Uppsägning av Parisavtalet – en maktdemonstration av Donald Trump

6
Ill: Bjørn Richter

Av Hans Hjälte
Som väntat förklarade USA:s president Donald Trump 1. juni 2017 att USA kommer att säga upp ”Parisavtalet”, det vill säga de klimatavtal som världens länder kom överens om i Paris den 11 december 2015.

Den 22 april 2016 samlades ledare för 175 länder i New York och skrev under avtalet. Ett av dessa länder, USA, kommer nu alltså att bryta överenskommelsen. För enligt Donald Trump är Växthuseffekten är ”en bluff” och ”arbetet mot klimatförändringarna får aldrig stå i vägen för amerikanska jobb”.

Ill: Bjørn Richter

Nu utgör klimatavtalet inte något som helst hot mot jobben i USA. En storsatsning på att minska fossila utsläpp skulle med stor sannolikhet kunna leda till att nya jobb skapad även i USA. Det som främst hotar jobben i USA är den extrema kapitalismens som utarmar befolkning i landet samtidigt som USA tapper konkurrenskraft inom snart varje område. USA är en militärstormakt på lerfötter.

Beslut att dra sig ur klimatavtalet är en löjlig maktdemonstration av en stollig ledare för en nation på dekis. Beslutet är dessutom helt onödigt, då det inte finns några krav i klimatavtalet som hindrar USA från att strunta i åtgärder som minskar USA:s påverkan på klimatet. Donald Trump kunde utan att USA skulle drabbas av något straff fortsätta att låta landet vara en av världens värsta klimatbovar.

Det var för ungefär ett och ett halvt år sedan, den 12 december som FN:s klimatkonferens i Paris avslutades. Världen jublade. I media, inte minst i Sverige, hyllades politikerna som hade lyckats sluta detta avtal.

”Mycket talar för att 2015 är en global vändpunkt för människan och planeten, ” skrev Johan Fredrik Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre två veckor senare i en artikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Global vändpunkt för människan och planeten.”

Samma kväll som klimatmötet avslutades hade USA:s president Barack Obama, förklarat att ”det som verkligen betyder något är att vi kan vara mer säkra på att planeten kommer att vara i ett bättre skick för den nästkommande generationen.”

Givetvis en våldsam överdrift, eftersom Parisöverenskommelsen inte innehöll några bindande löften för länder att genomföra åtgärderföre 2030, utan i princip innebar att man sköt frågan om att rädda klimatet till kommande politiska ledare.

Vad Obama inte nämnde vara att hans egen utrikesminister, John Kerry, vid mötet i Paris hade deklarerat att USA omöjligen kan låta sig bindas under internationell rätt.

Belåtet kunde därför Republikanen John Inhofe, som är ordförande i senatens miljöutskott och uttalad skeptiker till människans roll i klimatförändringar, konstatera att uppgörelsen i Paris inte innebär några större förändringar: ”Den här uppgörelsen är inte mer bindande än någon annan och USA är inte legalt bundet till några utsläppsmål eller finansiella åtaganden utan godkännande från kongressen,” sa Inhofe enligt SverigesRadio.se.

I Paris var det bara ett av FN:s länder som inte skrev under avtalet, det var Nicaragua vars representant Paul Oquist som vägrade sätta sitt namn under avtalet. Med rätta förklarade han nämligen att uppgörelsen inte gjorde tillräckligt för att skydda ”moder jord”. Nicaragua anser att de rika länder borde göra mer för att hjälpa världen och att dessa länder genom klimatavtalets brist på bindanderegler tvingar jordens barnbarn att leva i en varmare värld.

Även den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders var kritisk. I ett uttalande framhöll han att avtalet var otillräckligt. ”Planeten befinner sig i kris. Vi behöver krafttag inom en snar framtid och det här avtalet medger inte det,” konstaterade Bernie Sanders. (DN.se 12/12 -15)

”De rika länderna lovade vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009, att ge ett klimatbistånd på 100 miljarder dollar årligen till de fattiga länderna från 2020 hjälpa dem att minska utsläppen. Det finns inte en enda siffra, inte ett enda belopp i Parisavtalet som juridiskt säkerställer att tidigare löften åtminstone infrias. Det är återigen en anpassning till bland andra Kina och USA. Ändå är klimatbiståndet en förutsättning för infriandet av många av de fattiga ländernas planer för att minska utsläppen av växthusgaser.” Detta konstaterar Kaj Lidén som gjort en noggrann granskning av Parisavtalet på webbsidan EU-kommentar.se Han avslutar den så här:

