Apple – världens största skattefifflare

0
Anders Romelsjö

Nyss, kl. 12.30, rapporterade SR 1 Nyheter att EU har fällt Apple för mångåriga skattebedrägerier. Företaget ska betala rekordböter motsvarande 120 miljarder kronor. Sveriges Radio
Det handlar om avancerad skatteplanering där man utnyttjar svagheter i olika länders skatteregler och via bland annat brevlådeföretag minimerar sin skatt. Som exempel nämndes att Apple betalar 1,5 % skatt på sina vinster utomlands, medan bolagsskatten i USA är 35 % (och 22,3% i kapitalistvänliga Sverige). Och Apple har fått sin belöning – nu ligger företaget på första listan även företag med dålig moral. Nej, vad skriver jag – ska vara första plats bland företag med värdefulla varumärken. Ursäkta.
EU Apple 160830
Bloggen har flera gånger tidigare behandlat skatteflykt. (uppgifter om artiklar nedan). Denna artikel beskriver hur visselblåsare döms för storbolags skatteflykt i Luxemburg under den tid EU-kommissionens nuvarande ordförande Juncker var premiärminister där. En visselblåsare som avslöjade döms, medan Juncker fick kvarstå som ordförande samtidigt som EU inför lagar som försvårar för visselblåsare. Jag rapporterade om Luxleaks 6/11 2014 i en grundläggande artikel om skatteflyktLuxleaks.
Jag skrev då ”* Enligt radionyheterna har motsvarande 1 500 miljarder kronor undandragits i skatt från bara en revisionsbyrå i Luxemburg. Enligt andra uppgifter (SR Nyheter) dras 9000 miljarder kronor undan från skatt i EU. Samtidigt ökar barnfattigdomen i EU.
* EU:s nuvarande chef Juncker var tidigare premiärminister i Luxemburg. Tror någon att han inte kände till det viktigaste av detta?

Juncker
* Det skandalösa är att nästan inget skett för att hindra detta. Varför (mer nedan)?

I våras kom rapporter om enorma skattebedrägerier av företag och rika i skrivit ”Panama Papers”. Varför var det så få bolag och personer på listan fastän det är väl känt att det stora USA-bolagen är de största skattesmitarna i världen, som även borgerliga Independent och kapitalisthyllaren Forbes påpekat. I artikeln http://jinge.se/allmant/uks-independent-usas-storbolag-stora-skattefifflare-putin-vit.htmkunde jag skriva ”Independent rapporterade 14/4 att storbolag i USA är mycket stora skattesmitare (medan Putin och Assad är vita enligt rapport från Panama Papers). http://www.independent.co.uk/news/business/news/fifty-biggest-us-companies-stashing-13trn-offshore-a6983256.html De 50 största amerikanska
panama-papers-logo

Många massmedia ignorerade sannolikt denna information. I centrum står diverse insinuationer om att Putin och Assad och Brasiliens president nog ändå är involverade på något sätt. Det lyftes fram när uppgifter om ”Panama papers” först publicerades.
Guardian skriver dock ”The US has overtaken Singapore, Luxembourg and the Cayman Islands as an attractive haven for super-rich individuals and businesses looking to shelter assets behind a veil of secrecy, according to a study by the Tax Justice Network (TJN). The US is ranked third, behind Switzerland and Hong Kong, in the financial secrecy index, produced every two years by TJN”.
http://www.theguardian.com/politics/2015/nov/02/united-states-overtakes-caymans-singapore-tax-haven-financial-secrecy-index

strong>Litet om andra större skattebrott.
I våras publicerade ett dussintal journalister i International Consortium of Ivestigate Journalism (ICIJ) en stor rapport om skatteparadis efter att ha kommit över en källa med 2,5 miljoner filer med uppgifter från mer än 120 000 offshorebolag, truster, politiker, industriföreträdare och främst mycket rika människor världen över från mer än 170 länder, människor som rör sig i de fina salongerna och porträtteras i exklusiva magazines.

Mycket rika människor skulle nog betraktas med misstänksamhet eller som parias a priori i en värld med bättre samhällsmoral än dagens. De framträder ändå som en grupp kriminella bland de högt räknade 0,01 % rikaste (700 000 personer) i världen. Och de är ju det. Dels har de gjort en formellt kriminell handling, och dels har pengarna främst arbetats ihop av andra. Det sist nämnda är inte kriminellt under nuvarande lagstiftning, men en essens i kapitalismen. Detta gäller även de mycket rika som inte har pengar i skatteparadis.

