Trump: – Ikke mer regimeskifte

31

Donald Trump signaliserer kursendring i USAs utenrikspolitikk. I en tale i Cincinnati 1. desember 2016 sa han at USA ikke lenger vil gå inn for regimeskifter rundt omkring i verden. Han sa:

We will pursue a new foreign policy that finally learns from the mistakes of the past. We will stop looking to topple regimes and overthrow governments. 6 trillion dollars [wasted] in the Middle East. Our goal is stability, not chaos. We want to rebuild our country. We will partner with any nation that is willing to join us in the effort to defeat ISIS and radical Islamic terrorism. In our dealings with other countries, we will seek shared interests wherever possible and pursue a new era of peace, understanding, and good will.

Hvis dette skulle vise seg å stemme, er det en svært markant kursendring. Barack Obama har bombet sju land og har styrtet Gaddafi og Janukovitsj og prøvd å styrte Assad. Skal manTrump på ordet, så skal det altså eventuelt bli slutt med dette.

Donald Trump under talen i Cincinnati
Donald Trump under talen i Cincinnati

Trump angir sjøl en viktig grunn til å endre kursen, nemlig kostnadene. 6000 milliarder dollar bortkastet på håpløse kriger. Det er nesten sju norske oljefond. Han kunne jo også sagt noe om hvilke forferdelige menneskelige konsekvenser denne politikken har hatt, med hundretusener på hundretusener døde og lemlestet, med millioner av mennesker på flukt og med vanvittige materielle kostnader for USAs ofre.

Men man kan vel ikke forvente alt. Talen er i det minste en innrømmelse av at USAs politikk med regimeendring har vært feil. En mer objektiv vurdering vil vel si at den har vært forbrytersk og i strid med all internasjonal rett.

Er Trump oppriktig når han sier dette?
Tida får vise hva dette blir til i praksis. Første prøve blir Syria, og så står de i kø – Libya, Ukraina – hele Africom-programmet, truslene mot Kina og Iran osv. (I 2014 gjennomførte USA 674 militære operasjoner i Afrika. Hvor mange av dem har du hørt om?)

Men glem Trump et lite øyeblikk. Ikke minst norsk utenrikskommentar er nesten totalt personfiksert. Men snakker om personer og framtreden, men uhyre sjelden om materielle forhold som er langt viktigere.

Den gangen Economist var et langt bedre borgerlig blad enn i dag skrev de om en endring i internasjonal politikk: – Det er ikke det at holdningene har endret seg – der er bare tallene som er blitt så annerledes. Underforstått: endringer i produksjon, handel osv var det som lå til grunn. Holdninger og ideologi er krusninger på vannet. Tenkning følger etter væren, som filosofene vil si.

usa-soldater2b

Diskusjon om kursendring

I overklassen i USA har det lenge pågått en diskusjon om en mulig kursendring. Jeg har nevnt det her på steigan.no noen ganger, men ellers er det nesten ikke kommentert i norske medier.

I USA har utenriksdepartementet og CIA vært overbefolket av neocon kyllinghauker, altså skrivebordsgeneraler av den typen Hillary Clinton har samlet rundt seg. De har elsket krig og regimeendringer og gjorde seg klar til noe som kunne blitt en krig mot Russland i Syria.

Samtidig har det pågått en diskusjon i det fagmilitære miljøet i og rundt Pentagon. Motsetningen gikk så langt at folk fra Pentagon prøvde å hindre krigen i Libya mens Hillary Clinton drev den fram, og så langt at Pentagon og CIA nærmest har stått mot hverandre i Syria.

Noe av denne diskusjonen kommer fram på et nettsted som Pentagon har startet for å kunne føre en strategidiskusjon uten å gå i uniform, War on the Rocks (WOTR). Hovedtittelen på denne diskusjonen har vært: Course Correction, kursendring eller kurskorreksjon.

(Redaktøren av WOTR heter Francis G. Hoffmann og er ansatt ved Institute for National Strategic Studies, som ligger direkte under US Department of Defense. I redaksjonen og blant bidragsyterne er det folk fra U.S. Special Operations Command, Center for Strategic and International Studies, U.S. Army Human Terrain Team, US Army War College, U.S. Navy, RAND Corporation og Cato Institute. Kort sagt kremen av de militære miljøene i USA.)

Det er ti hovedinnlegg i debatten, og nå er den konkludert med innlegget «New Rules for US Military Intervention» av Christopher Preble. Han er visepresident for forsvarsspørsmål og utenrikspolitikk ved Cato Institute. (Cato Institute er kjent for å være libertarianere og tilhengere av ikke-intervensjon.)

«Konflikter vi ikke forstår»

Etter å ha gitt et høflig nikk til det han kaller USAs «hjelpsomhet» overfor folk i nød kommer han til kjerna i budskapet sitt:

There is a growing appreciation of the fact that Washington’s willingness to intervene abroad – from Somalia and the Balkans in the 1990s, to Iraq and Afghanistan in the 2000s, to Libya and Yemen in the present decades – has often undermined U.S. security. We have become embroiled in disputes that we don’t understand and rarely can control.

