Saudi-Arabia og terroren

46

Terroraksjonen i London følger mønsteret fra Nice og Berlin. En tilsynelatende enslig jihadist bruker en bil til å meie ned tilfeldige fotgjengere. Men ordet enslig forvrenger virkeligheten. For det første har de sannsynligvis alle hatt tilknytning til ei terrorcelle. Men for det andre, og viktigere, har de handlet i samsvar med strategien til IS/Da’esh. Jihadistgruppa har gjort det tindrende klart at den ønsker å spre frykt i Europas byer, at den ønsker å drepe tilfeldige mennesker på gata eller i hjemmene deres, slik at europeerne, de vantro, ikke skal føle seg trygge noe sted.

De ønsker også å hogge ei branngate mellom muslimer og andre i Europa for å skape splittelse og bedre rekrutteringsgrunnlaget for sin jihad. Jihadistene påberoper seg islam, naturligvis, men ikke en hvilken som helst versjon av islam. Deres ledestjerne er den ekstreme wahhabismen, som er statsreligion i Saudi-Arabia og Qatar.

Abdelhamid Abaaoud, hjernen bak terroren i Paris, her fra et magasin som utgis av IS

Hovedsponsorer for terrorismen

Disse to statene er hovedsponsorer til IS og andre jihadistgrupper.

Det såkalte opprøret mot Gaddafi ble sponset av Saudi Arabia og Qatar. Både penger og våpen fra Gulfen la grunnlaget for de jihadistene som var NATOs infanteri på bakken i den katastrofale krigen som ødela Libya. Det samme har gjentatt seg i Syria. Eller som New York Times skriver:

Most of the arms shipped at the behest of Saudi Arabia and Qatar to supply Syrian rebel groups fighting the government of Bashar al-Assad are going to hard-line Islamic jihadists, and not the more secular opposition groups that the West wants to bolster, according to American officials and Middle Eastern diplomats.

Og Saudi Arabia fører en forbrytersk krig i Jemen i samarbeid med al-Qaida on the Arab Peninsula (AQAP). Som kjent var det samme AQAP som tok på seg ansvaret for massakren mot Charlie Hebdo. De sa at de planla, finansierte og gjennomførte drapene. Men AQAP er finansiert av Saudi Arabia, så i bunn og grunn var dette i såfall en saudiarabisk jobb, eventuelt i samarbeid med andre.

Terroristgruppene i Sahel og Nigeria finansieres og støttes fra oljediktaturene, og det gjelder for både Boko Haram og al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM).

Wikileaks lekket et telegram fra daværende utenriksminister i USA, Hillary Clinton, som sier at

donors in Saudi Arabia constitute the most significant source of funding to Sunni terrorist groups worldwide.

Misjon for hatideologi

De to oljediktaturene driver en massiv misjonsvirksomhet for den ekstremistiske wahhabismen. De pøser milliarder på milliarder av petrodollar inn i moskeer, koranskoler og sosiale sentra som alle har til hensikt å skape et massegrunnlag for ekstrem islamisme.

Det er dette ideologiske grunnlaget som skaper grobunnen for terroristene. Det er der de eventuelt blir konvertert, inspirert og stimulert til å gå fra hatideologi til handling.

Derfor er det ikke riktig å se på disse terroraksjonene som enkeltstående handlinger. De er en del av en strategi og forutsetningene for dem er skapt av ikke minst det hodekappende diktaturet i Saudi-Arabia.

Britiske Telegraph skriver:

General Jonathan Shaw, who retired as Assistant Chief of the Defence Staff in 2012, told The Telegraph that Qatar and Saudi Arabia were primarily responsible for the rise of the extremist Islam that inspires Isil terrorists.

Den islamske staten ved makta

Regimet i Riyadh er den islamske staten som har lykkes. Og dette regimet fører også en uhyrlig krig mot nabolandet Jemen, med Vestens åpne og stilltiende samtykke, og nesten uten protester av noe slag.

Det er der puddelen ligger begravet. Og dette er det nesten helt tyst om. Det er ikke bare det at medier og politikere unnlater å stille Saudi-Arabia og Qatar til ansvar for deres terrorsponsing og misjon for hatideologi. Man legger seg nesegrus for dem, velger Saudi-Arabia inn i FNs menneskerettskomité (!) og forsyner dem med enorme mengder avanserte våpen.

Da han var statssekretær var Espen Barth Eide på statsbesøk i Saudi-Arabia. Han uttalte da at «Norge og Saudi-Arabia har gode bilaterale relasjoner og sammenfallende posisjoner innenfor flere utenrikspolitiske områder,» og gikk sterkt inn for at norsk næringsliv skal satse i Saudi Arabia.

Og slik opptrer de alle sammen, våre såkalte ledere. Angela Merkel har har via sin forsvarsminister Ursula von der Leyen tatt initiativ til en strategisk millitær allianse mellom Tyskland og Saudi-Arabia.  Og Barck Obama er ikke den eneste vestlige lederen som har latt seg overøse med gaver og ordener i hodekapperstaten.

Tilpasningsideologi og bagatellisering

I stedet for en et oppgjør og en kamp mot jihadistenes sponsorer har vi fått en tilpasningsideologi.

