Syria: Noen plagsomme spørsmål til Erna Solberg

18
Det er ikke til å komme fra. terroristene i Syria har vært "våre" allierte.

Jihadistenes nederlag i Aleppo er et strategisk nederlag for den alliansen som har hatt regimeendring i Syria som sin hovedparole, og den alliansen er Norge en del av. Denne brutale krigen er markedsført i Vesten som en kamp mot «diktatoren Assad», men ironisk nok er det  enevoldsdiktaturene i Gulfen som har vært hovedleverandørene av våpen og forsyninger til de jihadistiske leiesoldatene. Angivelig skal USA og deres allierte ha ført krig for å «støtte en folkelig revolusjon». Men det som kommer ut av ruinene i Aleppo er terrorister som er beryktet for hodekapping og massakre. Og dermed er regnskapets time kommet – også for regjeringene Stoltenberg og Solberg.

Espen Barth Eide var sentral i å få Norge med i krigen mot Syria

Vi har gitt milliarder i støtte

Det var den rødgrønne regjeringa som i desember 2012 erklærte den såkalte «nasjonalkoalisjonen» som «den legitime representanten for det syriske folket».

Daværende utenriksminister Espen Barth Eide uttalte på regjeringas nettsider:

– Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket.

Dermed hadde Norge sluttet seg til krigen for regimeskifte. Et enstemmig storting har fulgt opp med en ulovlig økonomisk krigføring mot Syria i form av sanksjoner som har hatt katastrofale virkninger for det syriske folket.

Men vårt viktigste bidrag til krigen har vært finansielt. Norge har vært «Nasjonalkoalisjonens» lommebok og gullkort. I 2015 ga Norge 1,57 milliarder. I 2016 ble beløpet økt til 2,4 milliarder og for perioden 2016–2019 har vi forpliktet oss til å gi i alt 10 milliarder kroner.

Det sies at denne støtten er humanitær, men det bør reises kritiske spørsmål ved hvordan den har fungert. Har ikke den store flyktningestrømmen vært et direkte resultat av en krigføring vi støtter? Før krigen var det ingen flyktninger fra Syria. Vesten med Norge på slep har skapt denne katastrofen. Det går an å se på hele flyktningeapparatet som et ledd i krigføringa. Vi støttet den krigføringa som jagde folk på flukt og så bidro vi til å finansiere oppbevaringa av disse menneskene. Er dette humanitært?

Dette får ligge til en større diskusjon. Men hvis vi ser på den støtten som Norge har gitt til aktivitet inne i Syria, så ser vi at dette har vært konkret og praktisk støtte til regimeskifte.

Fra Supporting Syria & The Region Conference

Støtte til regimeskifte

Mens organisasjoner som FN, som gjennom WHO samarbeider med styresmaktene, representant i Damaskus er norske Elizabeth Hoff, og Røde Kors, som driver utstrakt samarbeid med myndighetene og Røde Halvmåne, har Norsk Folkehjelp valgt å gi støtte i områder som er kontrollert av opprørsstyrker. Organisasjonen frakter hjelp og forsyninger inn i Syria fra Tyrkia til områder kontrollert av IS og Al Nusra (Al Qaida i Syria) i Aleppo-regionen.

Norsk folkehjelp sier på sine nettsider at de støtter den såkalte Nasjonalkoalisjonen i Syria.

I et svar til meg skrev kommunikasjonsrådgiver Julie Strand Offerdal at:

Den syriske nasjonalkoalisjonen ble i 2012 internasjonalt anerkjent som én legitim representant for syrisk befolkning. Den er en av flere opposisjonsgrupperinger. Norsk Folkehjelp har hatt et prosjekt der vi har bidratt til å styrke de lokale rådene og komiteene på bakken i Syria og deres evne til å ta ansvar for og lytte til befolkningen i områdene de har ansvar for

I et annet oppslag framgår det at Norsk folkehjelp nærmest har opptrådt som en forlenget arm av det norske utenriksdepartementet:

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i en pressemelding at det er viktig å støtte oppbyggingen av lokalt sivilt lederskap. Norge bidrar med midler til å styrke kapasiteten til sivilsamfunnet inne i Syria som en forberedelse til en fremtidig stabilisering og politisk prosess. Midlene kanaliseres gjennom Norsk Folkehjelp og vil brukes til opplæring og kapasitetsbygging av syriske lokalråd og sivilsamfunnsnettverk. Innsatsen koordineres med den syriske Nasjonalkoalisjonen.

