Hvem er Syrias lovlige regjering ifølge FN?

12

Som kjent fører USA og den såkalte «koalisjonen» en krig mot Syria via stedfortredere. Og så tidlig som i 2012 erklærte først USA og så Norge ved den «rødgrønne» regjeringa ved daværende utenriksminister Espen Barth Eide:

– Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket.

Dette var jevngodt med en krigserklæring. Å si at en ikke-valgt, sjøloppnevnt gruppering er et lands «legitime representant» er å erklære at man vil hjelpe denne grupperinga å styrte den sittende regjeringa. Nå spiller ikke denne såkalte «Nasjonalkoalisjonen» noen særlig praktisk rolle i dag. Det er det de krigførende jihadistgruppene og deres bakmenn som gjør. Men de snart fire åra som har gått siden denne erklæring har i høyeste grad vist at Norge er en del av krigen mot Syria.

Og denne krigen er utvilsomt ulovlig etter FN-paktens artikkel 2, punkt 4:

4. Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.

Det er bare Sikkerhetsrådet som har adgang til å treffe militære tiltak mot medlemsland, og det samme gjelder sanksjoner, som jo er en form for økonomisk krigføring. Det foreligger ikke noe vedtak i Sikkerhetsrådet når det gjelder Syria som gir adgang til krig eller økonomisk krigføring. Etter FN-pakten er altså Norge med på en ulovlig krig.

I 1970 vedtok FNs Hovedforsamling Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations.

I denne erklæringa heter det:

«No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.»

Krigen mot Syria er altså et brudd på internasjonal lov ifølge bestemmelser som også Norge har stemt for – og ikke minst: som vi er forpliktet av.

forbrytelser mot freden

Etter internasjonal lov er dette dermed også en forbrytelse mot freden.

Forbrytelse mot freden er i internasjonal lovgivning en betegnelse på det å starte eller føre en krig mot en annen stats territorielle integritet, politiske uavhengighet eller suverenitet, eller krigføring i strid med internasjonale traktater, avtaler eller juridisk bindende forsikringer.

Men hvem regner så Norge som Syrias lovlige regjering? Jo, det framgår av medlemslista over FNs medlemsland. Syria er et av de landa som var med på å grunnlegge FN i 1945, og har altså vært medlem like lenge som Norge. De som forvalter dette medlemskapet er regjeringa til Bashar al-Assad.

Ikke på noe tidspunkt har noe medlemsland i FN foreslått å frata Syrias regjering retten til å opptre på landets vegne i FN.

Og det er bare et eneste land i hele verden som offisielt regner «Nasjonalkoalisjonen» som Syrias eneste legitime representant, og det er Libya, det NATO-innsatte heller tvilsomme regimet i Libya!

Bare ni medlemsland i FN har anerkjent «Nasjonalkoalisjonen» som en «dialogpartner».

Vi fører altså krig mot et medlemsland i FN som hele organisasjonen ser på som fullverdig medlem og der ingen har forsøkt å bestride Syrais regjerings rett til å opptre på landets vegne i organisasjonen. Dette gjør vi for å innsette ei regjering som ikke er offisielt anerkjent av noen andre enn Libya!

Det er ingen tvil om hvordan Nürnbergdomstolen ville ha dømt i ei slik sak.

 

 

KampanjeStøtt oss

12 KOMMENTARER

 1. Dette er presist og meget bra, Pål. Vi kan konstatere at de som er politisk ansvarlig for krigsforbrytelsene på vegne av vårt land og terrororganisasjonen NATO, fortsatt har sine fremtredende politiske verv og det er tydeligvis ingen rettsinstans i vårt land eller i andre vestlige land som rydder opp i denne kriminelle virksomheten. Hvor lenge skal dette fortsette? Hvorfor blir ikke de ansvarlig straffet? Kan FN pålegge disse kriminelle NATO-statene og deres politiske lederskap å betale erstatninger til de som er drept, jaget på flukt, fått ødelagt sine hjem og byer og til gjenoppbygging av statene som er rammet av NATOs terror. Alle partiene på Stortinget har blod på sine hender. Vil dette bli en sak i valgkampen foran valget i 2017? Hvem kan gi sin stemme til disse partiene?