Frank Rossavik er ikke aleine, men han er typisk for denne holdninga, når han i en kronikk i Aftenposten argumenterer for å alminneliggjøre og hverdagsliggjøre terroren. Han bruker Churchills ord fra annen verdenskrig under blitzen mot London: Keep calm and carry on.

Og naturligvis er det noe sant i det. Man skal ikke få panikk eller reagere irrasjonalt. Men man skal heller ikke bli så avstumpet at man bagatelliserer denne spesielle formen for bygerilja. For det føres en krig i Europas byer. Den er foreløpig en lavintensitetskrig, men det er krig det er. Og vi vet hvem som står bak.

Hvis man ser på store terroraksjoner i Europa i dette århundret, har med ett viktig unntak, handlet om jihadistisk terror. Unntaket som bekrefter regelen er naturligvis terroren på Utøya og i Oslo 22. juli 2011.

Kilde: The Economist

Terroraksjonene i USA 11. september 2001 ble gjennomført av terrorister der 15 av 18 var saudiarabiske statsborgere. Og ikke bare det, men de offentliggjort 28 sidene fra den offisielle rapporten om terroren viser at terroristene også fikk økonomisk og annen hjelp fra Saudi-Arabia.

Familiene til 850 ofre som døde eller ble skadet 11. september har nå reist sak mot regjeringa i Saudi-Arabia og anklaget den for å ha gitt materiell og finansiell støtte til al-Qaida i forkant av terrorhandlingene i USA.

Saudi-Arabia har naturligvis benektet dette, men det interessante er at nå vil det antakelig bli mulig å få belyst hodekapperregimets forbindelser til terroren.

Men uten å bagatellisere 11. september, må man si at krigene i Syria og Jemen er langt større terrorhandlinger. Og Saudi-Arabias rolle som angriper i Jemen og som hovedsponsor og våpenleverandør til de jihadistiske fremmedlegionene i Syria kan det ikke herske tvil om. Det er på høy tid at det blir tatt et oppgjør med denne terrorstaten og de politikerne som ikke vet hva godt de skal gjøre for å tekkes den.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


46 KOMMENTARER

 1. Till saken hör att Obamas regering försökte förhindra att Saudiarabien stämdes i amerikansk domstol av offren för 11-september attentatet. För att relationerna till Saudiarabien inte skulle bli lidande. Ett klarare bevis för att den dåvarande amerikanska regeringen agerade i maskopi med Saudiarabien får man leta efter.

 2. At Saudi-Arabia er sponsor av mye av det helvete som har ridd mange muslimske land i årevis er ikke å betvile. Agendaen er selvfølgelig å spre wahabismen og dermed utvide sin maktsfære til fordel for Irans dominans. Men å tro på eventyret om at 18 arabere med tapetkniver skulle klare å overmanne og kapre fire fly i de allerede ekstremt kontrollerte og overvåkede amerikanske flyplassene (jeg var der selv våren 2001),ikke etterlate seg noen flyvrak,ingen svarte bokser, fly som smelter inn i WTS,massive 500 000 tonn med fasade av ti cm tykke stålbjelker og betong og kollapser som korthus i fritt fall er for å bruke ordene til en av frontfigurene i 911 truth movement: » da er du enten veldig uvitende eller veldig dum». Kognitiv dissidens inntreffer hos mange når deres verdensbilde blir truet.
  Søk opp deklassifiserte «Operation Northwoods» så forstår du hvem som virkelig sto bak og profiterte på denne avskylige hendelsen. På YouTube finnes mange bra dokumentarfilmer, Begynn gjerne med » Dr Morgan Reynolds – The Fake Planes of 911″.
  Uten 911 så ville ikke det amerikanske folk ha gått med på invasjon av Irak og Afghanistan.
  Når man skremmer folk kraftig så er de også lettere å frata dem friheter som før 911 var ansett som selvfølgelige og ukrenkelige.
  Det var USA som skapte Taliban og Al Quaida under Sovjets okkupasjon av Afghanistan. De leverte våpen og trente de opp. Etter det har alt gått som planlagt og de fleste velger syndebukker utifra massemedias tolkninger. Verdensregjeringen (NWO) nærmer seg sakte men sikkert. Bare et eller to apokalyptiske terrorangrep a la 911 og muligens også WWlll så er de i havn og obligatorisk microchip og kontantfritt overvåkingssamfunn er på plass.

  • Det kan jo tenkes du er både veldig uvitende og veldig dum, «noplaner», folk som opptrer inkognito er som regel det….

   Ved bombeangrepet mot garasjen i det ene tårnet noen år tidligere (ledet av denne blinde predikanten som heldigvis døde i fengsel), var det på håret at ikke det ene tårnet rauset sammen. Folk flest er ikke klar over hvilken mektig kraft tyngdekraften er….

