Salg av statlige selskaper: De rødgrønne 17 – De borgerlige 13

7

Ap angriper regjeringen for nedsalg av arvesølvet. Men de rødgrønne har solgt, eller solgt seg ned, i flere statlige selskaper enn de borgerlige. Dette skriver avisa VG, og det er sant.

Det er ikke slik at det er noen avgrunn av forskjell mellom de «rødgrønne» og de «blåblå». Retorikken er ulik, det er så. Men når det kommer til praksis, er det nesten umulig å se forskjell på dem. Når det gjelder salg av «arvesølvet», leder Jens Stoltenberg på Bondevik/Solberg med 17–13, viser oversikten fra VG. (Se nederst.)

Lagtempo i flere etapper

Hvis vi skjærer bort retorikken, har både «sosialistene» og «de borgerlige» hatt som politikk å selge unna statseiendom og drive privatisering. Det har vært en lagtempo i flere etapper.

Det var Willochs regjeringer som innledet privatiseringa, men de fikk absolutt følge av Arbeiderpartiet. Hvis vi ser på de siste førti åra under ett, har privatisering, konkurranseutsetting, selskapifisering, plan- og målstyring med mer vært en lagtempo der de borgerlige partiene og Arbeiderpartiet har vekslet på å dra. Og de har holdt stø kurs i samme retning.

Et typisk eksempel: I 1998 åpnet Bondevik I-regjeringa for privatisering av Telenor gjennom børsnotering, men det var den påfølgende Stoltenberg I-regjeringa som i juni 2000 la frem forslaget om at staten skulle selge seg ned til 51 % eierskap i Telenor.

Arbeiderpartiet har stort sett sagt “hit, men ikke lenger” hver gang partiet har stått i spissen for et nytt skritt i retning privatisering. Da Televerket ble til Telenor forsikret Arbeiderpartiet at selskapet skulle være 100% statlig eid. Men likevel ble det arbeiderpartimannen Tormod Hermansen som skulle gjennomføre omdannelsen av Telenor fra etat til et multinasjonalt kapitalistisk konsern etter forbilder fra Tony Blairs Storbritannia.

Partiets fremste strateger for nedbygging av den sosialdemokratiske staten har vært Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg og nettopp Tormod Hermansen.

Det var Arbeiderpartiet som i 1989 delta NSB i en såkalt kjørevei- og en trafikkdel, på tross av sterk motstand i fagbevegelsen og fra publikum. Hensikten var å legge til rette for konkurranse på kjøreveien, altså privatisering.
– En dag vil de angre på denne politikken, sa den tidligere industriministeren Finn Lied (Ap) til Klassekampen 14.2.2009. Han var med i opprettelsen av Statoil og den statlige styringen av norsk industri. Han var ikke imponert over hvordan Ap styrer staten.
– Jens Stoltenberg er en markedsentusiast. Det er trist å se at Arbeiderpartiet ødelegger offentlig sektor med sin fascinasjon for primitiv markedsøkonomi. (Artikkel av Svenn Arne Lie i Klassekampen 14.2.2009.)

Apoteker

Frislippet av apotekene skjedde under Jens Stoltenbergs første regjering. Et av formålene med loven var å skape økt konkurranse. I virkeligheten førte den til monopolisering. I dag eies 99 % av de privateide apotekene av tre internasjonale kjeder: Apotek 1 (heleid av tyske Phoenix Group) 49 %, Vitusapotek (heleid av tyske Celesio Group) 27 % og Alliance Boots (multinasjonalt selskap med hovedkvarter i Sveits) 23 %.

Barnehager

Barnehagefoliket i 2003 innledet en av de største privatiseringsbølgene innen omsorgssektoren i Norge. Dette var de «rødgrønnes» flaggsak, og ganske riktig ble barnehagedekning økt betydelig, men det ble samtidig de internasjonale monopolenes inntogsmarsj i omsorgssektoren.

Under den Stoltenbergs regjering var det en omfattende kommersialisering av den private barnehagesektoren – fra ideelle stiftelser og foreninger til aksjeselskap. Det viser statistikk fra SSB, utført på oppdrag for organisasjonen For Velferdsstaten. I 2005 var 26% av barnehagene aksjeselskap, i 2013 var andelen steget til 52%, og det er de store aktørene som tar for seg.