 2. Betimelig spørsmål. Er det ingen som kan tenke hverken på (s)tortinget eller bland andre legfolk? Dette skuespillet har nå gått så langt at hver gang jeg ser dem på tv trekker jeg på smilebåndet. En av de viktigste grunnene til at Joe Biden besøkerTyrkia er at han skal prøve å legge press for å stoppe gassrør samarbeidet mellom Erdogan og Putin. Denne problemstillingen har jeg tatt opp før. Ukraina vil bli helt isolert og uten gass når det er ferdig og landet er jo som kjent fra tidligere Biden`s satsingsområde.
  Hva om Norge hadde turt å si USA rett imot slik Tyrkia gjør?

 3. Internasjonal lov og rett og traktater er bare interessant hvis ‘The Clique of High Court’ er enig.
  Denne ‘Clique’ er omtrent som det åndelige rådet i Iran , de har siste ordet i alt.
  Vi vet ikke hvem denne ‘Clique’ er.
  Men de bestemmer ALT på den internasjonale scene.

  En kan rope på Nurnbergdomstolen , FN pakten , Internasjonal Lov og Rett , Stortinget , you name it .
  Det hjelper bare ikke hvis ikke ‘The Clique of High Court’ er enig !

 4. Anerkjennelsen av Nasjonalkoalisjonen. Med risiko for å framstå som dement: det var ikke bare slik at Norge verbalt uttalte støtte som Pål dokumenterer grundig, men statssekretær Larsen redegjorde i en kort notis på debattsida i Klassekampen at Norge hadde anerkjent Nasjonalkoalisjonen som Syrias rettmessige, folkerettslige regjering.
  Naturligvis uten debatt og offentlig innsyn. Hvorfor det ikke kom noen reaksjon i avisa,skyldes at herr Mimir K. -Aftenpostens favorittsosialist – hadde skrevet leder om at KK støttet «opprørere» i Syria. Og senere var det fritt fram for professor Utvik å lansere Jihadleiesoldater fra førti land,som «Spaniakjempere».
  En annen sak som er ultramerkelig. «Venstresida» har jo tradisjonelt gode kontakter med kurderne, men jeg har ikke sett en eneste linje hvor kurderne advares mot alliansen med USA og andre Nato-stater. 24 juli 2015 uttalte YPG talsmann Polat Can seg om hvor strålende samarbeidet med USA/Nato var. Ingen bemerkninger til dette.
  En lesning av kurdisk historie handler jo ikke om noe annet enn at de blir forrådt at stormakter som bruker dem som proxyer for sine geopolitiske målsettinger.Nå melder all presse om at de er i «SJOKK» over å bli forrådt av USA. For vilken utallige gang? Og hva med «venstresidas» analyser av denne tradisjonelle ønsketenkningen?

  • Det statssekretær Larsen skrev går lenger enn hva regjeringa offisielt sa på nettsider og i erklæringer. Men han ga nok uttrykk for regjeringas egentlige mening. Og det finnes ikke etterrettelighet eller redelighet. Jeg synes det er et pikant poeng at verken Norge eller andre Nato-land har tatt konsekvensen av sin politikk og tatt kampen om Syrias FN-medlemskap eller det faktum at det er Syrias regjering som forvalter dette medlemskapet. Juridisk forverrer det koalisjonens folkerettslige posisjon.

  • «professor Utvik å lansere Jihadleiesoldater fra førti land,som «Spaniakjempere».»

   Når folk er så uærlige som dette, har de sikkert begått juks i forskningen sin også, og i såfall kan vi få ham til å miste jobben.

 5. Den ville vel sett at Assad massakrerer sivilbefolkningen i eget land, og gått mot ham. Da Russland gikk inn og hjalp Assad med å fortsette med dette da koalisjonen så ut til å få overtaket, var det nok en del vestlige land som bestemte seg for å støtte de som Assad forsøkte å utrydde.

 6. Förr avsåg termen krigsminister det som idag benämns försvarsminister. Jag föreslår att man i debatten återinför det förra begreppet för den ansvarige minister som idag hellre företräder krig än försvar. Ett epitet om något att leva och konfronteras med för vederbörande.

 7. Norges forpliktelser overfor folkerettslige instrumenter som Wien-konvensjonen om traktatretten og selve FN-pakten er visstnok formelt sett noe vage, da Norge aldri har ratifisert eller underskrevet noen av dem. Det vises til det meste av innholdet i konvensjonen som folkerettslig sedvane som Norge derfor følger. At Norge er et av få medlemsland i FN som aldri har ratifisert Wien-konvensjonen som sådan gjør jo ikke akkurat totalbildet bedre, men det kan formelt sett kanskje bli det absolutte lavmål av et halmstrå for noen å klamre seg i senere, dersom noen mot formodning skulle behøve å stå til ansvar for noe som helst på en rettferdig måte.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.