Det er ingen IS-krigere der de norske soldatene er i Syria

59

Norske soldater har krysset grensa til Syria uten den syriske regjeringas godkjennelse, og er derfor fra et folkerettslig synspunkt i krig med Syria. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil ikke bekrefte at soldatene står i Syria, men hun hevder at norske soldater kan gå inn i Syria med henvisning til FN-paktens artikkel 51. Etter hennes mening er det selvforsvar fordi de norske soldatene kjemper mot IS-styrker som angriper Irak fra Syria.

Dette er en syltynn argumentasjon, og jussprofessor Geir Ulfstein har i Dagbladet bedt forsvarsministeren klargjøre om styrkene faktisk er gått inn i Syria og hva som eventuelt er grunnlaget for det.

FN-pakten er helt klar på at det er forbudt å bruke militærmakt mot et medlemsland i FN uten at Sikkerhetsrådet har vedtatt det. Artikkel 2 sier:

«Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk avvæpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.»

Syria har fordømt USA-alliansens invasjon i Syria, så dermed er det klart at de styrkene bryter artikkel 2, og altså driver angrepskrig.

Artikkel 51 sier:

«Intet i denne Pakt skal innskrenke den naturlige rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar når et væpnet angrep er blitt foretatt mot et medlem av de Forente Nasjoner, inntil Sikkerhetsrådet har truffet de tiltak som er nødvendige for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet.»

Det går klart fram at dette handler om et lands rett til å forsvare seg mot et angrep, så det er svært søkt av forsvarsministeren å hevde at Norge kan bryte artikkel 2 ved å henvise til artikkel 51.

Jan-Erik Smilden skriver med rette i Dagbladet at forsvarsministerens argumentasjon ikke holder mål.

«Operation Inherent Resolve, kampen mot IS i Irak Syria, er et amerikansk produkt, uten noen som helst godkjennelse i FN. Rundt 30 USA-vennlige land deltar, deriblant Norge. De rundt 120 norske soldatene som tjenestegjør i Irak og i Jordan har ingen militær betydning. Dette er ren symbolikk og en støtte til USA. For amerikanerne er hvert land som deltar med på å «legitimere» den juridisk tvilsomme operasjonen. Spørsmålet er om man i det hele tatt kan bruke FN-paktens artikkel 51 for å påberope seg at ethvert angrep mot IS i Syria faller inn under irakisk rett til selvforsvar.»

Og her er Smilden ved kjernepunktet. Norge deltar i denne ulovlige operasjonen for å være med på å legitimere USAs handlinger. Vi er ikke der fordi det har noen militær betydning for Irak.

Nettavisa nsnbc har gått den norske forsvarsministerens argumentasjon etter i sømmene, og punkterer hele selvforsvarsargumentet.

Deres medarbeider Fahwad Al-Khadoumi har stilt helt presise spørsmål til det norske forsvarsdepartementet, blant annet:

What would be the legal mandate for the deployment of Norwegian troops in Syria according to 1) Norwegian legislation, parliamentary decisions etc  2) international law, such as mandate from the UNSC, invitation from the Syrian government, “coalition of the willing” without international legal mandate?

Han etterlyser med rette det legale mandatet for de norske styrkenes opptreden i Syria, i henhold til norsk lov, parlamentariske vedtak og internasjonal lov osv.

Talsmann for det norske forsvaret, Frank Sølvsberg, svarer helt innholdsløst:

The Norwegian military contribution is a part of Operation Inherent Resolve. Due to the security of our own forces and in accordance with the Coalition Media Policy, we will not provide details regarding the operation or other operational matters.

Dette goddag-mann-økseskaft-svaret fikk sjefredaktør Christof Lehmann i nsnbc til å følge opp:

We are aware that Norway deployed forces within the Inherent Resolve Framework to Jordan and Iraq, but that did not answer our question about Syria.

Han fikk «svar» fra Sølvsberg i form av en pressemelding fra Fosvarsdepartementet.

