Ytringsfriheten angripes – hvor blir det av reaksjonene?

58

Det pågår en massiv kampanje for å redusere ytringsfriheten over hele Europa. Først kom det under påskudd av å «bekjempe hatefulle yringer» på internett. Etter Hillary Clintons nederlag i USA har begrepet «fake news» kommet på moten, og nå er det det nye påskuddet for en drastisk reduksjon av ytringsfriheten. Dette er ikke bare en politisk kampanje. EU har vedtatt vidtgående retningslinjer og i flere land finnes det lovforslag som vil innføre store bøter og til og med fengselsstraff for ytringer. Mer alvorlige trusler mot demokratiet har Europa ikke sett siden fascismens dager – men hvor er reaksjonene?

EU i spissen for sensur

EU-kommisjonen og IT-gigantene Facebook, Twitter, Google og Microsoft er blitt enige om en Code of Conduct. Dette skriev The Guardian i mai 2016.

Under påskudd av at de vil bekjempe rasisme og fremmedhat innfører de regler for rask og effektiv sensur av sosiale medier og andre internettplattformer. IT-selskapene forplikter seg til å fjerne «illegal hate speech» innen 24 timer og gjøre slikt innhold utilgjengelig. Man starter altså med å si at det dreier seg om å bekjempe «rasisme og hat mot folkegrupper», men så kommer det mer ulne: «content that promotes incitement to violence and hateful conduct». Hva er det for noe? Oppfordringer til demonstrasjoner eller protester som myndighetene mener at «oppfordrer til vold»? Og hva er «hatefull oppførsel»?

Etter at Hillary Clinton tapte presidentvalget i USA hevdet globalistene at dette kom av at det var spredd «falske nyheter» – «fake news» i sosiale medier, riktignok uten å kunne vise til noe seriøs forskning som kunne underbygge en slik påstand.

Knapt en måned etter USA-valget ble EU og NATO enige om å gå til krig mot «falske nyheter».

NTB skrev:

Innen utgangen av året skal det utarbeides en felles analyse av hvordan desinformasjon sprer seg, blant annet i sosiale medier.

De to kontorene skal også samarbeide om opplæring og seminarer, og de skal gjøre en felles innsats for å «forbedre kvaliteten til og rekkevidden av et positivt narrativ».

EUs utenrikstjeneste EEAS opprettet i fjor en egen arbeidsgruppe mot desinformasjon fra Russland. Denne arbeidsgruppen – East Stratcom – får hjelp fra eksperter, journalister, tjenestemenn, tankesmier og organisasjoner fra mer enn 30 land til å knuse myter og faktasjekke artikler.

Her sier EU og NATO sjøl at de skal integrere journalister, tjenestemenn og organisasjoner i det som ikke kan kalles noe annet enn en propagandakrig.

Drastiske lovforslag

I Tyskland har regjeringskoalisjonen lansert lovforslag som vil gjøre det mulig å utstede bøter i størrelsesorden av 500.000 euro for hvert enkelt tilfelle av «falske nyheter» på Facebook som ikke fjernes innen 24 timer. Vi snakker om 4,5 millioner kroner her – per tilfelle – det må være lov å kalle dette drastisk.

Dette skjer uten at noen i det hele tatt har forsøkt å reflektere seriøst over hva «fake news» er for noe. Historien om kuvøsene i Kuwait var falske nyheter, og den fikk alvorlige konsekvenser fordi den rettferdiggjorde den første Irak-krigen. Historien om Saddam Husseins «weapons of mass destruction» var «fake news», fordi den la grunnlaget for den andre Irak-krigen, som førte til enorme tap av menneskeliv og forferdelige ødeleggelser. Begge disse historiene ble publisert om igjen og om igjen, uten kritisk distanse, av de store mediehusene. CNN, BBC, men også Aftenposten, NRK, NTB og så videre.

Lovgiverne har ikke gitt oss noen vurderinger av hvor store bøter disse mediene burde ha hatt for slike falske nyheter. Og sjølsagt har de ikke gjort det, for forslagene er ikke rettet mot main stream media. De er rettet mot enhver som forsøker å undergrave løgnkampanjene, forvrengingene og fortielsene i de mektigste mediene. Internett og sosiale medier har, i hvert fall for en liten stund, undergravd mediemonopolet til den økonomiske og politiske eliten. Det er dette monopolet som skal vinnes tilbake gjennom de mest diktatoriske lovforslagene siden Hitler.

Benitio Mussolini ville ha elsket lover mot «fake news»

Danmark og Italia

Både i Danmark og Italia er det kommet tilsvarende lovforslag.

Et tverrpolitisk lovforslag i det italienske Senatet foreslår store bøter og til og med fengselsstraff for enkeltpersoner eller medier som «undergraver» demokrati og publiserer «falske, overdrevne eller partiske» nyheter på nettet og nekter å endre publiseringen i løpet av 24 timer.

For vanlig rapportering om ‘falske nyheter’, kan man få en bot på 5000 euro, mens «hatkampanjer mot enkeltpersoner» eller saker «som tar sikte på å undergrave den demokratiske prosessen» kan føre til 10.000 euro i straff. Nyheter som kan «årsake frykt i offentligheten» eller «skade allmenne interesser» vil kunne straffes med «ikke mindre enn to års fengsel».

12. januar 2017 la det danske Justisdepartementet frem høringsutkast til en ny lov om blokkering av nettsteder. Jesper Lund, som er medlem av EDRi IT-Pol, Denmark skriver:

Dette trinnet har vært forventet i et par måneder som en del av regjeringens handlingsplan mot ekstremisme og radikalisering på internett. Danmark har full reservasjon når det gjelder justis- og innenrikssaker (JHA) i EU, så det nye EU-direktivet for bekjempelse av terrorisme, som også inkluderer en valgfri anledning til nettstedsblokkering, gjelder ikke Danmark.

Til tross for at lovforslaget utad har fokus på ekstremisme og radikalisering, favner det svært vidt når det gjelder mulige kriterier for blokkering av nettsteder. Forslaget innebærer at et nettsted kan bli blokkert hvis det er grunn til å anta at det inneholder brudd på dansk straffelov. Ethvert brudd på straffeloven, inkludert en ny, omfattende del definert i § 119a vedrørende trakassering av offentlig ansatte – som strekker seg vesentlig utover fornærmelse og ærekrenkelse, kan være grunnlag for å blokkere.

Hvor er reaksjonene?

Drastiske bøter, sensur, militarisering av opinionsdannelsen (NATO), forbud, blokkering og fengselsstraff – for ytringer. Dette er jo dramatiske skritt i retning diktaturet. Så skulle man forvente en proteststorm for politikere på venstresida, eller kanskje vel så mye fra den verdikonservative høyresida. Man skulle vente at Penklubben, Fritt ord, Journalistlaget og aviser som Klassekampen skulle gått på barrikadene for det frie ordet – mot maktahevrnes sensuriver. Man skulle vente at i det minste SV og Rødt gjorde kampen mot sensur og meningstvang til hovedsaker i den politiske kampen.

Det er mulig at jeg ikke følger godt nok med. Det er mulig at det har kommet noen protester som jeg ikke har fått med meg. Korriger meg gjerne. Dette er et punkt der jeg ønsker at jeg skulle ta feil. Men slik det ser ut for meg, så finnes det ingen protestbevegelse mot dette massive angrepet på ytringsfrihet og demokrati. Jeg har mine tanker om hvorfor det er slik – men det skal jeg komme tilbake til.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


58 KOMMENTARER

 1. […] Det pågår en massiv kampanje for å redusere ytringsfriheten over hele Europa. Først kom det under påskudd av å «bekjempe hatefulle yringer» på internett. Etter Hillary Clintons nederlag i USA har begrepet «fake news» kommet på moten, og nå er det det nye påskuddet for en drastisk reduksjon av ytringsfriheten. Dette er ikke bare en politisk kampanje. EU har vedtatt vidtgående retningslinjer og i flere land finnes det lovforslag som vil innføre store bøter og til og med fengselsstraff for ytringer. Mer alvorlige trusler mot demokratiet har Europa ikke sett siden fascismens dager – men hvor er reaksjonene? […]

 2. Dette med «hatytringer» og «fakenews» er jo så difust.
  Det kan jo egentlig brukes mot alle og enhver hvis en legger ‘godviljen’ til…..

