Hva mener Rødt om internasjonale spørsmål?

22
Bjørnar Moxnes på talerstolen. (scanpix) Han sa ingenting om krigen i Syria eller andre internasjonale spørsmål.

Partiet Rødt har holdt landsmøte (31. mars til 2. april 2017) og gjort seg klar til valgkamp. Dette skjer mens den internasjonale situasjonen er uhyre spent, og der Norge deltar i krig. Dette skjer mens Norge og NATO ruster opp mot Russland og USA for første gang får en de facto militærbase på norsk jord. Men hva mener Rødt om disse brennende spørsmålene?

Bjørnar Moxnes på talerstolen. (scanpix) Han sa ingenting om krigen i Syria eller andre internasjonale spørsmål.

Ingenting, hvis vi skal legge partiledere Bjørnar Moxneslandsmøtetale til grunn. Moxnes talte varmt og engasjert om kampen mot forskjells-Norge, og det er vel og bra.

Men han spanderte ikke så mye som ett ord på å protestere mot at Norge er delaktig i en krig som har ødelagt og ødelegger Syria, og har drept hundretusener og drevet millioner på flukt. Han stilte ingen krav til Solbergregimet om å stanse støtten til denne krigen og oppheve de sanksjonene som påfører det syriske folket så enorme lidelser. Han kom heller ikke med noen protester mot at USA sender tungt krigsmateriell til Norge og installerer 300 soldater på norsk jord i den største krigsoppbygginga mot Russland siden den kalde krigen.

USAs militærmateriell flommer inn i Norge, heller ikke et tema for landsmøtetalen

Det kan være at landsmøtet har vedtatt noe om disse sakene i en uttalelse eller to. Men det får man ikke noe inntrykk av ved å lese Rødts egne hjemmesider.

Dette er naturligvis ikke en glipp. Bjørnar Moxnes er en så proff politiker at han velger helt bevisst hva han skal snakke om og hva han ikke skal snakke om. Og han synes altså åpenbart ikke at Rødt foran valget i 2017 skal profilere seg som antikrigsparti eller gå i strupen på Norges deltakelse i USAs og NATOs krigsprosjekter.

Jeg kan bare ikke begripe hva slags analyse og vurdering som ligger bak en slik prioritering. Bjørnar Moxnes er hjertelig velkommen til å forklare dette for leserne av steigan.no.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


22 KOMMENTARER

 1. Jeg bare konstaterer at Rødt i likhet med SV ikke er de » gode gamle» anti imperalistiske partier der USA var en stadig skyteskive, og ikke uten grunn. Etter mine vurderinger er begge partier på gli inn mot midten i norsk politikk, og vil stabilisere seg sammen med flokken av det pk- korrekte koret. Det finnes omtren tikke lengre noen kampsaker. Hvis Rødt fortsatt er ett parti for » arbeiderklassen» som har gjennom tiår kjempet gjennom bedre vilkår for vanlige arbeidsfolk, kjempet faktisk for den ytringsfriheten vi ennå har :litt av, har jeg ett godt forslag for partiet Rødt: Stå opp mot den muslimske ekstremismen som kommer mer og mer opp til overflaten, ikke bare i Norge, men i Vesten generellt. Europa har omtrent ukentlige terrorangrep begått av militante islamister, kan kalles jihadister, vi ser islamske organisasjoner som fronter salafisme, sharia, de vil at kvinner med niqab skal likestilles med andre og derved kunne komme ut i jobb, dette plagg som ikke er religiøst, men ett fanatisk ideologisk heldekkende plagg skapt i Saudi Arabia som har den strengeste sharia loven blant muslimske land som har sharia. Jeg mener at den nye kampsaken er kampen mot radikal islam! Den truer ikke bare demokrati og ytringsfrihet, den truer livet til mennesker, det er det vi bl.a. så igår utspant seg i St.Petersburg, i forrige uke i London. Den norske regjering later som ingenting, forstår de ikke at niqab illustrerer vold og en sterk undertrykking av alle og spesiellt kvinner? Ingen demokrati og ytringsfrihet! Og dette skal ett demokratisk land bare glatt se gjennom fingrene med, her vil alt som er kjempet frem av demokrati og ytringsfrihet, frihet for enkelt individier glatt skylles ned i toalettet om slike mennesker og ideologier vinner frem !

