Er dette Pentagons nye plan for krigen i Syria?

0
Her skytes en TOW-rakett ut. Dette er meget avanserte og dyre våpen. Det er USA som produserer disse.

22. september 2016 trykte avisa Klassekampen en artikkel om Syria av en viss Tobias Schneider. Den skilte seg ut fra det meste annet i norsk presse gjennom sin aggressive militaristiske tone, og det viste seg da også at den kom fra det Pentagon-kontrollerte nettstedet War on the Rocks. Sjønt jeg fortsatt ikke forstår hvorfor Pentagon får prioritert plass i Klassekampen, er jeg takknemlig for at avisa på denne måten tipset meg på Pentagons avdeling for militær og imperialistisk høyttenkning. 30. september 2016 publiserte nettstedet en artikkel som må kunne leses som Pentagons nye plan for krigen i Syria. Den er vel verdt et studium.

War on the Rocks

I redaksjonen for War on the Rocks (WOTR) og blant bidragsyterne er det folk fra U.S. Special Operations Command, Center for Strategic and International Studies, U.S. Army Human Terrain Team, US Army War College, U.S. Navy, RAND Corporation og Cato Institute. Altså kremen av det militærstrategiske establishment i USA. (Cato Institute har sommeren 2016 kjørt en hel serie med artikler under samletittelen Rethinking America’s Globale Role.)

Skrivende redaktør Francis G. Hoffmann er ansatt ved Institute for National Strategic Studies, som ligger direkte under US Department of Defense.

WOTR er altså Pentagon, men Pentagon med løs snipp. Siden artiklene ikke er offisielle pressemeldinger, kan bidragsyterne tillate seg høyttenkning og formuleringer som ikke kan komme offisielt fra forsvarsministeren. I den grad det er nyanser og meningsforskjeller mellom skribentene, så gjenspeiler det reelle diskusjoner innad i den militære ledelsen i USA.

Her skytes en TOW-rakett ut. Dette er meget avanserte og dyre våpen. Det er USA som produserer disse.
Her skytes en TOW-rakett ut. Dette er meget avanserte og dyre våpen. Det er USA som produserer disse.

Pentagons nye plan for Syria-krigen?

30. september 2016 publiserte WOTR en artikkel av en viss Charles Lister. Han kommer fra Brookings Institution, som kalles verdens mektigste tenketank, og som alltid har spilt en sentral rolle i utforminga av USAs utenriks- og militærpolitikk. Der jobber han med Midtøsten og Nord-Afrika og ifølge presentasjonen på nettsidene til Brookings har han personlig møtt lederne av mer enn 100 opposisjonsgrupper i Syria. Han kjenner altså jihadistene personllig.

Lister legger fram sitt (eller er det Pentagons?) forslag til ny amerikansk militærstrategi i Syria i artikkelen A Plan for Winding Down the Syrian Civil War: Surge, Freeze, and Enforce.

Lister er svært kritisk til Barack Obamas Syria-politikk. (Vi vet nå at også John Kerry er uenig med presidenten og gjerne ville ha en mer offensiv krigspolitikk.)

Lister skriver:

Until now, the United States has adopted an inconsistent and largely half-hearted approach to the crisis. Despite publicly proclaiming that President Bashar al-Assad had lost his legitimacy in July 2011, the Obama administration has not once determinedly sought to push that political statement towards being a reality.

Han lenker her til sin egen artikkel i elitemagasinet Foreign Policy med tittelen:  Obama’s Syria Strategy Is the Definition of Insanity, bare så man kan ane tonen.

War on the Rocks er en del av Pentagons utredningsarbeid for den nye kursen til USAs krigføring
War on the Rocks er en del av Pentagons utredningsarbeid for den nye kursen til USAs krigføring

Intervensjon gjennom åpen støtte til jihadistene

Hva går så Listers forslag ut på? Han antyder det i tittelen: Opptrapping, frysing og tvinge gjennom. Han foreslår altså en rask militær opptrapping fra USAs side. Til dette vil han at USA skal begrunne det i den humanitære situasjonen. Grepet skal være en markant økning i den militære støtten til jihadistgruppene.

On Day 1 and amid continued hostilities in Syria, the United States and allied nations would initiate a substantial increase in assistance to vetted opposition groups. This would principally take the form of increased supplies of small-arms and light weapons, mortar and medium-range artillery systems, as well as anti-tank guided missiles. To add to the existing supply of semi-portable BGM-71 TOW anti-tank systems, the United States and allies should consider adding shoulder-launched anti-tank systems for added tactical in-theater utility.