  Det finnes da falskhet både her og der , som det heter i sangen…..
  Vi kan vel snart ikke tralle på den heller nå da.
  Underlige tider !

 3. Dette er jo dramatiske skritt i retning diktaturet. Så skulle man forvente en proteststorm for politikere på venstresida, eller kanskje vel så mye fra den verdikonservative høyresida.

  For den såkalte «venstresida» som har satset alt hva remmer og tøy kan tåle på å skaffe seg et nytt «proletariat» (filleproletariat?) hentet inn fra andre verdensdeler, så må da tiltak som dette snarere bli noe man ønsker velkommen ? Skal det kjøres videre i samme spor inn i en sluttfase der europeiske «innfødte» virkelig ender opp som mindretall og gjøres både kulturelt og territoriellt mer eller mindre arveløse, ja så kommer man neppe forbi å trappe opp denslags «tiltak». Når det gjelder det som ennå ennå eksisterer av «verdikonservativ høyreside» så inngår vel den stort sett i nettopp de «populistiske» bevegelsene som denne lovgivningen i høyeste grad er rettet imot. De såkalt identitære skiller seg ganske sikkert på flere måter fra de verdikonservative tilbake på 1960- og 70-tallet. Men det blir vel heller ikke helt feil å si at det nå nettopp er disse som har overtatt «stafettpinnen». «Verdikonservative» tilsvarer sånn sett så noenlunde det «venstresida» – sammen med markedsliberale høyrefolk – lyktes med å stemple som «rasister» og «nazister». Kan vel knapt være mye tvil om at den britiske politikeren Enoch Powell var en slags prototyp på en slik verdikonservativ. Til verdikonservatismen hørte selvsagt kulturkonservatisme. Med massiv fremmedkulturell innvandring og «multikultur» trukket ned over hodene på hele befolkningen ble jo en slik konservatisme langt på vei umuliggjort. Powell ble som kjent støtt ut av de «liberale» som begynte å dominere «høyresiden» allerede omkring 1970. Bare som et apropos til hovedstrømsmedienes ganske så konsekvente promotering av et bunnfalskt virkelighetsbilde: Det viser seg nå at det «liberale» ikonet Edward Heath, hovedmannen bak utstøtingen av Powell, og som vel må kunne sies å ha vært den viktigste skikkelsen innenfor den «liberale» vendingen på «høyresiden» i Europa, faktisk var en pedofil serieovergriper. Slapp unna med det (både overgrepene og «henrettelsen» av verdikonservatismen) gjorde han altså takket være nettopp den samme sammensvergelsen innen det incestuøst «liberale» medie- og politikermiljøet som mer generelt har sørget for å drive hele den europeiske kulturen ut på sammenbruddets rand.

  The police chief investigating claims that Sir Edward Heath was a paedophile is convinced the allegations are ‘120 per cent’ genuine, The Mail on Sunday can reveal. More than 30 people have come forward with claims of sexual abuse by the former Conservative Prime Minister, according to well-placed sources. Daily Mail, 18 February 2017. Sir Edward Heath WAS a paedophile, says police chief: Astonishing claim is made that the former PM is guilty of vile crimes ‘covered up by the Establishment’. More than 30 people have come forward with claims about the former PM. And they are said to have given ‘strikingly similar’ accounts to Wiltshire Police. The county’s chief constable has said that the allegations are ‘totally convincing. Pictures have emerged of Heath driving – despite it being claimed he didn’t have a car.

 4. Den manglende protesten mot dette tiltaket er et talende eksempel på hvem som «venstresida»s ser på som sine venner og motstandere, og viktige saker. Det er helt naturllg at de står sammen med makta, med eliten, om kampen mot det de ser på som falske nyheter.

 5. Hvorfor, boligpris heroin og blind tro på en elite som er helvetes nervøs pga en kommende konkurs. Gud forby at vi får demokrati og konkurranse i hierarkier. Bra artikkel!

 6. Kanskje det bare er historien som gjenntar seg. Det sies at før romerikets fall var alle enige og ingen hadde kampsaker. Folket var sluttet å bry seg utenom forestillingen på cirkus. Brød og cirkus til folket er ett velkjent fenomen.

 7. Når ytringsfriheten angripes bør vi være lettet. Da har vi iallfall en mulighet for å identifisere fienden. De som lytter og avlytter, men ikke sier noe, er de farlige. Den magefølelsen kalles konspirajonsteori. Sånn er det med den saken.

 8. Vi kan bare lene oss tilbake og la de holde på. Dette er de siste hysteriske krampetrekninger for å holde på makten. Korthuset raser sammen når Finans-markedene, Bankene, og deres Internasjonale Institusjoner kollapser foran øynene på disse maktkåte, pedofile kannibaler. Det vil uansett dukke opp mer «Fake News» – sannheten om hva som foregår i disse kretser av deres grusomheter og ondskap som er ufattelig for vanlige mennesker – da energi og krefter anvendes til å overleve å være friske. Denne enorme Transformasjons- Bølgen vil feie de fleste Politikere og deres «Guruer» bort og vaske Rent Bord for et meget Bedre og Nytt Samfunns-System. Ny Innovasjons-Bølge vil følge, da VITENSKAP og Metoder som i lang tid har vært Undertrykket vil Eksplodere under en helt Ny Frihet. ALT vil bli vendt om på og undersøkt på en helt annen måte.

  Denne enorme Forandring har vært forutsagt i lang tid, også av Vestlige Vitenskapsmenn. Men vi lever i samfunn hvor ALL NY KUNNSKAP UNDERTYKKES OG LATTERLIGGJØRES. Det som er GRATIS for Menneskeheten og hjelper mennesker skal i våre samfunn BETALES DYRT. Maya-Folkets Vismenn var geniale Matematikere, og forsto at Kosmos og dens Planeter beveger seg i Sykliske Prosesser – akkurat som her på Jorden med en 24 timers rytme, og våre kropper er også en del av NATUREN og er påvirkelig av de enorme krefter som Periodevis forsterkes og avtar i Energi- og Stråling. Vår tid er en avslutning på en 24.000 års syklus og en mindre syklus på ca 5000 år som er sammenfallende med Den Store Syklus vår klode tar rundt Melkeveien. Det er denne Voldsomme og Aggressive Energien vi alle føler – samtidig som Uventede hendelser stadig skjer og Bringer Nytt Lys på det vi har feilaktig TRODD var «Sannhet», selv om det ikke har fungert. Det gjelder Religion og ALLE ANDRE VITENSKAPER. Vi SER og vil oppleve at disse Teorier og Hypoteser ikke fungerer og heller ikke kan fungere i Det Praktiske LIV. VI er blitt lurt og bedratt på ALLE OMRÅDER. Og alt dreier som om Kontroll, (av andre mennesker – fordi disse krapyler har null kontroll over seg selv) Maktsyke (Pervers Sex) og Penger, massevis av Penger og Ressurser som STJELES hvor det er mulig – slik at disse kan «Leve Livet og reise verden Rundt» på VÅR BEKOSTNING.

  I vår tid – dette året vil det komme frem: SANNHETEN om hva slags LIV disse «på høyt nivå» LEVER – og vil kun vekke Avsky og Dyp Forakt. De vil selvsagt si at alt som sies imot dem er Konspirasjons- teorier, men BEVISENE vil være overveldende. SANNHETEN har en langt sterkere kraft enn LØGN, slik fungerer Menneskers RENE NATUR.

  • Att sannhet skulle ha noen sterkere gjennomslagskraft enn løgn er rett og slett bare sprøyt. Det hadde vært deilig hvis det var sånn, det ville gjort mange ting svært mye enklere. Men det er jo ikke det. Løgnen har ofte løpt to ganger jorda rundt før sannheten har fått knytta skolissene, og når sannheten endelig tar opp konkurransen, må den ofte jobbe urimelig hardt for å å bli sett i det hele tatt. Det kan ha noe å gjøre med at sannheten er begrenset og ikke kan fremlegges slik at den tekkes alle. Løgnen er grenseløs og fleksibel.