 2. Nu lever jag mitt liv i Göteborg. Staden som är Nordens främsta exportör till IS. Från mitt perspektiv kan jag konstatera att den samlade vänstern är stendöd. Ohjälpligt stendöd.
  Några få protesterar mot Sveriges deltagande i krig, men INGEN organisation till vänster tar strid mot utbredningen av politisk islam.

  Därmed kommer arbetarklassen att välja sig helt andra representanter.

 3. Først ga jeg opp SV og nå er jeg i ferd med å gi opp Rødt. For heller ikke Rødt tør å ta et oppgjør mot Norges aggressive utenrikspolitikk. Hva skal vi med nok et slikt parti på Stortinget? Jeg tror dessuten et slikt oppgjør ville ha blitt en vinnersak og dessuten noe et parti som Rødt bør være sterke og klare på hvis de fortsatt regner seg som et antiimperialistisk parti.

  • Joda. Rødts landsmøte tar et oppgjør med Norges aggressive utenrikspolitikk både i flere internasjonale uttalelser og i det nye arbeidsprogrammet som er vedtatt. Det har dessverre etter det jeg har sett ikke vært fronta etter at landsmøtet blei avslutta på søndag ettermiddag. Vi får se hva som kommer av utspill de nærmeste dagene. Dette feltet må ikke nedprioriteres.

 4. Takk for viktige spørsmål, Pål.

  Eg var på landsmøtet, men har ikkje oversyn over alle vedtaka om internasjonale spørsmål/utanrikspolitikk/antiimperialstisk solidaritetsarbeid. Men landsmøtet gjorde vedtak i ei anna retning enn partileiaren sin landsmøtetale.Partileiaren sin tale ved åpninga av landsmøtet uttrykker ikkje landsmøtet si prioritering av slike spørsmål.

  I eit vedtak om innrettinga av stortingsvalkampen seier landsmøtet mellom anna:

  » I et splittet samfunn har solidariteten dårlige kår. De økende forskjellene er derfor bensin på bålet som høyrepopulistene vil tenne. Rødts oppgave er å bidra til en politisk bevegelse mot forskjells-Norge HER HEIME, OG FOR SOLIDARITET MED DE SOM UTSETTES FOR STORMAKTERS KRIGSPOLITIKK I ANDRE DELER AV VERDEN.

  Folks frustrasjon må rettes oppover, og ikke nedover. Vi må organisere folk for å bekjempe IMPERIALISMEN, høyrepopulismen og rasismen som vokser fram. Framveksten av forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. FRA STORTINGETS TALERSTOL SKAL RØDT AGITERE FOR Å FJERNE KAPITALISMEN OG BYGGE ET SOSIALISTISK SAMFUNN.

  Innleiinga til det nye arbneidsproigrammet seier mellom anna:

  Den antirasistiske og antiimperialistiske bevegelsen er viktig fordi kapitalismen tjener på å sette folkegrupper opp mot hverandre, samtidig som Norge deltar i utbytting, undertrykking og kriger andre steder. Flyktninger og asylsøkere blir framstilt som lykkejegere, ”de andre” og mennesker som er mindre verdt. Rasismen hindrer oss i å se hvem som egentlig tjener på dagens system.

  Erling Folkvord, landsmøtedelegat

  • Jeg antok forsåvidt at det fantes en uttalelse. Men den profilerer ikke partiet. Den synes ikke i media og den frontes ikke på partiets nettsider. Partilederen valgte å ikke si noe om noe av dette. Den var et bevisst valg, og mitt spørsmål er hva slags tening som ligger bak et slikt valg.

 5. Hei Pål. Eg kan ikkje svare på det du spør om her. Men dette er i alle fall eit av dei internasjonale vedtaka frå landsmøtet:

  En hilsen til de som kjemper for kvinnefrigjøring og demokrati i nordlige Syria

  Rødts landsmøte sender en hilsen til dere som leder en framgangsrik kamp for kvinnefrigjøring og for en ny type tverrkulturelt folkestyre i den nordlige delen av Syria. Vi ser at 2012-revolusjonen som begynte i Kobanê, er første etappe i utviklinga av et nytt samfunn der alle folkene i Syria kan leve sammen som likeverdige.

