A Deep State of Mind: USAs skyggeregjering og dens stille kupp

21

Av John W. Whitehead

I dag kan veien til det komplette diktatur i USA legges med helt lovlige virkemidler, utenfor syns- og hørevidden til presidenten, kongressen og folket. Utad har vi en konstitusjonell regjering. Det opereres på innsiden av regjeringen og det politiske systemet … en velorganisert politisk aksjonsgruppe i dette land, fast bestemt på å ødelegge konstitusjonen og etablere en ett-partistat … Det som er viktig å huske når det gjelder denne gruppen, er ikke dens ideologi, men dens organisasjon … Den opererer hemmelig, i det stille, kontinuerlig for å transformere vårt styresett … Denne gruppen … står ikke ansvarlig for hverken presidenten, kongressen eller rettssystemet. Den er praktisk talt umulig å bli kvitt.

-Senator William Jenner, tale 1954

frihetsgudinnen

Upåvirket av valg. Uendret av folkelige bevegelser. Utenfor lovens rekkevidde.

Hils på Amerikas skyggeregjering.

Et forretningsdrevet, militarisert, forskanset byråkrati, bemannet av ikke-valgte tjenestemenn og -kvinner som, kort fortalt, styrer landet, utgjør det skjulte ansiktet til en skyggeregjering som ikke har noen respekt for innbyggernes frihet.

Uansett hvilken kandidat som vinner presidentvalget, skyggeregjeringen er kommet for å bli. Ja, så menn, som ferske dokumenter fra FBI avslører, denne skyggeregjeringen, også omtalt som “The 7th Floor Group”, kan utmerket godt ha hatt en finger med i spillet når det gjelder hvem som kommer til å vinne Det Hvite Hus i år.

For å være nøyaktig, vil den kommende presidenten imidlertid ikke arve bare én, men to skyggeregjeringer.

Den første skyggeregjeringen, omtalt som COG eller Continuity of Government, består av ikke-valgte personer som er oppnevnt til å ta hånd om styringen av landet ved et eventuelt “katastrofetilfelle”. COG er en skjult trussel som venter på de rette omstendigheter – et terrorangrep, en naturkatastrofe, økonomisk sammenbrudd – til å tre ut av skyggen, der den allerede nå opererer. Når og hvis COG tar over, vil politistaten gå over i militær unntakstilstand.

Allikevel er det den andre skyggeregjeringen – også omtalt som The Deep State, dypstaten – som utgjør den største trusselen mot friheten akkurat nå. Sammensatt som den er av ikke-valgte forvaltningsbyråkrater, store selskaper, entreprenører, papirflyttere og tastetrykkere som tar avgjørelsene i kulissene, er denne stat i staten den virkelige grunnen til at “vi, folket”, ikke har reell kontroll over våre myndigheter. Dypstaten, som manøvrerer etter sitt eget kompass helt uavhengig av hvem som formelt sitter med makten, er en hån mot valg og hele konseptet med et representativt styresett.

Så hvem eller hva er dypstaten?

Det er det militariserte politiet, som har slått seg sammen med statlige og føderale ordensmakter for å kunne etablere seg som en stående hær. Det er Fusion Center’ene (Homeland Securitys informasjonshåndterings- og -delingssentre) og etterretnings-organisasjonene, som har skapt et overvåkingssamfunn og mistenkeliggjort oss alle. Det er rettssystemet og fengselsvesenet, som har tillatt privat profittbehov å få forrang over rettssikkerhet og rettferd. Det er militærimperiet, med sine private kontraktører, og forsvarsindustrien, som ruinerer nasjonen. Det er den private sektoren, med sine 854.000 kontraktsbaserte ansatte med høyeste sikkerhetsklarering, mer enn det tilsvarende tallet for statsansatte med samme klarering. Det er det fhv. kongress-stabsmedarbeider Mike Lofgren omtaler som “en hybrid av nasjonale sikkerhets- og politimyndigheter”: Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Homeland Security, CIA, Justisdepartementet, Finansdepartementet, Presidentens kanselli via Nasjonalt sikkerhetsråd, Kontrollkomitéen for de hemmelige tjenestene, en håndfull viktige føderale domstoler og medlemmer av forsvars- og etterretningskomitéene.