   Menneskers rene natur er ikke av høyverdig, åndelig art. Den er biologi.

   For øvrig gjør utstrakt bruk av caps lock innleggene mindre, ikke mer kraftfulle.

 9. «Venstresida» ? Det er til å le av. Jeg skrev forleden en liten kommentar til dette temaet da vi hadde det oppe sist. De to som har fått de aller best betalte stillingene i sensur-hate speach bransjen i Tyskland kommer fra Grün-Links hovedorgan: TAZ i Berlin.
  I Tyskland har de en blog som hovedbeskjeftiger seg med dette temaet:

  presseluegenclub.blogspot

 10. For bare kort tid siden yndet det etablerte media å prate varmt om hvor flott det er å leve i siviliserte demokratier med ytringsfrihet. Men det var før de fikk konkurranse på nettet.

  Alternative medier truer ikke bare den regimetro narrativen, de truer også overbetalte og småkorrupte arbeidsplasser, i det føydale medianettet.

  Og når publikum mister interessen faller opplagene – og annonsørene. Intektene svikter, og eierne blir misfornøyde. Stillingkutt hjelper en stund. Statsstøtte likeså.

  Men skal det etablerte media klare å stanse veksten til konkurrentene, og samtidig beholde narrativen, må noe gjøres. Og det er her sensur og straff kommer inn i bildet.

  Det liberale demokratiet har smykket seg med en fri og uavhengig presse. Men i det øyeblikk man endelig kan si at vi har iallfall noen aktører som er fri og uavhengig slår symbiosen stat og gammelmedia til. Hva blir da igjen av det liberale demokratiet? Hva var det da verd?

  Med andre ord; hva sier dette oss på det ideologiske planet? Jo, selvsagt, at liberalismen ikke er den garanti for demokrati og frihet som den har hevdet seg å være. Når den føler sin dominans truet griper den til udemokratiske maktmidler, og er dermed ikke noe bedre enn noen som helst andre.

  • Det «liberaldemokratiske» regimet ble også etablert ved hjelp av udemokratiske maktmidler. Det var når det kommer til stykke det både verdenskrigene og «den kalde krigen» handlet om: Sjalte ut «ekstreme» alternativer både til høyre og venstre for å sikre en form for sentrumsorientert «sosial» markedsliberalisme der mennesket reduseres til historie- og kulturløs forbruker. At det feks var i Tyskland at «partistøtten» først ble innført er sånn sett ingen tilfeldighet. Det skjedde på 50-tallet da «ekstremismen» både på høyre og venstre «side» rett og slett var forbudt. I Tyskland, som jo også var okkupert og med presse og kringkasting styrt mer eller mindre direkte av Washington/CIA, skjedde dette først. Og det var rimelig åpenbart at det nettopp handlet om å sikre et «liberaldemokratisk» regime med alt annet enn demokratiske midler. Svenske og norske politikere fulgte mye samme oppskriften. Nasjonal Samling var det forståelig nok ikke så vanskelig å få kriminalisert. I praksis fulgte få år senere en de facto kriminalisering av NKP ved overvåking, utfrysing og forfølgelse. På slutten av 60-tallet fulgte så den «tyske løsningen» med hundrevis av millioner i både partistøtte og partipressestøtte. Alt for å sikre det «liberale demokratiet» mot evnt konkurrerende alternativer. Når det så viser seg at den massive støtten disse systempartiene har bevilget seg selv ikke er nok til å sikre hegemoniet, ja da kommer den antidemokratiske, folkefiendtlige innstillingen ganske enkelt bare mer åpenlyst til syne.

   • Vergleicht man das Parteienverbot von 1878 mit dem KPDVerbot von 1955, so erscheinen die Unterdrückungsmaßnahmen des Sozialistengesetzes (1878) geradezu idyllisch. Sobald das Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. August 1956 gesprochen war, wurden die KPD-Zentralen gestürmt, das Vermögen der Partei eingezogen und den kommunistischen Abgeordneten der Länderparlamente ihre
    Mandate entzogen. Bereits vor der Entscheidung waren die bedeutendsten kommunistischen Massen- und Bündnisorganisationen verboten und aufgelöst, zahlreiche Funktionäre und Mitglieder verhaftet und zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt worden. Die formell noch legale KPD war vorher faktisch schon in die Illegalität verbannt und aus dem öffentlichen politischen Leben gewaltsam herausgedrängt worden. Nach dem verfassungsgerichtlichen Verbot der Partei war schließlich jeder Kommunist und jeder «Sympathisant»,
    «Unterstützer», «Helfershelfer» und «Hintermann» dem Zugriff der politischen Justiz ausgesetzt. Das Erste Strafrechtsänderungsgesetz, das schon 1951 für Mitglieder und Sympathisanten der Kommunistischen Partei gemacht worden war, drohte für die Weiterführung oder Unterstützung einer verbotenen Partei oder Vereinigung Gefängnis bis zu fünf Jahren an – das Sozialistengesetz (1878) hatte dafür eine Höchststrafe
    von drei Monaten vorgesehen. Für die Verbreitung «verfassungsverräterischer Publikationen» gab es unter
    Bismarck höchstens sechs Monate, unter Adenauer fünf Jahre.
    Oldenburger Universitätsreden, Nr. 19. Ingo Müller
    Politische Justiz im historischen Vergleich
    *

    *«Sammenligner man partiforbudet av 1878 med KPD-forbudet fra 1955, kan midlene for undertrykkelse i den førstnevnte «Sosialistloven» virke nesten idylliske. Da den føderale forfatningsdomstolen vedtok å forby KPD den 17. august 1956 ble partiets hovedkvarter umiddelbart stormet, dets eiendeler og formue konfiskert, og dets representanter kastet ut av delstatsparlamentene. Allerede før vedtaket var de viktigste kommunistiske masseorganisasjoner forbudt og oppløst, en rekke tjenestemenn og medlemmer arrestert og idømt lange fengselsstraffer. Det formelt og rent juridisk sett legale KPD var i praksis allerede flere år tidligere blitt så godt som forbudt, med makt fortrengt fra det offentlige politiske liv. Etter det forfatningsmessige forbudet ble enhver «sympatisør», «tilhenger», «medskyldig» og «bakmann» utsatt for juridisk forfølgelse. Den første endringen av straffeloven i dette henseende, rettet mot sympatisører og medlemmer av KPD, innebar en trussel om inntil fem års fengsel for støtte til eller videreføring av forbudte partier eller foreninger. Under Bismarcks «Sosialistlov» var maksimal straff kun tre måneder. For spredning av «forfatningsstridige publikasjoner» var strafferammen under Bismarck høyst seks måneder, under Adenauer fem år.»

 11. Følg med på http://www.ledarsidorna.se om hvordan islamister (-ister, ja!) eter seg inn i den svenske statsforvaltningen og at rettsstaten råtner på rot. Skummel utvikling.

  M. Omar har også interessante ‘inside’ artikler på http://www.detgodasamhallet.com .

  På Ekerø bibliotek vil de ikke kjøpe inn nasjonaløkonomen Tino Sajandaijs nye bok, men man kan der låne både Marx og Hitlers ‘Mein Kampf’. Darwin ‘Artenes opprinnelse’ er tatt bort. Dette leste jeg i Expressen.se .

 12. Det kan se ut som om pressen ønsker at deres konkurrenter om sannheter, nyheter og det frie ord begrenses. Pressen har havnet lenger og lenger ut på sidelinjen (der de ofte videreformidler diverse billig eller gratis stoff i stedet for å produsere selv) og de store mediehusenes informasjonsdominans utfordres av enkeltpersoner på Facebook og bloggere. Hvordan skal pressen takle slik konkurranse? Det nærliggende er å pøse på med seriøs gravende journalistikk, men det koster jo penger, og strider mot all økonomisk besparende fornuft. At myndigheter hindrer konkurrentene må jo høres ut som god business sett fra pressens side.