I 2012 brukte norske kommuner 34 milliarder kroner på barnehage. Det er omtrent like mye som samferdselssektorens del at statsbudsjettet for 2013. Rundt regnet halvparten av barnehagekronene går til private barnehager.

Noen tror at det går an å komme dette til livs ved å introdusere et «forbud mot utbytte», men da skjønner man ikke hvordan konserner opererer. «Å begrense debatten til utbytte er derfor en gavepakke til de kommersielle aktørene. Da kan de med rak rygg og stor pondus si at de tar lite eller null i utbytte samtidig som de sluser ut store summer på andre måter,» skriver LInn Herning i Manifest.

I Norge domineres de private barnehagene av tre grupper: Trygge barnehager AS, Espira AS, som var eid av et investorselskap på Jersey, men som nå eies av den svenske giganten AcadeMedia, og Norlandia Care Group AS. Privatiseringa har skapt enorme private formuer, betalt av skattebetalerne.

Privatisering av offentlig sektor

Etter barnehagene fulgte barnevernet, som plutselig ble en milliardindustri under de «rødgrønne». Som Aftenposten skrev:

Barnevern er blitt Big business. … Alt fra fond i London til den styrtrike Wallenberg-familien i Sverige har skjønt at det er penger å tjene på norsk barnevern. Store utenlandske konsern har de siste årene inntatt Norge.

Blant storprofittørene finner vi igjen Norlandia som nå er en del av AdolfsenGroup, med en omsetning på 2,5 milliarder og 6000 ansatte.

De største asylprofittørene i Norge er brødrene Kristian og Roger Adolfsen, som dessuten er storprofittører på barnehager, eldresentre og private sjukehus. Brødrene eier 57% av Norges største kjede av asylmottak, Hero, som i 2015 omsatte for 872 millioner kroner.

De samme kjedene har siktet seg inn på eldreomsorg og skoler.

Offentlig sektor blir privatisert i rasende fart. Skattekronene øses over i private bankkonti, for en stor del i utlandet, og den som hevder at det er noen prinsippforskjell mellom de «rødgrønne» og de «blåblå» er enten svært uvitende eller snakker bevisst usant.

 

VGs oversikt over privatisering:

De rødgrønne:

• Jens Stoltenbergs første regjering (2000–2001)
Solgte ut
Kredittkassen 34,6 til 0 prosent
Norsas 52 til 0 prosent
Norsk Medisinaldepot 81 til 0 prosent
Statens skogplantesenter 100 til 0 prosent
Solgte ned
Telenor 100 til 77,68 prosent
Statoil 100 til 81,7 prosent
Kommunalbanken 100 til 80 prosent
Arcus-gruppen 100 til 34 prosent
VESO 100 til 51 prosent
DNB 60,6 til 48 prosent
Olivin 99,99 til 51 prosent
• Jens Stoltenbergs andre regjering (2005–2013)
Solgte ut
BaneTele 50 til 0 prosent
Itas amb 53,4 til 0 prosent
Secora 100 til 0 prosent
Solgte ned
Cermaq 79,4 til 43,5 prosent
Hydro 43,7 til 34,3 prosent
StatoilHydro 70,9 til 62,5 prosent

De borgerlige:

• Kjell Magne Bondeviks andre regjering (2001–2005)
Solgte ut
SND Invest 100 til 0 prosent
Arcus-Gruppen 34 til 0 prosent
NOAH Holding 71 til 0 prosent
Olivin 51 til 0 prosent
Solgte ned
Grødegaard 100 til 51,8 prosent
MOXY Trucks 99,99 til 48,99 prosent
Telenor 77,6 til 53,2 prosent
Cermaq 79,39 til 43,54 prosent
DnB NOR 48 til 31,4 prosent
Statoil 81,7 til 70,9 prosent
• Erna Solbergs regjering (2013–)
Har solgt ut
Cermaq 59,17 til 0 prosent
Har solgt ned
Entra Holding 100 til 49,9 prosent
Entra ASA 49,7 til 33,4 prosent
SAS 14,3 til 11,5 prosent

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


7 KOMMENTARER

 1. Legg også til omdanningen av sykehusene fra forvaltning, i hovedsak fylkeskommunal, til foretaksmodell. Vedtatt av Ap, Frp og Høyre. Senere akseptert av SV og Sp som regjeringspartnere og av Krf og Venstre som støttepartier til H/ Frp regjeringa.
  LO var mot foretaksmodell fra begynnelsen av, men holdt kjeft om det mens Ap var i regjering.