I Dokument utifrån nämns en studie av James S. Henry, tidigare chefsekonom på McKinsey & Company, som uppskattar att förmögna individer har mellan 21 och 32 biljoner dollar privata finansiella förmögenheten undanstoppad i offshore skatteparadis. Detta motsvarar storleken på amerikanska och japanska ekonomierna tillsammans och mellan 1/3 och hälften av världens BNP på 69 biljoner dollar. Och då medtar man inte andra placeringar av rika som guld, egendomar, lyxjakter under främmande flagg mm.

Henrys studie visar bl.a. att tillgångarna som förvaltas av världens 50 största ”privata banker” – som ofta använder offshore skatteparadis för att betjäna sina ”high net worth” kunder – ökade från $ 5,4 under 2005 till mer än 12 biljoner dollar år 2010.

Våren 2013 gav Högsta domstolen i Sverige grönt ljus för skattebrott”Högsta domstolens beslut tvingade också Skatteverket att ändra praxis och sluta polisanmäla lindriga skattebrott” enligt DN och andra massmedia. Detta medför förstås att möjligheterna till skattebedrägerier ökar, och detta kommer sannolikt att ske. Detta är skandalöst och mot all vettig skattemoral. De som har störst möjlighet till mindre skattebrott är förmodligen de med ganska hög inkomst och med möjlighet att anföra olika avdrag och att domen kommer att bidra till ökade socioekonomiska skillnader i disponibel inkomst i nu okänd omfattning. Bakgrunden är en lag inom EU, som Sverige borde mobilisera befolkningen för att protestera emot – om regeringen stod i folkets tjänst. Erik Bylander, docent i processrätt, menade att ”Det här är en stor prestigeförlust för det svenska rättssamhället”. Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Varför tillåter USA,EU och Sverige detta lurendrejeri-system, väl beskrivet i John Perkins bok ”Confessions of an economic hitman”, som beskriver den bedrägliga miljön och de bedrägliga metoderna utifrån omfattande egna erfarenheter.
Perkins 200px-Confessions_of_An_Economic_Hitman_Cover

De ekonomiska skillnaderna i världen har ökat Enligt Hurun Global Rich List kan världen gläda sig åt en ökning med 83 nya dollarmiljardärer (+6 %), dvs privatpersoner som äger minst motsvarande 6 500 000 000 kronor. Tillsammans hade dessa 1 453 dollarmiljardärer en förmögenhet på 5,5 biljoner dollar, dvs. motsvarande 36 000 000 000 000 kronor. Detta är lika mycket som bruttonationalprodukten i Kina, där det bor minst 1 200 000 000 människor, och knappt 10 procent av BNP i världen. Sverige kan med stolthet glädja sig åt en placering på platserna 18,19 och 90 bland de 100 främsta. Hela 10 % var kvinnor. Flest miljardärer, 409 st (28 %) fanns i USA följt av Kina med 317 st (22 %). Rikedomarna för de 10 rikaste individerna ökade med 22 % förra året, motsvarande 250 miljoner dollar/dag (c:a 1 600 000 000 kr/dag). Och antalet som äger motsvarande minst 10 miljarder kronor ökade från 83 till 108 individer – med 30 %.

Enligt gemensamma beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Implementing the 20/20 Initiative: Achieving Universal Access to Basic Social Services, 1998). (www.unicef.org/ceecis/pub_implement2020_en.pdf). Toussaint & Millet nämner i sin utmärkta bok ”Debt the IMF and the World Bank” att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 US Dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine, mars 2008. En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle varit tillräckligt! Som framgår ovan har tillgångarna ökat särskilt mycket för de allra rikaste i världen, vilket medför att %-talet idag blir mindre än 20 %.

Förslag
1. Förbjud omgående de regler som möjliggör dessa skatteparadis!
2. Ökar beskattningen kraftigt av världens rikaste, låt säga de med en förmögenhet över 3 miljoner dollar.
3. Använd pengarna för att ge alla människor på jorden tillgång till bra vatten, sanitet, utbildning, bra hälso- och sjukvård, acceptabel mat och bostad.

4. Gör eljest revolution, störta kapitalismen och etablera ett mycket mer demokratiskt, socialistiskt samhälle där folket också har kontroll över produktionsmedlen och naturtillgångarna! Revolutionerna i USA 1776, i Frankrike 1789, i Ryssland 1917 och i Kina 1949 visar att revolutioner kan föra något bra med sig, men också att det kan gå snett. Viktiga lärdomar finns för framtiden.

intressant.se, , , , ,, , , , , , , ,, , , , , ,, ,

Forrige artikkelVelkommen til antropocen – men utsett feiringa
Neste artikkelTyskland ønsker å oppheve sanksjonene mot Russland