– Å stemme Geert Wilders er et uttrykk for motstand!

14
Halvor Fjermeros

Av Halvor Fjermeros

Havnearbeiderne i Rotterdam stemmer ikke på Geert Wilders fordi de er rasister, for det er de ikke, men fordi de er sinte. De vil gi et kraftig signal til de andre partiene om at vi er her, sier Niek Stam, fagforeningsleder for laste- og lossearbeiderne i Europas største havn.

På 1970-tallet var det 25.000 havnearbeidere i Rotterdam, den gang verdens største havn. Nå er tallet nede i 7.500, og mange blant dem vil stemme på Geert Wilders. Men han har ikke stort å tilby dem av løsninger, sier Niek Stam når jeg snakker med fagforeningslederen fem dager før valget i Nederland.

Fagforeningsleder Niek Stam i Rotterdam støtter ikke Geert Wilders, men forstår hvorfor mange av hans arbeidskamerater stemmer på hans parti.

Close race – med Wilders på vei ned?

Krokusen blomstrer i parkene og måltrosten synger fra hustakene i Rotterdam i kveldinga. Det er vår i lufta i byen med  600,000 innbyggere, hvor nær halvparten av dem har ikke-nederlandsk bakgrunn og anslagsvis 13 prosent definerer seg som muslimer. Rotterdam er et av arnestedene for Wilders «bevegelse». Det var her hans forgjenger Pim Fortuyn markerte seg med sin fremmedfiendtlige og spesielt muslimkritiske offensiv før han ble drepr i 2002.

Men flere galluper i det siste kan tyde på at Wilders, som har ledet på meningsmålingene siden 2015,  er på forsiktig vei nedover. Uansett blir det et valg med små marginer og der ingen av partiene oppnår særlig store andeler av velgermassen. Det tradisjonelt mest Geert Wilders-kritiske partiet, Sosialistpartiet (SP), med et radikalt og marxistisk utspring som nå har falmet henimot et «sosialdemokrati light», ligger ikke an til å få mer enn 10 % av stemmene.

Det spesielle med Nederlands partiflora er at det er 28 ulike partier som stiller til valg, og uansett hvem som vinner, vil det måtte bli regjeringskonstellasjoner med en håndfull partier for å oppnå styringsdyktige flertall. Og ingen av de store partiene vil samarbeide med Wilders PVV.

Robotisering og lavlønns-konkurranse

Fortsatt er Rotterdam Europas største havn, men her som i alle andre havner, fra Pireus til Tromsø, merker de kjøret fra arbeidsgiversida for å bryte opp gamle avtaler og å undergrave havnearbeidernes rettigheter. De står i spissen i kampen mot nyliberalismen som preger hele EU, uansett regjering.

-Det er ingen debatt om sosiale og økonomiske saker i valgkampen i Nederland. Det er kun en overflatisk  diskusjon om immigrasjon, og om vi skal betale så høy kontingent til EU som vi gjør. Det har vært bitte litt snakk om pensjonsalderen som regjeringspartiene vil skal øke fra 65 til 68 år. Men det snakkes ikke om de dypere årsaker til den nederlandske velferdsstatens krise, sier Niek Stam, den 53-årige lederen for laste- og lossearbeiderne i den gigantiske havna.

-Saken er den at det skjer en automatisering overalt i samfunnet der arbeidslivet ikke skaper, men taper arbeidsplasser. Havnearbeiderne er de eneste som har protestert mot dette, mens for eksempel banksektoren kanskje har mista mer enn 30.000 arbeidsplasser det siste tiåret. Dette er noe av frustrasjonen blant arbeidsfolk som det er lett å fyre opp under. Det gjør Geert Wilders med en lettvint kritikk rettet mot innvandrere og EU-systemet. Men den grunnleggende årsaken til folks frustrasjon er at de andre partiene ikke tar innover seg disse problemene, sier Stam som oppsummerer den viktigste årsaken til tapet av arbeidsplasser i Rotterdam havn med robotisering og konkurranse fra andre havner i EU som opererer med lavere lønninger, for eksempel i Polen.