  Dette har ført til bl.a. privatiseringa av IT- drift i det største helseforetaket Helse Sør- Øst. Omfanget av private klinikker særlig innretta mot relativt enkle kirurgiske inngrep har også økt mye.

 2. Alt som går bra må sjølsagt privatiseres slik at kaksene kan tjene enda mer, men la for all del staten beholde det som går med underskudd. Da kan man jo lettere argumentere med at privatdrift er så mye mer lønnsomt.

 3. Nå har ikke jeg noe i mot privatisering av offentlige bedrifter, unntatt de som forvalter naturressurser, som vann, skog, kraft og infrastruktur. Men det er problemer, som at salgsinntektene går rett i statskassas sluk, istedenfor til befolkningen, som har finansiert oppbygningen av f.eks TeleNor. Skulle TeleNor privatiseres, så skulle aksjene blitt overført gratis til befolkningen. Slik ville det norske forblitt på norske hender og folket fått igjen for sine skattepenger. Dessuten er det en lei tendens at de solgte objektene blir kunder av Staten i etterkant, slik at skattepengene (og salgsinntektene) går tilbake til selskapene som er blitt privatiserte. Altså en slags svingdør-økonomi, som kun tjener stor-bedriftene og finanssektoren. I tillegg så er det ingenting som tilsier at det er god offentlig økonomi å privatisere, ei heller at private bedifter blir drevet bedre enn offentlige.

  Om at Ap «leder» over H i privatiseringen viser mest at Ap blinker til venstre, men kjører til høyre, og at de to partiene er omtrentlig identiske, som for øvrig de andre partiene også er. I realiteten er det kun ett politiske parti på det norske Storting – sentraliserings og globaliseringes partiet for neoliberal økonomi.

  • Partiene for «hensyn til de som har det værre enn «oss,»ute og hjemme.»
   Nå skranter det.T.o.m.NRK kan i beste Dagsrevy-tid presentere ubehagelige fakta.I kveld var situasjonen på boligmarkedet og de framtidige pensjonsutbetalinger to -delvis- adskilte tema.

   Realitetene er,at de som pensjoneres om noen år kan forvente 50% av lønna i penjon,ikke 70 %.
   D.v.s .at en godt betalt arbeidstaker,med 500.000 i lønn,vil få netto 200.000,mot 250.000 i dag.Fra en netto på 350.000 i lønn idag.(Alt ca.)Med en Minste-Garanti pensjon på 2xG gir dette mildt sagt magert utbytte av minst 40 år med pensjonspremie – og skatteinnbetalinger.
   Og samme sendings melding om at arvingene ikke burde skremmes ,av at de som pensjoneres har gjeld på sine overprisede boliger kommer i et grelt lys.Hva om de arver gjeld,og skal betale med egne fatsfrosne pensjoner?

   Viktigst blir det da-å innse at kravet-løftet om høyere skatt ,fra Ap og deres «venstreorienterte» støttespillere,ikke vil kunnne virke.Den vanlige lønnsmottaker,skattebetaler og boligkjøper kan ikke finansiere dette racet mot bunden.
   Med mindre det innføres 100% skatt på inntekt over gjennomsnittet,og lik pensjon for alle .Hvilket ville være det samme som å konfiskere alle innbetalte pensjonspremiefond.Ett slikt kupp ville kunne gjøres ved en sosialistisk revolusjon,eller mere sannsynlig-ved ytterligere kapitalkonsentrasjon.
   Ingen av alternativene er på partiprogrammet til de styrende partier.De vil da kunne nærme seg målet ved import av billig og rettighetsløs arbeidskraft.Godt hjulpet av de som påstår seg å være sosialister,revolusjonære eller ikke.
   For også for dem er det «de som har det værst,» som skal ha glede av de økte skatter.Skatter som den notoriske arbeiderklasse pent må betale.Den høyt besungne «vestlige , grenseløse og liberale kapitalisme» betaler ikke sine egne regninger,enten det er staten eller private kontraktører som sender regningene.

