Hvem er Syrias lovlige regjering ifølge FN?

0

Som kjent fører USA og den såkalte «koalisjonen» en krig mot Syria via stedfortredere. Og så tidlig som i 2012 erklærte først USA og så Norge ved den «rødgrønne» regjeringa ved daværende utenriksminister Espen Barth Eide:

– Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket.

Dette var jevngodt med en krigserklæring. Å si at en ikke-valgt, sjøloppnevnt gruppering er et lands «legitime representant» er å erklære at man vil hjelpe denne grupperinga å styrte den sittende regjeringa. Nå spiller ikke denne såkalte «Nasjonalkoalisjonen» noen særlig praktisk rolle i dag. Det er det de krigførende jihadistgruppene og deres bakmenn som gjør. Men de snart fire åra som har gått siden denne erklæring har i høyeste grad vist at Norge er en del av krigen mot Syria.

Og denne krigen er utvilsomt ulovlig etter FN-paktens artikkel 2, punkt 4:

4. Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.

Det er bare Sikkerhetsrådet som har adgang til å treffe militære tiltak mot medlemsland, og det samme gjelder sanksjoner, som jo er en form for økonomisk krigføring. Det foreligger ikke noe vedtak i Sikkerhetsrådet når det gjelder Syria som gir adgang til krig eller økonomisk krigføring. Etter FN-pakten er altså Norge med på en ulovlig krig.

I 1970 vedtok FNs Hovedforsamling Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations.

I denne erklæringa heter det:

«No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.»

Krigen mot Syria er altså et brudd på internasjonal lov ifølge bestemmelser som også Norge har stemt for – og ikke minst: som vi er forpliktet av.

forbrytelser mot freden

Etter internasjonal lov er dette dermed også en forbrytelse mot freden.

Forbrytelse mot freden er i internasjonal lovgivning en betegnelse på det å starte eller føre en krig mot en annen stats territorielle integritet, politiske uavhengighet eller suverenitet, eller krigføring i strid med internasjonale traktater, avtaler eller juridisk bindende forsikringer.

Men hvem regner så Norge som Syrias lovlige regjering? Jo, det framgår av medlemslista over FNs medlemsland. Syria er et av de landa som var med på å grunnlegge FN i 1945, og har altså vært medlem like lenge som Norge. De som forvalter dette medlemskapet er regjeringa til Bashar al-Assad.

Ikke på noe tidspunkt har noe medlemsland i FN foreslått å frata Syrias regjering retten til å opptre på landets vegne i FN.

Og det er bare et eneste land i hele verden som offisielt regner «Nasjonalkoalisjonen» som Syrias eneste legitime representant, og det er Libya, det NATO-innsatte heller tvilsomme regimet i Libya!

Bare ni medlemsland i FN har anerkjent «Nasjonalkoalisjonen» som en «dialogpartner».

Vi fører altså krig mot et medlemsland i FN som hele organisasjonen ser på som fullverdig medlem og der ingen har forsøkt å bestride Syrais regjerings rett til å opptre på landets vegne i organisasjonen. Dette gjør vi for å innsette ei regjering som ikke er offisielt anerkjent av noen andre enn Libya!

Det er ingen tvil om hvordan Nürnbergdomstolen ville ha dømt i ei slik sak.

 

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelLuras Löfven av Biden?
Neste artikkelProvokasjon til atomkrig gjennom media
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).