This effort would focus on two battle fronts: southern Syria through the Free Syrian Army’s Southern Front and northwestern Syria through the region’s collection of FSA factions. For a period of two-to-four weeks, this enhanced assistance effort would aim to exert discernible pressure on Assad regime positions around Aleppo city and south of Damascus. A supplementary assistance effort could also be added to vetted FSA factions involved in the Turkish-led Operation Euphrates Shield offensive against ISIL, with the objective of sending a signal to the regime that the opposition will expand its de facto safe zone and to eventually re-open a meaningful front in Aleppo city’s northern periphery.

Pentagons mann vil altså ha full krig via jihadistgruppene og åpne en ny front både i nord og sør.

Lister vedgår at CIA har støttet jihadistgrupper som Pentagon til nå ikke har villet ta i,  og han lenker til en artikkel i New York Times som sier at denne støtten er finansiert av Saudi Arabia. (Kort sagt det samme som vi anti-imperialistiske kritikere har sagt hele tida.)

For the CIA, its program of direct military assistance to over 70 armed opposition groups (at my count) across the country comes as part of its covert “Timber Sycamore” program, though this has never reached a sufficient level to have a truly qualitative effect.

Lister innrømmer at CIAs støtte også går til Jabhat Fateh al-Sham, som er det nye navnet på al Nusra, eller en rebranding av al Qaida i Syria. Og han anbefaler at USA nå bør gi denne støtten åpent, fordi:

Though it breaks all foreign assistance taboos, this support should be provided because the military, civil, and judicial spheres are intrinsically interconnected and interdependent. Islamist governance has succeeded to a greater extent in opposition Syria at least partly due to the fact that regional states supportive of such groups instinctually accept this dynamic.

Denne nye fasen i krigen skal rette seg mot: Syrias hær, Hezbollah og «Russlands våpeneksportører». (Det siste kan jo ikke skilles fra Russland, så det er bare en tungvint formulering.)

Jihadister fra al-Nusra i Aleppo
Jihadister fra al-Nusra i Aleppo

Framtvinge en våpenhvile på USAs premisser

Etter tre ukers krig langs disse linjene skal så USA, fortsatt ifølge Lister/Pentagon, tvinge fram en våpenhvile der jihadistgruppene også skal inkluderes, inklusive al Nusra.

Hvis Russland skulle legge ned veto i FN mot dette, må USA være klart for å føre krigen videre sammen med en «allianse av de villige». (NB: Norge vil være en del av dette, pluss at vi skal finansiere det gjennom våre milliardbidrag.)

Were Russia to resolutely veto an ISSG-led enforcement mechanism, the United States and allied “Friends of Syria” governments would necessarily then consider forming a “coalition of the willing” to enforce the very same agreement — an enforced cessation of hostilities — under the principle of humanitarian intervention.

Lister innser naturligvis at dette vil bety en direkte konflikt med Russland, men han tviler optimistisk på at Russland vil la det gå så langt som til et «tredje verdenskrig-scenario».

Oppdeling av Syria

Etter fire ukers krig vil så Lister/Pentagon at USA skal tvinge gjennom sin kontroll over Syria, der jihadistgruppene vil inngå i løsninga.

Listers plan går ikke ut på å styrte Bashar al-Assad, men å frata den syriske regjeringa enhver framtidig mulighet for å kontrollere hele landet, kort sagt redusere det offisielle Syria til en Damaskus-enklave. Og han sier at dette vil føre til en «mjuk oppdeling av landet», kort sagt det som har vært planen i årevis, nemlig å splitte opp Syria i små enklaver, noe som igjen vil tjene både Israels og Tyrkias strategi i regionen.

Det har vært skarpe motsetninger mellom CIA på den ene sida og Pentagon på den andre sida når det gjelder Syria-strategien. Til tider har dette ført til at de to partene i USA har støttet hver sine grupper som til dels har ført krig mot hverandre. Denne planen forsøker å samkjøre CIAs hemmelige støtte til jihadistgruppene med Pentagon, slik at USA kan handle som én kraft og bekrefte sin rolle som den eneste supermakta og tvinge fram en pax Americana i Syria. Og blir den vedtatt står det internasjonale mediekorpset klart til å selge det hele som en humaniær aksjon, bare vent.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelShimon Peres: – Jeg hindret israelsk angrep på Iran
Neste artikkelPå tape: John Kerry vil ha mer krig i Syria enn Obama
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).