Men nsnbc kommer så med en informasjon som er fullstendig ødeleggende for Søreides og regjeringas argumentasjon. De skriver:

…the Norwegian special forces have been observed on May 19, near Al-Tanf, Syria, where ISIS has no presence. Present in the area were units from the Syrian Arab Army, National Self Defense Forces, Hezbollah, Druze militia and militants from Syria’s Social national Party. Also present were U.S. special forces, Norwegian special forces, in liaison with U.S. backed militants.

Ifølge nsnbc er altså norske styrker observert inne i Syria i områder der det ikke finnes noen IS-styrker. De eneste styrkene som finnes der er styrker som er lojale mot Syrias regjering.

Hvordan kan Norge drive «sjølforsvar» på vegne av Irak mot IS-styrker som ikke finnes der de norske styrkene opererer? Som sjefredaktør Lehmann i nsnbc skriver:

“It’s of course embarrassing that the entire UNSC resolution 2249 and UN Charter Article 51 “self-defense” house of cards comes tumbling down because there is no ISIL in the area, so we will probably continue to ask more questions”.

Søreides og regjeringas argumentasjon klapper sammen som et korthus, og Norge framstår som deltaker i en angrepskrig. I Stortinget bør naturligvis Søreide og Solberg grilles for dette. Og pressa bør følge opp Smildens kurs. Denne saka kan ikke gjemmes bort slik forsvarsministeren prøver å gjøre.

I nsnbc er jaktinnstiktet vakt. Terrieren har funnet en fot å bite seg fast i, og den vil ikke slippe. Søreide og Solberg burde ikke få slippe så lett i Norge heller.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


59 KOMMENTARER

 1. Ifølge nsnbc er altså norske styrker observert inne i Syria i områder der det ikke finnes noen IS-styrker. De eneste styrkene som finnes der er styrker som er lojale mot Syrias regjering.

  Sitatet over ser ikke logisk ut for meg. Norge er neppe sammen med lojale styrker i Syria?

 2. Norge er på det laget som åpent uttrykker at de skal fjerne Assad. Hvor mye tydeligere må vi ha det, liksom? Men folk flest trur på all mannskjiten som tyter ut av tryta på makta og fake stream, så da slipper klovner som Søreide & co unna med det mest utrolige våset som kan oppdrives av «skriveføre». Freakin’ unbelievable!

 3. Dersom norske soldater deltar i en militær operasjon mot den syriske hær under dekke av en påstand om at grensekrenkelsen skyldes en aksjon mot IS, er det en alvorlig sak. I realiteten deltar Norge da i et angrep på et annet land.

  Vi kan mislike Assad-regimet og styreformen i Syria så mye vi vil, men det gir oss ingen rett til å angripe landet. Man kan ikke bombe Kina, Saudi-Arabia, Iran, Syria eller noe annet land til å bli et demokrati i vårt bilde. Det ble utført i Libya, med et katastrofalt resultat.

  Hva er det egentlig med politikere i Vesten som åpenbart ikke er i stand til å lære av egne feil? Er det mulig å ikke forstå at dersom man fjerner Assad-regimet så ruller man ut løperen for de samme ekstremistene som man også befinner seg i krig med? Hvordan kan erfaringen fra Libya gå politikerne rett forbi?

  Samtidig støtter man altså diktaturet i Saudi-Arabia og anser regimet der som en alliert mot terror. Koblingen er så absurd at man kan lure på om de involverte har bankkontoer i Saudi-Arabias nasjonalbank, og står på regimets lønningsliste.

  • De involverte (vi) er investorer og henter profitten vår hos Saudi. JPMorgan er største utenlandske aksjonær i Saudi Investment Bank Co og har i over 80 år forvaltet og investert i Saudisk finans, olje, forsikring og medisiner. Trump har også sine investeringer i bl.a JPMorgan og diverse våpenprodusenter som bl.a produsenten av Tomahawkmisilene (Raytheon, kompanjong til Kongsbergruppen). Oljefondet som har 36 mrd invester i JPMorgan har forresten passert 8014 mrd NOK – og da er det vel ingen grunn til å drive fredspolitikk?

   • Takk for god oppfølging Paulsen.
    Ja forklaringen på dette «mysterium» dukker opp når man flytter fokus til olje, dollar og investeringer. Da får man et innblikk i hvor mye moralen er verd for moralens voktere i Vesten. Selv den «humanistiske stormakten» Sverige kryper servilt for verdens største terrororganisasjon Saudi-Arabia.