Sosialdemokratisk krise – venstregrønn suksess

De siste meningsmålingene før valget 15.mars bekrefter tendensene som lenge har vist seg i Nederland bakenfor rapportene om framgangen for Geert Wilders og hans Frihetsparti (PVV). Sosialdemokratene (PvdA) kan tape to tredeler av velgerne de fikk ved valget i 2012, mens det største partiet, det liberale VVD, som har dannet regjering sammen med PvdA, kan miste en tredel av velgerne fra forrige valg.

Dette blir dermed nok et katastrofevalg for sosialdemokratene, noe som har sine klare årsaker i hvilken høyreorientert politikk de har støttet. Ifølge Financial Times i dag  har de «tvunget gjennom en rekke upopulære tiltak (som) økning av pensjonsalderen, kutt i den generøse nederlandske velferdsstaten, samt å godta den greske krisepakka», dvs støtte EUs knallharde krav til gresk gjeldsbetaling, eller «bailouts». (FT, 11.03.17). Dette bekrefter et mønster blant europeiske sosialdemokratiske partier som uten unntak har støttet EUs krisepolitikk, og stort sett har måttet betale for det i form av dramatisk fall i oppslutning.

De som tjener mest på dette fallet, foruten Geert Wilders, er det grønne venstrepartiet GroenLinks. De ligger an til å vinne 20 mandater i parlamentet, eller en femdobling fra 2012-valget. GroenLinks er (ulikt f.eks. Miljøpartiet de Grønne i Norge) et klart venstreorientert parti. Partilederen, den 30-årige Jesse Klaver, har klare oppfatninger av hvor det sporet av: «Venstresida tok feil veivalg med 1990-tallets «tredje vei» som utvisket forskjellene mellom høyre og venstre», sier Klaver til Financial Times. Hans parti ønsker en ytterligere innstramming av muligheten til å ta ut bonuser i næringslivet, deling av mottak av flyktninger over hele EU, harde tiltak mot skattesnytere og lovbestemte reduksjoner i klimagassutslipp. Ja, Jesse Klaver ønsker til og med en fordeling av kollektiv gjeld innen hele eurosonen, «en ide som er et ikke-tema for mange nederlandske politikere både til høyre og venstre, spesielt de som var med på den upopulære «bailout» mot Hellas», lyder det i Financial Times.

-Protest mot de andre partiene

-Sosialistpartiet, SP, har sagt i mange år, og da var det ingen andre partier som sa det, at fremmedarbeidere måtte lære seg språket og integreres i lokalsamfunnet. De sto nær arbeiderklassen og kjente deres virkelighet på arbeidsplassene. Så kom Geert Wilders og stjal denne retorikken. Og etter hvert som valgkampen nærmet seg, begynte andre partiet, som det liberale regjeringspartiet VVD, å bruke slike argumenter. Også Wilders EU-kritikk har gitt en viss gjenklang i andre partiet, som VVD. Men det er en overflatisk kritikk av at vi betaler for mye kontingent til EU og at EU-kommisjonen stikker nesa si bort for mye. Dette er uansett ikke en kritikk som vil bli fulgt opp hvis VVD igjen blir størst og danner regjering, sier fagforeningsleder Niek Stam som ikke er medlem av noe parti, men som skal stemme SP nå og gir dem fire år på å vise at de duger. Han fortsetter:

– Men valgkampen er fri for diskusjon om de dypere årsakene til EUs økende upopularitet, nemlig det som dreier seg om EUs nyliberale prosjekt og vilkårene for sosial dumping og privatisering. Pensjonsalderen skal økes, mens stadig færre folk i arbeid skal bære utgiftene til pensjonen. Hele det tidligere offentlige nederlandske helsevesenet er privatisert og har blitt overlatt som et marked for forsikringsselskapene. Det er her grunnlaget for misnøyen blant folk fins. Og det er det jo ikke innvandrere som er årsaken til. Det tror jeg de fleste som har tenkt å stemme på Wilders parti innser. For dette er først og fremst en protest mot de andre partiene som representerer en motstand mot det rådende systemet. Det fins ikke 20 prosent rasister i dette landet!

