NATO-kommandant: – Ingen aktuell russisk aggresjon

0

Avisa Dagbladet skriver på lederplass at: Vi registrerer at Natos svar på Russlands aggresjon i Europa er både militær og politisk.

Den angivelige russiske aggresjonen tas for gitt. Man behøver ikke dokumentere den. Dermed blir også den massive opprustninga som NATO er i ferd med godtatt av servile medier. Kritiske røster er svært få og når sjelden fram til et større publikum. Slik skaper man grunnlaget for krig.

Da er det interessant å notere seg hva formannen for NATOs militære komité, Petr Pavel, sier til Reuters:

It is not the aim of NATO to create a military barrier against broad-scale Russian aggression, because such aggression is not on the agenda and no intelligence assessment suggests such a thing.

Altså: en russisk aggresjon foreligger ikke, og det finnes ikke noen etterretningskilder som kan fortelle om noen slik aggresjon. Sier NATOs kommandant. Riktignok utelukker han ikke at noe slikt vil kunne forekomme.

Han sier at hensikten med styrkeoppbygginga er å unngå at Russland vil kunne foreta en operasjon mot Baltikum som landet gjorde på Krim. Men NATO har ingen data som skulle tilsi at Russland har slike planer. Militærstrategisk og politisk er Krim og Baltikum grunnleggende forskjellige. Krim er historisk russisk land og har hjemmehavna for den russiske sørflåten. Og befolkninga på Krim ønsker å være en del av Russland. Ikke noe av dette er tilfelle i Baltikum, og Russland har heller ikke gjort noe krav på de baltiske landa eller Polen.

Om NATO ikke kan dokumentere noen russisk trussel mot Baltikum, så forhindrer ikke det rustningsindustriens tenketanker fra å hause opp en slik trussel. Dette gjelder ikke minst RAND Corporation,  som i en rapportargumenterer for en massiv styrking av NATO i Øst-Europa.

RAND ble opprettet umiddelbart etter annen verdenskrig av det som da het U.S. Army Air Corps og som snart fikk navnet U.S. Air Force. RAND var en hovedpropagandist for den forrige kalde krigen og er et notorisk talerør for den mest aggresive og krigerske delen av den herskende klassen i USA. Og nå er de i gang igjen. Og akkurat som under den kalde krigen ender den giftige krigspropagandaen deres opp på lederplass i norske aviser.

Og i Sverige har man pumpet opp en angivelig trussel fra påståtte russiske ubåter i svensk farvann. Nå melder Sveriges radio at «… att det sannolikt var en tysk ubåt och inte en rysk som observerades vid Vindbåden den 14 april 2015.»

Men det spiller jo ingen rolle. Hensikten er oppnådd. Sverige er på vei inn i NATO og rustningsindustrien jubler.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.