   Kapitalismen kunne med fordel nasjonaliseres,før den sosialiseres.Det blir evt.uten dagens «vesreorienterte » alternativ.

   • Også ellers i Europa snakker politikere åpent om at Pensjoner ikke kan garanteres. INTET er lenger sikkert. HELE Systemet henger i en meget tynn tråd – globalt, og eksisterer kun med negativ rente og ekstrem trykking av penger – som garantert vil føre til Hyper-Inflasjon, som i det rike Oljelandet Venezuela. Advokaten Karen Hudes, insider i Verdensbanken forklarer i flere videoer på Youtube hvordan verdens elite har stjålet verdens rikdommer. Eiendomsmarkedene vil krasje, verden over, bankene som kunstig er holdt «levende» med privatpersoners penger ER allerede ruinert. Alle henger sammen i det globale nettverket.
    Europa vil oppleve det samme som da Sovjet-Unionen og Øst-Europa falt fra hverandre i sine enkelte deler, og menneskene må lære å klare seg selv, for ingen kan lenger stole på en Sentral Stat, eller dens satelitter. Det er bare å ta en titt rundt i verden – som ligger litt lenger foran oss i «utviklingen» nedgangs-spiralen og destruksjonen av Sentral Kommunismus / Sosialismus. Frie markeder finnes ikke, heller ikke frie mennesker og derfor heller ingen Kapitalismus. Midt i Europa er det Den gamle Sovjet-Unionens Plan-Økonomi som hersker. Og alle burde vite hvordan dette overdimensjonerte byråkrati kommer til et punkt hvor alt stopper av seg selv. INSIDERNE stjeler før det bryter løs, Den Nasjonale Rikdommen og lar den forsvinne ut av landet. Det kalles «Privatisering» av Statlig Eiendom. I dette systemet er alle BYRDENE FELLES, og alle fordeler PRIVATE. Det er dette kriminelle systemet Karen Hudes fra Verdensbanken snakker om. Privat Selvforsyning der hvor det bare går, og slik oppstår Ogliarkene, ikke ved hjelp av normale forretnings-metoder, men ved Tyveri av Felles Nasjonal Eiendom – og «alle» synes dette systemet er fantastisk, for VI «redder verden» – dette VI er ikke deg eller meg FRIVILLIG, men Insidere i Det statlige maktapparatet som tvinger oss til å betale for å opprettholde Systemet og gjør oss DELAKTIGE i Deres Kriminalitet. Religion og Vitenskap innen masse-psykologi og adferdsvitenskap anvendes bevisst i propaganda og i maskering av REALITETEN BAK DET HELE. Takket være Pål Steigan og FRIE mennesker verden over vet stadig flere hvordan dette er mulig.. og dette er selvsagt skremmende for alle medløperne på mange forskjellige plan som forråder sine Medmennesker og eget folk, det er derfor Patriotismus må unngås for enhver pris. Derfor Globalismus, og alle folkeslag, raser, kulturer i samme ENHET: «VI» er angivelig alle LIKE – slik blir de Skyldige Uskyldige – og de Uskyldige De Skyldige. Hurra for 17.Mai – og alle andre GLOBALE dager.

 4. Salg av Statlig – VÅR FELLES EIENDOM som NASJON – skjer over hele Europa. Det finnes ikke mer penger – alt er sølt bort, så nå får Privatpersoner anledning til å kjøpe BILLIG – restene av Det vi TRODDE var VÅR FELLES EIENDOM og RIKDOM.

  FELLESSKAPET lovprises og er det ENESTE POLITISKE MANTRA. Men for denne «Eliten» betyr De Individuelle initiativ og privilegier langt mer. FELLESSKAPET er for FOLKET, INDIVIDUALISME er for Eliten. Splitt og Hersk, og FOLKET må betale PRISEN for denne totalt skjeve fordelingen, som skjer ved å STJELE fra DE MANGE for å GI til DE FÅ.

  Det samme skjedde da Sovjet-UNIONEN kollapset. OGLIARKENE stjal Statens Eiendom og stakk av…

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.