Albertine og kampen mot prostitusjonen

14
Christian Krogh: Hos politilegen
Øyvind Andresen

Ungdomspartilederne Tord Hustveit (Unge Venstre), Bjørn Kristian Svendsrud (FpU) og Kristian Tonning Riise (Unge Høyre) vil fjerne sexkjøpsloven og tillatte bordeller og halliker, melder Aftenposten 11/6. For å kunne forstå den kvinneforakten og overklassearrogansen som ligger bak dette forslaget, kan vi ta et skritt tilbake til Kristiania for omtrent 130 år siden, på den tida maleren og forfatteren Christian Krohg med sin kunst motarbeidet prostitusjon.

«Vi trenger sypiker til hor, men ikke skitten litteratur»[i]

Krohg gav ut romanen Albertine i 1886. Albertine er historien om syersken som prøver å holde seg borte fra prostitusjon, men som blir voldtatt av en politimann fra sedelighetspolitiet og krenket av politilegen, slik at hun mister selvrespekten og til slutt går til grunne. Som fattig jente har hun ingen sjanse i det rådende systemet.

albertine1
Christian Krohg (1852–1925): Trett

Dagen etter utgivelsen av romanene sørget justisminister Aimar Sørensen (fra Johan Sverdrups første venstreregjering) for å beslaglegge romanen fordi den «krenket sedelighetsfølelsen». De konfiskerte bøkene ble brent, og det var straffbart å spre de bøkene videre som hadde unngått beslagleggelsen. Krohg ble dømt til bøter to ganger, den siste gangen fordi han hadde offentliggjort forsvarstalen sin i Verdens Gang.

Mange protesterte mot beslagleggelsen av Albertine. Romanen hadde satt søkelyset på et viktig samfunnsproblem: fattigdommen og nøden som tvang mange kvinner fra arbeiderklassen ut i prostitusjon. I januar 1887 marsjerte 5000 arbeiderer og studenter gjennom gatene til statsminister Sverdrups bolig i protest mot forbudet.

Den økonomisk krisa på 1880-tallet førte til at mange kvinnelige arbeidere ikke klarte å forsørge seg og sine barn. Det var mellom 750 og 1000 prostituerte i Kristiania, en by med ca. 100 000 innbyggere. De fleste var tjenestepiker, syersker eller arbeidsledige.

Bordeller ble forbudt i byen allerede i 1884, og man ville gjøre prostitusjonen mest mulig skjult. Politivedtekter begrenset det tidsrommet de prostituerte kunne vise seg på gata. De fikk heller ikke kjøre sporvogn og ble nektet adgang til restauranter og fikk bare sitte på de billigste plassene i teateret.

Blant kundene var også mange samfunnstopper som lett kunne kjenne seg igjen i romanen. Dette var den ene grunnen til forbudet, det andre var kritikken av politiet. Et tydelig bevis for dette var at Arne Garborgs roman Mannfolk som kom ut nesten samtidig med Albertine, inneholdt mye mer «usedelighet», men inneholdt ingen kritikk av embetsmenn. Til tross for at Garborg forlangte at boka skulle beslaglegges, i sympati med Krohg, skjedde aldri dette.

Christian Krogh: Hos politilegen
Christian Krogh: Hos politilegen

Albertine har mange navn i dag

Albertine-motivet hadde Krohg brukt flere ganger i skisser og malerier før han skrev boka. Etter at boka var beslaglagt, malte Krogh det kjente store bildet «Albertine i Politilægens Venteværelse». Maleriet viser Albertine som fersk prostituert på sitt første obligatoriske besøk hos legen til kontroll av kjønnssykdommer. Jentene måtte jevnlig møte til slik ydmykende visitasjon hos politilegen.

Christian Krohgs maleri Trett fra 1885 (se over) viser en syerske som har sovnet med symaskinen og med lampen tent mens morgenlyset siver inn gjennom vinduet. Det kunne vært Albertine, men motivet er universelt og aktuelt. At man i skolen vektlegger at Krohgs kunst er knytta til en epoke, naturalismen på 1880-tallet, fungerer ofte som en ufarliggjøring av den skarpe sosiale brodden.

Krohgs roman og malerier var en medvirkende årsak til at offentlig prostitusjon med de obligatoriske legekontrollene, ble avskaffet i Kristiania i 1888. Dette er et av de tydeligste eksemplene vi har på hvordan litteratur og kunst har tatt opp problemer i samfunnet og presse fram en endring.