Dette betyr i klartekst, med NFs egne ord, at organisasjonen ikke har opptrådt som en nøytral humanitær organisasjon, men som en politisk aktør, som sammen med Norges regjering og Vesten (med oljediktaturene som viktige partnere) jobber for å styrte Syrias regjering og etablere en annen, provestlig regjering.

Hvem har fått støtte?

Utenriksdepartementet har opprettet en ekstern database som på øverste nivå viser hvilke ikke-statlige norske organisasjoner som har fått støtte til arbeid i Syria. Det dreier seg om Flyktninghjelpen, Kirkens nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norwac og Redd Barna.

Totalt har de fått 431,8 millioner i 2016. Flyktninghjelpen, som sjøl har innrømt at den har gitt støtte til IS, har fått 78,2 millioner. Folkehjelpen, som bare jobber i jihadistkontrollerte områder, noe som også framgår av UDs database, har fått 42 millioner. Norwac, som også gir støtte til jihadistkontrollerte områder, har fått 27,2 millioner.

Norges Røde Kors, som samarbeider med Syrias Røde Halvmåne, har fått 206 millioner. Hvordan Krikes nødhjelp og Redd Barna jobber er ukjent for meg. De har fått henholdsvis 24 og 54 millioner.

Hvem er sluttmottaker og hvordan er pengene brukt?

Det går ikke fram av UDs database hvem som til sjuende og sist har fått den norske støtten. Det som er avslørt etter terroristenes nederlag og tilbaketrekking fra Aleppo er at terroistene sjøl satt med store lagre av forsyninger, blant annet av matvarer som var beregnet på sivilbefolkninga. Ingen norske aktører har sjøl kunnet bevege seg inn i jihadistområene. Det er simpelthen for farlig. De ville ha risikert livet. Derfor har de vært avhengige av mellommenn, mellommenn som enten sjøl har tilhørt terroristgruppene eller som har jobbet for dem.

Men nå er regnskapets time kommet. Det bør være et krav til Riksrevisjonen at den får alle fakta på bordet. To regjeringer har vært svært rundhåndet med norske skattepenger. Deres argument har vært at det går til mennesker i nød. Men hvis det viser seg at pengene, eller en stor del av dem, har gått til terroristene og har bidratt til deres krigføring, stiller saka seg helt annerledes. Denne granskninga kan ikke utsettes. Den må gjøres nå, i god tid før valget i 2017.

Og statsminister Erna Solberg bør få noen svært nærgående spørsmål:

– Hvem er det Norge konkret har støttet i Syria?

– Hvordan er de store bevilgningene faktisk brukt?

– Og hvordan har dere tenkt å bruke de øremerkede 7,5 milliardene, nå som jihadistvennene deres er slått på defensiven? Hadde det ikke vært rimelig at de lovlige representantene for det syriske folket får disse midlene for å bidra til gjenoppbygging?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


18 KOMMENTARER

 1. Det er irriterende å føle seg som en lærer som må rette tekster. Du har helt sikkert fullstendig rett i nesten alt du skriver, men når du skriver et absolutt: «Før krigen var det ingen flyktninger fra Syria.» – er det galt. Og det svekker hele troverdigheten. Sjølsagt var det flyktninger fra Syria, også før krigen, Det var et brutalt regime for opposisjonelle – blant annet min beste venn kom hit i 1990 (han støtter likevel Assad i denne kampen), og jeg kunne navngi flere. Slikt svekker troverdigheten i resten – som høres riktig ut. Så stå på – men kontroller at det du skriver er korrekt når det gjelder fakta! Og husk at Norsk Folkehjelp (og NORWAC antar jeg) ikke er nøytrale i utgangspunktet, de er ikke humanistiske hjelpeorganisasjoner, men solidaritetsorganisasjoner, og tar derfor side.