«Konflikter vi ikke forstår» burde kanskje ha stått i ildbokstaver på Times Square. National Geographic fant ut i 2006 at 9 av 10 amerikanere ikke kunne plassere Afghanistan på et kart. Der har USA ført sin lengste krig, 15 years and counting, for ikke å snakke om de uhyrlige kostnadene – økonomisk, materielt og i menneskeliv.

Washington Post skrev i 2014 at «Jo mindre amerikanerne vet om hvor Ukraina er, jo mer ønsker de at USA skal intervenere.» 84% kunne ikke plassere Ukraina på et kart.

world-military-spending

Fem punkter for en ny kurs

Preble sier naturligvis at USA ikke skal forplikte seg til aldri å føre krig, men han vil snu prioriteringa helt rundt. Han vil at normen skal være å ikke føre krig.
Her er hans fem punkter om kursendringa:

1. Nasjonale interesser på spill

The United States should not send U.S. troops into harm’s way unless a vital U.S. national security interest is at stake.

2. Nasjonal konsensus bak krigen

The American people must understand why they are being asked to risk blood and treasure and, crucially, they must have a say in whether to do so. The U.S. military should not be engaged in combat operations overseas unless there is a clear national consensus behind the mission.

3. Forstå hva kostnadene vil bli – og hvordan de skal betales

We must also understand the costs of war and know how we will pay them before we choose to go down that path. We cannot accurately gauge popular support for a given military intervention overseas if the case for war is built on unrealistic expectations and best-case scenarios. There is no such thing as a free lunch, and there is certainly no such thing as a free war.

4. Klare og oppnåelige militære mål

The U.S. military should never be sent into harm’s way without a set of clear and obtainable military objectives.

5. Bruk av makt er siste utvei

Thus, the fifth and final rule concerning military intervention is force should be used only as a last resort, after we have exhausted other means for resolving a foreign policy challenge that threatens vital U.S. national security interests.

Dette er helt nye toner. Tom Lehrers gamle protestsang sa: When in doubt  send the Marines. Og det er omtrent slik det har vært.

Det vi nå får fra et miljø som åpenbart står Pentagon svært nær, og fra den kommende presidenten, er det stikk motsatte. Hva har skjedd? Har fanden gått i kloster?

Nei, tallene bare endret seg. Barack Obama har tatt opp mer gjeld enn alle tidligere presidenter til sammen. Dette har han gjort ikke minst for å betale kostnadene med den militaristiske utenrikspolitikken.

Men USA er ikke lenger «A shining city on a hill». Det er en skakkjørt nasjon som har korrumpert sitt politiske liv, latt infrastrukturen forfalle og store deler av folket synke ned i fattigdom – og sendt industrien til utlandet. USA har ganske enkelt ikke råd til dette lenger. Dette er ikke ideologi. Det er hard, materiell virkelighet. Om det ikke blir forstått innafor «The Beltway», så finnes det et mindretall i overklassen som forstår det og som vil handle deretter. Ikke fordi de er blitt fredsengler, men fordi de ser virkeligheten i kvitauget.

Vil denne kursendringa faktisk komme? Vil det militær-indutrielle komplekset godta dette? Clintons neocons blir ikke borte sjøl om hun tapte, og deres politikk for krig og regimeendring har sterke støttespillere. Men nå snakker altså den kommende presidenten samme språk som kritikerne, så det kan godt hende at det faktisk blir en kursendring. Vi får se. At dette handler om noe mye mer alvorlig enn ideologi og framtreden er helt åpenbart.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


31 KOMMENTARER

 1. Veldig bra artikkel som på en god måte følger opp erkedruidens essay for denne uka: http://thearchdruidreport.blogspot.no/2016/11/the-end-of-american-century.html

  «History shows that there are two ways that empires end. Their most common fate involves clinging like grim death to their imperial status until it drags them down. Spain’s great age of overseas empire ended that way, with Spain plunging into a long era of economic disarray and civil war. At least it maintained its national unity; the Ottoman and Austro-Hungarian empires both finished their imperial trajectories by being partitioned, as of course did the Soviet Union. There are worse examples; I’m thinking here of the Assyrian Empire of the ancient Middle East, which ceased to exist completely—its nationhood, ethnicity, and language dissolving into those of its neighbors—once it fell.

  Then there’s the other option, the one chosen by the Chinese in the fifteenth century and Great Britain in the twentieth. Both nations had extensive overseas empires, and both walked away from them, carrying out a staged withdrawal from imperial overreach. Both nations not only survived the process but came through with their political and cultural institutions remarkably intact. This latter option, with all its benefits, is still available to the United States.»

  Valget USA står overfor nå er å ende som Assyria eller som Kina på 1600-tallet.

