Standing Rock: utfordring for den etablerte makten – skole for sosiale bevegelser

0

Av Richard Moser

Motstanden mot Dakota Access Pipeline begynte i oktober 2014. Unge Standing Rock Sioux-krigere etablerte «Sacred Stone Camp» (Hellig Stein-leiren) i april 2016. Siden da har støttespillere både blant urfolk og ikke-urfolk sluttet seg til den ikke-voldelige motstanden under ledelse av urfolknasjonens eldre.

Og plutselig, mens flere tusen USA-veteraner ankom Nord-Dakota, blunket Obama og sparket boksen videre langs veien – med andre ord en utsettelse av den endelige avgjørelsen. Folket har vunnet en viktig seier i kampen for urfolksrettigheter og mot klimatrusselen.


Av Richard MoserOversatt av Anne Merethe Erstad


Den aller viktigste seieren er lærdom om hvordan du vinner.

Lærdommene flommer raskt og heftig fra Standing Rock og våre lærere er Sitting Bull sitt folk. Vi har lært at vold har blitt en av regjeringens foretrukne metoder for å håndtere alvorlige sosiale problemer og politiske utfordringer både innenfor og utenfor landets grenser. Demokrater og republikanere har skapt et enormt, militarisert straffesystem – det innenlandske tilsvarer USAs militære – som de har til hensikt å bruke mot alle som står i veien for dem.

JoDe Goudy, leder for Yakama-nasjonen taler ved Standing Rock. (Seattle Times)
JoDe Goudy, leder for Yakama-nasjonen taler ved Standing Rock. (Seattle Times)

LaDonna Brave Bull Allard var blant grunnleggerne av Sacred Stone Camp:

«Nå forsøker de å bygge en oljerørledning utenfor døren min. Sønnen min er gravlagt i åsen her. Hvem vil ha en rørledning rett ved siden av sin sønns grav. Vi snakker om rasediskriminering, kjønnsdiskriminering. Dere snakker om politisk makt: storselskapene som eier Amerika. Jeg ser det, alt sammen. Alt sammen skjer, akkurat her.» 1

Vold blir nødvendig når de ideologiske og kulturelle redskapene eliten bruker for å ta over eller knuse politiske utfordringer, ikke virker lenger. Motstanden fra urbefolkningen har løftet på sløret for oss alle, de har avdekket det eksisterende systemet og vist fram hvordan det virkelig er.

Imperiet, med sitt nådeløse og umettelige jag etter profitt, er stilt fullstendig til skue. Dakota Access Pipeline (DAPL) er tross alt et prosjekt fra finanskapitalen og oljeindustrien; det kaldblodige hjertet i storselskapenes makt.

Krigshandlinger rettet mot urfolk og erobring av land og ressurser vi assosierer med det gamle grenselandet (frontier) tilhører ikke bare vår fortid, men er noe som fortsatt foregår som en del av dagens globale imperium.

En av de unge lederne, Lauren Howland, sier det på denne måten:

«På samme måte som Custer gjorde det, opptrådte regjeringen her. Morton county (fylke) kom med geværene sine. De kom med våpen, de kom med vold. Og rettet det mot fredelige mennesker samlet i bønn. Det er som folkemord og jeg forstår ikke hvordan det i det hele tatt kan skje i 2016. Alle sier vi beveger oss framover, la oss ikke se tilbake mot fortiden. Men hvordan kan vi unngå å se oss tilbake når det foregår fremdeles. Hvordan kan vi komme over noe som fortsatt skjer.» 2

Den modige konfrontasjonen over landområder og naturressurser utfordret elitens ideologiske forsvar. Alle påstandene fra den etablerte makten om utvikling og vekst, om å framelske mangfold, om demokratiske fremskritt, om det enestående amerikanske, ble tynnslitt.

Ikke rart storselskapenes medier kom sent inn i historien, og da for å snu og vri på den. Det republikanske partiet er det eneste virkelig store politiske partiet i verden som fornekter klimaendringene. Demokratene holder flotte taler og signerer tomme avtaler, men går fortsatt til krig for olje og kaster bort milliarder av dollar av skattebetalernes penger i subsidier, som finansierer nettopp de samme storselskapene som truer planeten vår. Obama innså nødvendigheten av innrømmelse og retrett. Vil Trump gjøre det?

«Alt vi har, er hverandre.» Harold Frazier, leder for Cheyenne River Tribe Sioux.

Urfolk-motstand har avslørt vår sanne karakter – men også vist oss hvordan vi kan omskape oss selv.

I likhet med tidligere store, sosiale bevegelser, er Standing Rock transformativ. Aktivisme og engasjement forvandler en ting til noe annet.