   Allerede da forelå det i etterkant en rapport som påpekte svakhetene ved konstruksjonen av tårnene. Det ble laget en TV-dokumentar om dette, sendt på en av dokumentar-kanalene. Den ble sendt gjentatte ganger i reprise, jeg så den senest et halvt års tid før 091101, det kan ha vært inspirasjonen til OBL……

   Uansett var kollapsen av tårnene en varslet katastrofe, den dagen flyene traff, satte jeg meg med guttungene mine på fanget og så på TV (10 og 7 år gamle) og forklarte dem at begge tårnene ville kollapse og at tusenvis av mennesker døde eller var døde rett foran øynene våre.

   USA har gjort mye dumt og mye vondt siden 1945. Vietnamkrigen og terrorbombingen at Kambodsja og Laos (ikke erklært krig og uten forvarsel) står fremdeles som det verste. Men å gi USAs regjering skylda for 091101 er direkte tullprat og dumskap, og bidrar ikke til annet enn å svekke troverdighet i det offentlige rom.

   • Hvor mange i Norge heter Erik P….og du anklager MEG for å være anonym!
    Du får meg til å tenke på Albert Einsteins kloke ord: » Condemnation without investigation is the height of ignorance».
    Du tror for mye og vet tydeligvis altfor lite.
    I tillegg har du pådratt deg et alvorlig tilfelle av kognitiv dissidens – et vanlig fenomen hos de troende når de blir konfrontert med noe som truer deres verdensbilde. Og å diskutere med troende er som kjent bortkastet tid.

  • Sjekk ut «False flag documentary» på YouTube. Pussig at de alltid «glemmer igjen» førerkort/ID i bilen og at de aldri blir arrestert men likvidert. Ingen flyvrak ble funnet ved WTC men to kvartaler unna fant de et uskadet pass tilhørende en av terroristene. Bare hjernevaskede og lydige samfunnsborgere kan tro at dette er tilfeldigheter.

 3. ALLE av dem er medlemmer av en terrorcelle!

  I vanlig språk kaller vi det en moske, og inni der sitter det en «imam», som er utdannet, baetalt og sendt inn fra midtøsten av saudi-interessser eller iran-interesser.

  For å føre myndighetene bak lyset i Europa, har de valgt å legge sine koranskoler, MADRASer til Pakistan, og der foregår utdannelsen nådeløst, nærmest som et terrorregime, hvorfra de «beste» velges ut og sendes hit.

  Før eller siden blir man nødt til å forby de såkalte «muslimske kultursentre» som de har valgt å kalle moskeene i vesten, arrestere og deportere imamene og forstanderskapet, og gjøre det tindrende klart at religion er en privatsak som ikke har noe i europeisk politikk å gjøre, spesielt en morderisk, satanistisk voldsforherligelse, som ikke er en religion, men en ideologi som foreskriver en fascistisk revolusjon.

 4. Hvilket land er mektigst her i verden?
  USA ligger langt opp på listen, men Saudi Arabia er også veldig mektig. Dette pga all billig olje og pga stor dollar-formue og store inntekter. Saudi Arabia har så stor oljeproduksjon slik at landet på egenhånd kan styre verdens oljepris (kutter Saudi Arabia sin oljeproduksjon med 30% så vil verdens oljeprisen visstnok fordobles, et slikt ensidig kutt fra SA vil være lønnsomt for SA). Dessuten kan Saudi Arabia være villig til å investere i europeiske land og USA og kjøpe våpen og annet utstyr fra europeiske land og USA. Begge deler er av veldig stor betydning for energifattige Europa som nå opplever økonomisk stagnasjon. Selv om Saudi Arabia er et korthus er det likevel et mektig land (så lenge det varer). Det er mulig at Saudi Arabia innser sin såbare fremtidige posisjon (valget er enten å eksportere olje eller sand). En slik desperasjon kan slå ut i imperialistisk politikk. I kraft av å være muslimenes svar på Vatikanet har Saudi Arabia stor innflytelse i muslimske land i tillegg til å handle og investere i disse land (altså både religion og økonomi). Det var kanskje slik at Saudi Arabia finansierte Pakistans atomvåpenprogram?

  Man skal huske på at USA og NATO bombet Jugoslavia før 9/11. Begrunnelsen for å bombe både Jugoslavia og Libya var R2P (responsibility to protect). Terroraksjonen 9/11 var ikke en begrunnelse for bombing og regimeskifte i LIbya. Var vestlige land redd for Al-Qaidas innflytelse i Nord-Afrika burde man isteden ha latt Gadaffi sitte ved makten. Det man i vestlige land var redd for med Gadaffi var nok mer dette med gull dinarer etc. Både Gadaffi og Assad ønsket å bekjempe jihadistiske organisasjoner. Både Gadaffi og Assad kunne ha vært allierte i kampen mot Al-Qaida og IS etc. Isteden har vestlige land havnet opp med en innblanding i Syria hvor de sier at de ønsker å bekjempe både Assad og IS samtidig (men uten at IS sponsorer skal bekjempes).

 5. Det Pål skriver her er på et vis politisk korrekt «venstresyn» på moderne terrorbegivenheter. Stavenes i Klassekampen skrev for en tid tilbake om 11 sept som om han var medlem av Hamiltonkomiteen. Påls versjon er beslektet,men det er færre og færre innbyggere i New York som tror på dette. Alle disse offentlige komiteene som skal analysere JFKennedy-drapet,Malcolm X,Martin Luther King,Utøya,Charlie Hebdo framstår i ettertid som obligatorisk cover up.
  I Påls skisse problematiseres verken CIA,Mossad,Raw eller MI6 som er kunstnere innen falsk flagg terrorisme.

