Main stream media i USA: Nesten unisone for bombing

0

Ingenting forener mediene i USA så mye som en krig. Donald Trump har som kjent vært i «krig» med mediene siden før han avla presidenteden. Men det skulle ikke mer til enn at han gikk til et folkerettsstridig angrep på Syria, før han hadde full støtte fra lederskribentene i de mektigste avisene i USA.

Dette viser en studie som er gjort av Adam Johnson i FAIR Fairness &Accuracy In Reporting. Han skriver at av de 100 ledende avisene i USA har 47 skrevet lederartikler om Trumps bombing i Syria. 39 av dem er for, sju er uavklarte og bare én er imot det militære angrepet.

Med andre ord var 83% av lederartiklene til støtte for Trumps bombing og bare 2% imot. Folket i USA var langt mer negativt til bombinga. Gallups måling sa at 51% støttet bombinga og 40% var imot.

Liista over lederatiklene finnes her.
Johnson skriver:

Eight out of the top ten newspapers by circulation backed the airstrikes; the Wall Street Journal (4/7/17), New York Times (4/7/17), USA Today (4/7/17), New York Daily News (4/8/17), Washington Post (4/7/17), New York Post (4/10/17), Chicago Sun-Times (4/7/17) and Denver Post (4/7/17) all supported the strikes with varying degrees of qualification and concern.

Den ene avisa som var imot bombinga, nemlig Houston Chronicle, var det ikke ut fra folkeretten eller moralske grunner, men ut fra at angrepet ikke var forankret i Kongressen.

Mediene gjenspeilte ikke noen bekymring over at Donald Trumps angrep kunne åpne en helt nytt krigsteater i Midt-Østen, men var på linje med hvordan de opptrådte ved opptakten til Irakkrigen. En studie fra FAIR den gangen viste at bare 6% av mediene i USA var skeptiske til den krigen, som kanskje har drept en million mennesker og påført først og fremst Irak, men også USA store økonomiske tap. Som kjent var den krigen bygd på den fabrikerte løgnen om «Saddams masseødeleggelsesvåpen».

Som jeg tidligere har vist er over 90% av mediene i USA kontrollert av seks konglomerater. De som eier disse mediene er de samme som er de største eierne av våpenindustrien.

Ifølge amerikanske undersøkelser var det i 1983 50 selskaper som eide 90% av mediene i landet. Allerede det var en veldig sterk maktkonsentrasjon. Men hvordan ser det ut i dag? I 2011 var det seks selskaper som kontrollerte 90% av mediene.

De seks selskapene var General Electric, som blant annet eier NBC og Universal Pictures, Newscorp, som blant annet eier Fox og Wall Street Journal, Disney, som blant annet eier ABC og Pixar, Viacom, som blant annet eier MTV og Paramount Pictures, Time Warner, som blant annet eier Tima, Warner Bros og CNN og CBS, som blant annet eier 60 Minutes.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelEtterretningsveteraner i USA ber Trump om å stanse opptrapping i Syria
Neste artikkelBRICS-landa tar avstand fra ulovlig militær intervensjon i Syria
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).