  Medleder-ordninga som dere har innført, overfører makt fra menn til kvinner. Dette er et viktig steg framover i det langvarige arbeidet for kvinnefrigjøring og mot mannsmakta som er innebygd i kulturelle tradisjoner og i den gamle samfunnsstrukturen. På dette punktet er deres framgang et eksempel og ei oppmuntring i kampen for kvinnefrigjøring i Norge.

  Vi har sett hvordan YPJ, YPG og deres allierte nedkjempa Daesh i Kobanê og seinere frigjorde Girê Spî, Shaddadi, Manbij og andre områder.

  Både regjeringa og nasjonalforsamlinga i Norge står på feil side. Norge støtter den nye krigen som president Erdogan i Tyrkia starta i juli 2015 for å knuse både den kurdiske sjølstyrebevegelsen og de demokratiske kreftene, ikke bare i Tyrkia, men også i nordlige Irak og i nordlige Syria. Norge har opprettholdt støtten til Tyrkia også etter at president Erdogan i samarbeid med Daesh og andre jihadist-bander okkuperte store syriske områder vest for Eufrat.

  I Norge fortsetter Rødt samarbeidet med alle som vil stanse norsk våpensalg til Tyrkia og all annen norsk støtte til Tyrkias invasjonsstyrker i Syria og Irak. Vi arbeider for at Norge skal oppheve den økonomiske og humanitære blokaden av Føderasjonen Nordlige Syria og i stedet yte humanitær hjelp og bidra til gjenoppbygginga av de frigjorte områdene.

  Vi håper at dere snart kan åpne et representasjonskontor i Oslo. Det vil bety mye for å styrke vennskapet mellom befolkninga i Norge og folkene i de frigjorte områdene i Syria.

  • Hei

   Hvis dette er det eneste som er vedtatt om Syria, så er det meget underlig:
   «Vi arbeider for at Norge skal oppheve den økonomiske og humanitære blokaden av Føderasjonen Nordlige Syria».
   Hvorfor ikke oppheve den ulovlige blokaden og sanksjonene mot Syria? Hvorfor ikke krav om å innstille enhver støtte til og deltakelse i krigen i Syria?
   Er Rødt for å splitte opp den syriske staten?
   Hva mener Rødt om de facto-alliansen mellom USA og YPG? Her nevnes bare Tyrkia, men ikke USA. Hvorfor?

   • Hei.

    Jeg kan svare på noe av det Pål spør om. Det er en uttalelse til som går spesifikt på Syria og mot norsk deltakelse i krigen i Syria. Den har også med krav om å oppheve sanksjonene etter forslag fra meg.

    Jeg kan i likhet med Erling ikke svare på hva som partiet vil fronte og vurderingene bak det som prioriteres. Men, et lite parti som Rødt har begrensa kapasitet på partikontoret. Det tar da litt tid å reinskrive uttalelser.

   • Som Per M sier, var det en helhetlig uttalelse om Syria, som fulgte opp det partiet tidligere har gått ut med, bl.a. gjennom landsstyreuttalelsen tidligere i vinter, og gjennom at både Bjørnar, Marielle .m.fl har sluttet opp om aksjonene «Norge ut av krigen i Syria» som ennå pågår. Den var spissa mot å få de norske soldatene hjem fra
    Syria og kritikk av at Norge nå støtter opp om Trump sin sabotasje av fredsforhandlingene og opptrapping av krigen mot sivilbefolkningene, både i Syria og Irak. Kravet om opphevelse av sanksjonene ble også gjentatt her.
    Denne uttalelsen kommer vel opp på hjemmesida og blir markert også i andre media, når kontoret har ferdigstilt vedtakene fra landsmøtet.

