Tysk energipolitikk – enda et mareritt

21

Angela Merkel har ikke bare EUs mest katastrofale innvandringspolitikk å svare for. Energipolitikken er nesten enda verre. Den har utviklet seg til et mareritt av reguleringer og subsidier som holder på å ta knekken på tyskernes økonomi. Dette skriver Jan Herdaloljekrisa.no og fortsetter:

Elendigheten skriver seg fra en utopi som kalles Die Energiewende, og som ble lovfestet i 2010. Utopien inneholder alle de politisk korrekte ordene. Tyskland skal gå over til en lavkarbon, miljøvennlig, pålitelig og rimelig energiforsyning. Systemet skal baseres på fornybar energi. Nesten all kullkraft skulle egentlig bort. Halvparten av atomkrafta er allerede faset ut, resten skal forsvinne innen 2022.

Dessverre fungerer ikke utopier i praksis. Tall fra IEA viser at sjøl med tidenes subsidiefest for fornybart kommer 79 prosent av Tysklands totale energiforsyning fortsatt fra kull, olje og gass, og bare 2,9 prosent fra vind og sol (2014). Halvparten av Tysklands kraftverk fyres av kull, og brunkull utgjør halvparten av det igjen.

I februar 2013 anslo den tyske miljøministeren at kostnadene for die Energiewende vil ha nådd 9 billioner kroner i 2030. Bare tariffsubsidiene til fornybar kraft vil ha kostet 6 billioner kroner innen 2020.

I 2012 cashet produsenter av fornybar kraft inn ca. 180 milliarder kroner for kraft som – hold deg fast – hadde en salgsverdi på 27 mrd. kroner for kraftverkene. Subsidiene var på 7 ganger kraftprisen! I 2016 er forskjellen anslått å øke til 216 mrd. kroner. Kostnadene inkluderer ikke nettinvesteringer og tap ved redusert utnyttelse av konvensjonelle kraftverk.

Herdal viser blant annet til en rapport fra selskapet Finadvice fra 2014 der man blant annet fant ut at:

Politikere undervurderte kostnadene til fornybartsubsidier og den belastningen de påfører nasjonaløkonomien.

Strømprisen har økt betydelig for mange forbrukere, og ble mer enn doblet fra 2000 til 2013.

Tysk energiproduksjon er nesten halvert siden 1980-tallet. Det har gått ganske jevnt utforbakke siden 2006. Dette skjer i Europas viktigste industrinasjon. Det krever ikke store spådomsevner å peke på at dette vil ende med forferdelse.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


21 KOMMENTARER

 1. Merkel har vært en fullstendig katastrofe for Tyskland, først med Energiwende og så en vanvittig innvandringspolitikk. Hun mangler totalt evnen til selvkritikk dersom hun stiller til valg for fjerde gang.

  • Selvkritikk? Da håper man på julenissen. Det er det som er meningen, å bringe europa inn i dyp krise. Det er derfor hun overkjører alt og alles meninger og da nytter det ikke å snakke om selvkritikk. Disse folka er ikke ansatt for å tjene folket, men for å tjene dem som står bak EU, FN, CIA, you name it. Den kortsiktige planen er et USE, hvor all makta er samlet på ett sted. Utrydde nasjonal suverenitet om du vil, for å kunne etablere en maktsfære hvor så godt som ingen kan føle seg trygge, akkurat som i USA. Dernest står den vestlige verden som helhet for tur, og de er godt i gang. For tiden er det tøffe tider i Ukraina, Syria og Venezuela f.eks. Der jobbes det for å bytte ut teatergruppa i regjering med sånne som er flinke til å logre med halen og gjøre triks for eliten, og som er heslige nok til at de ikke tar innover seg konsekvensene av det de deltar i, så lenge de sjøl kan skumme fløten og få noen klapp på skulderen fra de store gutta. Akkurat som Siv & Erna, Børge & co, og Merkel selvfølgelig. Nasjonalstaten er på vei inn i historieboka.