 4. Norges deltagelse er vel først og fremst symbolsk, for å vise at det norske forsvaret står til rådighet som en forlenget arm av usa’s militære slagkraft.

 5. Norske politikere har forlengst gått så grundig over noen genser, ikke bare den syriske, at det er ingen vei tilbake for dem. De er bundet til masta, og den syriske grensen er en ekstra tørn på tampen. Nå er alt de gjør å sette inn ørepropper mot offentlighetens mas, telle opp oljefondet en gang til for moro skyld, og så tråkke dansen forsiktig og med tunga rett i munnen bak lukkede dører så man ikke snubler i karrierenettverket sitt. Jeg tror egentlig vi har juridisk rett til å hive dem fysisk ut av kontorene sine nå, sånn sett.

  • «Jeg tror egentlig vi har juridisk rett til å hive dem fysisk ut av kontorene sine nå,» – Samme her. Men hvem henger den bjellen på katten, og hvordan?-)

   Hvor er Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite når vi trenger den, til at «mest grunnleggende skal Stortingets kontroll med regjeringen hindre vilkårlighet og maktmisbruk, f.eks. i form av lovbrudd, men også positivt sikre at Stortingets intensjoner oppfylles.»
   Jf. https://lovdata.no/artikkel/stortingets_kontroll_med_regjeringen_og_den_utovende_makt/1483

   Men med Martin Kollberg i spissen for evt. å «kontrollere» partifellene Stoltenberg, Støre og Faremo for Libya-krigen som presedens for norsk Syria-kriging, kan vel «kontrollen» gå noe tregt og svakt. Masing fra alle hold kan hjelpe.

   Riksrett for å sende Norge i ulovlig krig og uten lovlig norsk mandat, burde være en selvfølge mot både Jens Stolt-en-boy, Jonas Gahr Verstøren, Gerna Smørberg. Ine Bli-rik-sånn o.a.

   Hvis ikke må vi bare lage revolusjon. – Ni Dieu, ni Maître !-)

   • Ni Dieu, ni Maître!

    Ja, det er vanskelig å både få initiert en konstitusjonell/ juridisk prosess og holde den på sporet når nærmest alle andre aktører enn anmelder i utgangspunktet må antas å være syltet sammen med og grunnleggende lojale mot anmeldte. I tillegg kan det vel hende riksrettsmaskineriet er spesielt rustent og vanskelig å få sparket i gang etter ikke å ha vært brukt på 90 år.

 6. 18.mai «Coalition forces said they had struck pro-regime forces which were advancing inside an established de-conflict zone northwest of Al Tanf in Syria.»
  «Iraqi commander, Shakir Obeid, told NRT Arabic that the Coalition forces have given the protection of the Syrian side of the border crossing to the Norwegian force, after ISIS were expelled from the border crossing.»
  http://www.nrttv.com/EN/Details.aspx?Jimare=14571

 7. Det blir nok noen hektiske uker i departementet frem mot ferieavvikling nå som freds-«krigen» har fått flere fronter. Men de trenger vel bare nok et advokat-team, med litt kreativ juridisk tolkning av lov-verket, for å forklare oss hvorfor dette ikke heller er lovstridig.

  • Vet du … ikke at jeg et øyeblikk tør å tro at noen form for rettferdighet og rettslig behandling vil innhente noen av dem med noen konsekvenser de ikke liker, men det blir nok helt uaktuelt å engasjere noen juridiske taskenspillere for å legitimere dette her. Det er grenser for hvilke mirakler selv de kan utføre, så i dette tilfellet får det bli utilslørt overkjøring av alt som heter rettslige prinsipper, folkerett, internasjonal rett og oddentlig innsyn og debatt. Som en tom brusautomat. Du kan pøse inn penger som ikke kommer ut igjen og trykke frenetisk på knappen, men er den tom så er den tom, og det kommer ikke ut noe brus eller noe svar uansett.