  • Som du vil se, pretenterer ikke artikkelen å si alt om ansvaret for terrorhandlinger. Den handler, som tittelen sier, om Saudi-Arabia og terroren. Dette er et avgrenset felt, og det er svært lett å dokumentere mye, og mer vil bli avdekket når man graver videre.
   Hvis man klarer å mobilisere mot Saudi-Arabia, vil også andre bakmenn bli mer synlige. Det er mulig at jeg er lit langsom av meg, men jeg foretrekker å skrive ting jeg kan dokumentere.

   • Bakmenn? Hvem var det som støttet mujahedin i Afghanistan for å få ut russerne? Som har støttet terrorister i Syria, og dessuten sørget for at Al Qaeda fikk fritt spillerom og tilgang til våpenlagre i Libya? Du har selv skrevet om det. Hvem var det som utførte droneangrep i Jemen flere år før krigen begynte, og som har gitt Saudi helt nødvendig støtte i form av våpen og rådgivning (selvsagt i egen interesse – må jo ha kontroll på vannveiene)?
    Saudi og USA har lenge vært i hverandres favntak, men Saudi har nå en ny venn. Kong Salman har nylig besøkt Kina, og har fått i stand avtaler for mange milliarder. Vi får se hvordan det utvikler seg.
    The two leaders also dropped hints that China could boost its diplomatic footprint in the Middle East. “Saudi Arabia is willing to work hard with China to promote global and regional peace, security and prosperity,” Salman said. He added he hoped China would increase its role in Middle East affairs.
    http://foreignpolicy.com/2017/03/16/saudi-arabia-china-sign-deals-worth-65-billion-boost-trade-ties-oil-energy-one-belt-one-road-saudi-vision-2030/

   • Veldig bra! Å ha meninger gir selvsagt status, men god journalistikk handler om å dokumentere. Har man meninger man kan dokumentere godt, er det flott.

    Mennesker har gjerne en mening, og så velger man selektivt informasjon som bygger opp under disse meningene. Dette er greit som privatperson, men som journalist bør man se seg selv utenfra, og være klar over denne naturlige hangen.

    Dette klarer Steigan godt, det er derfor folk fra alle politiske fraksjoner leser bloggen hans.

   • ««Heller enn kjærlighet, penger og berømmelse, gi meg sannhet», skrev den amerikanske forfatteren Henry Thoreau i 1854.

    En vakker tanke, uten tvil, men er det mulig å dele ting opp så klart? Er det mulig å avskjære seg helt fra følelser og begjær? Eller vil holdninger, inntrykk og følelser alltid skinne igjennom på beslutninger og oppfatninger?

    En av våre lesere, Steffen Albrechtsen, har antagelig gått med lignende tanker, for han har følgende spørsmål:

    «Hvordan kan det henge sammen at vi mennesker ofte ser ut til å tro mer på informasjon som passer til holdningene våre?»»

    http://forskning.no/spor-en-forsker/2017/03/hvorfor-tror-vi-mest-pa-fakta-som-passer-med-holdningene-vare

    Videre:

    «Men hva slags fakta liker vi best?

    Det er de som gir oss tilknytning til en gruppe vi vil være en del av. Det fortale psykologiprofessor Dan M. Kahan fra Yale University nylig på en stor vitenskapskonferanse i Boston, arrangert av AAAS, utgiveren av det vitenskapelige tidsskriftet Science.

    Flere av professorens egne studier viser at vi gjerne setter logikken til side – for eksempel kunnskapen om tall eller klima – for å støtte en konklusjon som passer holdningene i for eksempel en politisk gruppering. Det gjelder uansett om vi snakker om hvordan klimaendringer påvirker kloden eller hvordan en våpenlov påvirker kriminalitet.

    Det interessante ved Kahans studier er at de viser at folk med forstand på tall gjerne dropper hensynet til fakta – og faktisk blir like dårlige med tall som alle andre – når de skal avkode informasjon hvor de er uenige i «den politiske delen av budskapet», fortalte Kahan på konferansen.

    – Folk skrur på kognitive motorer som fjerner dem fra logikken i visse tilfeller. I studien vår feilinformerte de seg selv. Det er ikke normalt at det skjer. Det skjer bare når informasjonen blir flettet inn i folks identitet, slik at synet på saken viser en slags lojalitet mot en gruppe.

    – Det er virkningsfullt, for gjør du feil innen din sosiale gruppe, kan du komme til å merke ganske kraftige følger i hverdagen. Derfor legger man seg på linje med andre mennesker i gruppen. Det er ikke rasjonelt, sa Kahan, professor ved Yale Law School, på konferansen i Boston.»

    «Dessuten har det tidligere vært fordelaktig å fokusere mer på tilhørigheter enn på riktig og galt, forteller Rasmussen.

