva slags minefelt han har trått ut i. FP viser til at Trump nylig ikke en gang visste hva LNG er for noe.

Men talerskriverne til Trump visste utmerket godt hva de gjorde. Talen var full av referanser til de fortellingene den polske nasjonalismen bygger på. Her var den polske versjonen av «krigen mot Tyskland og Sovjetunionen». Her var en dårlig skjult hyllest til Pilsudski og så videre.

Den politiske ledelsen i Praha vet også utmerket godt hva Intermarium var. Tsjekkias president deltok ikke på årets møte, iølge en tsjekkisk diplomat fordi TSI var «altfor likt konseptet til Pilsudski». Heller ikke Østerrike var representert i år. I Wien kan man også sin mellomkrigshistorie.

Splittelse av EU

Velsignelsen fra Trump vil gi Polen blod på tann for å gå videre med sine planer. Landet vil antakelig i enda større grad stå opp mot Berlin og Paris. TSI gir også USA en brekkstang til å bruke sin innflytelse på Balkan til å skape en sterkere front mot Russland. Men det vil samtidig svekke sentralismen i EU og være en torn i sida for Tyskland.

Planene til Macron og Merkel om en fullstendig overstatlig EU vil ikke kunne la seg foren med TSI eller liknende polske prosjekter.

I Kiev leses kanskje TSI som en kjærkommen støtte fra naboene i vest, men det ville være underlig om ikke noen i Ukraina ser at polske forsøk på å skape «enhet med Ukraina» handler om polsk dominans over Ukraina.

Energikrigen

Det Trump derimot åpenbart forstår er at hans initiativ retter seg mot Russlands gasseksport til EU. I Kongressen i USA ligger det et forslag om sanksjoner mot europeiske selskaper som deltar i utbygginga av rørledningene fra Russland mot EU. Slike sanksjoner vil eventuelt ramme tysk industri med full tyngde, noe tyske ledere er fullstendig klar over.

Sjøl om det gjerne kamufleres som alt mulig annet, handler mye av politikken i Europa om energi. Europa er fattig på energi og trenger desperat til gass fra Midtøsten og Russland. USA går nå med full tyngde inn i denne konflikten med samme eleganse og raffinement som en okse i en porselensbutikk. Vær klar for neste episode.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


18 KOMMENTARER

 1. Den bästa analys jag sett av vad som pågår. Till skillnad mot mellankrigstiden torde dock Frankrike och Tyskland den här gången stå på samma sida. Så länge Bryssel är förbindelselänken mellan dessa länder är alliansen strukturellt handlingsförlamad. Om Merkel och Macron går in för ett närmare samarbete är EUs byråkrati och beslutsvägar i nuvarande form en klump om foten.

  • Flere tusen demonstranter og en lite gjeng maskerte provokatører som gir politiet et påskudd til å slå til. Lurer på om noen av disse såkalte blackbloc- folka faktisk er engasjert av politiet eller andre statlige organer eller om de alle er » bare politiske tullinger»?

 2. Polen var de facto europas stormakt i 1920, etter at både Tyskland, Frankrike og det nye Sovjet lå med brukket rygg etter WW1, og etter at det Østeriks-Ungarske keiserdømme hadde gått i grav.

  Det stemmer antakelig at Sovjet forsøkte å eksportere revolusjonen med den røde arme, under ledelse av L. Trotsky, akkurat som de hadde eksportert revolusjonen til -stan statene langs grensa mot den muslimske verden. Trotsky ble da også kritisert for eventyrpolitikk og elendig militær ledelse.

  Men polakkene grep anledningen når de slo russerne på slagmarken, og avanserte inn i Baltikum, Belarus og Ukraina og flytta grensen hundrevis av kilometer østover. Det er dette som glemmes når man ser på begivenhetene i september 1939. Russerne angrep polakkene i ryggen, de var ute etter å ta tilbake de de så som Russisk land, noe Ukraina hadde egentlig ikke eksistert i hundrevis av år…..

  Man kan si at de polske stormaktsdrømmer var fullbrakt i 1925 og landet rustet opp sin hær, flyvåpen og marine til de mest moderne og sterkeste i Europa midt på 1920-tallet.
  Men framgangen ble ikke varig, massive økonomiske problemer og antakelig store problemer med å styre det veldige området de hadde tatt, gjorde at penger til å modernisere forsvarsstyrkene ikke fantes, når resten av europa startet opprustingen til WW2 rundt 1935.