 

Først publisert på bloggen til Halvor Fjermeros

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


14 KOMMENTARER

 1. «GroenLinks er (ulikt f.eks. Miljøpartiet de Grønne i Norge) et klart venstreorientert parti.» Nå kjenner jeg ikke GroenLinks, men MDG er et klart venstreorientert parti, som egentlig alle «grønne» partier er. Bak den grønne masken er et tydelig kollektivistisk tankesett…

  • Hei, Øystein. Jeg er ikke enig med deg i at MDG er et tydelig venstreorientert parti. De har ikke minst gjort det klart i den aktuelle søppelkonflikten, der de til og med sitter med makt til å forandre, ved å unnlate å si at de vil ha vekk profitørene på prinsipielt grunnlag. Det er det samme for MDG om det er private eller offentlige renovatører, bare det fungerer, sa MDG-byråden nylig.

 2. En flott artikkel av Fjermeros. Det er vel bare det å legge til at alle temaene som gjelder i Holland er på full fart inn i Norge også. Skattelegging, avgiftsøkninger,matvarepriser,etc vil føre til at minstepensjonister også i Norge går de nærmeste årene dystert imøte mens eliten tjener i snitt fem millioner i året.
  Med retorikk om å være partier for folket har elitene klart å bygge om Norge til et grelt klassesamfunn,men det startet ved gud ikke med Solberg-Jensen banden.

  • Takk, Jan. Du har rett i at tendensene kan ses i Norge, men Nederland er den europeiske virkeligheten som vi i den norske oljebobla fortsatt i det store og hele befinner oss utenfor. Derfor kan fortsatt Ap leve forholdsvis høyt på illusjonen om at de er et grunnleggende annerledes alternativ til Solberg-Jensen, og dermed unngå den «pasokifisering» som deres brødre i PvdA nå er på full fart inn i, ned mot 8-10% i valget på onsdag.

 3. Arbeideren Niek Stam er selv med å hindre en forandring ved å stemme på sosialistpartiet. For denne feighet kan han være sikker på å få betalt som fortjent.

  • Spørsmålet er hva slags alternativ han har å stemme på, SG. At en erkjenner at det ligger protest bak å stemme Wilders, er ikke det samme som å måtte stemme på ham. Han har jo ingenting å tilby av løsninger, for han har sittet 20 år i parlamentet og stort sett støtte det den liberal-konservative og sosialdemokratiske samlingsregjeringen har servert av krisetiltak de siste fem år.

 4. Er de nederlandske Grønne Venstreorienterte,fordi de vil fordele -migranter mellom EU-landene med tvang,og vil omfordele såkalt kollektiv gjeld ?
  Det lyder da umisskjennelig som forslag fra de mest ihuga EU -tilhengere.:
  Helt uten tanke på,at -migrantene vil bosette seg etter egne ønsker.Noe de frie grensepasseringer er laget for.
  Og at den kollektive gjeld blir omfordelt.Fra stater og banker,til skattebetalerne.

  Det bør også tas med i betraktningene,at bare et parti angivelig kan tenke seg å støtte Wilders-pensjonistpartiet.
  I Nederland ser man det samme som i Hellas.Pensjonene senkes,mens arbeidsløsheten stiger.Og de som jobber får dårligere betalt,og usikre ansettelsesforhold.Med mindre eller ingen pensjonspremie.Det er en nedadgående spiral.

  Som forøvrig forsiktig innføres også i Norge.Over lang tid.Helt siden G.H.Brundtlands dager.Først realitetsorienteres velferdsordningene,til framtidige nedskjæringer.Når de mørke skyene i horisonten nærmer seg,tas neste steg-erstatning av gamle ordninger,med en framtid der velferd bare er for de verdig trengende.Der familiene selv får ordne seg og sitt-på beste 3.verdens vis.