    – Å være oppmerksom på mulighetene for å knytte sosiale bånd og skape nye relasjoner har alltid vært viktig for mennesket. Vi har fra starten beveget oss i sosiale grupper, og også her har det antagelig vært en fordel å ha et sterkt selvbilde. Det har vært mindre viktig hva man bygger selvbildet på, sier hun.

    Enda en evolusjonær grunn til at vi mennesker kan ha en iboende tendens til å ta lett på fakta, er at vi rett og slett ikke kan ta høyde for alt på en gang.»

    «Men hvis man likevel vil forsøke å slå av filteret, har forskerne et par råd.

    – Verdenssynet ditt vil alltid være et produkt av arv og miljø, men hvis du venner deg til å være oppmerksom på om du er styrt av holdninger eller fakta i et gitt øyeblikk, kan du godt flytte ditt eget fokus med tiden. Vær oppmerksom på hva du er opptatt av og hvordan det kan påvirke de valgene du tar. Bare det å sette spørsmålstegn ved sine egne tanker er et stort skritt, sier Marie Louise Reinholdt-Dunne.

    Men du kan også gjøre rent fysiske ting for å bryte mønsteret, forteller Anne Scharling Rasmussen.

    – Man kan drive med meditasjon, yoga eller mindfulness for å bli bevisst på hva man egentlig tenker. Den kunnskapen kan kanskje hjelpe med å gå ut av noen vanlige tankemønstre, sier hun.»

    Vi trenger et grovfilter som kan fange opp de opplysningene som er relevante for oss i kraft av verdenssynet vårt, forteller Marie Louise Reinholdt-Dunne.

    – Vi er nødt til ubevisst å ha et automatisk filter som sorterer i hva som kommer inn. Hvis vi skulle forholde oss til alle versjoner av en sak på en gang, i tillegg til alle sanseinntrykkene, ville vi ikke klare å sette det ene beinet foran det andre. Vi ville rett og slett bli oversvømt med informasjon, og det ville ha lammet oss totalt, sier hun.»

    Mye av grunnen til at Steigan har lyktes med å nå et så stort publikum tror jeg skyldes at han leste «Det biologiske mennesket» i 2011, derfor var han klar over disse tingene ved starten av sin blogger-karriere. Det er mange i kommentarfeltene her som ser ut til å prøve å få Steigan med i sin gruppe, eller som tror han er en del av deres gruppe. Men Steigan gir oss fakta og analyse. Den eneste gruppen han søker å styrke er arbeiderklassen, mangslungen som den er.

 6. Anne-Hedvig: jeg har ikke et eneste sekund trodd på den offisielle versjonen av Utøya-regjeringskvartalet,men jeg går ikke ut med min tenkning om dette da jeg ikke kan framlegge noe bevis for min tenkning. Qui bono? er stadig veiledende.

 7. «…men de offentliggjort 28 sidene fra den offisielle rapporten om terroren viser at terroristene også fikk økonomisk og annen hjelp fra Saudi-Arabia»

  Sitatet ovenfor forutsetter at man tror på historien om 19 flykaprere, altså terrorister. Det var ingen terrorister i den forstand bak 9/11. Det har til dags dato ikke blitt lagt frem noe bevis, som ikke lukter bløff lang vei, som underbygger teorien om at det var muslimer involvert i dette plottet. Med bløff mener jeg sånne ting som slipset til Zaccharias Moussai, passet til Mohammed Atta, telefonsvarermeldinga fra Ceecee Lyles (ikke selve meldinga, men hvor den kom fra) etc. Det blir ikke riktig å kalle dem som sto bak 9/11 for terrorister heller synes jeg, nettopp fordi begrepet terrorist er en oppfinnelse, laget for å underbevisst plassere skyld på andre enn dem som står bak. I disse dager stort sett muslimer, men det er jo en kjensgjerning, i hvert fall for meg, at det er ytterst sjelden at det som angivelig skal være terrorangrep satt i scene av IS, Al-Quaida osv. har noe med muslimer å gjøre. Folka bak 9/11 osv. stiller i en egen liga som får IS til å fremstå som en søndagsskole.

 8. Når det gjelder terror finnes det to typer: Falsk flagg og hoaxes.

  9/11 var falsk flagg.

  Det var i sin tid David Rockefeller som tok initiativ til byggingen av WTC-tårnene. Disse skyskraperne var fra starten av helt overflødige, og mange etasjer ble stående tomme i alle år. Likevel insisterte Rockefeller på at de unødvendige tårnene måtte bygges. Kos dere med denne korte filmen, som forklarer hvorfor:

  https://youtu.be/dWcARHV71bU

  • Jaha. Artig det med tall. Mange mente at Iran hadde sin «9/11» den 19 januar 2017 da Teherans landemerke Plasca-bygningen kollapset i løpet av meget kort tid, 3,5 timer etter at en brann startet. Flere brannmenn som var inne i bygningen omkom. Mange mente at bygningen ikke kunne ha rast så fort hvis ikke noen hadde foretatt en slags demonteringer på forhånd. Brannen startet i 9. etasje, Datoen var 19.1. – (9 mellom to ettall) – tverrsum = 9. Etter iransk tidsregning var årstallet 1395 – tverrsum = 9, og siden Iran feirer nyttår ved vårjevndøgn, falt vel 19. januar i den ellevte måneden. Bygningen ble satt opp i 1962 – tverrsum = 9, av den jødisk-iranske forretningsmannen Habib Elghanian.Etter den islamske revolusjonen ble han anklaget for å være israelsk spion, og ble henrettet 9. mai 1979.