 8. «Det er ingen IS-krigere der de norske soldatene er i Syria»

  Uhjemlet i både internasjonal lov og norsk lov – Syriakrig-deltagelsen er brudd mot Grunnlovens § 25 – er de norske soldatene i Syria i realiteten ute på privat tokt for Søreide og Gerna Smøørberg – dvs.kun hjemlet i ministrenes autoritet, uten referanse til lov, rett eller stortingsvedtak.

 9. Noe som kan skje er at russiske fly kan gå til angrep på norske soldater i Syria i og med at norske soldater kan havne i krigføring med Assad-soldater. Da får vel ministeren et forklaringsproblem.

 10. Etter at USA hadde hatt store tap i krigen mot Irak,framla tenketankene knyttet til Pentagon en ny militær strategi som het Creative Chaos. Når Jihadistene har fått rådyre våpen såsom Manpad og Tower missiler,var det fordi disse skulle knuse den syriske hæren og innsettelse av et USA/Nato vennlig regime i Damascus.
  Det er ikke heftet noen mystikk ved dette,men sånt Brookings og neocons tenketanker har tilgjengelig for allmenheten om en graver.
  Professor Efraim Inbar leverte en artikkel fra Begin-Sadat Center 2 august 2016 som het:»The Destruction of Islamic State is a strategic mistake.»
  Robert Parry skrev artikkelen «The Neocons-Masters of Chaos» 18.10.2014 på strategic-culture.org med en god oppsummering av deres Kaos-teori som også var anvendt utenfor Irak-Syria,på Ukraina.
  Det er derfor meget godt gjort av Klassekampen helt fra 18 mai å mystifisere de militære sammenstøtene rundt grensestasjonen Al-Tanf som om avisa var en forlengelse av forsvarsdepartementet og norske UD. De grøter til mere enn de klargjør.
  Dette påminner sterkt om Telemarksbataljonen i Jugoslavia på 1990-tallet som la ut spor for Natobombing i 1999,men som heller ikke var tilstede offisielt. Her var ingen journalistikk og ingen debatt som vanlig.
  Nå ser det ut som om Klassekampen har lagt seg på den offisielle mystifiseringslinja med et terminologisk oppkok av maktspråk og amerikansk krigspropaganda.(30 mai 2017)
  Her gjelder det å gjøre hendelsene så ugjennomtrengelige slik at ingen folkelig protest oppstår.

 11. Kampmoralen blant de norske soldatene er dårlig, siden de selv er mot oppdraget. De vet jo godt sannheten om Assad.

  • Ser at du på hjemmesiden har Abert .Pike 3 World wars- sitat, og det virker som det kan være en aktuell hypotese. Har du sett denne videoen , i bygningen der han har bysten sin ? Den heter» Enter The House Of The Temple » og er en omvisning i bygningen .

   Kom også over dette her om dagen i en fil om noe som het 4th World wilderness Congress, og du finner noe på Wikipedia under «World Wilderness Congress» :
   Om etableringen av en bank som har en Marshall plan klar. Med en ny valuta ? Se også Global Environment facility, som før var World Conservation Bank.

   «On to Baron Edmund de Rothschild, the top man in this Bank fraud. We heard him give orders to I. Michael Sweatman to take the bank forward. The bank package was then given to the Prime Minister of Norway, Gro Harlem Brundtland to present to the United Nations.
   http://www.thebigbadbank.com/tag/edmund-de-rothschild/
   Dette står i fila du finner i teksten der det står :

   «The expose documentary by George Washington Hunt of a secret bank created over the past 25 years, all digital updated and new, ready to buy and watch.

   Also you can read the script that was used in the recording of this 2009 film here. «

    • Vidgar vi psyk-ologibegreppet till ett designbegrepp är det väl snarare designarna av arbetsdelningens särskilt kunskapande fält, fag og diskusser som de facto styr og ställer planerandets retoriska praxis; vetenskapligt – omedvetet medvetet – dia logos.

     Vi lär som vi lever och gör en dygd av att «leva som vi lär». Den hand som griper tag i noe (be-)griper aldrig sig själv utan hjälp från den andra Andre.

     – «Bara retorik» – ja, förvisso, men inte «bara»… utan såväl en teoridesign som designteori i retorisk-etisk-
     politisk mening/av/handling.