Prostitusjon er moderne slaveri

De tre ungdomspolitikerne forsvar for bordeller og halliker betyr at de aksepterer salg av menneskekroppen. Etter at Tyskland fjernet sitt forbud mot prostitusjon og legaliserte bordeller og hallikvirksomhet i 2002, er sexindustrien blitt tre- eller firedoblet. Bordellene fylles av kvinner fra Øst-Europa som ikke har noen rettigheter slik forkjemperne for loven i sin tid argumenterte med at de skulle få.

Handelen med mennesker er en moderne form for slavehandel. Minst 700 000 mennesker, de fleste kvinner og barn, smugles hvert år over landegrensen globalt sett, de fleste offer for sexindustrien.

De tre ungdomspolitikerne får støtte fra flere hold i moderpartiene som til sammen har flertallet på Stortinget. Sexkjøpsloven kan bli endret før stortingsvalget neste høst. Dessverre kan de begrunne sin politikk med henvisning til Amnesty International som har vedtatt en anbefaling til verdens stater om avkriminalisering av sexkjøpere og halliker, noe som førte til at hele kvinnegruppa til Amnesty meldte seg ut.

[i] Sitatet er lagt i munnen av justisminister Aimar Sørensen som hadde ansvaret for å beslaglegge både Hans Jægers Fra Kristianiabohemen og Kristian Krohgs Albertine. Etter Ketil Bjørnstads flotte musikkverk Leve Patagonia.

NRK har laget en meget god fjernsynsteaterversjon av Albertine: Se her

Kilder:

Aftenposten 11/6, 12/6 og 14/6 2016

Barbara Gentikow: En skitten strøm (1974)

Gro Hageman: Aschehougs norgeshistorie 1870 – 1905  (1996)

http://kvinnefronten.no/uredelig-retorikk-og-bruk-av-fakta/

 

KampanjeStøtt oss

14 KOMMENTARER

 1. Dette er jo et ekstremt kunnskapsløst innlegg. Det sier noe om hvordan debattanter makter å produsere det rene vrøvl etter at saken har vært diskutert i flere år. Interessant. jeg skal begrense meg til en kommentar. Det er ikke riktig at forlagsstillerne vil tillate halliker. De vil fjerne hallikparagrafen i sin nåværende utforming som gjør det straffbart for sexarbeidere å slå seg sammen for å hjelpe hverandre. Grov utnyttelse av andre, slik halliker gjør, er uansett forbudt i seg selv, og en reformulert hallikparagraf. For øvrig anbefaler jeg Øyvind Andresen å sette seg mer inn i den debatten som foregår dersom han virkelig er interessert i temaet.

  • OK, Øyvind Andresen har ikke dekning for å si at disse tre Civita-spirene vil tillate halliker.

   Du påstår at dette innlegget er ekstremt kunnskapsløst.
   Det klarer du tydeligvis ikke å argumentere for.
   Jeg vil anbefale deg å sette deg inn i debatten og grunnlaget for den såkalte «sex-kjøpsloven» før du angriper andres synspunkter.

 2. Innlegget er i alle fall ikke helt korrekt når det gjelder Kroghs intensjoner. Han og andre i kretsen rundt han, var i hovedsak opptatt av dobbeltmoralen knytta til prostitusjon, inkludert systemet med politilegesjekk. I tillegg var han selvsagt opptatt av fattigdommen som årsak til prostitusjon. Jeg har aldri sett kilder som tilsier at Krogh ville ha et forbud mot prostitusjon.

  • I Norge er det forbud mot å kjøpe sex, ikke å selge. Altså er det horekunden som straffes, ikke den prostituerte.
   At liberalistspirene fra Civita er motstandere av loven får nå så være. De er opptatt av sin «frihet», men ser bort fra samfunnsforhold og virkeligheten.
   Handelen med mennesker er en moderne form for slaveri og utgjør den største manifestering av slaveriet i dag. Minst 700.000 mennesker, hovedsakelig kvinner og barn, ekspederes innenfor og over landegrenser hvert år. Bare til USA importeres anslagsvis 50.000 kvinner og barn hvert år. Det er dette kampen står om, ikke straffefrihet for horekunden.

