Jan Egeland sørger over jihadistenes nederlag i Aleppo

0

Jan Egeland har klippekort på deltakelse i nyhetsmediene. 13.12.2016 brukte han sin faste plass til å demonstrere hvor forferdelig han synes det er at terroristene nå har gått på sitt endelige nederlag i Øst-Aleppo. Han snakket om summariske henrettelser av unge menn og overgrep mot kvinner og barn. Men han innrømte samtidig at han ikke hadde noen dokumentasjon på at dette har foregått. Egeland viste bare til meldinger fra organisasjoner og kontakter «vi har hatt i Aleppo i flere år». Øst-Aleppo har vært under militær kontroll av jihadister/leiesoldater i hele denne tida. De organisasjonene Egeland snakker om er altså organisasjoner som er godtatt av eller representerer terroristene. Hvilken troverdighet har de? Og hvilken troverdighet har udokumenterte meldinger fra dem?

egeland e24 kalifat is

Og ikke minst: Han har veldig stor politisk innflytelse i Norge og han bruker den for å fremme en politisk agenda. Det var først og fremst han som gjorde 10.000 flyktninger til det store mantraet i Norge våren 2015. Men som jeg har påpekt var dette en dødfødt måte å løse flyktningeproblemet på: Tallet er ikke 10.000, det er 16 millioner. Og det problemet kan ikke løses med migrasjon, men bare med å stoppe de krigene som driver folk på flukt. Å stoppe Syriakrigen har aldri vært Egelands agenda.

Sammen med Terje Røed Larsen og Mona Juel var Egeland sentral i de forhandlingene som førte fram til den katastrofale Oslo-avtalen, som har vist seg å være helt ødeleggende for den palestinske frigjøringskampen.

Fram til 2012 var han med i styret av International Crisis Group, en institusjon som er etablert av George Soros. Den er ei globalistisk tankesmie styrt av blant andre Soros og Zbigniew Brzezinski.

Styremedlemmer er også Carl Bildt og Wesley Clark. ICG har fulgt en konsekvent provestlig linje og sin sammenblanding mellom rapportering av og deltakelse i konflikter. De spilte for eksempel en rolle som fremmet USAs politikk i Kosovo. I en kritikk av ICG heter det  om organisasjonens bruk av fakta:

The first of these is a legitimizing function. By being seen to draw on expert knowledge, an organization can enhance its legitimacy and bolster its claim to resources or jurisdiction over particular policy areas. In this sense knowledge can endow organizations with “epistemic authority
. The second is a substantiating function. Expert knowledge can lend authority to particular policy positions, helping  to substantiate organizational preferences in cases of political contestation.

Og det er akkurat slik Egeland også opptrer. Det er en sammenblanding av ofte tendensiøs rapportering med en bestemt pro-vestlig agemda. Fra 2011 til 2013 var Egeland direktør i Human Rights Watch Europe og en av visedirektørene i hovedorganisasjonen. HRW er totalt kontrollert av Soros og følger hans globalistiske agenda, og Egeland er en typisk representant for denne organisasjonens politikk og strategi.

Som generalsekretær i Flykninghjelpen bekreftet Jan Egeland at hans organisasjon sender hjelp til områder som er kontrollert av Den islamske staten. E24 skriver: «Nødhjelp for millioner av kroner fra Flyktninghjelpen har havnet i områder som er kontrollert av den islamistiske terrorgruppen ISIL. Hjelpen utnyttes i ISIL-propaganda for å vinne folkets gunst.» Dette bekreftes av Egeland.

Flyktninghjelpen omsatte for 2,8 milliarder kroner i 2015, og for å sette det på spissen kan man si at Flyktninghjelpen lever av flyktninger, ikke av å bekjempe kriger.

Jan Egeland gikk også svært tidlig inn for regimeskifte i Syria. Terje Tvedt skriver: I april 2011 (sic!) slo så Egeland uten videre fast at «President Assad kommer ikke til å holde flere nyttårstaler» (Dagens Næringsliv, 27. april 2011).

Egeland er en av de fremste svingdørpolitikerne i Norge, og en aktiv deltaker i forskjellige «humanitære» imperialistiske prosjekter. Det er lærerikt å se hvordan han reagerer på jihadistenes nederlag i Syria. For ham er dette dystert. Enda han liksom skal være humanist, har han aldri under denne fem og et halvt år lange krigen stilt krav om at Vesten må slutte å støtte den. Og han har støttet de høyst anti-humanitære sanksjonene mot Syria. For dette har han fått en meget høy lønn, en lønn som bringer ham godt inn i den norske one percent community.

Twitter skriver Egeland:

The Gov’ts of Syria & Russia are accountable for any and all atrocities that the victorious militias in Aleppo are now committing!

Hvis han har rett i dette, må det bety at også USA og Vesten, inkludert Norge, er ansvarlige for «hver og en» av de forbrytelsene som de jihadistiske gruppene har utført gjennom fem og et halvt år, grupper vi har støttet og fortsatt støtter. Og med samme logikk må det bety at Stoltenberg og Støre var ansvarlige for hver enkelt av de forbrytelsene som «våre» jihadister utførte i Libya under beskyttelse fra vårt flyvåpen. Jeg kan ikke huske at Egeland har argumentert for dette noen gang.

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.