 2. Olje og kullbransjen har vel også vært subsidiert opp gjennom årene?
  I Norge betaler jo staten over 80 prosent av tapet hvis selskapene ikke finner olje på sine forsøk.

  Også Norges elkraft har i stor grad blitt bygd opp utenom markedet. Først ved den EU- inspirerte nye lovgivningen på 90tallet ble det forandra.
  Ved oppbygginga av elkraftverk og særlig distribusjonsnett til husholdningene på 1920- tallet utgjotde dette en stor andel av kommunenes utgifter.
  Kanskje Tysklands energiwende er bygd for mye på markedskreftene og ikke for lite?
  Det er i det minste en mulig tanke.

  • «I Norge betaler jo staten over 80 prosent av tapet hvis selskapene ikke finner olje på sine forsøk.»
   Dette argumentet dukker stadig opp.

   Er høy skatte-% en subsidiering?
   Vennligst forklar – om du kan.

   • Staten tar mesteparten av utgiftene når selskaper ikke tjener noe på sine investeringer i form av mislykkede leteboring med mer, det vil jeg subsidier. Sjøl om skatten på oljeproduksjon er høg. Oljeselskapene og deres politiske medspillere kaller dette systemet rett og rimelig.

    • Hvordan ligger det an med innkasseringen til statskassen der det gjøres funn da, og hvis en tar dette i betraktning hvem subsidierer hvem da?

     • Hvis oljeprisen er så lav at ingen funn er lønnsomme og staten samtidig pumper flere hundre milliarder inn i letevirksomhet er vel resultatet gitt. Den største hemskoen mot sokkel- olje er jo USAs fracking som har noen lunde samme kostnad i dag estimmert til 55 dolalr fatet. Økte priser gir mer letevirksomhet og mer… Fracking. Dermed faller prisene igjen, og slik kan vi holde på som en jojo. Jeg vil understreke at jeg ikke har tall for å underbygge dette akkurat her.

 3. At Energiwende ikke kunne fungere kan ikke kom som noen overraskelse på noen. Merkel, vil både være miljøvennlige og samtidig kjøre på som før. Dette må føre til kostbar «symbolpolitikk». Vi gjør akkurat det samme i Norge – subsidier til vindmøller og billig bensin.

  Det som er interessant er hvilken lærdom venstresida trekker av denne schizofrene og dyre politikken?

  Og det spørsmålet avdekker momentant venstresidas (og Pål Steigans) store svakhet når det gjelder klima- og miljøpolitikk – at man ikke vil gjøre fossilt brensel dyrt ved å skattlegge det. Da ville man unngått disse skandaløse subsidiene og sol- og vindkraft ville blitt faset inn etter behov. Den totale energibruken ville også gått ned fordi fornybart er dyrere enn fossilt brensel.

  En jamt økene karbonavgift ville selvfølgelig fått energiprisene – og dermed også de fleste andre priser til å stige – og det rammer sosialt urettferdig. Men susbsidene er heller ikke «gratis» – og går direkte til fornybar-kapitlister. Skattesystemet er ikke spesielt progressivt.

  Derfor er en direkte tilbakebetaling av inntektene det politisk mest mobiliserende, for man ville oppnå tre mål:

  a) Skattlagt de rike fordi de har mye høyere korbonfotavtrykk (Betaler mye karbonavgift, får mindre tilbake)

  b) Dermed også minsket forskjellene i samfunnet

  c) Redusert CO2 utslippene – og en lang rekke andre miljøskadelig aktivitet som er knyttet til bruken av billig fossilt brensel (billisme, petro-basert landbruk, emballasje…)

  Det med skadefryd å notere seg at Energiwende ikke virker er perspektivløst, for hva er alternativet:

  – Tilbake til *bare* kull- og atmokraft?

  – Tilbake til livsfarlig, klimakatastrofalt biz-niz as usual?

  Parolen må derfor være: KAF eller klimakatastrofe.

  (KAF = karbonavgift til fordeling).