 13. Det er sosialdemokratene i Sverige som nå går i spissen for et «handlingsprogram mot faktaresistens» hvor det heter at «myndigheter skal bli ännu bättre på att sprida fakta.» Statsfakta altså.
  De som var først ute med krig mot alternative fakta i Europa var Tyskland. Allerede på tidlig 2016 foretok tysk etterretning razziaer hos prominente bloggholdere og ranet med seg elektronisk utstyr.Omtalt av undertegnede på verdidebatt i sin tid.
  23 januar 2017 skriver presseluegenclub.blogspot at politik, stat og foundations har satt opp et
  «Rechercherbüro Correctiv» og utnevnt journalister til å lede organisasjonen.
  Da hadde journalist Marcus Bensman fått en eksklusiv pris for å ha skrevet mye om at det var russiske separatister som hadde skutt ned MH17 over Ukraina. For dette fikk han Grimme Preis.
  Sammen med kollega David Schraven har denne Bensman fått tildelt ledelsen av sensur-instituttet sammen med en hærskare av «navn» innen tysk politisk korrekthet.
  Både Schraven og Bensman kommer fra «venstresidas» flaggskip i Tyskland: TAZ.

  • Naturligvis er det slik. Venstreglobalistene fornekter seg ikke. De hopper når deres herrer og mestre blåser i fløyta. Det blir sånn i Norge også, jeg prøver bare å sette denne rollen i gapestokken før den er bekledd.

 14. Det et til alles fordel at falske nyheter stoppes, og i størst mulig grad fjernes. De er ikke nyttige til noe som helst annet enn å fyre oppunder fordommer og øke polarisering i samfunnet. Hvordan skal vi kunne løse viktige problemstillinger når vi står ovenfor fakta og ‘alternative fakta’, da vil vi arbeide ut fra et ekte og et falskt narrativ som nødvendigvis settes opp mot hverandre.
  Mange av de såkalte alternative media opererer ut fra vanvittige konspirasjonsteorier uten noe som helst hold i realitetene, noe som kan føre med seg alvorlige konsekvenser – som fyren som bevæpnet seg og kjørte avgårde til Pizza Planet for å redde de stakkars barna.
  Dette er ikke på langt nær den eneste ville konspirasjonsteorien, og følgene av at folk altså tror på dem kan bli svært stygge.
  Når en stor nok del av befolkningen blir overbevist om at jøder spiser småbarn og kontrollerer alt vil man få grusomme tragedier som Holocaust.
  Tror mange nok at mexikanere er kriminelle voldtektsforbrytere og voldsmenn bygges det murer.
  Tror mange nok at muslimer flest er livsfarlige terrorister får man innreiseforbud og deportering i beste fall, massedrap i verste fall.
  Falske nyheter har ingen egenverdi, de bidrar kun til alternativ virkelighet med alt det fører med seg. I tillegg vet man at produksjon og distribusjon av falske nyheter har blitt en lukrativ business, det er dermed ingen grunn til å forvente nedgang i produksjonen.
  Åpen faktasjekking er en bra ting, og bør skje i langt større grad enn det gjør.
  Jeg er ikke nødvendigvis for millionstraffer, men om en med vitende og vilje sprer løgnhistorier for å oppildne massene syns jeg godt de kan få en smekk på fingrene.
  Løgner er ikke sannhet, og skal ikke behandles som det.
  Når det gjelder rasistiske og hatefulle ytringer har vi hatt et lovverk i straffeloven mot dette i mange år allerede, og det er jo ikke uten grunn. Vi ser og hører daglig at muslimer og jøder utsettes for hatprat, hets, volds- og drapstrusler.
  Hittil har ikke lovverket blitt brukt i tide og utide, så om det fortsetter sånn fremover ser jeg ikke at disse begrensningene på ytringsfriheten er veldig problematiske. De har ikke kommet til uten grunn.
  I dag besitter en patologisk lystløgner makta i verdens mektigste land. De fleste ble tidlig oppmerksom på hans kontinuerlige løgner, og sluttet dermed å legge særlig vekt på hans ytringer. Men den harde kjernen som forguder selv fislukta hans sluker hver eneste løgn rått, og får dermed en forvrengt virkelighetsforståelse. At millioner av mennesker følgelig opererer ut fra en alternativ virkelighet er på ingen måte greit, og kan medføre vidtrekkende konsekvenser.
  Pressen må være langt flinkere til å konfrontere ham og staben hans med hver eneste løgn idet de serveres, legge frem dokumentasjon på fakta, og ikke minst stille gode oppfølgingsspørsmål som viser den manglende sannhetsgestalten.
  Og det er vel det jeg ser for meg må gjøres på det generelle også – når ‘alternative fakta’ presenteres må man umiddelbart konfrontere disse og legge frem de faktiske fakta.
  Jeg ser overhodet ingen verdi i spredning av konspiranoia og løgnhistorier, og synes i grunnen det er positivt at man vil lage en felles plattform til å bekjempe faenskapet.
  Så kan man diskutere opp og i mente hvilke straffereaksjoner som vil være rimelige, for min del vil det i hovedsak være greit om løgnsprederne første gang får en advarsel og mulighet til å ordne opp for seg ved å tilstå sin brøde offentlig, andre gang kan de utestenges fra sitt foretrukne media for en viss periode, tredje gang utestenges de i lang tid, eventuelt på livstid.
  Jeg ser selvfølgelig utfordringene med gjennomføringen, da det er latterlig lett å bare åpne en ny profil og fortsette på samme vis, dette er vel trolig årsaken til at noen tenker at bøter og/eller fengsel må til.
  Jeg er enig i at en ikke kan operere ut fra et vagt og diffust regelverk, det må fremkomme tydelig og helt spesifikt hva det er snakk om, og kan ikke begrense demokratiske friheter som demonstrasjoner, protester, kritikk av myndigheter etc.
  Dette vil måtte fremgå tydelig av et eventuelt regelverk.

  Det var sånn ca det jeg tenker sånn umiddelbart etter å ha lest innlegget ditt, så dukket det vel gjerne opp mer jeg burde/skulle ha sagt senere men slik er det gjerne når man bare svarer der og da uten å ha tatt seg tid til å planlegge kommentaren.

  • Så kunde till exempel media berätta om en fredsdemonstration i den inre delen av Syrien i vilken sex personer blev skjutna till döds. När Arabförbundet undersökte den händelsen fann de att alla de skjutna var polismän. Det är klart att sådana ”fredsdemonstrationer” får sina konsekvenser. I april 2012 varnade Moder Agnes-Mariam de la Croix vid St. James-klostret för att rebellernas övergrepp återförpackas i både västerländska och arabiska medier som regimens illdåd. Hon kunde bl. a berätta om en massaker i Khalidiya-kvarteret i Homs. Där hade rebellerna samlat en stor skara av kristna och alawiter i en byggnad som sedan sprängdes. Händelsen omnämns sedan i västerländska medier som ett verk utförd av Assad-regimen. Hela tiden fanns flera stater med USA i spetsen med i bakgrunden som leverantör av krigsmateriel, information och utbildning av rebeller, men ej att förglömma – styrning av hela det CIA-styrda mainstreammedia i krigshetsande syfte. Målsättningen var hela tiden orubblig – Syrien skulle demoleras. Att störta president al-Assad var bara ett svepskäl. Det är samma media som i våra dagar oförtrutet bombarderar Ryssland. […] 1996 kunde den neokonservativa politikern Richard Perle för Benjamin Netanyahu redovisa sin rapport ”A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm”, enligt vilken Israels grannländer skulle smulas sönder en efter en. Nu hade man från det hållet en utstakad väg att följa – och det gjorde man. CIA, M16 och den israeliska säkerhetstjänsten, där så småningom IS kom att ingå i gänget, kom att arbeta frenetiskt under de kommande åren för att få till stånd ett inbördeskrig i Syrien. Men det kriget var tänkt att bryta ut först efter det att Irak hade krossats. Allt i enlighet med Yinon-planen som hade fastställt att ”vägen till Damaskus måste gå över Bagdad”. Ett av Hillary Clintons mejl talar sitt tydliga språk: ”The best way to help Israel deal with Iran’s growing nuclear capability is to help the people of Syria overthrow the regime of Bashar Assad”. I ett annat mejl drar hon sig inte för att förorda att hela Assad-familjen tillintetgörs. Nya Dagbladet, 22. februari. Orsakerna till Syrienkriget.