Det er de umiskjennelige trekkene til en regjering som ikke lenger ser med blide øyne på frihet, og jobber overtid for å knuse konstitusjonen under jærnhælen og stille befolkningen maktesløs overfor denne regjeringens tilraning av makt, maktmisbruk og korrupsjon.

Disse er nøkkelspillerne som skygge-regjerer.

Dette er det skjulte ansiktet til den amerikanske politistaten som vil leve videre lenge etter valgdagen.

Bare ta i betraktning en del av de viktigste programmene og politikken som er fremmet av skyggeregjeringen, og som kommer til å bli videreført uansett hvem som okkuperer Det ovale kontor:

Hjemlig overvåking

Uansett hvem som vinner popularitetskonkurransen for presidentkandidater, vil National Security Agency (NSA), med sitt 10.8 milliarder dollars årlige budsjett til hemmelige operasjoner, fortsette å spionere på alle personer i USA som bruker en datamaskin eller en telefon. Derfor kan du alltid, enten du går gjennom et kjøpesenter, kjører bil, sjekker epost eller snakker med familie og venner på telefonen, være sikker på at en eller annen av skyggregjeringens etater, det være seg NSA eller andre, følger med og sporer din adferd. Lokale politimyndigheter har blitt utstyrt med et formidabelt arsenal av overvåkingsutstyr, fra nummerskiltlesere og telefonsporingsutstyr, til registratorer for biometriske data. Teknologien gjør det nå mulig for politiet å skanne forbipasserende og detektere innholdet i lommer, vesker og dokumentmapper, etc. Utstyr for full kropps-skanning, som utfører virtuell stripping og ransaking av flyreisende i Amerika, er nå blitt mobilt, med ambulerende politibiler som kikker inn i kjøretøy, såvel som bygninger – private hjem inkludert. Kombinert med landets voksende nettverk av overvåkingskameraer og programvare for ansiktsgjenkjenning, finnes det snart ingen steder å gjemme seg.

49d97-co-traveler-nsae28099scellphonelocationstrackingtoolgathering5billionrecordsaday

Global spionasje

NSAs enorme overvåkingsnettverk, omtalt av Washington Post som “et 500 milliarder dollars spionasje-imperium”, vil fortsatt dekke kloden og rette overvåking mot hver eneste person på planeten som bruker en datamaskin eller en telefon. NSAs Echelon-program fanger opp og analyserer så godt som hver eneste telefonsamtale, fax eller epost overalt i verden. I tillegg til å drive med hjemlig overvåking av fredelige politiske grupperinger som Amnesty International, Greenpeace og diverse religiøse organisasjoner, har Echelon vært en hjørnestein i myndighetenes anstrengelser innen politisk spionasje og industrispionasje.

Ambulerende transportsikkerhetskontroller

Den amerikanske skattebetaleren vil fortsatt bli svindlet av myndighetene i den nasjonale sikkerhetens tvilsomme navn. En av de største skurkene når det gjelder å svindle skattebetalerne, har vært Transport Security Administration (TSA) (Transportsikkerhetsadministrasjonen), med sin kritikkverdige bruk og grove misforvaltning av flyplass-skannere for millioner av dollar, intensjonelt ubehagelige kroppsvisitasjoner og tyveri av de reisendes verdisaker. Ansett som avgjørende for den nasjonale sikkerheten som de er, vil TSA-programmene fortsette på flyplasser og andre knutepunkter for transport rundt om i landet.

USA Patriot Act, NDAA

Amerikas såkalte krig mot terror, som utrettelig har blitt ført siden 9/11, vil fortsette å gnage på friheten, avvikle konstitusjonen og gjøre vårt land til en slagmark, i stor grad takket være direkte samfunnsskadelige forordninger som the USA Patriot Act og National Defence Authorization Act (NDAA). Disse lovene undergraver rettssikkerheten og amerikanske borgeres rettigheter fullstendig. Slik re-orienteres hele det juridiske landskapet på en måte som sikrer at den militære unntakstilstanden, snarere enn den amerikanske grunnloven, er det det skal navigeres etter i de Forente Stater. Disse lovene vil fortsatt bli håndhevet, uansett hvem som vinner valget.

