Stoltenberg: – Russland er ingen umiddelbar trussel mot noe NATO-land

0

Jens Stoltenberg ble jo som kjent belønnet for sin rolle som Libyas bøddel gjennom å få jobben som NATOs generalsekretær, og der har han stått i spissen for den største opprustningskampanjen siden den kalde krigen. Han har også stått for en hemningsløs opptrapping av NATO-øvelser rettet mot Russland, nemlig 520 over to år (280 i 2015 og 240 i 2016.). Han ledet NATO på Warszawa-møtet som vedtok at Russland er NATOs hovedmotstander.

Alt dette er gammelt nytt. Og så kommer samme Stoltenberg et halvt år seinere med følgende uttalelse i et nyttårsintervju med dpa (Deutsche Presse-Agentur):

Russia is a state, Russia is our neighbour, Russia does not pose any immediate threat against any NATO ally. We strive for a more constructive relationship with Russia. Russia is there to stay. And we try to de-escalate, we work for dialogue and de-escalation of all the tensions.

Altså: Russland er ingen umiddelbar trussel mot noe NATO-land! Kunne Stoltenberg vennligst fortelle dette umiddelbart til svenske og baltiske ledere som i månedsvis har gitt sine innbyggere inntrykk av at de står overfor en nært forestående aggresjon fra Russland?
Ifølge Stoltenberg strever NATO for å skape et mer konstruktivt forhold til Russland og for «de-eskalering». Ville ikke det vært en mer troverdig uttalelse dersom den ble etterfulgt av en tilbaketrekking av de 4000 amerikanske soldatene og de tyske panserstyrkene som er utplassert mot den russiske grensa? Ville det ikke vært lettere å tro på Stoltenbergs ord hvis NATO sluttet å støtte Kiev-regimets konstante krigføring mot sitt eget folk i Donbass? (rusvesna skriver at det har vært 143.613 beskytninger mot Donbass i 2016, og november (28.284) og desember (35.557) har vært verst.)

Og fra et norsk perspektiv: Ville det ikke være lettere for Moskva å tro på NATO-sjefens ord dersom han ga beskjed om at det ikke skal utplasseres US Marines på Værnes?

Tror Stoltenberg at folk har så dårlig hukommelse at de ikke husker hva NATO vedtok på sitt møte i Warszawa?

Enten er de nye uttalelsene et uttrykk for at Stoltenberg gjør det han er best til, nemlig å snu kappen etter vinden, eller også er det et patetisk forsøk på å lure Vladimir Putin. Hvis det skulle være en finte for å få Putin til å senke garden, så er det fåfengt. Obamas erfaring burde ha lært Stoltenberg at den russiske presidenten spiller nokså mange divisjoner over Stoltenberg. Men det kan jo også være at Stoltenberg har innsett at Clinton-kampanjen og neocons ikke vil klare å hindre en innsettelse av Trump som president, og da gjelder det å holde seg inne med den nye sjefen. Stoltenberg vet jo svært godt hvor den høye lønna hans kommer fra.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.