  • Jeg synes også at Karbonavgift til fordeling kunne være et bra virkemiddel. Spørsmål som melder seg, hvor mange vil egentlig ta et tak som monner for en ordning som skal gi omfordeling fra de rike?
   For øyeblikket ser fortsatt billig bensin og flyreiser å være viktigere for langt over halvdelen av folket.

  • Skal man da seksdoble prisen slik at man slipper subsidier? Det høres lite edruelig ut- Nesten som Stoltenberg for tjue år siden. Du får vise oss regnestykket.

 4. Nå kjøper jo tyskland klimakvoter til den store gullmedalje for å kunne produsere nye kullkraftverk uten at det påvirker deres karbonavtrykk. Det avtrykket blir overført til blant annet Norge og norske skattebetalere. Vi ender opp med å måtte betale høyere skatter på klimautslipp siden staten og grønne kraftverk selger ut sertifikater på grønn energi til utlandet.

  Staten «tjener» i begge ender. De tjener på å selge klima kvotene Norge har til gode til utlandet, og de tjener på å kreve skatter av borgerne som sitter igjen med «skitten» energi (overført fra utlandet pga «byttet/salget») av grønn energi. Et spill som gjør det vanskelig å ta klima utfordringene seriøst på individ nivå. Jeg sitter med et ønske om å ta det på alvor, men når våre politikere trikser og mikser slik mister jeg tilliten.

  Er det noen andre som har gjort seg opp noen mening om dette?

 5. Behovet for grønt skifte kommer av at de fleste(?) tror blindt på klimaforskerne.
  Hvorfor skal man det når?
  Rådata som forteller det meste er tilgjengelig for alle – sjekk hvem som legger det ut (hovedsidens adresse: se nederst).

  Der hvor vi har minst lokal påvirkning fra «biler», industri, flyplasser mm. må være på sydpolen:

  http://data.giss.nasa.gov/tmp/gistemp/STATIONS/tmp_700890090008_5_0_2/seas_lines.pdf

  Målinger fra ca 1958 til dd..
  Ikke mye «voldsom globalt stigende» temperatur her. Kun små ikke-signifikante variasjoner over et – i klimasammenheng – kort tidsrom.
  (Fargekoder: sommer nordpå er vinter sørpå).

  Forurensninger: Det er meget stor forskjell på «klima» og miljø.

  Data for hele verden: http://data.giss.nasa.gov/csci/stations

 6. Mainstream-media påstår Tyskland er et slags økonomisk vidunder og er EU’s lokomotiv. Men faktum er at Tyskland kun har hatt elendige 16% vekst i BNP siden år 2000, på samme tidspunkt der de fleste øst-asiatiske og mange andre land utenfor Europa oppnår samme økonomiske vekst kun på ett par år. Tysklands økte konkurranseevne siste årene er altså oppnådd ved å barbere pensjonene og lønnsnivået hos tysk arbeiderklasse. Steigan bør grave dypere i disse falske mytene om framgangsrik tysk økonomi, og mytene om globaliseringen og EUs påstått positive innflytelse på Europas økonomiske utvikling.

 7. Dataene er jo to til flere år gamle, og dette har ekspandert raskt de par siste årene. Prosentene er vel feil med flere størrelsesordre i artikkelen til Herdal…
  Jeg har personlig investert i solceller i Arendal, og får tilbake investeringen på 15-20 år, med rundt 40 års levetid.
  Tyske industriforskere –
  https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-en/studien-und-konzeptpapiere/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf

  • Til Tollefsen og andre som evt. lurer på dette. Jeg bruker tall fra IEA, og de ferskeste der er fra 2014. Regner med oppdatering til 2015 med det første, og da kan jo alle sjekke utviklinga. http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/?utm_sq=fabf6vhiae&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=buffer
   Har helt sikkert kommet mer sol/vind inn, men tror neppe det betyr veldig mye når det gjelder total energibruk.
   Ellers synes jeg EUs inkl. Tysklands energipolitikk er et meget godt argument for at Norge sier opp EØS, så vi slipper at Norges energidepartement ender i Brussel, hos vår største kunde: http://oljekrisa.no/EUs%20nergiunion%20ACTA.htm
   Jeg ser på lagerenergi som en livsviktig ressurs, og ikke primært som et problem, men riktig nok med skadevirkninger som må forsøkes redusert. Jeg enig i at det bør effektiviseres og økonomiseres optimalt med denne ressursen, av hensyn til kommende generasjoner og fordi tida etter Peak Oil ikke blir morsom. Uttak og forbruk bør reduseres, men å la utvinnbar olje, gass og kull bli liggende i bakken til evig tid pr. politisk vedtak er jeg helt uenig i, og jeg tror heller ikke at det blir mulig.
   Hilsen Jan Herdal, oljekrisa.no