militarisert politi

Militarisert politistat

Takket være føderale stipendprogram som gjør det mulig for Pentagon å overføre militært overskuddsmateriell og våpen kostnadsfritt til lokale politimyndigheter, vil politistyrken fortsette å bli omgjort fra fredskorps til en tungt bevæpnet forlengelse av det militære, komplett utstyrt med støvler, hjelmer, skjold, batonger, pepperspray, elektrosjokkvåpen, automatrifler, fullt verneutstyr, miniatyr-tanks og bevæpnede droner. Med grønt lys for å beføle, stikke, klype, elektrosjokke, ransake, legge i jern, strippe og generelt behandle hvem som helst akkurat så røft de måtte finne for godt, i nær sagt en hvilken som helst situasjon, alt med rettsapparatets velsignelse, vil Amerikas polititjenestemenn og -kvinner, som ikke lenger kun er folkets tjenere med den betrodde oppgave å opprettholde offentlig ro og fred, fortsette å holde befolkningen innesperret, kontrollert og behandlet som mistenkte og fiender, snarere enn som medborgere.

Beredskapstropp-aksjoner

Med mer enn 80.000 beredskapstropp (SWAT team)-aksjoner årlig rettet mot intetanende amerikanere i forbindelse med relativt rutinepregede politisaker, og føderale etater som krever å få ha sine egne politstyrker, vil forekomsten av mislykkede aksjoner og tap av liv fortsette å øke. Over hele landet vil beredskapstropper fortsatt bli satt inn for å håndtere en rekke forbløffende trivielle lovovertredelser og rene ordensforstyrrelser, hvori opptatt sinte hunder, familiekrangler, feilaktig utfylte skjemaer fra orkidé-dyrkere og forseelser som marihuana-besittelse.

Droner på hjemmebane

Bruken av droner på hjemmebane vil fortsette i uforminsket grad. Slik kongressen har bestemt, vil det i 2020 være 30.000 droner som patruljerer himmelen over Amerika på kryss og tvers, alt sammen deler av en bransje som omsetter for kanskje så mye som 30 milliarder dollar i året. Disse maskinene, som vil bli utstyrt med våpen, vil være i stand til å registrere all aktivitet ved hjelp av videokameraer, varmesensorer og radar. En offentlig tilsynsrapport røper at Justisdepartementet allerede har brukt nærmere 4 millioner dollar på hjemlige droner, i all hovedsak til bruk for FBI, med løfter om ytterligere 1.26 millioner dollar, så politiavdelinger og frivillige organisasjoner også kan få skaffet seg sine egne droner.

Rørledning fra skolen til fengselet

I skoleverket vil det fortsatt, gjennom praktiske eksempler, undervises i prinsippet om selvutslettende lydighet mot Staten, med skoler som stenges av og klasserom som entres av politi og narkohunder, og en null-toleranse-linje der alle overtredelser straffes likt, og som fører til at unge mennesker blir utvist for barnslig oppførsel. Skolekretsene vil samarbeide med politimyndighetene om å lage en skole-til-fengsel-trassé ved å innføre dobbelt straff: Midlertidig eller permanent utvisning, kombinert med arrestasjon og en tur til juvenile court (amerikansk ungdomsforbryterdomstol).

Overkriminalisering

Myndighetsbyråkratiet vil fortsette å utferdige lover, forskrifter, regler og reguleringer som styrker sin egen, politistatens og deres næringslivsalliertes makt og verdinormer, og gjør resten av oss til småkriminelle. Gjennomsnittsamerikaneren begår i dag uvitende tre lovbrudd pr. dag, på grunn av en overflod av vage lover som gjør ellers uskyldig aktivitet ulovlig. Som en følge av dette, vil småbønder som våger å produsere upasteurisert geitemelk og dele litt med folk i bygda, fortsatt få gårdene sine raidet.

Privatiserte fengsler

Delstater vil fortsette å outsource fengselsdrift til private selskaper, dette resulterer i en økonomisk melkeku for mega-korporasjoner som sperrer amerikanere inne i private fengsler for profittens skyld. I bytte mot at selskapene kjøper opp og driver fengslene, til antatte besparelser for det offentlige, må delstatene garantere 90% fullt belegg i de private fengslene i minst 20 år.