 9. Saudi Arabia driver ikke bare » eksport» av sin strenge fundamentalisme wahhabismen til vestlige land, men har også fra slutten av 80- tallet drevet en intens propaganda og påvirking ovenfor andre arabiske land, land der eks. kvinner kunne gå kledt som en kvinne i ett hvilket som helst vestlig land i miniskjørt og lettkledd overkropp; idag mer en sjeldenhet og der hijab også har blitt mer vanlig enn tidligere. Også ett land som Egypt må trekkes inn her, hvis en ser en eldre dokumentarfilm fra landet vil en se at egyptiske kvinner i Kairo kunne gå kledd i minsikjørt og røyke ute, idag omtrent umulig, rett og slett farlig. Det muslimske brorskap og andre islamister satte en stopper for nettopp det! Saudi Arabias wahhabisme er det vi faktisk ser ekstreme muslimer i europeiske land styrer etter, og det farlige er at politikerne ikke skjønner dette, men tror at dette er hele islam. Nei, det er det ikke, for verken niqab eller hijab er spesiellt velkommen i muslimske land uten sharia, og niqab er helt utelukket som ett akseptabelt klesplagg på jobb i privat eller offentlig sektor. Saudi Arabiske myndigheter har klart » kunststykket» å spille demokratisk overfor Vesten, og når saudi arabiske prinser og andre milliardærer har milliardinvestert i USA og Storbritannia, inkludert Osama bin- Laden familien, og landet er verdens største oljeprodusent som vestlige land er avhengig av, har landet samtidig kunne skjule , bli akseptert for sin undertrykkelse og vold ovenfor sin egen befolkning, og spesiellt kvinner. Mekka dit pilgrimer drar er som ett lukket paradis, muslimer som kommer derfra tror de har møtt Muhammed, alt der er lukket, selv ett hotellrom er uten vinduer, og maten som tilbys er overdådig. Alt dette, med steing av satan og den lukkede religiøse atmosfære som råder i Mekka gjør at de milloner av muslimer som drar dit årlig vender tilbake mer radikal enn da de dro! Derfor og mye av dette er landet meget farlig for det vestlige demokrati, det jobber for at vestlige land ikke bare skal bli islamsk, men faktisk ha wahhabisme der røyking, alkohol, kjærlighet utenfor eketskap og frihet for kvinner er forbudt. Akkurat som i Saudi Arabia og Qatar, og flere land med sharia lover. Dessverre er det få om ingen ansvarlige politikere og byrakrater, andre folk i maktposisjoner i vestlige land som innser faren men gir faktisk ofte etter for deres sharia krav selv om endel land har forbud mot hijab og niqab, Saudi Arabia har store ressurser ,og som agenda at Europa skal bli islamsk og deres sharia politikk overfor vesten må tas mer på alvor enn hittil, her nytter det lite med å inngå kompromisser og forsoning, dette handler ikke om verken rasisme, diskriminering eller hat til muslimer, det handler rett og slett om å verne demokratiet, ytringsfriheten og en generell frihet, og spesiellt for kvinner! Mitt lille råd for å kjempe mot radikal islam er, steng moskeene, begynn med nattestenging, og selvsagt forby å bygge flere, muslimene kan be hjemme og hvor som helst, ( kristne kan jo ikke bygge en eneste kirke i ett muslimsk land), stopp all pengestøtte til islamske organisasjoner, latterlig at staten skal støtte islamske ekstremister i ett demokrati, mend de samme organisasjoner ikke mottar noen pengestøtte i muslimske land om de var der, og forby alle tegn på ekstremisme, herunder kvinner med niqab, hijab og menn med langt skjegg( ofte islamister og jihadister) og som opptrer hatefullt over den vestlige verden, de må i fengsel, akkurat som de ville bli fengslet i ett muslimsk land om de viser tegn på å kunne utføre terrorangrep. Faktum er jo at de terrorangrep vi nettopp har sett i Vesten er utført av slike mennesker, men ingentig foretas fra myndighetenes side,rett og slett uakseptabelt! Hvorfor er islamske ekstremister verneverdige?

  • Bare en liten merknad til det du sier om at kristne ikke kan bygge kirker i muslimske land. Det stemmer ikke helt. Såvidt jeg vet er det bare Saudi Arabia som har forbud mot det. For øvrig finnes en stor katolske katedral i Kuwait og en helt ny i Bahrain, en anglikansk kirke i Dubai med et flere meter høyt kors, en russisk ortodoks kirke med spir og kupler. En del av de kristne kirkebyggene er vanskelig å få øye på, ettersom myndighetene hevder lokal byggeskikk. Ellers har kristne religiøs frihet i f.eks. Syria og Iran, men kristendommen er under et visst press mange steder.