  • «Jeg ser overhodet ingen verdi i spredning av konspiranoia og løgnhistorier, og synes i grunnen det er positivt at man vil lage en felles plattform til å bekjempe faenskapet.»

   Husk at forfatteren av denne artikkelen stadig blir beskyldt for «konspiranoia og løgnhistorier», også av våre fremste hovedstrømsmedia og rikssynsere. Han vil være av våre fremste mål, og tenk hvilket tap det ville vært hvis dette nettstedet stenges.

   Du ser ikke ut til å ha noen som helst forståelse av menneskets atferdsbiologi, hvor kampen om sannheten er av de viktigste arenaer for å vinne status. Sannhet er den til enhver tids herskendes klasses sannhet. Og slik ønsker de at det skal forbli, til enhver pris!

   – Derfor innrømmer du ikke feil: http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article1798017.ece

   «Ifølge atferdsbiologene Terje Bongard og Eivin Røskaft ved NTNU er mangel på selvkritikk en del av menneskets natur, preget i det som psykoanalytikeren Sigmund Freud kalte underbevisstheten. De hevder at «Retthaverismen» – behovet for å få rett – er nedarvet, preget og programmert i hjernene våre gjennom flere millioner år med evolusjon, de siste ca. 200 000 årene med tilnærmet samme arvestoff som i dag.

   Forskerne kan nå se hvor i hjernen følelsene sitter. Riktignok er ikke «retthaveristgenet» – eller evt. koblingen av gener som styrer motviljen mot å innrømme feil, funnet ennå. Men arbeidet med å koble bestemte menneskelige egenskaper til bestemte deler av arvestoffet pågår for fullt, og om ikke så lenge er koden trolig knekt.

   Ifølge biologene har mennesket bare ett overordnet mål: Å leve lenge nok til å få flest mulig etterkommere, sikre at disse igjen får etterkommere osv. Alt vi foretar oss kan sees i lys av dette. For å bli fortrukket av en eller flere maker, må vi bli sett, og framstå som attraktive.

   Å være attraktiv innebærer bl.a. at vi må framstå som vinnere i «kampen om sannheten». I mesteparten av vår evolusjonshistorie er denne kampen blitt utkjempet i små grupper – bl.a. som steinaldermennesker rundt leirbålet. Perspektivet var kortsiktig. Her var det ikke viktigst å ha rett, men å vinne debatten der og da. Hersketeknikker som latterliggjøring, nedlatenhet, overtalelseskunster, religiøse dogmer, ironi etc. ble finslipt. Faktakunnskap var begrenset, formen ble viktigere enn innholdet.

   Informasjon ble gjerne – dengang som nå – servert i form av historier. En god historieforteller tilbød underholdning i en ellers karrig hverdag, og var alltid attraktiv, uansett om historien var sann eller ikke. Det var den «diskusjonssterkestes rett» som formet følelsene. Og siden det ikke fantes papir eller andre måter å lagre informasjon på, ble det vanskelig å etterprøve innholdet.

   Ifølge adferdsbiologene er vi genetisk selektert for å vinne diskusjoner, «få rett». Det gir en umiddelbar god følelse å fastholde standpunkter, og en tilsvarende følelse av ubehag å innrømme feil. Slike fellesmenneskelige følelser vitner om at evolusjonen har formet dem.

   Den som får rett, oppnår status og anseelse. Man blir kort sagt attraktiv som make. Mennesket er ikke genetisk programmert til å legge fram gode, saklige, objektive argumenter. Gevinsten av å vinne debatten – f.eks. ved å «ta mannen i stedet for ballen» – kan innkasseres kjapt og til trampeklapp fra tilhørerne, korrigering i ettertid har mindre betydning.

   Effekten av de medfødte «jeg vil ha rett»-følelsene er ofte lite funksjonelle for livet i et globalisert storsamfunn, som ofte krever langsiktig planlegging. Retthaverismen medfører bl.a. at mennesket sliter med nytenking, fordi det blir vanskelig å stå for noe som ikke er «mainstream». Den som prøver seg med noe nytt, tar sjansen på å være annerledes, og må regne med å bli motarbeidet.

   Arveegenskaper endres sakte. Men er det mulig å sette de negative sidene ved menneskenaturen til side, se seg selv utenfra, avsløre underbevisstheten, sitt eget ego, og la bevisstheten gjøre de viktige valgene? «Fri vilje» og valgmuligheter øker med kunnskapsmengde og – kvalitet, hevder biologene.

   Informasjonskonsulenter og medierådgivere med innsikt i human adferdsbiologi har i det siste blitt flinkere til å overtale bl.a. bedriftsledere og politikere til å erkjenne feil og «legge seg flatt» – helst før de blir offentlig avslørt. Forståelse av human adferdsbiologi kan dempe skadevirkningen av evolusjonen ved å gjøre det pinlig å fortsette «kampen om sannheten».

   Når f.eks. tidligere statsråd Audun Lysbakken innrømmer feil, kan dette være en klok strategi. Men han kan ikke gjøre det for ofte. Å innrømme feil og å skifte standpunkt kan lett tolkes som mangel på ryggrad, at man vingler og er dum og kunnskapsløs. Det gir lav status og lavere attraktivitet.

   Vitenskapelige metoder kan være en veg ut av uføret. Vitenskapen er kompromissløs. Den handler ikke om enkeltpersoner. På sikt er det ikke mulig å plukke seg «korrekte» ønsker og meninger og la ubehagelige fakta ligge igjen på hylla. Mennesket er langt på veg avslørt av seg selv. Dette kan hjelpe oss med sette «steinaldergenene» til side, og legge forholdene til rette for en mer objektiv diskusjon om helhetlige og bærekraftige løsninger på de store utfordringene menneskeheten står overfor.

   (Kilder: Bl.a. boka «Det biologiske mennesket» av Terje Bongard og Eivin Røskaft)»

   Du må ikke tro at de herskende eliter har noe som helst mindre behov for å framstå som attraktive og opphøyde forvaltere av sannheten enn steinaldermennesket rundt bålet. Derfor er det ingenting de heller ønsker enn å se sine meningsmotstandere og deres meninger brenne på bålet. Eller kastet ut av det gode fellesskap i stammen, overlatt til seg selv i mørket, langt borte fra bålets varme.

   Den fremste konspirasjonsteorien er dog kapitalismen. Denne kommer til å drepe oss alle til slutt, hvis vi ikke kaster den på bålet!

   • Å være attraktiv innebærer bl.a. at vi må framstå som vinnere i «kampen om sannheten». I mesteparten av vår evolusjonshistorie er denne kampen blitt utkjempet i små grupper – bl.a. som steinaldermennesker rundt leirbålet. Perspektivet var kortsiktig. Her var det ikke viktigst å ha rett, men å vinne debatten der og da. Hersketeknikker som latterliggjøring, nedlatenhet, overtalelseskunster, religiøse dogmer, ironi etc. ble finslipt. Faktakunnskap var begrenset, formen ble viktigere enn innholdet.

    Vil påstå at dette argumentet i alt for stor grad bærer preg av den akademiske settingen og samfunnsklimaet det er utsprunget av. At «formen ble viktigere enn innholdet» er jo nettopp det som kom til å prege postmodernismen. Og det i svært stor grad fordi det observerbare forholdet mellom beslutninger og konsekvenser ble stadig mer utydelig i et samfunn hvor store organisasjoner dominerer og teknologisk utvikling forutsettes å kunne reparere alt fra lårhalsbrudd til global oppvarming pga menneskeskapt CO2-utslipp. «Å bli sett» på en måte som ga grunnlag for å skaffe seg en make må, vil jeg påstå, i steinalderen i langt større grad ha vært avhengig av de observerbare konsekvensene av den enkeltes handlinger,og spesielt på vegne av gruppen. Vanskelig å tenke seg at det ikke var svært viktig å ha rett med tanke på nettopp den relativt kortsiktige bedømmelsen av omgivelsene. Etterhvert som mer organiserte samfunnsformer har oppstått har det på den annen side blitt stadig større muligheter for å bortforklare eget ansvar.

