Norske Norwac på feil side i Syria-krigen

0

Av Trond Ali Linstad

Norwac bærer et humanitært navn: The Norwegian Aid Committee. Men er en aktiv kraft på «opposisjonens» – eller skal vi si; terroristenes, side, i den krigen som pågår i Syria.

Politisk funksjon

Norwac skriver selv på sin hjemmeside: «Helsearbeid i konflikter vil alltid ha en politisk funksjon.» Og anfører det er viktig å være bevisst «hvilken politisk funksjon» en har. Hva blir konklusjonen, om den politiske funksjonen, når det gjelder Norwac?

Nøkkelpartnere

Norwac omtaler på sin hjemmeside disse «nøkkelpartnere» i sitt arbeid i Syria: Watan/Khayr, Al Seeraj, Shafak og UOSSM. Dette er felles for dem: De ble etablert da «Den syriske krisen» startet, i opposisjon til det syriske styret. De arbeider alle kun for opposisjonen. På deres hjemmesider ses farger og flagg som tilhører den syriske opposisjonen. Watan har opposisjonens flagg i sin logo.

Hva er nettverket til disse Norwacs «partnere»? Watan reklamerer for møter og seminarer – om «menneskerettigheter» –  i Saudi-Arabia!  Organisasjonen får støtte fra Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene. Watan snakker om en pågående «revolusjon» i Syria. Og lærer barn å se døde opprørssoldater som «martyrer»!

Syrian American Medical Society er en referanse for Norwac. Organisasjonen blir på sin hjemmeside offentlig rost av Samantha Power; USAs ambassadør til FN. Power var en «nøkkelfigur» (Wikipedia) når det gjaldt å starte krigen mot Libya. Målet var «regime-endring» i Libya, slik det nå er i Syria.

Nato med allierte som Saudi-Arabia og Qatar støtter opposisjonen i Syria. Og Norwac står på den siden. Så har hun kanskje rett, Russlands utenrikspolitiske talsperson Maria Zakharova, som omtaler de syriske såkalte «sivile samfunnsorganisasjoner», for å bruke et uttrykk fra Norwac, slik: «De er nært knyttet til terroristiske organisasjoner i de østlige områder av Aleppo.» (Maria Zakharova.)

Hun navngir dem som støtter disse «sivile samfunnsorganisasjonene»: Qatar, USA, England, Frankrike, Emiratene og skandinaviske land.» (Sana, 8. november 2016.)

Norsk hjelp

Jeg minner i den sammenheng om dette: Den norske regjeringen har sendt 60 spesialstyrker for å trene opposisjonelle krigere på grensen til, eller i Syria. Og regjeringen gir Norwac «generøs støtte» (Norwac) til helsearbeid for den samme opposisjonen. Norwac har for 2016 fått til disposisjon 4,5 millioner dollar til bruk i slikt arbeid.

Og dette er merkbart og påfallende! For Norwac ble i sin tid etablert for å være den radikale «venstresidas» humanitære organisasjon, som alternativ til de «borgerlige» Norsk Folkehjelp og Røde Kors.

Syrisk front

«Alt har en politisk funksjon», for å sitere Norwac. Hvor er det Norwac står?  I Øst-Aleppo nå går fronten mellom på den ene siden: Al-Qaida-dominerte opprørerne med støttespillere; USA, Nato, Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia. Og på den andre siden: Syrias valgte regjering («Assad-styret») med støtte fra Hezbollah i Libanon, patriotiske palestinske grupper og Iran, nå hjulpet av Russland.

norwac-syria

Norwac står sammen med de første. Og la dette være sagt: Opprørerne, de Norwac støtter (se bildet) er dominert av salafistiske jihadistorganisasjoner; for øvrig på internasjonale terroristlister. Hva har Norwac å si?

 


Norwac har naturligvis tilsvarsrett her.

red.

Forrige artikkelEn prosent av verdens voksne eier 51 prosent av verdens rikdommer
Neste artikkel– Selskap med IS-anklage hadde norsk sikkerhetssjef