” Avslutning FN:s klimatmöte 2015 i Paris säkerställde inte att utsläppen av växthusgaser stoppas utan öppnade för fortsatta utsläpp. Avtalet är så otydligt och kravlöst att temperaturmålet hänger i luften. Parisavtalet är ingen vändpunkt för planeten. Både Kina och USA liksom EU kan fortsätta som förut efter avtalet. I stället måste de globala utsläppen av växthusgaser stoppas såsom tidigare redogjorts för. Om det ska hända något påtagligt på vägen mot nollutsläpp beror på engagemanget underifrån i varje land.”

För den som vill veta mer om vad länderna verkligen kom överens om i Paris rekommenderas följande två artiklar av Kaj Lidén: http://eu-kommentar.se/onewebmedia/Artikel%20160120.pdf samt http://eu-kommentar.se/onewebmedia/Artikel%20161202.pdf . Den senare artikeln beskriver utvecklingen från Kyotoavtalet 1997 till Parisavtalet 2015. Hur de rika länderna med USA i spetsen har arbetat för att urholka besluten om åtgärder mot klimatkrisen.
Det avtal som nu Donald Trump på sitt propagandistiska sätt nu förkastar var en papperstiger, som inte innebär något hinder för USA göra som man alltid har gjort; fortsätta att vara den nation som bryr sig minst om jordens miljö och klimat.

Donald Trumps ingripande i klimatfrågan och har på sätt och vis bara gjort det tydligare var USA står. Det vill säga att USA struntar i att man är den största miljöboven och att USA tänker fortsätta med det.
Hans Hjälte, 2 juni 2017

 

Illiustrasjon: Bjørn Richter

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


6 KOMMENTARER

 1. Takk for din artikkel. Jeg ser pr idag Trumps avgjørelse som en første seier over klimaløgnen, selveste grunnstenen for en omfattende og ødeleggende metallspraying av alle NATOlands himmelrom…hva kan disse fullstendig gale forskere vel finne på når det som har vært tyngepunktet blir tatt bort??

 2. Denne artikkelen føyer seg inn i sjølvbedraget til «ventresida» og miljørørsla om at det faktisk er råd å minke utsleppa av CO2 og samstundes oppretthalde den økonomiske aktiviteten.

  Og for at vårt økonomiske system skal fungere må det som kjent heile tida også vere vekst i økonomisk aktivitet.

  Korrelasjonen mellom økonomisk aktivitet og bruk av energi er praktisk talt 1.
  Det er difor uråd å minke bruken av energi utan at også økonomisk aktivitet minkar.

  Over tid vil minke i den økonomiske aktiviteten føre til at kapitalismen som system bryt saman.
  Det er difor logisk at Trump saman med mange andre som forsvarar kapitalismen som system forkastar utslepp av CO2 som forklaring på klimaendringar.

  Denne grafen viser at utslepp av CO2 kun har flata ut i perioder som fell saman med stagnasjon eller minke i global økonomisk aktivitet.

  I heile resten av perioden har det vore ein vekst i utsleppa av CO2 som samsvarar heilt med veksten i økonomisk ativitet.

  Det er ein illusjon at bruken av fossile energikjelder ( og tilhøyrande utslepp av CO2 ) kan erstattast at fornybar energi som som sol og vind.
  Ingen av desse lar seg skalere opp til det enorme bidraget som kjem frå fossil energi.

  Ingen avtaler vil kunne føre til at utsleppa av CO2 minkar.

  At Trump tek USA ut av ein avtale som uansett er dømt til å misslukkast spelar difor absolutt ingen rolle.

  Dei som ønsker å behalde kapitalismen som system ser seg nøydde til å avvise overveldande vitenskapleg konsensus om utslepp av klimagassar frå menneskleg aktivitet som årsak til størstedelen av komande klimaendringar.
  Dette er eit sjølvbedrag som vi andre ikkje får endra på.

  Det andre sjølvbedraget er det miljørørsla ( med Belona og Tesla-Hauge i spissen ) som står for:
  At vi kan oppretthalde og til og med auke vår økonomiske aktivitet basert på fornybar energi.