Endeløse kriger

Amerikas ekspanderende militærimperium vil fortsette å tørke ut statskassa med en rate på mer enn 15 milliarder dollar i måneden, eller 20 milloner i timen. Pentagon bruker mer på krig enn alle de 50 statene til sammen bruker på helse, utdanning, velferd og trygghet. Likevel er det de færreste amerikanere som klarer å se at disse pågående krigene har lite å gjøre med det å sørge for at landet er trygt, og alt å gjøre med det å berike det militær-industrielle kompleks på skattebetalernes bekostning.

Skjønner du tegninga nå, eller?

Den neste presidenten vil, i likhet med den forrige presidenten, være lite annet enn en gallionsfigur, en marionett for å underholde og distrahere befolkningen bort fra det som i virkeligheten skjer.

Som Lofgren avslører, er denne stat i staten, kamuflert bak den som er synlig i hver ende av Pennsylvania Avenue, en sammensatt enhet av offentlige og private institusjoner som styrer landet etter fastlagte mønstre, som i varierende grad er forbundet med, men bare sporadisk kontrolleres av den synlige staten hvis ledere vi har valgt.

Dypstaten har ikke bare trellbundet hovedstaden, den kontrollerer også Wall Street (”som sørger for pengene som passiviserer det politiske apparatet og får det til å fungere som et avledende marionetteater”) og Silicon Valley.

Dette er fascisme i sin best skjulte form, som gjemmer seg bak offentlige etater og private selskaper mens de utfører sine udåder.

Det er et ekteskap mellom byråkrater og næringslivspamper.

Som Lofgren konkluderer:

Dypstaten er så tungt forkanset, så godt beskyttet av etterretning, ildkraft, penger og sin evne til å infiltrere og nøytralisere all opposisjon, at den er bortimot immun mot forandringer … Hvis det er noe dypstaten er avhengig av, er det en stille, uavbrutt kontantstrøm, og tillit til at ting vil fortsette videre omtrent slik de har gjort i fortiden. Den er til og med villig til å akseptere en viss grad av indre stridigheter: Gjørmebryting mellom interessemotsetninger i kulturelle spørsmål kan fungere som en nyttig distraksjon fra dens agenda.

Med andre ord, som jeg påpeker i boka Battlefield America: The War on the American People, så lenge offentlige tjenestepersoner, valgte så vel som ikke-valgte, tillates å operere utenfor rekkevidden til konstitusjonen, rettsapparatet og borgerne, vil trusselen mot våre friheter være uforminsket.

Så neste gang du føler deg fullstendig oppgitt over presidentkandidatene, husk at det bare er et narrespill for å avlede din oppmerksomhet fra den amerikanske skyggeregjeringens stille kupp.

________

Norwegian translation by Achsel Ford

Original article from counterpunch.org:

A Deep State of Mind: America’s Shadow Government and Its Silent Coup

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


21 KOMMENTARER

 1. “Det er et ekteskap mellom byråkrater og næringslivspamper.”

  Det korrupte stats/markeds-duopolet, slik David Bollier benevner det, ser ut til å være et verre monster enn hva jeg kunne forestille meg i mine villeste drømmer!

  – The commons as an approach to governance, sustainable resource management and social wellbeing: http://www.levevei.no/2014/09/episode-106-the-commons-as-an-approach-to-governance-sustainable-resource-management-and-social-wellbeing/

  • En viktig og god artikkel som nevner veldig mange viktige aspekter ved dypstaten.

   Og her er såpass mye som til sammen skaper et svært dystopisk bilde at man i forsøket på å ta inn alt, faktisk fort kan unngå å få med seg at Whitehead overhodet ikke nevner midtstrømsmediene. Som, kort sagt, burde vært en del av løsningen og det preventive, ikke en del av problemet, slik det faktisk forholder seg. Jfr. Den 4. statsmakt.

   Men de eies og kontrolleres, som andre aktører nevnt i artikkelen, selvfølgelig av den samme dypstatens næringslivspamper, og lønner et spekter av medarbeidere og redaktører der et flertall tydeligvis befinner seg på en skala fra groteskt inkompetent, via misunnelsesverdig komfortabelt anlagt, til dønn korrupt.

   Og, aldri glemme: Som i himmelen (USA), så også på jorden (Norge).

