Tysk energipolitikk – enda et mareritt

0

Angela Merkel har ikke bare EUs mest katastrofale innvandringspolitikk å svare for. Energipolitikken er nesten enda verre. Den har utviklet seg til et mareritt av reguleringer og subsidier som holder på å ta knekken på tyskernes økonomi. Dette skriver Jan Herdaloljekrisa.no og fortsetter:

Elendigheten skriver seg fra en utopi som kalles Die Energiewende, og som ble lovfestet i 2010. Utopien inneholder alle de politisk korrekte ordene. Tyskland skal gå over til en lavkarbon, miljøvennlig, pålitelig og rimelig energiforsyning. Systemet skal baseres på fornybar energi. Nesten all kullkraft skulle egentlig bort. Halvparten av atomkrafta er allerede faset ut, resten skal forsvinne innen 2022.

Dessverre fungerer ikke utopier i praksis. Tall fra IEA viser at sjøl med tidenes subsidiefest for fornybart kommer 79 prosent av Tysklands totale energiforsyning fortsatt fra kull, olje og gass, og bare 2,9 prosent fra vind og sol (2014). Halvparten av Tysklands kraftverk fyres av kull, og brunkull utgjør halvparten av det igjen.

I februar 2013 anslo den tyske miljøministeren at kostnadene for die Energiewende vil ha nådd 9 billioner kroner i 2030. Bare tariffsubsidiene til fornybar kraft vil ha kostet 6 billioner kroner innen 2020.

I 2012 cashet produsenter av fornybar kraft inn ca. 180 milliarder kroner for kraft som – hold deg fast – hadde en salgsverdi på 27 mrd. kroner for kraftverkene. Subsidiene var på 7 ganger kraftprisen! I 2016 er forskjellen anslått å øke til 216 mrd. kroner. Kostnadene inkluderer ikke nettinvesteringer og tap ved redusert utnyttelse av konvensjonelle kraftverk.

Herdal viser blant annet til en rapport fra selskapet Finadvice fra 2014 der man blant annet fant ut at:

Politikere undervurderte kostnadene til fornybartsubsidier og den belastningen de påfører nasjonaløkonomien.

Strømprisen har økt betydelig for mange forbrukere, og ble mer enn doblet fra 2000 til 2013.

Tysk energiproduksjon er nesten halvert siden 1980-tallet. Det har gått ganske jevnt utforbakke siden 2006. Dette skjer i Europas viktigste industrinasjon. Det krever ikke store spådomsevner å peke på at dette vil ende med forferdelse.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.