    • Jeg tror det er feil å undervurdere hvor mye det sosiale spillet, selv-iscenesettelse, løgn, bedrag og allverdens tilsynelatende unyttige egenskaper og deres farlige konsekvenser har hatt å si for hvem vi er som art. Form over innhold kan utmerket godt være et trekk vi har hatt med oss fra leirbålenes tid:

     Biologene og humanetologene ser ut til å enes om at menneskets relativt enorme hjerne er noe av et evolusjonært paradoks, da den har medført større farer ved frembæring og fødsel for både mor og barn enn hos noen annen art. Den er blitt så stor etter ni måneder i livmoren at barnet må fødes som halvferdig for i det hele tatt å kunne komme ut. Barseldød har allikevel vært svært vanlig, og barnet er i sammenlikning med andre arters avkom eksepsjonelt lenge fullstendig hjelpeløst og svært sårbart etter fødselen, noe som krever mye foreldreinnsats for å få etterkommere.
     Med så store omkostniger og risiko, skal vi da anta at denne hjernen i det minste er et finslipt og overlegent verktøy for overlevelse i naturlige omgivelser, og at det er derfor den har blitt evolvert så kompleks og stor at det er på grensen til det fysisk mulige i det hele tatt å føde den?

     Men nei, det er nok ikke det heller. Alle andre har mindre og enklere hjerner enn Homo sapiens, men de er mye bedre tilpasset sitt naturlige miljø enn oss, og trenger slett ikke en diger hjerne for å overleve. Med evolusjonens eneste røde tråd eller iboende motiv i minne; videreføring av egne gener, er konklusjonen at den enorme hjernen faktisk er et resultat av artens tidlige tilbøyelighet til å bedrive selvpromotering internt i gruppa som strategi for seksuell seleksjon (bli sett, vær «noe/ noen», bli foretrukket). Med andre ord: Hjernen er ikke så stor for at individet skal klare seg best mulig i naturen. Den er så stor fordi eieren skal klare seg i best mulig i konkurranse med andre individer av samme art; bli best blant likemenn og-kvinner og bli forforeldre. Og det ble de. Det foreløpige resultatet er oss.

     Løgn, bedrag, forstillelse, vikarierende argumenter. Evner til å avsløre dette hos andre. Evner til å kamuflere sine hensikter bak flere lag. Alternative strategier for alle som ikke kan fysisk dominere og sette premissene selv (til enhver tid de fleste). Dupering i diskusjoner. Musikk, dans, billedkunst, historiefortelling, diktning osv: Alt sammen resultater av et evolusjonært betinget behov for oppmerksomhet og status som løp løpsk med utvikling av hjernen. Vi hadde klart oss like greit mot naturkreftene uten, men den ble vår måte å skille oss ut på blant våre artsfrender/ artskonkurrenter, og vi nedstammer alle fra de som hadde mye hjerne og var gode til å bruke den mot andre i kampen for seksuell seleksjon. Derfor er det ekstremt mye tull og tøv og tant og fjas med Homo sapiens, men også alt det vidunderlige. Det å bortforklare ansvar er en av våre minste kunster, nærmest en spesialitet. 🙂

     Følelsene er et annet og tilstøtende, interessant kapittel som ikke er så avhengig av stor hjerne, men som i stor grad av oss selv er misforstått og opphøyet til noe annet og mer enn de er:

     https://afordweb.com/2016/11/13/det-menneskelige-grunnfjell-folelser-som-tilpasninger-til-et-forhistorisk-liv/

     • Vel, neanderthalernes hjerne var til og med litt større enn «moderne» homo sapiens. Og der ser det ut til å være enighet om at det skyldes en annen vekting av funksjoner, både en betydelig større andel som gikk med til bearbeiding av visuelle stimuli og mindre vekt på sosiale relasjoner. Men hjernen altså større alt i alt. Dermed knapt noen grunn til å tro at det finnes noen spesielt sterk sammenheng mellom selve størrelsen, sosial orden og den «moderne» menneskelige produksjonen av «fjas». Siden steinalderen har hjernen altså snarere minsket i volum samtidig som visse funksjoner som har med språk og sosiale forhold riktignok har blitt (over)utviklet. Svært lite, knapt noe «fjas» i det hele tatt har blitt overlevert oss fra steinalderen. På den annen side har nettopp produksjonen av både fjas og regelrett søppel økt eksponensiellt etter steinalderen, først pga slave- og føydalkulturene som vokste frem med jordbruket, og de siste par hundre årene bare desto mer fjas som et helt nødvendig redskap ifm lønnslaveriet.

     • Homo neanderthalensis 1200–1750 cm3

      Homo sapiens 1400 cm3

      The largest brains are those of sperm whales, weighing about 8 kg (18 lb). An elephant’s brain weighs just over 5 kg (11 lb), a bottlenose dolphin’s 1.5 to 1.7 kg (3.3 to 3.7 lb), whereas a human brain is around 1.3 to 1.5 kg (2.9 to 3.3 lb). Brain size tends to vary according to body size.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_size

      Så vidt jeg har forstått det er en neandertal i stand til å rundjule en bar full av Homo S med den ene hånda på ryggen og en pils i den andre. Dette antyder at de var en del større enn oss, og at den større hjernen kan skyldes dette.

     • Ja, den har blitt noe mindre. Motseleksjon pga. de fysiske problemene ved fødsel, antakelig. Men også blitt mer kompleks og som du sier, med særlig vekt på språk og kognitive funksjoner. Det bekrefter at det dreier seg om mellommenneskelige relasjoner (og som alltid, i evolusjonære fordelers tjeneste), ikke om overlevelse i krevende naturlige omgivelser utover det sosiale rommet. Derfor tror jeg fremdeles at mye fjas, og ikke minst bløff, begynte veldig tidlig.

     • For å understreke det; jeg forstår at en blåhval har større hjerne enn oss. Jeg snakker selvfølgelig om relativ størrelse til kroppsvekt og -størrelse, og om mål for kompleksitet, i praksis kognitive evner kontra eldre lag av hjernen.

     • Homo neanderthalensis 1200–1750 cm3
      Homo sapiens 1400 cm3

      Mulig dette stemmer for h. neandertalensis. Men dette tallet for vår egen art er feil. 1400cm3 representerer ikke gjennomsnittet, men ligger oppover mot det øverste kvartilet. Variasjonen blant vår egen art dessuten nesten like stor som for neanderthalensis:

      a study of 46 adults aged 22–49 years and of mainly European descent found an average brain volume of 1273.6 cm3 for men, ranging from 1052.9 to 1498.5 cm3, and 1131.1 cm3 for women, ranging from 974.9 to 1398.1 cm3

      Relativt til den første varianten av h. sapiens, tidligere kalt Cro Magnon, så er det dessuten bare desto mer åpenbart at det har funnet sted akkurat den form for reduksjon i hjernevolum som man kan forvente ifm overgang fra «rovdyrliv» basert på jakt, fiske og sanking til et stadig mer husdyrlignende liv preget av ganske bokstavelig domestisering:

      Animals which live on relatively nutrient poor diets (plants, insects) have relatively little energy to spare for a large brain, while animals living from energy-rich food (meat, fish, fruit) can grow larger brains. The other factor is the brain power needed to catch food. Carnivores generally need to find and kill their prey, which presumably requires more cognitive power than browsing or grazing. The brain size of a wolf is about 30% larger than a similarily sized domestic dog, again reflecting different needs in their respective way of life. […] Recent research indicates that whole brain size is a better measure of cognitive abilities than EQ (encephalization quotient) for primates at least. The relationship between brain-to-body mass ratio and complexity is not alone in influencing intelligence. Other factors, such as the recent evolution of the cerebral cortex and different degrees of brain folding, which increases the surface area (and volume) of the cortex, are positively correlated to intelligence in humans. https://en.wikipedia.org/wiki/Encephalization_quotient

      A new replica of an early modern human brain has provided further evidence for the theory that the human brain has been shrinking. The skull belonged to an elderly Cro Magnon man, whose skeleton is called Cro Magnon 1. The entire skeleton was discovered in 1868 in the Cro Magnon cave in Dordogne, France, and has since become one of the most famous Upper Palaeolithic skeletons. Using new technology, researchers have produced a replica of the 28,000-year-old brain and found that it is about 15-20% larger than our brain. https://phys.org/news/2010-03-cro-magnon-skull-brains-shrunk.html

     • De var helt sikkert råsterke i nevekamp, men H sapiens kan ha vært sleipere, for mye tyder på at vi ble deres bane som art.