 2. Det eg har sett av valg av rådgjevarar og regjeringsmedlemmar til no tyder på store endringar i utanrikspolitikken. Men håpar sjølvsagt på ein ny, ikkje-valdeleg politikk.
  Men kva i huleste gjer Børge Brende i Washington for tida? Slik eg oppfatta det på NRK, var han på eit eller anna vis innblanda i oppbygginga av staben rundt Trump. Han var vel nøgd med dei Trump til no har peikt ut. Men kanskje var han der berre for å sikre seg ein invitasjon til White House på nyåret.

 3. Jeg mener å huske at George W. lovte noe lignende i steinalderen (år 2000). Og de 5 punktene ligner veldig Colin Powell-doktrinen, vi så jo hvordan den endte – i det stikk motsatte, invasjonen av Irak. Er det noe jeg har lagt merke til de siste årene, er det at personfiksering er en distraksjon. De underliggende strukturene har en tendens til å trenge gjennom. Politikere har en tendens til å føye seg etter disse.

  Paradokset er hvis «USA har ganske enkelt ikke råd til dette lenger» så har de heller ikke råd til å la være; hele det økonomiske systemet er støttet av de 800 militærbasene som kontrollerer store deler av verden. Uten disse ville mange land plutselig tørre å handle selvstendig, utenfor det Wall Street/dollar/multinasjonale selskapene/IMF-sentrerte økonomiske systemet. Hvis USA viser militær svakhet, vil det også koste USA dyrt økonomisk.

 4. «så det kan godt hende at det faktisk blir en kursendring.»

  Haha. Ja når Trump sier det, da må det vel være sant.

  Blir gøy å se den kognitive dissonansen til Trump-tilhengerne når det store idolet deres setter igang en krigskampanje som får både Obama og Bush til å ligne på pusekatter. Trump er Israels kandidat, og planen hans er å ta Syria, Iran, Filippinene, Libya (igjen) og alt som ellers kan krype og gå av nasjoner styrt av «despoter». «Fred og demokrati» skal spres til hele verden for å gjøre Amerika «great again» (og militærindustrialistene og banksterne rike «igjen»).

  • Til KZ.
   Jeg tror du bør lese deg opp på hva som faktisk har skjedd i verden. Les gjerne nøye om de du nevner, nemlig Bush og Obama, likeså om Hillary Clinton. Anbefaler da ikke Dagbladet, VG og NRK som dine eneste kilder.

   Trump står for en fullstendig kursendring. Resultatet kan bli at verden vil anse og innse at Obama og Bush langt fra var noen » snille pusekatter «. Verden skal være glad for at krigshisseren Hillary Clinton ikke ble valgt.

   Det er interessant å lese at du på forhånd vet hva Donald Trump vil gjøre med de land du nevner samt alt som kan krype og gå av ulike nasjoner. Nå har vel ikke akkurat hverken Bush, Obama eller Clinton som utenriksminister vært at de som ønsker mest fred i denne verden. Heller motsatt.

   Mulig du sitter med glasskula på bordet.

   Det kan være en fordel å ikke sluke MSM ukritisk.

   • Høh?

    Jeg ser på personene Trump putter i kabinettet sitt, og på den politikken disse faktisk står for. Har du selv gjort det?
    Og har du fått med deg at Trump har sagt han akter å bombe Iran på vegne av sine gode venner i Israel, som han har sverget troskap til?

    Dette er de faktiske kjensgjerningene, og har ingenting å gjøre med hva MSM skriver eller ikke skriver.

    MSM leser jeg ikke, men jeg unngår også Trump-propagandistene som fyller de fleste «alternativmediene».

    Anbefaler deg å sette deg inn i hva Trump faktisk har sagt opp gjennom årene, hvem han har som VP og hvem han putter i administrasjonen sin. Det virker som du ikke har noe kunnskap om dette.

    • Men la meg legge til at den sionistiske milliardæren og Clinton-donoren Trump naturligvis fortjener en sjanse til å motbevise påstandene mine. Med lave forventninger unngår man ihvertfall skuffelse. Jeg håper svindleren Trump overrasker meg positivt.

     • Men det er vel neppe uten grunn at både Cheney og Rumsfeld, de to argeste neocons’ene, støtter Trump. De vet nok hva som kommer.

   • Å, hjælpes. Reidun, enten kødder du med oss (subtil ironi), eller du har ikke hengt her nok til å gjøre deg opp noe spesielt inntrykk av noen av oss kronikerne her på avdelingen.

    Mye kan du sikkert beskylde KZ for, men ikke for å være noen ukritisk sluker av MSM-virkeligheten. Hallo. Du kan trygt regne med at KZ krever de aller tyngste beviser for at selv det minste komma i MSM har noe som helst med virkeligheten å gjøre før han (kanskje fortsatt ikke) tror det.

   • Antakelse og fakta.
    Dette minner om en historie der taleren fra talerstolen så at en dame reiste seg i salen midt under talen og gikk.
    Taleren tenkte :» Hun likte ikke det jeg sa» = antakelse.
    Hun reiste seg og gikk fordi hun reiste seg fordi hun skulle rekke et tog.= fakta.
    Fakta her er vel at du antar at KZ leser MSM.

