Rekordhøy gjeld, stagnerende verdensøkonomi, hardere rivalisering

0

Det internasjonale pengefondet (IMF) har lagt fram tre rapporter om verdensøkonomien i forbindelse med sitt møte som begynte 7. oktober 2016. Det er World Economic Outlook, Global Financial Stability Report og Fiscal Monitor.

World Economic Outlook viser at de utviklede økonomiene stagnerer og at det ikke har vært noen virkelig ny oppgang i verdensøkonomien. De to andre peker på økende ustabilitet på grunn av at sentralbankene har pøst tusenvis av milliarder dollar inn i finanssystemet uten å oppnå vekst, samtidig som rentenivået ligger og vaker rundt null.

Veksten i de «avanserte» økonomiene spås til å bli på bare 1,6%.

Fram til 2000 økte verdenshandelen med 7% i året. I 2015 falt den med over 10%.

Forhandlingene om den lenge annonserte TTIP-avtalen har brutt sammen og industrilanda fører økonomisk krig mot hverandre. Mest kjent er sanksjonene mot Russland, men EUs dom mot Apple med en bot på 13 milliarder euro og USAs angrep på Volkswagen og Deutsche Bank (straff på 14 milliarder $) må oppfattes som deler av dette.

I Fiscal Monitor slår IMF fast at verdens gjeld utenom finanssektoren er doblet i nominelle tall siden 2000 og at den nå ligger på 152.000 milliarder dollar (eller det dobbelte av verdens samlede BNP.)

Stabilitetsrapporten sier at sjøl om den kortsiktige risikoen har minket, er risikoen på mellomlang sikt økende.

De lave rentene setter pansjonsfondene og forsikringsbransjen i fare. Rapporten advarer også mot svake banker og sier at lav inntjening vil «undergrave buffere og svekke deres evne til å støtte vekst».

I USA sa regjeringa 30. september 2016 at landet da hadde en 19.573 milliarder. Det er enda en rekord.  Gjeldsveksten utgjør nå 7,6% av hele USAs økonomi. Til sammenlikning utgjorde Marshallhjelpen 4,3 % av USAs økonomi.

Gjeldsøkninga i USA var på 1400 milliarder, og det til tross for at det ikke var noen stor krise. Gjeldsøkninga er bakt inn i systemet.

Den marxistiske økonomen Michael Roberts skriver om USAs svake økonomi:

The story of the US economic giant since the Great Recession is one not just of stagnation but of disappearing economic growth in the weakest economic recovery after a slump since the 1930s.

usa-bnp-vekst
USAs vekst per innbygger er på svake 1,32% og det er ikke stort bedre i de andre G7-landa, med Italia verst på – 0,67.

bnp-per-capita-vekst

Roberts mener at sannsynligheten for ei ny økonomisk krise i USA i 2017 er stor.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.