   Whitehead kunne godt ha nevnt dette med de ubrukelige mediene som nekter å sette selv sine egne, sjeldne, mer brukbare graveresultater inn i en riktig og større kontekst, og å holde fast ved det viktige på bekostning av sport og underholdning, men kanskje han var så kokt etter å ha ramset opp all den andre elendigheten at det glapp litt på slutten. Men ellers bra. Og som jeg har sagt før, helheten må man som regel uansett pusle sammen selv, med litt hjelp av gode medkonspirerende.

   • Det predatoriske stats/markeds-duopolet er den helt korrekte benevnelsen Bollier benytter.

    Takk for godt arbeid med oversettelsen! Ser du har satt inn en ekstra illustrasjon, meget tankevekkende, tro hvilken farge jeg har?

    Blir vanskelig å røske opp i dette her, slik at vi får implementert RID-modellen. Fryktelig skummelt med alle disse dronene som kommer. Fortsetter utviklingen varer det vel heller ikke lenge før politiet blir robotisert.

    Ja, kanskje er Trump bare en distraherende gallionsfigur med rød nese?

    Forresten tankevekkende at den eneste større mediaaktøren i USA nå som tillater alternativ tenkning er Russia Today: https://www.youtube.com/watch?v=dIilxl16Ifg

    • Takk. Akkurat den illustrasjonen er det Steigan som har satt inn her. Den er fin. 🙂

     Du er han hvite nigger’n i sort temmelig langt frem i bussen, Øyvind.

  • «Et knippe alvorlige menn i dress» kan nok måtte roe Trump’en litt fra tid til annen. Om de roer faren for varm supermaktskrig er vel adskillig mer usikkert. De fleste kriger i moderne tid er vedtatt av et knippe alvorlige menn i dress som nikker innforstått til hverandre før de med salige blikk begynner å regne på eksakt forventet fortjeneste hver for seg.

 2. «A Deep State of Mind: USAs skyggeregjering og dens stille kupp»

  Dette er en viktig artikkel.

  Samtidig er det viktig å vite at «skyggeregjeringens» makt aldri er absolutt. De er svake ssom skygger, og blir borte av opplysning. Skyggene hersker kun i mørke. 😉

  «John W. Whitehead is the president of The Rutherford Institute and author of «Battlefield America: The War on the American People» – og sivilrettsadvokat.

 3. Hele valgprosessen er korrumpert. Gjennom SW som dynamisk allokerer stemmene, der de blir talt opp i en sentral computer, oppnår man et på forhånd ønsket resultat, uten at svindelen kan avdekkes.
  https://www.youtube.com/watch?v=8ezmpqwVEnM

  Leser man på linken nedenunder, vil man se presenterte fakta fremlagt av Jim Stone, som har hacket seg inn på en computer der resultatene presenteres for en samlet presse. Det synes ganske klart at det er forhåndsbestemt at Clinton skal vinne valget.
  Han har også hacket seg inn på en side som har fotografier av ferdig trykket spesialutgivelse av Newsweek, ment for dagen etter valget, der Hillary er vinneren:
  http://82.221.129.208/basepageu1.html

  • Uten at jeg har sjekket noen av lenkene enda, kan jeg si temmelig sikkert at mange blader, som f.eks. Newsweek, alltid har klar førstesider på forhånd med begge de mulige valgvinnerne på forsiden og som feature-artikkel inni. Dette for å kunne være så tidlig ute som mulig med stort oppslag om vinneren. Det finnes også masse ferdigskrevne nekrologer over enda ikke avdøde kjendiser i pressens arkiver, også i Norge. Ikke spesielt kontroversielt.

  • Og valget er selvfølgelig rigget. Ikke nødvendigvis til fordel eller ulempe for noen av kandidatene, men garantert til ulempe for folket som går til valg.

 4. https://www.youtube.com/watch?v=lTBOHUbr0TE

  A Revolution / Sivil War is comming. How many will be killed before the insanity stops? Personally I have found out. PEACE and Harmony can only be found INSIDE of MY OWN BEING, not in the Outside World. It is told: The Muslim OBAMA and The Finance-System behind him will not allow Trump to win the Election. Perhaps a new «set-up Catastrophe» – and Martial Law? We have to change our Belief-System: Giving our own Power away (too much focus) to Crazy Leaders & Psychopaths

 5. Jan Andreasen:

  «Norge er som kjent en uformell delstat in USA. I det siste kan vi observere hvordan journalister her på berget løper i flokk og driver intens valkamp for Hillary Clinton. (Ikke at jeg er Trump-supporter, men desperasjonen og ensidigheten i mediene og i kommentariatet både her og i utlandet er påfallende.)