    Grunnen til at vi har et rettsapparat er blant annet at antakelser av og til viser seg ikke å være fakta.
    Jeg foreslår at tvilen kommer han til gode.

    • Selvfølgelig lar jeg tvilen komme KZ til gode. Det var selve svaret jeg reagerte på. Særskilt om at Obama og Bush kom til å bli regnet som pusekatter sammenlignet med Trump.

     Trump er ikke engang innsatt formelt som president. Det skjer ikke før 19.12.2016 når de 538 velgmedlemmene skal avlegge sin ed.
     Det jobbes nå i USA fra ulike hold om å holde seg til » Hamilton-valgmennene «, så alt er ikke avgjort.

     Det man VET er hvordan Obama med Hillary Clinton som utenriksminister har styrt USA gjennom 8 år. Ingen av de to kan se på særlig pene resultater og ingen etterlater seg noe glansbilder av seg selv.
     Hovedsponsoren til Clinton var George Soros. En mann som kan gå over lik dersom han finner det for godt. Det har han ofte gjort og han vil nok ikke stanse før han ligger 6 fot under jorda.

     Når det gjelder Donald Trump, så blir det for dumt å forhåndsdømme hans kvalifikasjoner som president. Likeså hva han kan klare å gjennomføre med Senatet i ryggen.
     Så langt har han vist gode intensjoner. Også med tanke på forholdet til Russland og Putin. Det at USA og Russland kan finne tonen kan så absolutt være med på å stabilisere Midt-Østen.

     Hadde Hillary kommet til makten ville nok krigene og ondskapen økt betraktelig. Nye dollarmilliarder i lån til å føre kriger på bekostning av de land som rammes samt USAs egen innbyggere som må betale prisen på galskapen sammen med også Norges haleheng av NATO styrker. Vi er med på elendighetene vi også. Sa Obama hopp, så hoppet Ola Dunk og sendte nye styrker inn i krigen.

     NATO støtter jo opp under IS. Det er meget alvorlig hva som skjer. Samtidig blir vi forledet til å tro det motsatte.

     Hva er resultatene av årelange kriger i Midt-Østen og Afrika ? Et destabilisert Europa, noe som nettopp er intensjonen til George Soros. Dette hadde blitt videreført av Hillary dersom hun hadde blitt valgt.
     Kanskje vi i beste fall kan begynne å nå se en begynnelse på slutten av elendighetene.

     Jeg velger å gi Donald Trump en mulighet til å vise hva han duger til. Det er milevid forskjell mellom å være med i reality-serien The Apprentice og det å fungere som President.

     Norsk og likeså utenlandsk presse / media har gjort alt hva de har klart med å vrenge enhver egen hjernecelle på å finne dritt om Trump. Dette uten å kritisk se på også hva Obama og Hillary Clinton har bedrevet. Her er det snakk om å være politisk korrekt. Samme søren hvor mye man har forsøkt å dysse ned hva både Bush, Obama og utenriksminister Clinton har holdt på med.

     Det har nok vært tidenes valgkamp i USA….uten sidestykke. Trump har uttalt seg uheldig, men har vært mann nok til offentlig å be om unnskyldning.
     Hillary Clinton ligger på nippet til fengsling. Hun har til og med løyet under ed og hånfliret under avhør av FBI vedrørende e-post-skandalene hennes.

     Dette er vel egentlig et svar til flere som har svart meg i debatten 🙂

  • Helt klart ikke noen speidergutt som får ovalt kontor på nyåret. Om det er en god, dårlig eller helt irrelevant ting at dypstaten i stor grad durer videre som en maskin under dekk, uavhengig av kapteinens navn, og dessuten lønner losene, er foreløpig ikke klart for meg. Altså hvorvidt Trump er hakket mer eller hakket mindre verst enn sumpedyret han flytter inn hos. Som såkalt forretningsmann tipper jeg han er temmelig opportunistisk anlagt i hvert fall.

   Det beste verden kan håpe på her, er kanskje at det blir såpass mye brann i triffidenes leir ved Trumps inntreden at de ikke helt får summet seg til å sette fyr på allting utenfor leiren med maks effektivitet med det aller første. Husk at for karrierejagende politikere og andre ekle dyr i Washington, vil deres personlige, innbyrdes posisjonering og kampene som utspilles i alle kulisser i den sammenheng, være like eller vel så sterke drivkrefter og motivatorer som allting rundt strategier, valg og konsekvenser innen den verdenspolitikken de alle tar mål av seg/ er dømt til å være en betydningsfull aktør i. Effektive skylapper som fullstendig fjerner blikket for proporsjoner og viktighetsgrad i det man fyller livet med, er inkludert i Washingtons dress code.