   • Herdal, da kartellet «De Syv Søstre» ble dannet på et hemmelig møte i Skottland i 1928 av Rockefellers Standard Oil (Exxon), Royal Dutch Shell og Anglo-Persian oil Company (BP), skal delgatene på vegne av sine selskaper ha tatt hverandre i hånda på at de (bransjen/ kartellet) aldri ville gi seg før de hadde tømt kloden for den siste dråpe olje. Nå har jo mye skjedd siden den gang, OPEC bl.a., men tror du det blir fasiten i praksis, det de gutta sverget?

    • Slike gamle vandrehistorier er lite relevante i dag. Jeg tror at alt som er økonomisk utvinnbart vil bli utvunnet. Hvis vi ikke får bukt med befolkningsøkningen kommer mennesker til å dø som fluer uansett, men det vil bli utsatt i det lengste, i hvert fall med rimelig demokratiske beslutningsprosesser.

   • Ang. at du «tror neppe andre kilder betyr mye for total energibruk».

    Vel – IEA, energibyrået sier at i 2014 er 6% av tysk egenproduksjon av elektrisitet solceller, 4% er vannkraft, 9% er vindkraft. Solcellepanelene som er lagt vil produsere i 30 år til. Og tyskernes mål er årlig nyinstallasjon av solkraft tilsvarende 150% av totalkapasitet i 2014.
    Jeg leste artikkelen av archdruid og, dette er mye bra samfunnskritiske bidrag, emnet er langt viktigere enn massemediene tillater. Men jeg må si i fra når jeg mener dere tar objektivt feil i at solkraft ikke vil revolusjonere energiproduksjon. (Ikke alt i verden er konspirasjoner!)

    Vennlig hilsen Jarl Tollefsen

    • Holdt på å si: – Jøss, består ikke verden av konspirasjoner?

     Ser du har gått over til elproduksjon. Tallene er sikkert riktige, men i min artikkel oppgir jeg andel av total energiforsyning. Sjøl i vannkraftlandet Norge kanaliseres bare ca. halvparten av energibruken via elnettet. Når det gjelder tysk elproduksjon kan kanskje disse kommentarene fra IEA være av interesse:

     «Wholesale electricity prices in Germany have been declining, but residential retail prices have risen and are expected to continue to increase because of higher taxes and fees charged to consumers. For instance, one surcharge for renewable electricity increased from 8.8% of the residential electricity price in 2010 to 17% in 2013. Taxes and surcharges make up about half of the average residential electricity rate, and tariffs account for the remainder. In 2014, the average sales-weighted retail price for residential consumption in Germany was about 35 cents/kWh, while the average residential retail price in the United States was about 13 cents/kWh. Along with Denmark, Germany has among the highest residential electricity prices in Europe.»

     En kWh strøm koster med andre ord ca. 3 ganger så mye som i Norge. Og verre skal det bli, fordi stadig mer av den regulerbare krafta (kull, gass, atomkraft, vann) må stå i reserve for den uregulerbare (sol, vind), som bare produserer når sola skinner og vinden blåser. Gjennomsnittlig utnyttelse av de tyske gasskraftverkenes installerte kapasitet er i 2016 nede i 23 prosent. Rasjonelt og billig? Det er bare en av konsekvensene av at andel uregulerbar kraft øker i et elnett.

     Endelig, debunk gjerne denne: http://oljekrisa.no/Ouarzazate%20nov%202016.htm

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.