   • Jeg har kjent mange horer i min tid, og jeg har vel horet litt selv også. Uten at betalinga nødvendigvis var i rene penger
    Personlig synes jeg det er mye mer redelig å avtale på hvordan interaksjonen skal foregå, enn mye av den virksomheten som foregår rundt om på hoteller og sjenkesteder.
    Som utslitt vaskekjærring tar jeg meg i å angre litt på at jeg ikke solgte sex som freelancer ,i stedet for hele kroppen min til Goldman Sacks – men det er sikkert falsk bevissthet.

 3. Dritbra, Øyvind! Detta blir’e fitte på, vet du! Hvis du nå bare kunne komme opp med ett eneste eksempel på at forbud og det å jage problematiske fenomener inn i mørket noensinne har løst et problem, annet enn som fasadepuss og privilegier til svartebørsen, hadde det vært enda bedre! Wow! Tenkt ut alt detta sjæl, eller?

  • Dem mener det sikkert godt, men jeg falt av allerede under de innledende rundene i «kampen for sexkjøps-loven». At anstendige kvinner krevde å få gå i fred for menn som lurte på om de var ledige for tur, var et argument jeg støtte på, ofte. Jeg vet ikke, jeg – men min erfaring er at det er mulig å si nei, og komme godt fra det.
   Kanskje de er redd det skal går som i Mesopotamia. Der begynte kvinner å henge telt på seg for å bekytte seg, og det var dødsstraff for gatens løse fugler å dekke seg til. Snart ble det helt umulig å gå i fred uten….

   • Huff ja, et forferdelig villspor det teltet. Det ligger jo på et plan en dyp erkjennelse av den seksuell attraksjonens og tilgjengelighetens ultimate betydning i et evolusjonsbiologisk perspektiv i denne tradisjonen. Men det hjelper lite når medisinen blir telt på damene og svakere mannlig kodeks for selvbeherskelse dersom damene ikke følger påbudet som innebærer at de har ansvaret, de er fristerinnen, og deres seksualitet og attraksjonsverdi er usikrede granater vi stakkars menn ikke kan forvente å håndtere risikofritt på egen hånd. På med teltet.

    Og javisst, de mener det sikkert godt og litt under press og greier og sånn, men den er jo så gammal, denne visa. Jeg trodde fasiten rent praktisk var kjent (empiri), og at det bare er pseudo-moralsk tomgangskjøring å dra diskusjonen ommatt og ommat og ommat osv. ad absurdum.

    • det bare er pseudo-moralsk tomgangskjøring å dra diskusjonen ommatt og ommat og ommat osv. ad absurdum

     Du får si dette til små-liberalistene.

     • Ja, for de ser jo ut til å bry seg om lover – helt ubegripelig med tanke på hvor absurde de fleste er.
      Som Chesterto sa: når mennesket slutter å bry seg om de evige lovene, får vi ikke anarki, vi får de små lovene.

    • Å er du mann. jeg trodde du var dame. 🙂
     Kjenner jeg mine egne rett, var det nok behovet for å ta avstand som var drivkraften, ikke menns uønskede oppmerksomhet. At vi laget et fengsel for oss selv, er noe vi har tatt med oss inn i den moderne tid – fortsatt uttrykt gjennom påkledning en ikke kan bevege seg fritt i, men med beinharde krav til å passe standardmålene.

     Jeg vil si at det går greit å være uten burka på hotellkonferanser, hvis en holder seg edru. Men jeg har noen ganger ønsket at jeg hadde en å tre på meg, sånn litt ut på kvelden. Heldigvis er det lenge siden jeg måtte gjennom noe slikt, og hvis det skulle bli aktuelt, er jeg vel såpass opp i årene at det holder med å trekke seg tilbake før midtnatt.

     • Blir fort misforståelser når folk har så like uniformer. Jeg røska for eksempel burkaen av en islamist på Oslo City før jul i forfjor. «Terrorist,» brølte jeg. «Morder!» Men så viste det seg at det bare var en ganske alminnelig ninja. Sorry for den, altså.

 4. Ja.. Tyskland og merkel har kjørt ultra høyre løpet eksempelvis. I Tyskland på ulike bordeller så betaler man kun før entre og sen er det bare og kose seg:) ubegrenset… Litt slaveri men må man så må man. Hva om organtransplantasjon? Er du black så inn under kniven. Og er dine organ slutt så send inn dine barn. Sympati eller empati finnes ikke til nå korthuset som vår dopede gjelds penger økning velferd nu er raser og folk begynner og lese og se annet enn propaganda og innser at de kan komme og rammes… Trist

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.