   Og så til de grader opportunistiske lykkejegere, og så til de grader prinsipp- og ideal-løse, korrupte kyllinger tror jeg de er nesten hele gjengen, at om noen med fantasillioner av dollar i lomma, sånn helt hypotetisk, bestakk dem til å jobbe for fred og rettferdighet, og betalte bedre enn sumpen gjør, hade mye vært løst …

 5. Hvis noe uvanlig eller uventet skjer i politikken, kan du være sikker på at det er planlagt akkurat slik, helt ned til minste detalj!

  Valget i USA og alt som skjedde rundt dette var selvsagt nøye planlagt av “den virkelige eliten”. Hva slags fanskap de har planlagt for oss vanlige mennesker vet jeg ikke, men en ting er sikkert, vi får nok så “ørene flagrer”.

  • Mye kan jo tale for det du sier. De som tjente de 6000 milliardene vil naturligvis at sausetoget skal fortsette. Men det jeg peker på er en reell interesseforskjell i USAs overklasse. Og det er interessant å se den utspille seg. Trumpss forgjenger lovte jo for åtte år siden å avslutte krigen i Afghanistan, men den fortsetter uansett.

   • Det du kaller ‘sausetoget’ og de 6000 milliardene som dette angivelig koster vil ikke forsvinne selv om USA slutter med å tvinge ‘slemme’ stater til å bli snille. Forsvars- og våpenindustrien er en så rotfestet del av landets produksjonskapasitet at det går for egen maskin. Og det er en maskin som ikke stopper opp selv om USA’s deltagelse i krigsoperasjoner i utlandet skulle avta. Forskning og utvikling av nye våpen og strategier vil fortsette for fullt og være ettertraktet vare for alle land i konflikt. Et betimelig spørsmål er derfor om alle disse milliardene egentlig er en utgift. Kanskje vi heller bør kalle det et aktivum for landet. Trumps anliggende er vel at det, i motsetning til gamle cowboyfilmer. nå er vanskelig å skille goodies fra badies på mange av de slagmarkene USA deltar. Da er det like greit å trekke seg ut og ‘la pakket sloss’. Gadaffis Libya var en sikkerhetsventil mot massemigrasjon til Europa. Det var tross alt en bra ting. Nå er den fjernet.
    En annen ting er USA’s vanvittige handelsunderskudd som det ikke snakkes så mye om lenger. Landet har dollaren og den er i tillegg reservevaluta for resten av verden. USA kan trykke dollar og betale litt av sine tilgodelapper eller betale noe mer. Pengetrykkingen får ingen konsekvenser for kurs eller inflasjon fordi kreditorene ikke er tjent med det. På en måte kan man si at resten av verden finansierer mye av amerikanernes levestandard, inklusive forsvarsindustrien. Og nå vil resten av verden også finansiere oppgraderingen av infrastrukturen. Trump og hans folk vil være klar over dette og få maksimalt ut av det. Og gjør han som han har sagt så tror jeg ‘trekkdyrene’ der vil merke økt levestandard temmelig raskt.

  • Hvordan kan du påstå dette Jan ?
   Sitter du med glasskula på bordet du også ? Eller svever du rundt på sopelimen ?
   Utenrikspolitisk ligger Hillary Clinton langt til høyre i forhold til Trump.
   Mange av de som støtter Hillary Clinton her i Norge, er nok ikke klar over hvilken aktivist hun er og hvor stor vilje hun har til å bruke amerikansk militærmakt. Det er noe hun allerede har vist og likeså ved flere anledninger sagt under valgkampen.
   I mine øyne er dama klin gal !

   • Hvorfor tror du automatisk at vi støtter Hillary?

    Er det slik at vår manglende begeistring for Trump, betyr at vi nødvendigvis støtter Hillary?

    Har det aldri falt deg inn at det går an å mislike begge to akkurat like mye?

    Min manglende begeistring for Trump skyldes hovedsakelig båndene han har til Israel, Goldman Sachs og andre bankstere, George Soros, Skull and Bones, de neokonservative, militærindustrialistene, etc.

    Samt at han sier han vil bombe Iran. Og at han var for Irak-krigen. (Til tross for at han i dag sier han var mot den.)

    Men så vinglete, løgnaktig og uforutsigbar som han er, er det vanskelig å si nøyaktig hva han kommer til å gjøre.

    • KZ: Hvis det du sier representerer totalen av ditt anliggende mot Trump så tror jeg du kommer til å bli overasket. De etablerte byråkrater og diplomater er allerde i fistel over noen telefonsamtaler han har hatt med noen statsledere helt uten deres hjelp. Nær to måneder før han tiltrer. Dette kan være et signal om reell forandring både av politisk kurs og måten den blir gjennomført på. Slikt blir mange redde av fordi et helt nytt system kan være en fare for dem som er grodd fast i det gamle.

     Trump kan bli en fornyer som setter verdiskapere aller høyest på pallen igjen, til fortvilelse for dem som enda sverger til Karl Marx. Og så kan han bli en mann som stanser de evindelige intervensjonene overalt i verden samt fiendtligheten overfor Russland. Han kan rett og slett bli den kursendrer som verden trenger og som Clinton aldri ville blitt.