    Pål må jo kjenne til hva Rødt har gått ut med tidligere her, og sier også i svaret til Erling at det sannsynligvis ble vedtatt noe nå også. Derfor blir totalslaktet av Rødt som et parti som ikke mener noe fornuftig om Syria nokså markskrikersk. Der jeg er enig med Pål er når han kritiserer partiet for ikke å synliggjøre med en eneste setning sin antiimperialistiske profil når de la fram kvintessensen av vedtakene fra landsmøtet i går. Forsterka av at Bjørnar vel heller ikke nevnte antiimperialisme med et eneste ord i åpningstalen. Det var dumt, ikke bare ut i fra partiinterne forhold, men også fra et stemmetaktisk ståsted. Jfr Fredsrådet sin meningsmåling viste at 75% ville ha internasjonale spørsmål inn i valgkampen.

    Pål veit vel også at Rødt ikke er for å splitte Syria, men at vi hele veien har sagt at det syriske folket, gjennom den fredsavtalen som før eller seinere kommer, må være med å bestemme den framtidige statsformen. På samme måte som det ville være like feil å gå ut med å kreve at den imperialistiske Sykes-Picot ordningen for regionen skal opprettholdes.
    Heller ikke kurderne/PYD går inn for å splitte Syria. De går inn for en konføderativ/føderativ løsning, hvor Rojava, eller evt en større del av Nord Syria, utgjør en autonom del av landet. Om det blir en del av fredsløsningen får vi se. Både Russland og USA synes å støtte opp om dette nå. Krigen, som USA nå prøver å forlenge, dreier seg om hvor grensene til andre regioner skal gå.

    Ellers blir det for enkelt å si at det er en «de facto-allianse» mellom USA og YPG. Heller ikke mellom Russland og YPG. Kurderne har bruk for allianser for å kunne stå i mot IS og Tyrkia. Mens USA og Russland vil bruke dem for å nå sine mål. Som i enhver slik krig, må kurderne passe på ikke å bli brukt av stormaktene i deres spill, slik kurderne i Irak siden 1990-tallet gjorde seg avhengige av USAs støtte. Kurderne i Syria har nå en utfordring med hvordan de handterer krigen om Raqqa.

    • Jeg har bare vurdert dette utfra partilederens tale. Om det er markskrikersk eller ei, får andre vurdere. Ikke har jeg levert noe «totalslakt» heller. Jeg har ikke gjort stort mer enn å stille spørsmål om hvorfor partilederens tale var kjemisk fri for internasjonal politikk.
     Jeg tror vi skal være så ærlige at vi innser at landsmøtets uttalelser, som til nå ikke er kommunisert noen steder, ikke har noen ekstern betydning. Bjørnar har vinklet valgkampen uten å ta opp antikrigspolitikk og antiimperialisme. Dette er opplagt et bevisst valg. Men jeg skjønner ikke resonnementet bak.
     Jeg tror ikke at Rødt er for å splitte Syria, men det virker nokså sannsynlig at YPG er det. Og USA, som støtter YPG, er det definitivt. Voice of America skriver i dag om at USA kanskje vil flytte sin base fra Incirlik til Kurdistan. Dette spillet er kynisk og komplisert.

    • Ask: Pentagon har jo framlagt både kart og dokumenter om en total ombygging av Midtøsten som i ånd og mentalitet er den samme som Oded Yiononplanen av 1982: balkaniser de større statene.
     Sett i en slik kontekst kan det faktisk være progressivt å støtte Sykes-Picot grensene fra første verdenskrig fordi disse grensene verner om større nasjonalstater som nå er Nato-krigernes hovedfiende.De skal hakkes opp i etnisk-religiøse småbiter.

 6. Rødt er vel en av disse partiene som har en masse penger de tror vokser på trær og kan brukes til alskens. I teorien hadde de ikke klart budsjettet i en vanlig familiehusholdning en gang. Sammenligning med Andres Borg og en del andre svenske politikere er godt mulig. Oljen og det vi tjener penger på skal bort. Deretter skal pengene som ikke er der brukes og folk kan leve av å klippe hverandre.

 7. Hei Pål.

  Eg har aldri oppfatta at det er tvil om at Rødt er mot oppslitting av Syria. Det er heller ikkje tvil om at Rødt krev at Norge skal trekke seg ut av både krigen i Syria og krigen i Irak.

  Når det gjeld det du omtalar som «de facto-alliansen mellom USA og YPG» tvilar eg på at det finst eit partistandpunkt i dag. Men vi veit jo at USA sin bruk av det som Nixin/Kissinger kalla «det kurdiske kortet» har ei meir enn 40 år lang historie.