  • Touché! Jeg burde ha skrevet «knapt noen» eller «bare et lite antall». Totalt sett var Syria en stor nettomottaker av flyktninger.

 2. Jeg er oppriktig dypt rystet over den norske deltagelsen i Syria. Det er, heldigvis, ikke ofte jeg føler meg beklemt over å være nordmann grunnet myndighetstabber, men i denne saken føler jeg virkelig skam.

  Og jeg spør meg selv: Hvordan er det mulig for et statsapparat å ta så vanvittig feil? Havne så til de grader på feil side i en konflikt? Og: Er det tilgivende å være så uvitende?

  Over 250 000 liv har betalt prisen. Sannsynligvis mange flere skadede og millioner fordrevet. Og dette kunne vært unngått.

  Takk til Steigan som har gjort en betydelig innsats for å holde folk oppdatert på hva som skjer bak kulissene!

  Jeg benytter anledningen til å ønske dere alle God jul og godt nyttår!

  • Myndighetene har hele tiden visst utmerket godt hva de har gjort. De vet hvem de har støttet, og de vet at Assad er en hedersmann som har over åtti prosents oppslutning hos syrere.

   Ødeleggelsen av Libya var også tilsiktet.

 3. Syria tok vel imot et stort antall flyktninger fra Irak, Elisabeth. Det setter dette i et helt annet perspektiv. Også at de i dag får samfunnet til å fungere tross disse enorme sanksjonene.

 4. Ja det de skulle ha gjort som politikere å følge det folket som valgte dem å ikke gå til stupet vi har sett dette lenge fra sidelinjen de vil ikke høre værken på folkeflertallet eller Norsk lov de skal på død å liv få oss globaliserte og dette begynner å irritere flere og flere, Vi folket har ikke tapt i noen krig eller? Slik jeg ser det er fienden enda listigere i skole reformer og agenda 21 stengte kirker som blir moskeer, noe ikke engang muslimer selv synes er greit de er like lite besøkt de moskeene som kirkene så dette er krig mot det vi har hvert vandt til å vokst opp i til det helt vridd på hue hvem klør seg i hue nå???

 5. Noen som blir med på å politianmelde de ansvarlige norske politikerne? Altså politikerne som er ansvarlige for at Norge har støttet terrorister?

  (Ja, jeg vet at saken blir henlagt. Hensikten må være å prøve å få det til å bli et mediestunt, selv om man kanskje i beste fall kan håpe at saken blir dekket av et par lokalaviser.)

  Vi må prøve å finne en måte å få stilt norske politikere til ansvar både for ødeleggelsen av Libya og for forsøket på ødeleggelse av Syria.

  • La meg legge til at hovedmålet kanskje bør være å få nok oppmerksomhet rundt saken til at det neste gang land skal ødelegges og terrorister støttes, så blir det en anelse vanskeligere for politikerne våre å bruke skattebetalernes penger til dette.

   • Steigan må takkes for mange gode artikkler. Han får virkelig satt søkelyset på forhold som den vanlige media unnlater å skrive om.

    Godt forslag å skape et mediastunt. Det bør samles sammen kjente folk som også ønsker å stille disse samme spørsmål. Sammen får vi stilt de spørsmål på en betydelig sterkere måte.
    For å prøve å finne sammen noen kan det sendes meg en melding på Facebook.

   • Det er nettopp her Steigan har gjort en kjempeinnsats i de årene krigen har pågått i Syria. Og det er nok en årsak til den raske økningen i besøkende. Folk har for lengst oppdaget at msm ikke er objektive i sin dekning.

    Det vi kan gjøre som skriver kommentarer, er å bruke info herifra og linke til siden.