  • Hvis Norges forsvar skal brukes som angrepstropper, for å styrte folkevalgte ledere i land som ikke utgjør noen offentlig direkte trussel mot Norge, under påskuddet at «trusselnivået er så høyt at vi ikke kan uttale oss om det», så er vi verken et demokrati eller en nasjonalstat.

   • Assad er ikke folkevalgt. Stillingen har han fått i arv fra sin far, som heller ikke var folkevalgt, så vidt jeg vet, og som også var skyld i massakrer på egen befolkning.

    Det var et liksomvalg etter at urolighetene hadde brutt løs der «Assad ble valgt», og motstanderne som var spredd for alle vinder ikke fikk anledning til å stemme eller ikke brydde seg om det. Jeg tror også at valget var fikset fordi de som har makta i landet er noen skikkelige fuskere, styrt som de er av psykologiprofessorer og klonene deres som utrydder hellige.

 12. Om Assad er folkevalgt eller ikke har null betydning i forhold til regimets legitimitet og folkeretten. Det er heller ikke et krav for å være medlem i FN.

  Vi i Vesten kan mislike alle andre styreformer enn den vi selv har valgt og synes er best, men det gir oss ikke noen rett til å gå til krig mot de land der vi ikke liker styreformen. Skulle noe slikt være gjeldende lov måtte vi i tilfelle gå til krig mot Kina, Saudi-Arabia, Egypt, Hviterussland og flere land i Afrika.

  Det er naivt å tro at vestens demokrati er en modell som uten videre kan overføres på alle land. Vi så hva som skjedde i Egypt, der Det muslimske brorskap kom til makten via et demokratisk valg, og gikk straks i gang med å innføre et islam inspirert diktatur. Nøyaktig det samme ville sannsynligvis også skje i Syria.

  • Ja, skulle det være nok å mislike en styreform, måtte Norge gått til krig mot seg selv, tror jeg. Jeg vet knapt om noe menneske som direkte liker noen som helst styreform, andre enn dem som styrer. Og et kjapt blikk på stemningen i 2017 tyder på at nordmenn ikke er unntaket. Mennesker liker ikke styreformer, de liker opplevd frihet. Styreformer er i beste fall nødvendige onder for å kunne balansere friheter så det ikke blir bare noen få som har dem.

   • Ja riktig, og selv om jeg ikke er tilhenger av diktatur/enevelde, langt derifra, så er jeg ikke blind for å se at demokratiet er et ypperlig instrument for en elite til å splitte befolkningen, for så å herske over dem.

   • Det har tagit mig nästan ett helt liv av uppror mot allt vad styresformer heter innan jag nu lär finna mig i den styresform jag knappt står ut med. Jag kallar den «självbehärskning».

    Det går sisådär med hjälp av konsten att kunna lyssna och tolka vad vi gör med språket och språkandet gör av mig. Den konsten kallas vanligen för Retorik och handlar ikke om att förföra och leda folk bakom ljuset. Det lyckas inte ens en «Retorikexpert» med utan först själv ha förtrollat sig med «retoriska grepp» att tro sig ha något annat än «bara retorik» att komma med.

    Min förtrollning går istället ut på att tolka retoriken som etisk-politisk-handling i och genom dess praxis.

    Idag kan jag förstå och beklaga att Retorik-ämnandet inte längre var på schemat då jag på tidigt 50-tal började min korta skhole-gangs övning i «frihet från kroppsarbete». Men upprepning är ju kunskapens moder även för en gammal dyslektisk blikkenslager.

    Sanna gärna mina ord: Snart är Retoriken tillbaks i skolan som underlag för och i sig tvärvetenskapligt verkande praxis i akt och mening. Kronos poesis’ och kairos fronesis’ hör (i själva verket) det gamla döende förnuftet till.