 6. Hillarys siste sjanse.

  ABC nyheter skriver i dag i artikkelen : «Forsker: Uforutsigbar Trump er største utfordring» at «Trumps utenrikspolitikk er allerede full av forvirrende og motsetningsfulle innledende fakter», skriver Henrik Thune, direktør i Norsk Senter for Internasjonal Konfliktløsning (NOREF) på Facebook.

  «Trumps utenrikspolitikk er allerede full av forvirrende og motsetningsfulle innledende fakter. Det samme er mannskapet hans. Noen er klassiske realpolitiske republikanere (den nye forsvarsministeren), andre er for amerikansk tilbaketrekning og er militære isolasjonister, og noen, som den nasjonale sikkerhetsrådgiveren M. Flynn har sagt ting om Midtøsten som minner overraskende mye om det liberale og misjonerende USA med røtter tilbake til Woodrow Wilson etter 1919.»

  Opptrer han skremmende nå som «Red Herring», for at Hillary, når hun nå kan gjøre comeback 19 desember, når mandatene skal stemme,skal fremstå mer saklig og fornuftig enn han? Se ABC nyhetene i artikkel av 10 nov.2016: «Hillary har en siste sjanse»
  De skriver dette :
  «Siden det amerikanske systemet er basert på et indirekte demokrati hvor 538 valgmenn skal foreta det endelige valget, har Hillary Clinton en siste mulighet.
  Selv om det nok er mest en teoretisk mulighet, så kan hun håpe på at noen av republikanerne velger å støtte henne fremfor Donald Trump når det hele skal avgjøres 19. desember.»

  Jeg har hele tiden ment at Hillary kommer, og det er fordi hun står for en politikk som er » a global architecture» som er snekret av både republikanere og demokrater, en syntese som kjennetegner eliten, slik de jobber.

  De skriver også dette i artikkelen «Gro Harlem Brundtland: Slik blir det når kvinner styrer verden»
  – Noen tror at om bare kvinner ledet verden, så ville det blitt fred, for ingen kvinne ville gått til krig. Da pleier jeg å minne dem om Margaret Thatcher. Da hun var statsminister i Storbritannia, gikk hun til krig om Falklandsøyene, svarte Brundtland.Hun mener det handler om å gjøre det rollen krever.
  – Det gjør kvinner som ledere. Det har vi sett, sier Brundtland til NTB.
  – De som har den holdningen at alle problemer blir løst om det bare er kvinner som styrer, har oversett at det er en god del problemer som er vanskelige. Det er grunner til at det oppstår alvorlige spenninger mellom land. Hvis man tror at enhver kvinne i dag vil være pasifist, så blir det en feil tolkning av den rollen et lederskap er, sier hun.

  Alternativt, med Trump kan intensjonen være at eliten fremprovoserer en mere proteksjonistisk og nasjonalistisk bølge i vesten, for å skape en front mot Islam, av typen agenda «la de sloss » så vi kan selge våpen til begge sider,og fordi de da som monopolkapitalister med ønske om å «Harmonisere» det økonomiske nivået mellom landene. Som i Earth Charter,Principles 10 a, som er skrevet av Steven Rockefeller, og hvor Gorbachev og Maurice Strong var med.Hvordan gjøres dette ?

  Eliten med sine multinasjonale selskap, som for eksempel i USA , har holdt på en stund og flyttet mange jobber til Kina,som også får USA ned og Kina opp, for å utjevne mellom nasjonene, som Earth Charter nevner i nevnte punkt.

  Det kalles «distribusjon av velstand mellom nasjonene.» I vesten kjører man hvis hypotesen stemmer, konkurrentene til NWO mot hverandre, på en så smart måte at de gjør sjølmål,ved politiske kompromiss, som ved bruk av velgermagneter.Fordi folk er fanget i de ulike større partipolitiske blokkene som på toppen spiller på lag, ser de ikke at det jobbes både via Trilateral Commission , Bilderberg og NGOer og tenketanker som har en internasjonal agenda. Velferdsamfunnet senkes som i en heis, ved stor innvandring, og ved å kjøre på med FN målene i agenda 2030, paralellelt med dette.

  Kommunene, som ofte følger systemlojalt føringer ovenfra , ledes på en av de mange veiene til samme «Roma. » Samtidig med å senke inntektene og forhøye skattene,siden det blir flere som skal dele NAV -kaka, Lavtlønnede arbeiderne gis knapper og glansbilder som ikke monner med det høye kostnadsnivået , og bevirker et bakteppe for å sikre det lilla hybridsystemet ,og Soros slår på trommene for et regjeringsskifte på grunn av sosialdemokratisk flertall etterhvert, noe som selvsagt var tilsiktet , og den egentlige intensjonen med boka 1984 av Orwell.