Protest-aktivister er blitt beskyttere. Protest-aktivister er mot noe. Beskyttere tar vare på og forsvarer det som er godt, meningsfylt og essensielt. La oss lære at grunnleggende sosial endring tar form rundt bekreftelse av det største gode.

palestina-standing-rock

Det er lett å kritisere den sosiale orden og det er virkelig vanskelig å bli forfatterne av en ny historie. Men den nye historien skapes ved Standing Rock i disse dager. Kraften i denne historien strømmer fra den bemerkelsesverdige sammensmeltingen av det spirituelle, det politiske og det vitenskapelige. Dette er stoffet store sosiale bevegelser og kulturelle revolusjoner er laget av.

I Standing Rock forteller historiker Jon Eagle senior oss:

«Protestene, demonstrasjonene, leiren – de stammer faktisk fra en bønn. Det vi ikke visste på det tidspunktet var at… denne bønnen skulle komme til å spre seg over hele verden.»

I en verden som hungrer etter spirituell næring, har sammensmeltingen av politikk og det hellige allerede berørt millioner. I likhet med de fleste hvite mennesker vet jeg lite om urfolkenes tro. Men den likeframme ærbødigheten for naturen – et felles tema i mange urfolk-kulturer – er en universal sannhet som appellerer til hele mennesket og til folk over hele verden.

For Eagle har besluttsomheten i Standing Rock dype røtter. «Vi vet at alle naturens krefter er med oss i denne kampen», sa han. Planeten selv er på vann-beskytternes side og stiller til rådighet det Martin Luther King jr. i sin tid kalte «kosmisk kameratskap». Beskytterne går sammen med moder natur i trygg forvissning om at deres sak og mål er rettferdig og sann.

Og nå bekrefter vår beste vitenskap vår høyeste spiritualitet og standhaftige politiske motstand. Det vitenskapelige fellesskapet kan nok være uenige seg imellom om hvor raskt oppgjørets time vil komme, der vi må betale dyrt for vår avhengighet av fossilt brensel. Men de fleste er enige om at tiden er inne for dramatiske aksjoner. Den aksjonen er Standing Rock og vi har mange Standing Rock-aksjoner foran oss.

standing-rock-3

Four Arrows (Fire piler), også kjent som Don Trent Jacobs, er en amerikansk-indiansk vitenskapsmann som var med på å stifte Northern Arizona Chapter of Vetarans for Peace. Han vever sammen trådene av spiritualitet, politisk aksjon og vitenskapelig kunnskap.

«Det er ikke tilfeldig at de siste sunne landområdene på kloden er bebodd av urfolksnasjoner. At de står i frontlinjen mot olje og gruvedrift som truer med å ødelegge vannveiene burde ikke være overraskende. Urfolkenes verdensanskuelse, som viste menneskene veien til å leve i relativ økologisk harmoni, ser dette stedet som hellig… Ved denne korsveien i amerikansk historie, på terskelen til masseutryddelse, er Standing Rock-protesten langt mer enn symbolsk…»

Den transformative snuoperasjonen skapt av Standing Rock fremheves av flere tusen militære veteraners selv-mobilisering. Protestene ved Standing Rock er den største demonstrasjonen av annerledestenkende veteraner siden demonstrasjonene «Vietnam Veterans Against the War» og andre soldater og veteraner deltok i, mot USA krigsmaskin for flere tiår siden.

Veteranenes aktivisme ser ut til å henge sammen med en rystende innsikt basert både på deres krigserfaring og gjennom å ha vært vitne til illegitim bruk av makt mot ubevæpnede demonstranter som forsøker å beskytte vannet.

Den politiske og økonomiske makten til det politiske «senteret» – storselskapene, det militariserte politistyrkene og politikerne – utgjør nå en trussel mot akkurat de menneskene veteranene har sverget å beskytte og den konstitusjonen de har sverget å opprettholde. Rustet med denne kunnskapen, vil veteranene fortsette å være en politisk kraft av betydning.

Vi kan skape og omskape historie

«Vi vet at våre formødre og forfedre står sammen med oss i denne kampen,» forteller Jon Eagle.

Og, hvite mennesker; våre formødre og forfedre står sammen med oss også. Våre solidariske handlinger og støtte til Standing Rock kan gi den blodige historien om grenselandet og imperiet et annerledes utfall. Det starter med å respektere urfolk, lære av deres eksempel og skape endringer i våre egne samfunn.

Denne kampen kan være vunnet for denne gang, men den lange kampen mot klimaendringer og systemet som driver dem fram, krever visjoner, organisering og utholdenhet. Vi vil komme til å stå på skuldrene til Standing Rock i mange år framover.

Vi bør la oss lede av disse ordene:

«Denne kampen handler om vårt folks framtid… Vi har ikke noe annet valg enn å vinne.»

 

Noter:

  • Video inkludert i denne Guardian-artikkelen
  • ibid
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFull stjernesmell for Renzi
Neste artikkelJihadistene har gitt opp mesteparten av Øst-Aleppo