    Amen

   • Godt sagt! Tipper det er noenlunde på samme viset i dyreriket også. Ta ulvestammer f.eks. Liker ulvene lenger nede i hierarkiet lederulven, som er blitt lederulv nettopp pga. sin styrke og brutalitet? Neppe. De innfinner seg i hierarkiet fordi de ikke vil klare seg alene, og ikke klarer de å overmanne lederulven og dens høyest rangerte løpegutter. Når det gjelder mennesker vil ikke folk klare seg alene fordi styresettet vi lever under har tatt beslag i stort sett alt areal, og en har derfor ikke mulighet til å utforme sitt eget habitat på noen som helst måte.

    • Jeg tror at det stort sett er ulver som har Gud med seg som blir lederulver. Noe annet kan være tilfelle dersom mennesker utrydder Guds utvalgte ulver, som de er i ferd med å gjøre, også i andre arter.

     • Ja, lederulvene har selvfølgelig alltid Gud på sin side, vi må jo nesten tro dem på sitt tydelige ord om akkurat den saken. Kan du begripe hvor all denne surmagede mistilliten kommer ifra. Makan.

     • Aha. Også jeg som trodde den kom fra dyrkjøpt erfaring, a’gitt. Glad du fikk rettet opp i den vrangforestillingen for meg.

     • Psykologer med klonende professorer og noen psykiatere m/ormeyngel og fjertefølje, forsøker å skaffe seg verdensherredømme ved å sparke de som har Gud eller Herrer, og ansette åndsparasitter/djevler som utrydder hellig liv. Det er vel den største faren i dag.

  • Dette er vel det de har brukt som grunnlag for inngripen:

   RtoP er aktuelt dersom en sivilbefolkning utsettes for:
   1.folkemord
   2.forbrytelser mot menneskeheten
   3.krigsforbrytelser
   4.etnisk rensing

   De tre pilarene fra World Summit gjelder fortsatt:
   Første pilar understreker statenes primære ansvar for å beskytte egen sivilbefolkning fra slike forbrytelser.

   Andre pilar understreker verdenssamfunnet ansvar for å bistå stater til å utvikle kapasitet, institusjoner, infrastruktur, osv., som muliggjør effektiv beskyttelse.

   Tredje pilar understreker verdenssamfunnets ansvar for å gripe inn mot slike forbrytelser dersom staten mislykkes i å beskytte egen befolkning. En mulighet i tredje pilar er å bruke militær makt etter mandat fra FNs sikkerhetsråd.
   https://snl.no/R2P

   • Regjeringen Solberg uttalte at det ikke er sikkert at det må foreligge et FN-mandat for at det skal være folkerettslig riktig å bruke militær makt for å forhindre en humanitær krise, og dette innebærer en viss utvikling fra Regjeringen Stoltenbergs standpunkt om at FN-mandat var absolutt nødvendig.

    • Problemet er at det ikke finnes noen entydig definisjon på hva en «humanitær krise» er for noe. Det kan romme så mye.

     • «Problemet» – syns jeg – är att det ikke finns några entydigt posessiva de-fini-tioner över >huvudochoch< mening. Annars blir vi väl bara robotar utan ett ansvar som svarar an till något rimligt begrepp om frihet… (tänker jeg?)

     • Hva er det De sier, Tenmann! Kan man ikke redusere alt til I/0 heller, nå? Da vil jeg si at vi har et PROBLEM!

      For øvrig er frihet og ansvar akkurat det samme. «Frihet under ansvar» var et gammelt Høire-slogan, men den formuleringen impliserer at man tross alt kan forestille seg frihet uten ansvar. Det er imidlertid ikke mulig. Kun den som er fri kan holdes ansvarlig for beslutninger og handlinger, og kun den som har ansvar for beslutninger og handlinger er fri. Frihet og ansvar er synonymer, de bare uttrykker to ulike betraktningsvinkler på fenomenet de er begreper for.

     • AF – datorn kranglade med mig och reducerade texten till Allt = ingenting särksilt bestämt. Fast jag borde egentligen inte skylla på datorn – då handling är det omedvetet medvetna.

     • AF – ibland kan jag sakna att det vid sidan av FN-deklarationen om MR inte finns en uttrycklig deklartion av det «mänskliga ansvaret» så man slapp räkna ut det själv. Därför, när jag var ung, ville jag sättas i fängelse och på så vis ta mitt ansvar för en frihet från ansvar… fast jag torte ikke i «angst for friheten», måske.