  Med ekstreminnvandring i de vestlige industrialiserte landene,og kriminalitet som kan følge med, skaper eliten seg også kinder-egg grobunn for større sentralisering med politistaten de senere vil innføre, og ved livsfjerne elitelojale ledere,som får folk til å føle seg sviktet, vil folk ønske å sikre seg mot uro og kaos, og vil godta større kontroll for fredens skyld, noe som vil gå på kompromiss med frihetsverdier.Dette vil nok bli fremstilt som demokratiske ønsker. Er stygt redd for at eliten også her velger å få muslimer til makten, og gjennom sine juridiske finurligheter skape nye lover som gir dem arbeidsro , og gir forkjørsrett for muslimene til å holde folks protester i sjakk. At disse verdiene favoriseres, vil da kunne fungere som en form for midlertidig stillas på et bygg, mens de bygger ned landegrenser og skaper nye regioner.

  Vel, hvorfor skulle ellers den opprinnelige demokratisk sinnede befolkningen mobbes ,hetses , for ved disse metodene forsøke å få dem til å integreres seg i den multikulturelle agendaen som om de var rasister, eller nazister, fordi de ikke vil ha elitens løsninger, og blir forsøkt trakkasert til å akseptere det internasjonalistiske verdensbildet, ved stadige drypp av meningspåvirkning gjennom media, populært kalt PK fordi dette er viktig for elitens agenda ? Hvorfor skulle ellers media spille på lag i den grad de gjør, om det ikke var for at eierne ønsket det sånn, og de har planlagt noe lenger fram? Så naive at de ikke skjønner undertrykkelsesmekanismene er de ikke.Trolig er det forsket mye for å se hva som funker.

  De jobber nok så det durer og går i bakgrunnen uavhengig av blått eller rødt, med sin agenda for sentralisering av verdens politiske system, selv om man også tilsynelatende gis pauser. De bygger via midler fra folk som Soros, med sitt lappeteppe av NGO er, FN lojal «Global Citizen» identitetspåvirkning via kjendiser og Erna som danser til Beyoncè,og går inn på boksekamp , en global citizen politiker som forsøker å sjarmere» from below.» Noe som de også holder på å gjøre «From Above» med det internasjonale økonomiske edderkoppnettet representert ved IMF, og BIS med sentralbankene osv.

  «Norges Bank vil ha 75 prosent av Oljefondet i aksjer»Norges Bank råder Finansdepartementet til å foreslå at anslagsvis 1000 milliarder oljekroner flyttes fra rentepapirer og over i mer risikable aksjer. (Nrk nyheter)
  Nå ville de her at vi plasserte 75 % av midlene i Oljefondet i høyrisiko aksjer, mot bare 60% som det er foreløpig.
  Eliten jobber som et orkester, så selv om musikerne spiller forskjellige instrumenter, spiller de på samme stykke musikk: «As above, so below.»

  Gravingen vår kan ikke bare begrense seg til det økonomiske og politiske, da det jobbes både på mange felter, og med mange aktører.
  «Macrocosm and microcosm refers to a vision of cosmos where the part (microcosm) reflects the whole (macrocosm) and vice versa. It is a feature «present in all esoteric schools of thinking», according to scholar Pierre A. Riffard. »
  «The actual text of that maxim, as translated by Dennis W. Hauck from The Emerald Tablet of Hermes Trismegistus, is: «That which is Below corresponds to that which is Above, and that which is Above corresponds to that which is Below, to accomplish the miracle of the One Thing.» Thus, whatever happens on any level of reality (physical, emotional, or mental) also happens on every other level.»
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism

  På FN dagen på UIO i 2012, hadde Universitetet en serie om Global Citizenship som NRK filmet , en serie foredragvar med utopiske visjoner, , som skulle forberede bevisstgjøre studentene, de kalte det «en filosofisk sightseeing.»
  Det var det Universitetet i Oslo drev og utdannet folk til sa foredragsholderen. Denne verdensvisjonen hadde enda ikke kommet, på plass,men han mente at det ble som en utopisk visjon, og at det ville komme etter hvert, så derfor drev de jo med denne propagandaen from below.
  Folk klappet, høflige som de er.

 7. Det pågår et «generasjonsskifte» eller en «maktkamp» i den globale eliten!
  En ny generasjon av mennesker har kommet til og de har et helt annet syn enn den gamle eliten.

  Globaliseringspolitikken med oppheving av nasjonalstaten og fri kapitalflyt har ført til et stadig vanskeligere arbeidsmarked. Masseinnvandringen som globalistene fremmer, presser lønningene ned og boligprisene opp.

  Globaliseringen har heller ikke ført til mindre krig, tvert om, man har faktisk kommet så langt at man vurderer krig mot Russland og Kina!

  Mannen i gata ser alt dette, og han er misfornøyd med tingenes tilstand. Den nye generasjon i den globale eliten ser det samme som mannen i gata, og de er også misfornøyde. Motsetningene i eliten har bygd seg opp over tid, og mange ønsker seg tilbake til nasjonalstatens trygge rammer. Verden er i ferd med å endres, men hvilken vei vi tar, er det vel ingen som vet.