      At de ikke skulle ha vært blant oss på tusener av år, er imidlertid ikke korrekt. Denne karen levde i hvert fall helt frem til 1994:

      https://tinyurl.com/zcyu35z

   • Homo neanderthalensis 1200–1750 cm3
    Homo sapiens 1400 cm3

    Mulig dette stemmer for h. neandertalensis. Men dette tallet for vår egen art ser ut til å være feil. 1400cm3 representerer ikke gjennomsnittet, men ligger i det øverste kvartilet. Variasjonen blant vår egen art dessuten nesten like stor som for neanderthalensis:

    a study of 46 adults aged 22–49 years and of mainly European descent found an average brain volume of 1273.6 cm3 for men, ranging from 1052.9 to 1498.5 cm3, and 1131.1 cm3 for women, ranging from 974.9 to 1398.1 cm3

    Relativt til den første varianten av h. sapiens, tidligere kalt Cro Magnon, så er det dessuten bare desto mer åpenbart at det har funnet sted akkurat den form for reduksjon i hjernevolum som man kan forvente ifm overgang fra «rovdyrliv» basert på jakt, fiske og sanking til et stadig mer husdyrlignende liv preget av ganske bokstavelig domestisering:

    Animals which live on relatively nutrient poor diets (plants, insects) have relatively little energy to spare for a large brain, while animals living from energy-rich food (meat, fish, fruit) can grow larger brains. The other factor is the brain power needed to catch food. Carnivores generally need to find and kill their prey, which presumably requires more cognitive power than browsing or grazing. The brain size of a wolf is about 30% larger than a similarily sized domestic dog, again reflecting different needs in their respective way of life. […] Recent research indicates that whole brain size is a better measure of cognitive abilities than EQ (encephalization quotient) for primates at least. The relationship between brain-to-body mass ratio and complexity is not alone in influencing intelligence. Other factors, such as the recent evolution of the cerebral cortex and different degrees of brain folding, which increases the surface area (and volume) of the cortex, are positively correlated to intelligence in humans. https://en.wikipedia.org/wiki/Encephalization_quotient

    • Wikipedia står det mye rart på. At insekter skulle være næringsfattig kost er f.eks. ikke riktig. De er svært proteinrike.

     Og hvis man ser på status mht. artene på et langt tidligere tidspunkt, og deres ulike strategier for overlevelse basert på det vi kaller intelligent problemløsning, blir det opplagt at primatene skiller seg ut ved en unik form for hjerneaktivitet på det kognitive planet som ikke kan forklares ut fra ren overlevelse. Andre arter blir tilpasset stabile forhold over tid uten noensinne å tenke stort. Ustabile forhold frembragte arter med stor fleksibilitet og ikke minst evne til raske, fra-en-generasjon-til-den-neste-endringer i genenes tilstand (av- eller påslått) etter behov. Ikke selvbevisste tusenkunstnere. Og de andre har uten unntak tilsynelatende et enklere og mer direkte, men ikke mindre effektivt arsenal av strategier for å skaffe mat og beskytte seg mot ytre farer uten å drive med sånne menneskelige hjerngreier. Det er unikt, og ikke et resultat av overlevelsesmekanismer og -drift, men av innbyrdes kamp for seksuell seleksjon. Jeg kan ikke se at det her har fremkommet argumenter som sannsynliggjør noe annet.

     • Enig i at det står mye rart hos Wikipedia. Men det generelle argumentet om betydningen av tilgang på proteiner for hjernens utvikling er det såvidt jeg vet enighet om. Og at dette for arten homos del i stor grad skjedde nettopp på grunn av et liv som jegere og sankere gjennom hundretusener av år. Det er vel feks langt på vei også bevist at innføringen av jordbruket innebar drastisk dårligere kosthold. Mye rart, i betydningen uverifiserbare hypoteser, har nå sannelig også vært skrevet om forhistoriske mennesker som vi uansett vet lite om. Det er ikke så mange år siden at neanderthalerne knapt ble regnet som stort mer enn et slags apemenneske og hvor det var utenkelig at homo sapiens skulle ha fått felles og reproduserbart avkom sammen med slike «primitive» vesener. Forholder meg derfor uansett temmelig skeptisk til enhver bastant konklusjon om steinaldermenneskets sosiale liv.

      En fordom som stadig ser ut til å henge igjen er dessuten at det er individet som alene fører en kamp for å videreføre sine egne mer eller mindre overlevelsesdyktige og enestestående gener. Men det dreier seg i siste instans om artens eller mer avgrensede sosiale enheters og genpoolers overlevelse i det skiftende miljøet du nevner. Ser man på enkeltegenskaper som har vært gunstig for gruppens overlevelse så er det bare desto mer opplagt at det slett ikke er nødvendig at alle individer i gruppen fører disse videre. Den sosiale enheten kan dermed også være tjent med individer som kan være mer opptatt av det rent objektivt sanne og det til og med til fortrengsel for videreføring av de gener man selv rent konkret er bærer av. Vil påstå at både Jesus og Sokrates var gode eksempler på dette siste. Ønsket om å leve et sannferdig liv og/eller søke sannheten kan ganske enkelt også skje på vegne av mer eller mindre villfarne grupper av mennesker som i den grad har henfalt til løgn, bedrag og ønskedrømmer at det truer hele deres eksistens. Nettopp derfor kom jeg også med de motforestillinger jeg innledningsvis gjorde.

     • «Den sosiale enheten kan dermed også være tjent med individer som kan være mer opptatt av det rent objektivt sanne og det til og med til fortrengsel for videreføring av de gener man selv rent konkret er bærer av.»

      Disse individene kan regnes som store avvik på klokkekurven for seksuell seleksjon, som særlig rammer menn, da menn har en langt større skala i personlighetstrekk og ikke minst avvik, som følge av seleksjonspresset fra den observerende kvinnen. Menn må stikke seg ut på en eller annen måte, og da kan man kanskje få nerder som er så ekstreme i en eller annen retning at personlighetsavviket overtar for trangen til å pare seg. Man kan si at seleksjonen har løpt løpsk. Er man heldig er personlighetsavviket til fordel for samfunnet som helhet, i kunstnerlig, filosofisk eller vitenskapelig retning. Vil ikke si at disse personene ofrer seg, de kan like gjerne ses som ofre for seleksjonen.

     • Olav, ja det er nok klokt å ikke bli altfor bastant vedr. våre prehistoriskes forforeldres sosiale liv og levnet, men det er forbløffende og for meg temmelig overbevisende godtgjort hvordan mye ellers vanskelig forklarbart ved oss mennesker blir langt mer logisk i et evolusjonært lys. Og du har helt rett i eksistensen av strategier der individer velger andre bidrag til en lokal/ nært familiær gen-pools overlevelse enn selv å bli forforelder til mange, jfr. f.eks. en barnløs kvinne med mange tanteunger hun bidrar til oppfostring av.

      Som en kommentar til det siste du skriver om behovet for å bidra til å rydde vekk løgner og ønskedrømmer til fordel for sannheter/ kunnskap som er mindre truende for vår eksistens, er det nok det både Steigan og de fleste som skriver litt her tror og håper at man driver med. Og det er utvilsomt viktig, eller kan i beste fall vise seg å bli det, for å ikke flyte helt ut i optimisme.