  Personleg syns eg dette krev konkret analyse. Mellom anna viktig å sjå på skilnadene mellom PYD i nordlege Syria og dei ulike partia i Det regionale parlamentet i nordlege Irak. Den kurdiske regionen i Irak starta jo for 25 år sia som eit amerikansk protektorat. Og dei to store leiarane der leverte takk for hjelpa da dei ga 110 prosent støtte til USA-invasjonen i Irak i 2003. Ein invasjon som PKK naturleg nok tok avstand frå.

  USA – og Russland – vil sjølvsagt bruke PYD og SDF for sine eigne stormaktsmål i Syria og for såvidt i Midt-Austen. PYD må på si side gjere taktiske kompromiss. Dei er omgitt av fiendar på alle kantar. Tyrkia er for så vidt den mest aggressive, men USA har på ingen måte gått vekk frå den langsiktige/strategiske alliansen med Tyrkia. Dei har felles mål om å knuse PKK og alt som liknar på PKK.

  Opp i dette skal PYD unngå å bli knust. Og samtidig unngå å bli reiskap for den eine eller andre av dei statane som har som delmål å øydelegge det nye folkestyret i Rojava/Føderasjonen Nord-Syria.

  Kampane rundt og i Raqqa i dei neste vekene eller månadene vil gi nye fakta som krev grundig analyse.

 8. Jeg opptar ikke noen lang-debatt med Erling om alt komplisert som foregår i det nordlige Syria, men montro om ikke han og Rødt her har funnet seg en slags nytt drømmefyrtårn? Damaskus regjeringen sier at Syria ikke skal deles opp.Pr idag er det ikke gitt noe grønt lys for en egen kurdisk statsdannelse i nord.
  Det nye er jo omlegget av kurdisk radikal politikk til en allianse med USA-Tyskland og flere Nato-stater som har interesse av å plante en strategisk KILE mellom iran-irak-tyrkia-Syria.
  Det kan hende YPJ og YPG tror de gjør noe ekstremt taktisk smart med dette som de gjerne kan kalle en temporær taktisk allianse?
  Men det kan også gå den tradisjonelle kurdiske veien,at ved å forlite seg på imperialister for frigjøring, blir de forrådt for gud vet vilken gang. Det er mere nærliggende å tro at det er Nato som rundspiller kurderne og ikke omvendt.

  Akilleshælen for Rødts internasjonale posisjoner er den nesegruse beundringen for Syriza som en gjennom årene har kunnet lese om på deres webside: læremester Syriza som underdanig under bankhusene sender pensjonister i Helles rett ut i selvmord og elendighet. Verden har i moderne tid ikke sett maken til nedrig «sosialistisk parti.»

  • Jan skriver: «Verden har i moderne tid ikke sett maken til nedrig «sosialistisk parti.»»

   Jeg er ikke ukritisk til alle vurderinger Rødt har gjort, f. eks. av Syriza, men dette var da voldsomt.

   • PerM: dette med «nedrig» er ikke en overdrivelse,men en underdrivelse. Syrizapolitikerne skulle ha vært framført i en internasjonal høring for sosialistiske partier om det hadde eksistert noe sånt. Tyverr,vänstern är død som en svensk deltager skrev her.

    • Syriza er et bredt sammensatt venstreparti som ikke hadde noen analyse av makt og motmakt, samt EU-systemet. Det er en svakhet med venstrepopulismen overalt. De er fulle av illusjoner. De trodde at EU ville jenke seg etter folkeavstemningsresultatet. De gikk på en smell.

 9. Jeg trur Rødt stadig delvis henger ideologisk fast i 3. verden teorien fra 1970-tallet. I denne optik er USA og Russland like «gode» imperialister og Syria er et fascist-land som er under russiske innflytelse. Synes det er skremmende at de ikke ser og advarer mot faren for krig som først og fremst skyldes USA/Natos provoserende oppførsel langs Russland vestlige grenser. Rødt drømmer nok å bli Norges svar på Enhedslisten som er i ferd med å bli et tannløst halvstort «systemparti».

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.