  Vi må avkle dette sjølvbedraget dersom vi skal ha håp om å unngå potensielt katastrofale klimaendringar.

  Vårt eige sjølvbedrag er det vårt eige ansvar å ta eit oppgjer med.

 3. Det kan jo være forskjellige meninger om dette:
  https://www.friendsofscience.org/index.php?id=3 , Kan jo selvfølgelig være at Hadley Centre of the UK Met Office and the Climate Research Unit of the University of East Anglia ikke vet hva de snakker om.
  Eller at disse ikke vet hva de snakker om:
  http://instituteforenergyresearch.org/analysis/u-s-outshines-countries-carbon-dioxide-emissions-reductions/
  Kanskje ikke disse vet hva de holder på med, (www.babcock.com):
  http://www.babcock.com/news/bw-begins-front-end-engineering-and-design-work-for-futuregen-2-carbon-capture-project

  Det står i artikkelen ovenfor, at de rike landene skal gi 100 milliarder dollar årlig til de fattige landene. Kanskje det er flere fattige enn rike land, og at de fattige landene protesterer for fortsatt å få pengene (fra U.S.A., som mest sannsynlig vil måtte bli den største bidragsyteren).

  Og så er klima hysteriet i gang for alvor verden rundt.  Vi kommer til å drukne, sulte i hjel og alle dommedags spådommer i Bibelen kommer til a skje.  Og dette er Trumps feil!

  Vidar Helgesen snakker om samarbeide med Kina.  Kina er verdens største forurenser og bygger hele tiden nye kullkraftverk!.  Kina har ingen planer om å redusere utslipp av CO2 inntil 2030.  India har heller ingen planer om reduksjon av karbon utslipp. Disse landene kan undertegne hva de vil siden de ikke har noen som helst interesse av å følge avtaler.

  Verdens politikere fokuser på feil problemer.  Forurensing er et stor problem for kloden vår.  Da mener jeg uansvarlig forvaring og lagring av atomavfall, spesielt i Russland; utslipp av giftige gasser, forurensing av vassdrag, drikkevann og jord mange steder, osv., osv., osv..  Kjemisk forurensing er spesielt ille i mange østblokk land som Romania.  Det er et søppelflak som er like stort som et kontinent som driver rundt i Stillehavet. Kinesere brenner uhorvelige menger med svovelrik kull som resulterer i sur nedbør mange steder.  Mange av verdens store elver er fullstendig forurenset av søppel og industriavfall i mange steder i Kina, India, Syd Amerika, Afrika og sørøst Asia.  Planeten vår har enorme problemer med forurensing av avfall og industriutslipp.  Dette er løsbare problemer, dersom det var internasjonal vilje til å innføre drastiske tiltak.  En vesentlig del av verdens befolkning har ikke engang adgang til trygt drikkevann.

  Det Trump sier er «hvorfor er det fornuftig å redusere karbon utslipp i USA og Europa med store økonomiske konsekvenser, men heller å overføre energikrevende produksjon til Kina og India» – land som gir blanke faen i miljøkonsekvenser av ukontrollert forurensing av mangfoldige giftstoffer.  Selv de som virkelig tror at CO2 utslipp fra menneskehetens virksomheter vil ødelegge verden, burde forstå at løsningen er ikke å forskyve bruk av kull til Kina og India.

  Verden er opptatt av feil problemer!  Dette med CO2 er blitt folkets nye opium.  Galileo forsto at jorden ikke var verdens sentrum.  Jorden gikk i bane rundt solen.  Han ble derfor satt i husarrest for resten av sitt liv fordi han nektet å være enige med kirken og “alle” som “visste» at jorden var verdens midtpunkt.  “Alle” vet at CO2 skaper klima forandring, men forskning som motsier dette blir ignorert.  Debatten er over.  Folk som meg, som ikke er overbevist om at menneskets utslipp av CO2 har målbar virkning på klima er  stemplet “climate deniers”.  Jeg har aldri benektet at klima forandrer seg.  Jeg har efter mening ikke sett vitenskapelig bevis på at CO2 produsert av menneskeheten har målbar innvirkning på klima. Klimadebatten er blitt en politisk debatt uten forankring i vitenskap, eller den «politisk korrekte vitenskap».

  Klimadebatten i dag, ser ut til heller å ha blitt en maktpolitisk kamp om de økonomiske tilganger, ved hjelp av å få med seg flest av de uvidende og de som enkelt lar seg påvirke av bl.a. dommedagsprofetier, for slik å kunne få det nødvendige demokratiske flertall, for å kunne presse «de rike».