  1. september var polakkene nærmest forsvarsløse, og ville ha tapt mot Tyskland alene like raskt somFrankrike tapte, selv om russerne ikke hadde tatt tilbake det de tapte.

  At en ansvarlig politisk ledelse i dag understøtter gale polske nasjonalisters drømmer om stormaktsstatus og at det er USA som gjør det, som til stadighet legger vekt på at «de alene» har måttet redde europa 2 ganger, bare understreker den dyptgående politiske og økonomiske krisa USA befinner seg i.
  Landet ser ut til å ville gripe ethvert lite halmstrå for å sikre sine interesser og for å tjene noen få dollar, landet er i virkeligheten konkurs, både politisk og økonomisk.

 3. For meg framstår det som om Trump er mer opptatt av å bygge opp konflikt mellom Russland og østlige EU-land for å selge mer gass enn for faktisk å demme opp mot Russland geopolitisk. For dersom målet er å demme opp mot Russland geopolitisk, er det jo ikke en fordel med sterke interne motsetninger i EU, som kan innebære at Tyskland i større grad allierer seg med Russland, mot Polen. Tyskland er jo en langt mer verdifull og økonomisk kompatibel framtidig partner for Russland enn Polen. Obama og Clinton representerte slik sett i større grad den overkapitalistiske amerikanske dypstaten, som i større grad har et langsiktig perspektiv på USA som dominerende verdensmakt, med finanskapitalen i førersetet, mens Trumps linje framstår som mer kortsiktig merkantilistisk, med forbindelser til helt konkrete kapitalkarteller, spesielt knytta til energisektoren.

  • Enig i dette. Men det må føyes til at en falang av overklassen i USA er pro-polsk fra lang tid tilbake og har pleid disse forbindelsene siden krigen.

   • «[E]n falang av overklassen i USA er pro-polsk fra lang tid tilbake (:::)»

    Ja. Men Zbig Brzezinski er død. Heldigvis. 🙂 – Den Russland-hatende polakken rådga presidenter fra Kennedy til Obama. Zbig var «National Security Adviser» under pres. Carter da forsvarsminister Cyrus Vance beskrev Zbig som «evil». – Et kjapt blikk på et foto av nylig avdøde Zbig bekrefter påstanden umiddelbart !-)

    Se også info i denne gode boken:
    https://www.amazon.co.uk/dp/B01NBPU9U5/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1499531172&sr=1-1&keywords=Ukraine+grand+chessboard

    • Ja jeg undrer faktisk hvilken klode du lever på når du kaller demokraten og anerkjente diplomaten Zbigniew Kazimierz – for en djevelsk russlandhater. Men bare så det er sagt så hatet aldri denne karen Rusland, men lederskapet i Sovjet. Og spesielt etter den relativt reformvillige Nikita Khrushchov ble avsatt som leder av stormakten i 1964.

     Nei Ullern, denne Kazimierz er altså samme karen som demokratene i USA respekterte og anerkjente høyt som sikkerhetsrådgiver for to amerikanske presidenter, Lyndon B. Johnsen og Jimmy Carter,
     Jeg kunne ha forstått din kritikk av karen om du hadde sympatisert med det republikanske parttiet, men det tviler jeg faktisk sterkt på du gjør.

     Selv undertegnede som er ihuga tilhenger av det republikanske partiet, jeg oppfattet Kazimiertz som en politisk realist av høy klasse. I allefall til å være hjemmehørende i det demokratiske partiet.
     Sett med demokrenes øyne gjorde han en utmerket jobb med normaliseringen av forholdet mellom Mao-Kina og USA der han provoserte den republikanske delen av det amerikanske folket sterkt ved å kaste Taiwan ut av «det gode selskap.» Ja for hans arbeid og engasjement med å få på plass nedrustningsavtalen «Salt 2» mottok han faktisk godord også fra flere relativt fremtredende republikanere.
     Og på toppen av dette var Zbigniew Kazimierz også nesten forgudet av venstrefløyen i det demokratiske partiet.

 4. Splitt og hersk. Dette er vel snakk om klassisk split og hersk? Noe som vi kanskje trodde det var slutt på i Europa.

  Har Polen etc tjent på østutvidelsen av EU? Eller har disse landene tapt på dette i form av slikt som av-industrialisering og brain drain (som igjen fører til sosial dumping i Vest-Europa)? EU har ikke vært noe solidarisk prosjekt, det mangler sosialt lim i EU. Når krisen kommer kan slike skjøre konstruksjoner som EU gå i oppløsning. Med Trumps støtte kan det trolig være lettere for Polen etc å kunne innføre ulike proteksjonistiske tiltak for å bygge opp sin økonomi (noe Tyskland ikke vil like).

