Motsägelsefullt och missledande om Jemen i SR/’Konflikt’

0

Av Roland Hedayat

SR/’Konflikt’ från 29 april handlade till stor del om kriget i Jemen och den av människor skapade svältkatastrofen där. Saudiarabien anklagas för att vara huvudansvarig för utsvältningen av Jemen och US/UK anklagas för delaktighet i detta. Detta faktum är nu så dokumenterat bla av FN och ett antal respekterade hjälporganisationer att det är svårt att dribbla bort av prosaudiska västmedier. Eftersom Saudi och Väst alltså bär ett tungt ansvar för ett «slow motion» mord på Jemens befolkning och i första hand dess barn, så gäller det att vinkla berättelsen så att detta ansvar tunnas ut.

SR/’Konflikt:s’ «analys» av det politiska skeendet som ledde fram till kriget råkar som av en tillfällighet sammanfalla till 100% med den version som saudierna vill att vi skall anamma:

* En fredlig lösning på inbördeskriget var nästan klar då de «iranstödda» «houthi-rebellerna» raserade allt genom att inta Sanaa.

* Den förre presidenten, Saleh, som hade tvingats avgå ett år tidigare använde  houthi-rebellerna som instrument för att återta kontrollen över landet.

* Att det är ett inbördeskrig, ett religionskrig mellan «shia» och «sunni».

* Att Iran är en central aktör i kriget.

* Saudiarabien och övriga grannar var «oroade» över utvecklingen och såg sig «nödgade» att «gripa in».

Dessa punkter kan vederläggas en efter en, men det är inte Sveriges Radio intresserade av att höra eller veta om. När allt kommer omkring, de är ju sannfärdiga, väl-researchade och behöver ingen hjälp från oss «fake news» skapare och förmedlare.

För det första är den nuvarande utsvältningen av Jemen inte, som det felaktigt hävdades resultatet av ett «inbördeskrig». Förvisso hade Jemen plågats av ett antal inbördeskrig sedan landet blev självständigt, men det senaste inbördeskriget var praktiskt taget avslutat då saudierna gick till angrepp – för att «fel» sida hade vunnit – den sida som inte ville se Jemen som ett lydrike för Saudiarabien och Väst. Det kunde inte dessa tåla, varpå de intervenerade för att skapa «stabilitet» i landet.

Denna «stabilitet» skulle skapas genom att tvinga Jemens befolkning på knä genom utsvältning och massiv destruktion. Landet var redan innan det anfölls ett av världens fattigaste. Det har inte hindrat angriparna från att systematiskt förstöra Jemens infrastruktur, dess sjukvårdsinrättningar, matlager, jordbruksmarker samt civila bostadsområden. Många städer i norr är totalt jämnade med marken — varav flera anrika kulturstäder.

Låt oss anta att Norge efter ett antal år av inbördeskrig till sist fick en regering som kontrollerade landet och som dessutom hade stort stöd i befolkningen, och som ändå vill fortsätta den politiska processen för att stabilisera landet och för att hitta strukturer för försoning genom maktdelning och kompromisser.

Om detta enligt den svenska statsledningens uppfattning råkat vara «fel» sida, ger det då Sverige rätt att bilda en allians med tio länder och tillsammans med dessa bomba sönder alla Norges broar, elverk, vattenförsörjnings- och jordbruksanläggningar och industrier för att få landets befolkning att ta sitt förnuft tillfånga och återinsätta en djupt föraktad, korrumperad person som har flytt till Grand Hotel i Stockholm? Och som därtill hurrar och tackar för att svenskarna bombar hans land och svälter ut den befolkning han säger sig representera?

Det är detta det i essens handlar om. Jemen är en fullvärdig medlem av Förenta Nationerna, en suverän stat som omfattas av Stadgans krigs- och våldsförbud. Men denna grundläggande princip har trampats ner i smutsen av Väst och Saudibarbarerna och deras «koalition».

Varför har man gjort detta?

Det är ingen tillfällighet att vi alltid bara får den saudiska versionen. De är våra allierade och tillika trogne vapenkund. Saudiarabien är också en viktig bricka i en geopolitisk strategi för att försvaga Iran och skapa ett «nytt» Mellanöstern.

Detta har ett skyhögt pris när det gäller Västs trovärdighet som förfäktare av hög moral och försvarare av mänskliga rättigheter. Det är fullständigt belagt att Saudiarabien, deras «koalition» och Väst slåss tillsammans med Al-Qaeda mot den jemenitiska regeringen (alltså den som inte sitter på ett hotell i Riyadh).

Med ultrafanatiska wahabister och västlig liberal demokrati i harmonisk samexistens? Det vilar en blytung skam över Västvärlden för att ha stött det Saudi/Wahabitiska projektet i Syrien, i Irak, i Afghanistan, i Libyen och nu i Jemen.

Det kommer att komma en rekyl, och den kommer att bli hård, likaså historiens dom över det bedrövliga politiska ledarskapet i dagens västvärld.

Det går inte att bekämpa terrorister på hemmaplan och sedan stödja terroristernas huvudsponsor och bejaka deras retorik etc. på bortaplan. Världen är för liten för det.

 

Forrige artikkelPakistans farlige blasfemilovverk
Neste artikkelDramatiske endringer i Arktis truer hele planeten – men norske politikere tar ikke det så tungt