  Det er også ganske «interessant», – eller kanskje mer tragisk når jeg bl.a. overhører debatter og ungdomsdebatter på fjernsynet her i Norge (sikkert også i Sverige, -;) ), om den åpenbart omfattende spesialkunnskap «alle» mennesker har om ALLE amerikanske forhold, som om U.S.A. var på størrelse med Luxembourg. Det er riktignok ingen tvil om at også amerikanere er uenige med hverandre, – men alle andre enn amerikanerne selv, vet aller best hvorledes amerikanerne burde gjøre ting. Det hele minner meg litt om hvorledes «rike onkler» hele tiden blir fortalt av sine «fattige» nevøer og nieser, hva de «rike onklene» burde ha gjort for å bli ordentlig rike.

  • «-at de rike landene skal gi 100 mdr.dollar årlig til de fattige landene-»
   E.Solheim fikk spørsmål om dette i kveldens Dagsrevy,og svarte noe sånt som at «EU og andre rike må ta denne byrden.» Aftenpostens Mathismoen mener u-land kan komme til å trekke seg fra -avtalen,om midlene uteblir.

   Hypet med disse -avtaler trer klarere fram.De er bare varianter av «Den åpne ,liberale kapitalismes» redningsplanke.
   Et ledd i middelklassenes drøm om NWO/OWG.Ledet av FN,i kompaniskap med de store teknologi-
   selskapene,og under overoppsyn av Bilderbergere og andre mere skjulte makthavere.

   Dette uhellige sammenrenn er det samme som bedyrer sin tilsutning til åpne grenser,frihandel -og krig mot slemme diktatorer.Full støtte til USA,helst uten Trump,med større militære innsatser der det passer NATO.
   Trump er,samtidig,en livsfarlig skurk-og helt ufarlig for «klimakampen.»Regningene for krigene og de forkrøblede arbeidsmarkeder sendes de ufyselige deler av befolkningene som utfører de nødvendige jobbene,både de underbetalte,de som outsorces og etterhvert alle slags normal-regulerte og -avlønnede jobber.

   Heldigvis holder MSM,med NRK som godt eksempel,selv opp speilet-så også de kan se ,om de bare ville.
   Men det vil de ikke.Da bortfaller karrieren.

   «Teknologioptimister og «venstreorienterte» tilhengere av global omfordeling-foren eder.» Til kamp mot tilbakestående proteksjonister og nasjonalister.

 4. Humor: Macrons bedskjed til Trump er: «Make the planet great again».

  Det spørs om USA med sitt store forbruk av fossil energi egentlig har noen framtid, landet er veldig innrettet på bruk av privatbilisme og på stort forbruk av billig olje, gass og kull. En innbygger i USA kjører omtrent tre ganger mer bil enn en europeer (noe i den stil). Men vhja imperialisme kan det kanskje være mulig for USA å kunne opprettholde USAs store energiforbruk ved å holde fattige land og deres oljeforbruk nede.

 5. garob skreiv: «Denne artikkelen føyer seg inn i sjølvbedraget til “ventresida” og miljørørsla om at det faktisk er råd å minke utsleppa av CO2 og samstundes oppretthalde den økonomiske aktiviteten.»

  Nei, det står det ikke noe om i artikkelen og jeg vet heller ikke noe om hva forfatteren mener om dette. Jeg deler imidlertid forfatterens syn på at det er nødvendig å redusere utslippene. Jeg mener dette er så viktig at utslippene må reduseres selv om dette vil gå ut over den økonomiske veksten. Dette er spesielt viktig for de mest fattige landene i verden som har minst muligheter for å tilpasse seg klimaforandringer. Store klimaforandringer kommer til å utløse folkevandringer og krig. At kapitalismen må bryte sammen dersom CO2-utslippene går ned, har du ikke noe belegg for.

  Nå viser det seg at selv om det tidligere var en sterk kobling mellom økonomisk vekst og CO2-utslipp så er denne sammenhengen er ikke så tydelig lenger spesielt ikke i Kina som fremdeles har en sterk vekst, men hvor CO2-utslippene er synkende tre år på rad. https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJUC1vRnhRblJwV2M

  IEA rapporterer: https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emissions-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.