  Dette er “bølgen” som sørget for at Donald Trump vant valget, og venstresiden i Norge beskriver dette som høyreekstremisme, og viser med det at de “ser ikke skogen for bare trær”. Om Trump er av den nye eller gamle eliten vites ikke, men det vil tiden avsløre!

 8. Iran-krigen i full forberedelse.Kommentar til Reidun. Det var i mars Trump opptrådte på Israel-lobbyens AIPAC konferanse og holdt en krigstale som var godt gjennomarbeidet. Ser man i israelske,zionistiske medier er det mange nye ideer allerede om hvordan man skal løse Palestinaspørsmålet. En veteran foreslo å okkupere Gaza og Vestbredden og gi palestinere autonomi i enklaver, men ikke stat.
  Avigdor Liberman krevde fredag 2 des at både Assad og Iran må forlate Syria, men han la til: «Det er umulig å oppnå noen løsning uten en strong American participation in this process.»
  Israel vet utmerket godt at Trump-gjengen bestående av hardzionister mer enn gjerne vil knuse Iran.
  Nå er situasjonen den at Iran har en offisiell militærallianse med Kina og en uoffisiell med Russland. Den israelsk-amerikanske krigen mot Iran kan bli inngangen til tredje verdenskrig.

  • Hei Jan.

   AIPAC konferansen har jeg ikke fått med meg, så takk for opplysning 🙂 Jeg skal lese etter jeg har svart deg.

   Etter dette møtet har vel Trump gitt uttrykk for tettere samarbeid med Putin. Dette i seg selv synes jeg er veldig bra. Det er snakk om to stormakter som her kan tilnærme seg hverandre. Putin har også gitt klare signal om at han har tro på Trump.
   Trump er en out-sider. Nesten på linje med Ronald Reagan da han ble valgt som president. Ingen hadde tro på en B-skuespiller.

   Den aller største zionisten er nok George Soros som har svært tette bånd til The Clintons. Trump har ingen såkalte relasjoner til Soros.

   Spørsmålet man kan stille seg ; er vi allerede inne i en WW3 ? Kampen mot terroristene ?

   Gaza og Vestbredden : Nå har muslimer, kristne og jøder herjet vilt i flere tiår. Alle hevder sin rett til Jerusalem.
   Konflikten mellom jøder og palestinere i Midtøsten er en konflikt med gamle røtter. Sentralt i konflikten er hvem som har rett til å bo i området: Er det jødene som opprinnelig bodde der for 2000 år siden, eller er det palestinerne som har levd der siden? Da staten Israel ble opprettet i 1948, blusset konflikten opp, og siden har kriger og fredsavtaler avløst hverandre.

   Så til Iran ; jeg kan ikke tenke meg at Trump er en krigshisser. Magefølelsen tilsier ikke at han er det. Jeg tror imidlertid at han har mange kort på hånden som han ikke har sluppet. Ingen kaster trumf-esset på forhånd.

  • Hårstad konkluderer med Iran-krig, men det er å overtolke Trumps AIPAC-tale: https://www.youtube.com/watch?v=fQgDgMGuDI0
   Det er mulig det kan bli krig, men det Trump faktisk sier her – se første del av talen – er å glimrende diagnostisere Irans dominerende rolle som terror-tilrettelegger over hele Midtøsten. Han sier USA skal «dismantle Iran’s terrorists and nuclear abilities» og raljerer over Obama som nylig ga Iran 150 milliarder dollar – like mye som Norges statsbudsjett i år! Det er noe med Trumps evne til å inngå avtaler som gjør at han alltid går høyt på banen for å få mest fordelaktig avtale til slutt – pisk og gulrot. Stuxnet og lignende snikmetoder er fortsatt mulige…i tillegg til boikott og annet

   • Jeg velger fortsatt å ha tro på Trump og at han kan stabilisere de konfliktfylte områder i samarbeid med Putin. Putin er ingen krigshisser, noe Hillary Clinton har bevist at hun er. » Fredsprisvinneren » Obama er noe av det kvalmeste som har skjedd….Hillary, dersom hun hadde blitt valgt til president, hadde det sett mer enn svart ut for en fred i verden. USA har aldri noensinne hatt / fått en president med Trumps egenskaper. Personlig har jeg aldri hatt tro på Obama. Sikkert en hyggelig mann, men ikke som politiker.
    Jeg vil tro at dersom man skal kunne stabilisere Midt-Østen og konfliktene der er det behov for folk som kan kalle en spade for en spade. Og ikke vandre rundt grøten og lefle med terrorister som Obama har vist å være en mesterhjerne til å gjøre.
    Verden er nok møkkalei av The Clintons and The Obamas. Folk vil ha FRED.
    Mange har nok etterhvert innsett og forstått hva som foregår. Derfor et siste desperat forsøk på å kneble de som forsøker å publisere fakta.
    Både Iran og Saudi-Arabia går » hånd i hanske » om å støtte terrorister. Måtte det nå endelig ta slutt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.