  Dette inspirerer meg til følgende, for what it is worth:

  Også i moderne samfunn søker vi tilhold i «stammesamfunn» *. Det spesielle i forhold til steinalderen er at man kan være medlem av flere slike, og at de ikke nødvendigvis er geografisk konsentrerte eller geografisk sammenhengende. De kan være helt virtuelle, for å si det slik.

  Journalist-lauget er et slikt moderne stammesamfunn. Det forklarer tendensen til at de løper i flokk, liker mye av de samme tingene, og rakker ned på mye av det samme. Når man mener noe i et stammesamfunn, er det tryggest – og det faller naturlig for stammens medlemmer – å starte med stammens konsensus-konklusjon, og så lete etter en begrunnelse som passer med denne etterpå.

  Dette gjelder i alle slags moderne «stammer», ikke bare blant journalistene.
  ____

  * Dette er et evolusjonært utvikla behov. De som oppviste lojalitet og konformitet i gruppas tjeneste, fikk den nødvendige støtte og beskyttelse til å føre sitt arvemateriale videre. Dermed er behovet for å tilhøre ei (eller i dag flere) gruppe(r) en psykologisk tilbøyelighet som vi har med oss som en bagasje fra de titusener av generasjoner da vi var jegere og sankere som levde i små grupper, og hvor denne tilbøyeligheten ble selektert for.»

  https://www.facebook.com/groups/111326778900813/

 6. Skyggeregeringer og andre regjeringer er herjer i bakgrunnen, med langsiktige agendaer og vitenskapelige filosofier, der de istedenfor å bruke rå makt bruker lydløse våpen for stille krig mot befolkningen: http://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/index.shtml (Tatt fra første kapittel av William (Bill) Coopers «Behold a pale horse»). Bør leses.

 7. http://www.moneyandmarkets.com/starting-tomorrow-americas-days-rage-82893?em=laila.yssen%40gmail.com&utm_campaign=MAM3633&campid=67215&utm_medium=email

  Her er en oversikt over hvor meget de få rikeste i USA har øket sin andel av kontinentet, på bekostning av resten av befolkningen. Uansett president: Det vil bli blodig…verre enn i 1929. Høyre eller Venstre, Republikaner eller Demokrat, Kommunisme eller Kapitalisme: Bak disse begreper skjuler sannheten seg: Den ene metoden er mer «Feminin» og psykisk manipulerende, den andre mer «Maskulin» og direkte voldelig. Begge «Bevegelser» har det samme MÅL: Mer makt og rikdom til de få, og sterkere underkastelse og utbytting av massene. Da det er lite eller intet å hente fra de fattige, er det Middelklassen som vil lide mest, og der hvor det enda er noe å hente (stjele). «Bail In» vil bli en løsning for udugelige Banker – slik blir sparepenger i banken robbet, for NOEN blir nødt til å betale kalaset, samtidig som det trykkes milliarder hver uke. I Europa kommer kun helt «ferske» sedler ut av automatene, og Penge-Verdien synker i takt med Politikernes løgner om at «Alt er vel» . Sannheten er at det aller meste er riv ruskende GALT…ikke kun i Syria. Vær forberedt på helt andre tilstander – også i Europa og i Norge. En gang var Argentina et av de rikeste landene på jorden. INTET varer EVIG. Større kriger og økonomisk oppgang og nedgang med total kollaps følger temmelig nøyaktige syklus. Tysk professor i økonomi, Manfred Neuman, kaller disse sykler: «Buddenbroch Syndrom».
  Familien Buddenbroch (roman av Tomas Mann) var nærmest kongelige og levde i glitter og stas med Big Business. Neste generasjon ekspanderte og ekspanderte – ville erobre hele verden, og den 3. generasjon opplevde nedgangen og mistet alt: Penger, Eiendommer ære og livet. Stiger man for høyt, er fallet tilsvarende – som Fugl Phønix som kom for nær Solen, sved av vingene sine og styrtet til jorden. I vår tid kommer flere av disse meget lange sykler i sammen, og kreftene er desto sterkere enn den vanlige Generasjons-syklus på ca 30 år.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.