En del av spillet: Qatar kjøper seg inn i russiske Rosneft

En av de viktigste pådriverne for krigen mot Syria, en viktig finanskilde og våpenleverandør for jihadistene har vært oljediktaturet Qatar. Qatars viktigste interesse i Syria er å bygge en rørledning som kan bringe Qatars gass fram til Middelhavet og nærmere til det europeiske markedet.

I 2011 undertegnet Iran, Irak og Syria en avtale om å bygge en gassledning fra det iranske South Pars-feltet til Middelhavet med sikte på gassleveranse til Europa. Fra Saudi Arabias synspunkt ville det bety at denne strategiske energilinja ville gå gjennom sjiakontrollert område, og det passet herskerne i Riyadh svært dårlig. Fra Qatars synspunkt betydde det at deres gass ville bli mindre relevant.

qatar gassrørledning

Jeg har behandlet dette i artikkelen Hvorfor investerer Qatar i jihadistene i Syria?

Det lille oljediktaturet Qatar, som er verdens rikeste land, har i følge Financial Times investert tre milliarder dollar i jihadistene i Syria. For Qatar, som er verdens tredje største gassprodusent, er dette ikke noe stort beløp. Men det har gjort grupper som IS rike på penger og våpen.

Våpenhvileavtalen som Tyrkia, Russland og Iran har forhandlet fram, og som er godkjent av FNs sikkerhetsråd var presentert for blant annet Qatar på forhånd. Men kanskje Qatar også er kommet med på grunn av nettopp gass. Bloomberg skrev i desember 2016 at Qatar kjøper en andel på 19,5% av aksjene i det russiske selskapet Rosneft for 3 milliarder dollar pluss et lån på 7,8 milliarder dollar. Det statskontrollerte, men børsnoterte russiske oljeselskapet er et av verdens største oljeselskaper og sitter på enorme ressurser.

Finanstidsskriftet Forbes mener at nettopp Rosneft vil gi Russland et diplomatisk og strateisk overtak i 2017.

Som jeg skrev i artikkelen Syriakrigen – it’ the gas, stupid! så har Syriakrigen hele tida dreid seg om strategiske energiinteresser, og da særlig gassen fra Persiabukta.
Det er nærliggende å tro at Russland nå har fått snudd Qatar ikke bare fordi de innser at Syriakrigen er tapt, men også ved å gi dem verdens største gulrot. Det er ikke utenkelig at Russland, Iran og Qatar kan finne en omforent løsning for gassrørledning til Syria og at dette også vil gavne et Syria som vil trenge sårt til inntekter for den kommende gjenoppbygginga. Det er langt fram dit, men dette er da også et ledd i det store spillet om energi og makt i Vest-Asia.

  3 kommentarer til “En del av spillet: Qatar kjøper seg inn i russiske Rosneft

  1. Arnljot Ask
    3. januar 2017 klokka 11:03

    Meget interessant at Qatar også nå spiller på Russland her. Det har nok å gjøre med hvor “vinden blåser” hen i Syria. USA og Tyrkia har siktet mot å legge rørledning fra irakisk Kurdistan gjennom deler av nord Syria, dvs Rojava regionen. Både for transport av olje og gass inn i Tyrkia, men også muligheter for videreføring til Europa. For Tyrkia gjelder det da at kurderne i Syria skyves ut av dette området. Mens for USA syns den eneste muligheten for innflytelse i det framtidige Syria nå å være at de opprettholder en allianse med kurderne der.
    Skal det bli noen tyngde i transporten videre til Europa, peker det mot samarbeid mellom det prosjektet til Tyrkia-USA og KRG (den kurdiske regionsregjeringen i Nord Irak) og rørledningen fra Iran. Qatar kan nå være på vei inn for å spille på dette prosjektet, foran en rørledning gjennom Syria som sentralregjeringen i landet har sterkere kontroll over?

Legg inn en kommentar