  Det er faktsik slik,at utsagnet om at «det ikke er 20% rasister i Nederland,»kan snus på hodet.:

  De ekte rasistene er de som vil ha felles EU-løsninger.Det er de som utpeker en gruppe som mindreverdig-den europeiske lønnsarbeider og pensjonist.

  • Takk for viktig innspill, Eivind. Det er delte meninger om hvor «venstre» GroenLinks er. Sosislaistpartiet (SP) er veldig kritiske til dem og mener de seiler under falsk flagg. Du har helt rett i at de er ihuga EU-tilhengere, noe jo det ,este av «venstre» i EU er. Men innenfor den ramma, så er et gjeldsfordelingsstandpunkt tross alt mer radikalt enn Schauble/Merkel-linja om å knuse Hellas og gi dem gjeldsforpliktelser til inn i neste årtusen å jobbe med. Men det viktigste er uansett det du påpeker om de sosio-økonomiske forhold som forverrer seg og som skaper det sinnet som mange snakker om og som Wilders vegeterer på.

 5. Geert Wilders og lignende politikere og partier i andre europeiske land profiterer på uansvarlige politikere faktisk valgt av folket men som dolker de i ryggen med sitt knefall for radikal islam! Alt det som fremkommer av muslimenes krav og » ikke liker » kommer fra sharia lover, det lukter sharia lang vei, mens politikerne tror at dette er islam. Vel nok er islam underrtykkende og ensrettet uansett, men det en ser er at det er ekstremistene som står på den islamske barrikade og vil ha ett Europa styrt etter sharia lover! Folk er lei og skremt ikke minst av å se at friheten og kulturen, faktisk landet, blir gradvis gitt bort til muslimene, men også til andre fremmedkulturer fra Afrika. Og dette går fort! De har da ikke annet valg enn å stemme frem de partier på ytterste høyre fløy som tar ansvar for land og folk.De er ikke rasister, for rasisme går på raser og ikke på religion, men de ser at kampen for å bevare demokratiet og friheten har startet, og valget er enkelt. Dessverre svikter de folkevalgt av idag, de har overgitt sitt land og folk til en fanatisk religiøs ideologi som tar oss tilbake til Middelalderen og enda lengre.

 6. Takk, Arne. Det er nok mange Wilders-supportere som vil tilslutte seg noe av ditt resonnement. Men jeg tror du overdriver islamisttrusselen. Den er lett å spille på, men jeg tror ikke skillet er så skarp mellom for og mot islam i dette valget som media og oppstyret rundt Wilders gir inntrykk av. Jeg har snakket med ungdom av marokkansk opprinnelse som sier at Wilders har noen gode poenger, sjøl om de som muslimer sjølsagt ikke kan godta hans islamkritikk. Bilder er mer blanda.

  • Intet ville jo være bedre enn om Arne Johnsen tok feil i det han hevder her og at bildet er mer nyansert. Men alt vi ser tyder på at han har rett. Dessuten er det en god leveregel å være føre var. Men det som selvsagt kan skje er at det blir så ille for den etniske befolkningen i Europa at det blir opprør og revolusjon på et tidspunkt. Det kan bli en blodig straff for en totalt feilslått politikk.

 7. Interessant at SP har tatt opp problemer knyttet til innvandring og integrering. I Sverige har venstresida hatt en total berøringsangst overfor denne problemstillinga. Og det tjener nettopp krefter som ikke vil ha integrering; islamister og «hvite» rasister. I tillegg fratar det naturligvis venstresida muligheten til å poengtere at problemer knyttet til innvandring og integrering bare er det mest synlige uttrykket for nyliberalismens fallitt med økende klasseskiller og globalisering på kapitalens premisser.

 8. arbeiderbevegelsens krise…man stemmer på noe som gjør den liberale eliten sint….at problemene med innvandring er så store er jo en ren myte, nærmer seg kollektiv psykose

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.