  Med energiuavhengighet av Russland kan Polen etc mye lettere kunne danne frontlinjestater mot Russland og kan tåle en energiblokade mot Russland. Men har USA nok gass til å kunne forsyne resten av EU med gass fra USA? Trolig ikke. Da må vel Norge trå til og øke sin gasseksport (og da snakker vi kanskje om tvangstiltak rettet mot Norge?)

  Klarer Tyskland og Frankrike å samarbeide? Tyskland ser ut som å være mest rettet mot WTO (land utenfor EU) mens Frankrike ser ut som å være mest rettet mot EU (land innenfor EU). Storbritannia er i ferd med å melde seg ut av galskapen, Brexit får kanskje et nytt innhold hvis det skjer en splittelse mellom EU og Polen. Og den norske makteliten forblir vel EU-tilhengere selv etter at EU har gått i oppløsning?

  • Sitat SH:» Dette er vel snakk om klassisk split og hersk? Noe som vi kanskje trodde det var slutt på i Europa»:

   Du kan ikke mene dette i fullt alvor,SH?
   Jeg må spørre; ‘er dette ironi?’

 5. Trump vil knuse globallistene, som nå i ca. 50 år har jobbet ‘jevnt & trutt’ mot målet i år 2020.
  *ÈN VERDEN – ÈN REGJERING – ÈN LEDER!
  Globallistene, (forhv. venstreside) kalte *Målet’ da de startet opp 6/6-62: ‘En FN styrt verden’

  Siden da, frem til i dag, har samtlige Rikspolitiske partier i Norge, underkastet seg denne ‘globalismen’.
  M.a.o. så fins det ikke noe alternativ å snakke om i Norge, som kjemper imot(!) EU – globalismen.

  Jeg ber til min Gud at Trump lykkes med å knuse EU!

 6. Betimelig og god artikkel. Samtidig: At en selvstendig nasjon som Polen melder seg på et initiativ til mellomstatlig samarbeid for å sikre handel og sikkerhetspolitisk stabilitet i en kriserammet verden, er i seg selv ikke kritikkverdig, med mindre man klart kan påvise fordekte imperialistiske planer. Det er ikke alltid historien gjentar seg! Og mht Trump: Han ser nok den polske regjering, og dermed også majoriteten av det polske folk, som ideologisk beslektet med seg selv, og – som artikkelen over påpeker, for all del: I et EU i dyp ideologisk splittelse mellom dagens to mest fremtredende -ismer (Defensiv nasjonalisme på den ene siden, og nasjonalstatsnedbyggende globalisme på den annen – grovt sagt!), så har han et mål om å skaffe seg ideologiske allierte i Europa, ikke minst etter isfront-utviklingen mht Merkel, og tildels, Russland. Trump tenker langsiktig, og LNG-aspektet tror jeg her er ganske marginalt, amerikansk LNG er, såvidt jeg har kunnet se, både dyrt, og pr i dag ikke tilgjengelig i mengder som monner mht behovene til store europeiske økonomier (men korrigér meg gjerne her, hvis det finnes eksperter på området som leser dette!). Vår vyrde redaktørs ellers utmerkede devise om å «follow the money», kan, tror jeg, iblant suppleres med devisen «follow the money, men ikke helt til døren». Trump vet at for å vinne «the battle of hearts and minds» på hjemmebane, så hjelper det godt på hvis hans ideologi rotfester seg i verden forøvrig. Så en ideologisk kamp har faktisk egenverdi, og man skal ikke alltid lete for mye etter kortsiktige, underliggende, handelsmotiver. Iallefall ikke mer enn som en delforklaring. Mht de sikkerhetspolitiske anti-russiske motiver, så tror jeg dessverre de er hjertelig tilstede, og det er synd. Han nevnte jo det nærmest eksplisitt i talen sin i forgårs. En tale som jeg forøvrig tror markerte en klar gjeninntreden av Steve Bannon som nærmeste våpendrager, jeg ser at flere kommentatorer har bemerket dette, og det virker riktig på meg. Det var ingen neocon-tale, for å si det slik. The ideological battle is heating up!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.