    Nå er det neppe straffbart for myndighetene å støtte feil side i en konflikt. Norsk utenrikspolitikk er jo også langt på vei i praksis en konsensuspolitikk uten opposisjon. Å anmelde en politikk man misliker til politiet vil derfor fremstå som barnslig og uoverveid.

    • Jeg kan legge til at et opprop under parolen Norge ut av Syria eller Norge støtter feil side, kanskje kunne hatt noe for seg? Oppropet kunne vært lagt ut på nettet med mulighet for undertegning.

     Jeg er sikker på at mange ikke synes noe om den aktuelle politikk på området, og selv om de ikke støtter Assad heller, så ser de jo at han er bedre enn de gærningene som forsøker å drepe seg vei til makten i Syria.

 6. Norge framstiller seg selv som et sivilisert fredsglad land, men i krypende servilitet overfor permanent globalistisk krig,overgår vi alle stater i verden. Det eksisterer ikke noe selvstendig Norge,det er en pengebinge for Pentagon og Natos kriger. Om man våger å tenke hvordan vårt kompradorborgerskap i AP/Høyre styrer dette i årene framover,kan en få lyst til å grine. Det kan ikke ende i noe annet enn en katastrofe.
  Det var naturlig riktig å rette noen skarpe spørmål til Erna Solberg, men hva med «venstresida» som under metaforen om «spaniakjemperne» har drevet systematisk cover up om Norges aktivisme i Syriakrigen? Mye tyder nå på at man der imøteser Cecilie Hellestveits (Atlantic Council) bok om Syria som tung argumentasjon.
  En snubler fra den ene bløffen til den andre og det kan man jo så lenge man er subsidiert av Nato-staten.

 7. Mange gode spørsmål. Norge og NATO si støtte til å felle Assad regjeringa har ikkje grunnlag i Folkeretten.

 8. Det er en illusjon desverre at vi har kontroll på at korrekt informasjon blir gitt vedrørende konflikter.
  Til å begynne med, dvs rett etter 9/11, så var sjokket og overraskelsen så stor at ingen kritiske spørsmål ble rettet mot hvor ekte det var det vi hadde bevitnet.
  Idag vet vi at 9/11 ble skapt som ett påskudd for at vesten skulle starte destruksjonen av Midtøsten.
  En er på kollisjonskurs med gjeldende fysiske lover for å tro at 9/11 hadde noe med ekstreme muslimer å gjøre.
  Desverre velger mange vekk fornuften og tror på 9/11-Løgnen.
  Og dermed repeteres løgnene, og vi får nye konflikter. Mønsteret er :
  1. Det lyves om en pågående nasjonal konflikt.
  2. Det appelleres til folkedypet om å «beskytte sivilbefolkning og menneskerettigheter» for å legitimere intervensjon.
  3. Nasjonen ødelegges i prosessen for å redde det.

  Dette mønsteret gjentas slik vi har sett i Irak, Libya, Syria, Sudan, Somalia og Jemen.
  Nå må nevnes varsleren Wesley Clark som i -07 hevdet at etter 9/11 satt Pentagon på planer om å ikke bare slå ut Irak etter Afghanistan (forøvrig helt uten begrunnelse på det tidspunktet, bare at landet skulle «tas»), men hele 6 land til på 5 år.
  Nemlig nettopp de landene vi idag ser er blitt ødelagt.
  Desto mer alvorlig blir dette for Norge når vi ser hvilken ledende posisjon Norge har hatt i 2 av disse konfliktene hvis vi ser bort fra Afghanistan; Libya og Syria.
  Hva kontrollerer det politiske system i Norge når en agenda utspilles med bruk av norske midler of militær?
  Hvordan har det seg at norske statsledere helt legger seg på en militær linje som baserer seg på ren løgn og ren oppdiktning?
  Uten å gå innpå detaljene rundt 9/11, ser vi hvordan en strategi med utgangspunkt i 9/11- angrepet, som hadde helt andre aktører som satte opp muslimer som syndebukker, de siste
  16 årene har benyttet norske soldater og ressurser?
  Og hvordan media ikke utfører sin plikt med å påpeke dette?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.