Britisk LO splitter faglig motstand mot privatisering

0
Halvor Fjermeros

Av Halvor Fjermeros

Kampen for å presse den britiske regjeringa til å trekke tilbake løyvet for å drive en privatisert togstrekning undergraves av TUC, britisk LO. De har anbefalt en avtale som gir store innrømmelser til den private operatøren, med lokomotivmannsforbundet som gissel, uten å forhandle med jernbaneforbundet som er ubøyelige motstandere. 

2. februar 2017 gikk TUC og eierne av det private togsselskapet Southern Rail ut og informerte om at grunnlaget for den ett år lange konflikten var fjernet. En avtale mellom lokomotivmannsforbundet Aslef og eierne av selskapet, Govia Thameslink Railway, ville føre til en slutt på streikene som startet i april i fjor i protest mot at eierne ville fjerne konduktører fra togene. Nå ser det ut til at TUC og togselskapet har gjort opp regning uten vert. RMT kaller avtalen «et forræderi», mens mye tyder på at mangle medlemmer i Aslef ikke vil følge ledelsens oppfordring om å stemme for avtalen.

Konduktørfrie tog, en fare for sikkerheten

Southern Rails plan har vært å etablere en ordning med «drivers only»-tog , dvs uten personell i vognene til å ivareta passasjerenes sikkerhet og behov for service. Dette er et nærmest obligatorisk trekk ved all privatisering innen offentlig sektor. Selskapene prøver å kutte i lønn og pensjon å spare driftsutgifter. I dette tilfellet har Southern Rails plan om at lokførerne skal overta ansvaret for kontroll med dørene ved av- og påstigning på stasjonene, blitt til et kompromiss om at det skal være ombordbemanning, men uten de kompetansekrav som har blitt krevd. Dette har provosert begge fagforeningenes medlemmer, mens TUC (LO) altså har stilt seg som garantist for dette kompromisset. De har også aktivt unngått å ta med RMT, et av de mest militante britiske fagforbundet, i forhandlingene.

Kamp for renasjonalisering

I januar hadde britiske aviser overskrifter som kunne tyde på at den konservative regjeringa var i ferd med å bli tvunget til en midlertidig tilbaketrekking av løyvet for å drive den strekninga som Southern Rail har fått tildelt. Hele det engelske (og skotske)  jernbanenettet er drevet av private operatørselskaper, og Southern Rail har etter stadig fleres mening brutt avtalen for drift, noe Transportdepartementet burde ta konsekvensen av.

Dette ville ha betydd en enorm delseier i fagforeningenes kamp for å nasjonalisere jernbanen igjen, noe tory-regjeringa for enhver pris vil unngå. Men de har vært hardt presset for å gripe inn overfor et selskap som har den lavest punktlighet i landet. Pga uregelmessigheter, kanseleringer og streiker har de fått talløse klager og erstatningssaker fra publikum, omtalt nylig i artikkelen Privatisert britisk tog renasjonaliseres.

Rettslig aksjon på innsamla midler

Misnøyen blant publikum har kommet så langt at interesseorganisasjonen for de reisende har tatt rettslige skritt mot Transportdepartementet for ikke å ha overholdt sine forpliktelser som kontrollinstans overfor Southern Rail.

En rettslig klage ble innlevert i forrige uke, til en kostnad av rundt 270.000 norske kroner, samlet inn via crowd-funding. Særlig hensynet til passasjerer med bevegelseshemning veier tungt i kritikken av den nye bemanningsnormen og den senkede sikkerhetsstandard på togene, noe som har vært jernbaneforbundet RMTs argument gjennom den mer enn ett år lange konflikten. Resultatet av uravstemninga over den omstridte avtalen vil foreligge 16. februar.

 

Opprinnelig publisert på bloggen til Halvor Fjermeros

Forrige artikkelRomania: 500.000 mennesker demonstrerte mot regjeringa
Neste artikkelLønnsdumping i lufta