   • Nei, Det er totalforbud mot nye ,kirkebygg i alle muslimske land! Det du refererer til er katedraler og kirker etter okkupasjonstiden, men selv en bibel i hånda og all kristen forkynnelse er forbudt, Jeg har bodd og jobbet muslimske land, har mange kontakter der idag, og vet utmerket dette. Hva angår Dubai, (Emiratene) som du referer til, de kan ikke nekte helt fordi dette landet er helt og holdent avhengig av vestlige arbeidere og investorer, og de bruker mye ressurser på vestlig turisme, vel og merke de rike, og den religiøse friheten som du mener de har i Irak, (koptere), som i Egypt, de blir stadig drevet på flukt, deres » kirker» brent og mange drept, jeg tror ikke at du er helt oppdatert på den kristne forfølgelsen som skjer i muslimske land, ( ikke glem her Pakistan) men kansje dette hjelper litt?

    • Du har rett i at det i de fleste land ikke bygges nye kirker, men den katolske katedralen i Bahrain er faktisk helt ny. Jeg er klar over at kristne blir forfulgt mange steder, men har nok ikke samme inngående kunnskap som du har. For ordens skyld – jeg har ikke nevnt verken Egypt, Irak eller Pakistan i min tekst.

 10. Før mente konspirasjonsteoretikere — folk som Alex Jones — at det fantes falsk flagg-aksjoner. Og de hevdet gjerne at 9/11 var falsk flagg.

  Men etter Trumps seier har de fleste konspirasjonsteoretikere sluttet å tro på falsk flagg. Nå mener de at det er muslimer som står bak terroren. Og at MSM altså snakker sant om hvem som står bak. De såkalte «alternativmediene» er også enige med MSM.

  • Jeg kan legge til at Goldman Sachs spesielt (og banksters generelt) var et yndet hatobjekt for konspinisser før Trumps seier. Nå når «anti establishment»-Trump har kommet til makten og fylt kabinettet sitt med intet mindre enn 7 (foreløpig) banksters fra Goldman Sachs (og en haug andre skurker), er det imidlertid helt taust fra omtrent alle konspinisser, med noen få hederlige unntak. De fleste applauderer nå både Trump og GS fordi de er så «anti establishment».

   • Hei KZ

    God kveld.
    Jeg sa at jeg skulle skrive i helga.

    Siden jeg avskyr det okkulte, så har jeg ikke ork til å grave særlig i det, men det er noe som jeg la merke til ved en kort sjekk etter det du skrev om Crowley / Rockefeller.
    Har du en link på det ?

    Dette er en observasjon med noen som tydeligvis er opptatt av tall, selv om vi ikke er det.
    * Muslimer feirer ikke dette nyåret i mars,
    Anglo saxerne gjorde det før i tiden.

    *The word Easter actually comes from an Anglo-Saxon pagan goddess called Eostre recorded by a Northumbrian monk called the venerable Bede in the 8th century. The Old English ēastre is a word of Germanic origin which is cognate with the German Ostern and modern English East.
    https://books.google.no/books/about/Bede_The_Reckoning_of_Time.html?id=yFsw-Vaup6sC&redir_esc=y

    Åsatru vinkel :
    Eight major Blots are celebrated in the Asatru calendar each year. These are listed below with the modern English name of each given first, followed by its Old Norse name in parenthesis, and the date (although the usual practice is to hold the Blot on the nearest weekend).
    It is important to understand that linguistically the Old Norse Germanic word Blot is derived from the ancient Germanic word for “blessing” which literally means “to besprinkle with Blood” as used as a way to consecrate, and is a direct reference to the Germanic concept of the sacredness of blood.) The verb blóta also meant to “strengthen” and the intention was to strengthen the powers of the Gods, Goddesses and Elves.

    Blotet OSTARA (Ostara) 21st March ( dette er en gudinne , Eostre som Bede skriver om.)
    Ostara, som ordet Easter kommer fra ( påske, anglo saxon ord)
    NB ordet East har også forbindelse her.

    I fruktbarhetsritualet om våren, hadde de 9 måneder, som er tiden for et svangerskap til Yule.
    Denne kvinnelige guddommen som kan ha noe med fruktbarhetskult ble feiret om våren.

    I forbindelse med gullgubbe-funn ser vi et par avbildet .
    «Gullgubbane har motivet pressa inn frå baksida, slik at det blir eit relieff. Dette er sett som eit my­to­lo­g­isk bilete, det såkalla heilage bryllaupet («hieros gamos») mellom gu­d­en Frøy og jotunkvinna Gerd, kjent frå eddadiktet Skirnismál.»
    Hieros Gamos ble feiret i Midtøsten fra gammelt av.
    «a symbolic ritual where human participants represent the deities».

    Det som skjedde omkring det jeg skrev om kodeknekking, var at jeg først søkte med ordene «Age of Horus Crowley”, og fikk opp linken “aeon (Thelema)” på en av linkene. Der trykket jeg på et av ordene ( prøv å finn det selv ) under avsnittet “Aeon of Horus” som viste seg å føre til den siden hvor jeg fant følgende tall symbolikk under et ord som symboliserte new age / age of aquarius / age o Horus som er samme sak ? Let på de linkede nøkkelordet til Crowley der KZ så skal vi se om ikke du finner noe interessant med tall, hvis du finner det så si fra.Det er sansynlig at dette er noe de gjør som handler om okkulte ritualer og tall som symboliserer ordet som igjen symboliserer New age , og som de selv sier i boka Our global neigbourhood, består av mange deler.