   • A new replica of an early modern human brain has provided further evidence for the theory that the human brain has been shrinking. The skull belonged to an elderly Cro Magnon man, whose skeleton is called Cro Magnon 1. The entire skeleton was discovered in 1868 in the Cro Magnon cave in Dordogne, France, and has since become one of the most famous Upper Palaeolithic skeletons. Using new technology, researchers have produced a replica of the 28,000-year-old brain and found that it is about 15-20% larger than our brain. https://phys.org/news/2010-03-cro-magnon-skull-brains-shrunk.html

   • Jeg anser for min del ordet NERD for å være sterkt nedsettende Vil også påstå at selve bruken av dette ordet er direkte skadelig. Ikke stort bedre enn å kalle folk for sosial undermåler eller idiot. Som om jeg feks skulle omtale deg som kronisk ureflektert når du viser deg såpass lite sosialt bevisst hvilke ord du benytter deg av. Som ⒶF har påpekt så står det riktignok også mye rart hos Wikipedia. Men jeg vil si artikkelen om det ordet gir et rimelig dekkende bilde av hva vi har med å gjøre når folk benytter seg av det. Bare for ordens skyld: Føler meg rimelig trygg på at jeg aldri har blitt oppfattet som noen «nerd». Men som sterkt avvikende både når det gjelder intelligens, kunstneriske og filosofiske evner, ja absolutt.

    • Er nok riktig dette at nerd er et ord man bør være forsiktig med. Et veldig nyttig ord for å sette merkelapper på folk. Og blir vel heller ikke benyttet på kunstnerlige personligheter, men heller de realfagsbegavede. Så å avskrive folk som Jesus eller Buddha som nerder blir ganske søkt.

     Det kan nok også hende at de som slår ut på klokkekurvene ifht. medfølelse etc. er mye mer var det vakre og sanne i verden. Christopher Alexander har i alle fall kommet fram til at følelsene må guide oss i sitt årsgamle essay: https://www.firstthings.com/article/2016/02/making-the-garden

     Så ja, det blir nok ikke bare for genenes overlevelse, da skjønnheten i musikk, dufter, mat og kunst er reell. Så her er et samspill.

  • Du sier mange alternative nyhetssider slenger om seg med konspirasjonsteorier. Det kan så være , men mainstream media er i vertfall like ille og egentlig mye verre. Denne troen på at bare ytringsfrihet fjernes blir alt bra er ikke bare idioti men veldig farlig. All kritisk tenking fjernes helt blir og blir erstattet av zombier som sluker alt dem ser på tv rått! Er det bedre? Nei! Resultatet ser du i den lille % av voldelige demonstranter som skriker fuck trump og ikke har et eneste vettig argument annet enn racist/sexist / misogynist etc. Dem vet ikke hvorfor dem demonstrerer og spør du dem hva de står for får du kun et fuck you ettwrfulgt av en flaske piss og poser med avføring.

  • Vel å bra å ville løgn og useriøsitet til livs. Men det finnes faktisk ingen uhildet, nøytral eller moralsk overlegen instans i verden vi kan sette til å skille snørr og bart for oss, det må vi gjøre selv, og det mens vi selv både snørrer og barter i vei. Ikke alt som er trist og leit her i verden kan fjernes ved å opprette et definisjonsmonopol med eget politi. Det har vært prøvd.

   Den eneste måten å håndtere falske nyheter på er å dynge på med sanne (eller andre falske) nyheter.

  • Ja , selvfølgelig .
   Det har aldri i historien
   kommet en løgn fra eliten
   og de rådende i samfunnet.
   De forteller ALLTID sannheten
   Hvordan kan du tro noe annet ?
   Spesiellt nå i ‘demokratiet’ ,
   som er det eneste SANNE
   forventer vi bare SANNHET
   noe annet er konspiratorisk
   og , ja , faenskap
   Ja , ‘demokratiet’ er en religion
   og det MÅ du tro på
   for det er SANT

   Bøter og fengsel
   til den som ikke tror
   på SANNHETEN
   Tenk IKKE selv
   ditt FALSKE mehe.

 15. Ytringsfriheten misbrukes av alle mann. Media som er informasjonskilden til mannen i gata bør under en hver omstendighet sjekke alle forhold og sider ved en sak før de selger overskrifter.
  Jeg tror at et ærlig media ville solgt mer. Folk ønsker ikke å bli lurt. For normalen i dag er at leser du ikke nyhetene så er du ikke informert. Men leser du nyhetene så blir du ofte feilinformert – sitat fra Danzel Washington.
  Det må vi få en slutt på. Ytringsfriheten syns jeg må strammes inn på offentlig media og fora, og har man som privatperson lyst til å informere, i et offentlig fora som her, så bør man ha inngående kjennskap til det man ytrer.
  Så alt for mange adopterer andres syn og meninger – helt blindt uten å sjekke flere kilder som kan bekrefte eller avkrefte historien.

  Vi ønsker alle mann å holde oss oppdaterte, men sørg i alle fall at du selv setter sp.målstegn ved alt du leser, ikke ta alt for god fisk, men sjekk flere sider av en sak før du absorberer informasjon.

  Ansvaret for ytringsfriheten ligger også på mottaker. Ikke bare avsender.

 16. Æsj, det blir bare så altfor gjennomsiktig at denne påfallende tsunamien av preik om falske nyheter i alle kanaler er et tungt fremstøt fra Storebror for å strupe og ta ytterligere kontroll over informasjonsstrømmene.

  At 90% of everything is crap (Sturgeon’s law), har vært et faktum siden verdensvevens, nei, verdens barndom, og forøvrig er internettet laget av dumme katter som prøver å late som om de ikke nettopp dreit seg ut, men det har ikke vært vanlig å ville problematisere dette inn i diktatur av den grunn. Drittprat kunne vi stort sett kope med eller lage bedre sjæl i gamle dager, bare det ikke var så altfor mye dårlig snekra virus på ei nettside var det meste greit. Og var det det, kunne vi tyne en kompis for et eller annet for å fikse det for ham, så det var greit det også, på sitt vis.

  Men nå? Et voldsomt fokus på skadevirkningene av usannheter, unøyaktigheter, fornærmelser, krenkelser, misforståelser, overdrivelser, usakligheter, halvkveda viser og reine, men stort sett tomme trusler og tønner … det meste som tross alt på sitt uskjønne vis har vært med på å prege mellommenneskelig kommunikasjon <I<en god stund allerede, og som særlig har blitt boostet ved internettets komme til de tusen hjem. Joda. Men som dóg ikke har tatt livet av overvettes mange. Et og annet selvmord i frustrasjon over ikke å kunne skifte biologisk art og komme løs fra idiotland, kanskje. Men nå er det blitt svartedauen tydeligvis.

  Men det som ofte tar livet av mange, det er krigspropaganda og de store, politisk motiverte løgnene fra miljøer og mennesker på toppen av makthierarkiene, formidlet gjennom deres lydige mediemonopolmedier, og sånt er det pussig nok blitt veldig mye mer av i det siste. Samtidig som det altså innføres jaktsesong og skuddpremie på mulige sivile oppviglere (og alt som puster uten å ha søkt) på de populære/ vulgære digitale allmenninger. Mens propagandaelefanten aldri omtales. Nuvel.

  Det som irriterer mest, er at nesten alle som deltar i felt på sensuristenes «korstog for en nyfeid bane der krigshisserne skal få boltre seg aleine», gjør det gratis. De er fanget i det der ekkokammeret, og de rører så de trur det sjæl. Det var egentlig bedre før i tida, da de i stor grad heller satt alene hjemme i Orgonskapet™ sitt.

 17. […] Siden «Times» er medlem i den Google-finansierte «First Draft Coalition» – sammen med andre mainstream nyhetsformidlere som Washington Post og den pro-NATO propaganda-siden Bellingcat – kan denne ideen om å eliminere informasjon som strider mot hva denne gruppen anser for å være sannheten, virke ganske så besnærende for New York Times og andre på innsiden. Tross alt, det må være ganske kult å ha et høyteknologi-verktøy som automatisk bringer alle dine kritikere til taushet? (Red.s kommentar: Se også her og her.) […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.