     • Re: Medvet/ omedvet

      Det ubevisste er handlingens kilde, titalls millioner synapser som slynger sine kaskader mot nabocellene til flodbølgen skyller handlingen inn over land og graver en ny fure i tidens landskap.

      Bevisstheten er en håndfull små, flyktige stjerneskudd for å feire den nye furen et halvt sekund senere.

      Her kan man selv fylle inn med et middels langt essay som diskuterer fri vilje og la øynene lese hva hånden skriver. Det er ikke så viktig hva som står i det.

      Makt gir rett, og ingen rett finnes utover den som springer ut av geværmunningene. I bevissthetens glimt av lys er det lett å se at FNs Menneskerettserklæring fra 1948, og at den vilje (fri eller ikke) til å oppheve tyngdeloven som ligger i det konseptet, er den høyeste bane noe stjerneskudd har tatt i menneskenes historie. 100 millioner krigsofre fra 1914-45 nikket bifallende med sine tomme øyenhuler vendt mot himmelen da den ble signert.

      Siden har det gått opp og ned, opp og ned, men det er nå engang slikt Sisyfos gjør. Velsignet er den som har en stein å rulle.

     • Jeg har sagt det før, men det kan ikke gjentas for ofte: Besinnelse. Det er et av de fineste ordene som finnes, for det opphever tyngdeloven i våre liv for en stakket stund. Besinnelsen er sinnets feedback loop der bevissthetens refleksjon speiles tilbake som modererende aktør mot neste handlings kilde. Den er foredlet erfaring. Den er å avstå fra den makt og rett man vet man har. Den er ikke-handling som betvinger den selvbekreftelse vi ellers graviterer mot gjennom handling. Den er vi’ets fundament og egoets undergang. Den er et barn som har lært å kunne si nei, hevde sin yttergrense, men som sier ja. Og så er den selvfølgelig vanskelig, men går lettere med øvelse. Mye rulling av tunge steiner i oppoverbakke er god grunntrening her. Kun den som behersker besinnelsens kunst uten å kjenne noen bitter bismak er fri. Gi slipp. Den svever nå.

      FØRSPRÅKLIG

      Besinnelsen ligger der,

      et lite selvbetraktningens skritt
      til side

      På en ironisk
      armlengdes avstand

      Verdigheten
      er dens belønning,

      latteren
      dens stemme

      Der kan man
      under trygge forhold

      oppleve fritt fall

      helt fra bakken

      og opp

     • TilliT är också det ett mycket vackert ömsesidigt ord i akt och mening.

     • Terje: Nei, det skal vi selvfølgelig ikke.
      Det er nettopp sånt som er det å rulle den steinen jeg snakker om; å hele tiden gjøre en innsats for å holde liv i våre beste og mest krevende idealer. Men for å ha nok klarsyn og nok is i magen til å vite hva som er hva, og for å kunne leve med alle nederlagene man kontinuerlig må ta på vegne av den skadeskutte rettferdigheten, trenger man et frirom i seg selv der tanken ikke jages rundt av hverken godt eller ondt. Den som tror at det en dag skal oppstå en permanent tilstand av fred og rettferdighet tar feil og abonnerer gjennom den forestillingen på en uendelig rekke med skuffelser, derfor kan man like gjerne akseptere steinrulling som det eneste vi har først som sist, og velge å være lykkelig med det i stedet for å tro at det blir siste gangen hver gang. Temporære variasjoner i den lykken er man uansett sikret medmindre man er uten både empati og fantasi, men poenget er å fortsette selv om det synes fåfengt eller meningsløst i det store bildet.

     • Alternativet til en stoisk holdning til sisyfosarbeidet er å kaste inn håndkleet, bli religiøs og håpe på en mindre dynamisk verden i det hinsidige. Eller syte som en unge fra man står opp til man legger seg over verdens begredelighet, det er også fullt mulig, selvfølgelig. Jeg kjenner opptil flere som synes det er det smarteste.

     • Det smarteste er å jobbe for sannhet og rettferdighet og observere og lære, og tro på Gud og Jesus. Da vil man etterhvert finne ut hvem som står bak plager, tester, prøver, sabotasje, ulykker, sykeliggjøring av friske, forfølgelse, konflikter, løgner, vrangforestillinger etc. Det vil være Guds fiender.