    • Muslimer feirer ikke nyåret i mars sier du. Det har du vel rett i, men I Iran feires nyttår fortsatt ved vårjevndøgn (kalt Nowruz). Det har iranerne gjort i 3000 år, så det har ikke noe med Islam å gjøre, men heller med den opprinnelige zoroaster-religionen.

    • «la merke til ved en kort sjekk etter det du skrev om Crowley / Rockefeller.
     Har du en link på det ?»

     Tenker du på det lange innlegget, som jeg også la ut på bloggen min?

     Jeg har ikke dybdekunnskap om dette, og er egentlig svært lite interessert i disse tingene. Stort sett prøver jeg å tenke på helt andre ting. Numerologi og sånt kan jeg svært, svært lite om. (Christine Lagarde kan mye mer, og er sikkert også veldig opptatt av det, om man skal dømme etter foredragene hennes.) Så det blir vanskelig for meg å besvare spørsmålene dine.

     Jeg anbefaler deg å sjekke ut boka «The most dangerous book in the world: 9/11 as mass ritual», av S.K. Bain. Eller kikk på bloggen hans.

     Her er btw bildet av helikopteret hentet fra: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/3159254/james-corden-london-terror-attack/

     Legg merke til logoen og skriften som står på siden av dette ambulansehelikopteret.

     • Ja, jeg så det. Frimurersymbol.
      Jeg misforstod litt da jeg skrev det med linken , for jeg oppfattet det som at det var et rituale i forbindelse med byggingen av skyskraperen, men jeg skjønner nå hva du mente, så da trenger jeg ikke link på det . Ellers er det jeg fant ut en ting som korrigerer dette :
      Og David Rockefeller — som tok initiativ til byggingen av WTC (skyskrapere som ble bygd for å brukes i 9/11-ritualet) — var satanist/thelemitt. Det store ritualet var en enorm hyllest til Crowley.
      https://steigan.no/2017/03/20/erdogan-europa-bruker-nazimetoder-mot-oss-de-vil-fa-merke-konsekvensene/#comments
      Aleister Crowley var morfaren til George W. Bush, og blir tilbedt av globalistene som styrer verden i dag. 22. mars og 11. september hvert år, blir det utført symboltunge ritualer til hans ære.
      London-hoaxen mars 23.
      Det som hadde med tall å gjøre, indikerte at tallene symboliserte ikke Crowley selv, men
      de symboliserte følgende : Age of Horus
      ordet jeg fant hadde 11 bokstaver og sluttsummen er 22
      1+2+2+1+5+1+4+1+2+2+1 = 22
      The five letters in the word are: A, the Crown; B, the Wand; D, the Cup; H, the Sword; R, the Rosy Cross; and refer further to Amoun the Father, Thoth His messenger,
      and Isis, Horus, Osiris, the divine-human triad.
      Så dersom du ser på det jeg skrev i forrige innlegg, så finner du det hvis du leter.Jeg tror ikke du er opptatt av tall.Derimot er det visse kulturer som ikke kan tolkes ut fra kjente referanserammer.

   • All presidents are only front-men to distract you from the people who really run the country…

  • Helt rätt. Det finns gott om icke verifierade konspirationsteorier. Det räcker fullt ut med det som kan bevisas, påstådda konspirationer bara förvirrar bilden och det är just till PK-medias fördel.

 11. Arne J: måten du stiller spørsmål til politikerklassen på,tyder på at du ikke er helt innforstått med EUs ideologiske far,Coudenhove-Kalergis tenkning,enn si H.G.Wells Open Conspiracy. Om Kalergi ligger det ute en fersk artikkel på Occidental Observer.
  Hele poenget med EU-staten er jo nedkjempingen av nasjonalstatsprosjektet som det hersket til rundt 1950. Med Bilderbergerkonferansen,Council on Foreign Relations,etc,etc skulle jo etter planen de nasjonale europeerne bli europeiske globale europeere som et viktig skritt for One World Government.
  Redskapet for denne omdannelsen var masseinnvandring og løsslipp av islam for å knekke tradisjonell europeisk kristen-sekulær kultur og identitet.
  Masseinnvandringen som skjøt fart for noen år siden er godt og omstendelig planlagt,noe Global Research og Voltaire.net har grundig dokumentasjon om. Men den strategiske tanken bak det finnes i Kalergi-planen fra 1920-tallet.
  » Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse».1925.

 12. Steigan skriver at ressursene kommer fra Saudi Arabia og Quatar. De landene er vel ikke produsenter av hverken våpen, kjøretøy eller annet krigsmateriell? Kunne være interessant å få vite konkret hvem som forsyner dem med slikt som de så kan pushe videre til terrorister og selv bruke i egne terroraksjoner og kriger. Har Norge også sine svin på skogen her? Hvor pengene kommer fra, er greit nok, om enn avskyelig.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.