  • Mina bekanta ortodox kristna syriansk-svenska statsborgere, närmast en far å son jag träffar dagligen i post & tobaksbutiken de driver där jag bor, hävdar att den assyrie/syrianska diasporan i Mellanöstern aldrig i modern tid haft det så pass relativt fridsamt som under inledningsåren av al Assad-släktens shia-alawitiska styre i Syria.
   De förklarar detta som en följd av att al Assad-klanen själv tillhörde en religiös minoritet öppen för att stat och religion bör skiljas åt.
   Nu sedan de första generationerna kom i slutet av 60-talet lever den ca 120 000 assyrie/syrianska skaran i den svenska liberalistiska diasporan, efter egna kristna och varufetischistiska mått och steg, nog så väl integrerade i jmf med sina ättlingar ännu kvar och utspridda i Tyrkia, Libanon, Syria, (Kurdistan), Irak og Iran. Ja, så väl integrerade att de i Södertälje som etnisk grupp startar egna bedrifter mer än tre gånger så vanligt än övriga Södertäljebor; att de bland svenska fotbollföreningar tillhör topp 5 i organisation av ungdomsverksamhet og att de som svenskar mest i form av s-märkta kommunalpolitiker i Sigtuna också anklagts för nepotism och otillbörligt gynnande av den egna gruppens bedriftsnäringar.

   – «Ni svenskar lär bättre än ni lever… parla-mentalt-retoriskt, men knappast så värst demokratiskt. Det beror på att ni
   inte längre tror på Gud», får jag höra fader Gabriel säga. Han är en typisk affärsman.

   Sonen, döpt Ghandi, som kom hit 6 år gammal och gjorde sin värnplikt i landet «som tronar på minnen från fornstora dar» enas med mig och Zygmunt Bauman:
   «Ett gott sam-hälle är ett samhälle som anser att det inte är gott nog. Ett demokratiskt sam-hälle är ett samhälle som inte tror att det är demokratiskt nog. Ett rättfärdigt sam-hälle är ett samhälle som inte tror att det är rättfärdigt nog. Det sämsta tänkbara samhället är ett sam-hälle som anser sig självt vara tillräckligt gott, demokratiskt, rättfärdigt – ett sam-hälle som menar att det har nått gränserna för det möjliga.»

   Det är mycket «sam» och mindre «sär» här. Inte utan att Onkel Sam styr. Helga skillnaden!

 13. Morsomt at Pål Steigan kritiserer norske soldaters tokt inne på Syrisk område og begrunner sin indignasjon med brudd på FN-pakten. Har herr Steigan noengang tenkt at hans forherligede Putin-styrte Russland stadig vekk begår overgrep på denne pakten ved å gå inn i Moldova, Georgia, Krim og har gjennom 3 år voldtatt Donbas med finansiering, våpen og egne og innleide soldater? Jeg skal ikke begi meg ut på hvorvidtde norske soldatene har legitim rett eller ikke til å gå inn på Syrisk område, men Russerne har definitivt brutt folkeretten gjennom sine kriger mot selvstendige stater, hvilket også blir et vase i Haag. Men ser vi noen bloggerhvor Steigan kritiserer sitt idol i Kreml?

  • Det er helt på sin plass å ta Norge for dette. Tilfellene du ramser opp er en ubetydelig brøkdel av hva USA/NATO har tillatt seg gjennom tidene, det er helt absurd og media/folk synes hjernevasket. Det er aldri feil å påpeke disse urettene som blir begått hele tiden, Russland er ubetydelig i sammenhengen, men det viktigste først, en ting om gangen…

  • Som sagt var; «ironins existens är existensens ironi».

   Eftersom du syns det är mer uppenbart att ryssarna kränkt folkrätten i Moldova, Georgia, Krim… men är tveksam till att norska soldater inte lika uppenbart i strid mot folkrätten befinner sig i Syria, borde – mens du tänker på saken – de norska soldaterna självklart hellre dra till Krim, etc. .

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.