Hvorfor gir unge amerikanere opp kapitalismen?

37

Burde vi egentlig være overrasket over at unge mennesker avviser den økonomiske status quo, spør Sarah Kendzior i det prestisjetunge magasinet Foreign Policy i en artikkel som har overskriften: Hvorfor gir unge amerikanere opp kapitalismen?

Imagine that you’re twenty years old. You were born in 1996. You were five years old on 9/11. For as long as you can remember, the United States has been at war.
When you are twelve, in 2008, the global economy collapses. After years of bluster and bravado from President George W. Bush — who encouraged consumerism as a response to terror — it seems your country was weaker than you thought. In America the bottom is falling out fast.
In 2009, politicians claim the recession is over, but your hardship is not. Wages are stagnant or falling. The costs of health care, child care, and tuition continue to rise exponentially. Full-time jobs turn into contract positions while benefits are slashed. Middle-class jobs are replaced with low-paying service work. The expectations of American life your parents had when you were born — that a “long boom” will bring about unparalleled prosperity — crumble away.

Kapitalismen leverer simpelthen ikke varene til dagens unge amerikanere, og derfor bør ingen vær overrasket over at de unges støtte til kapitalismen er på et historisk lavmål, skriver Sarah Kendzior. Hun viser til en meningsmåling som ble utført for Harvard University i april 2016 som viser at 51% av amerikanerne i denne aldersgruppa avviser kapitalismen, mens 42% støtter den. 33% sier at de støtter sosialismen, Dette sammenfaller med en meningsmåling fra Pew i 2012 der 46% av 18-29-åringene hadde et positivt syn på kapitallismen, mens 47% hadde et negativt syn.

Regjeringa i USA sier at arbeidsløsheten er lav, bare 4,7%, men ungdommen vet at det ikke stemmer med deres virkelighet. Og så viser det seg da også at statistikken teller enhver som har deltidsjobb eller strøjobber regnes som fullt sysselsatt, og at de som har gitt opp å søke jobb fjernes fra statistikken.

Dette betyr naturligvis ikke at unge i USA har noen veldig klare begreper om sosialisme eller at de er klare for en anti-kapitalistisk revolusjon. Men det betyr at den naive tilliten til at kapitalismen bringer lykke, som har vært en del av USAs grunnleggende narrativ i alle år, har slått betydelige sprekker. Og det betyr at den framtidsoptismismen som USA er avhengig av, er brutt.

Og det er kanskje ikke så rart, når de ser hvordan den korrupte eliten karrer til seg og overlater bare smuler til resten av samfunnet. Når situasjonen er slik at selv gammlepresident Jimmy Carter sier at USA er et korrupt oligarki Carter uttalte i et intervju i 2015:

Dette bryter med alt som gjorde det politiske systemet i USA så bra. Nå er det bare et oligarki med ubegrensede bestikkelser som er kjernen i det å bli nominert eller valgt til president. Og det samme gjelder også valget av guvernører, senatorer og kongressmedlemmer. Pengene fra store bidragsytere har undergravd det politiske systemet vårt fullstendig, og disse bidragsyterne sikrer seg fordeler etter at valget er over De som søker gjenvalg, og dette gjelder begge partier, ser på disse ubegrensede pengesummene som en stor personlig fordel. De som allerede sitter i Kongressen har mye mer å selge til en ivrig bidragsyter enn en som bare er utfordrer.

Tidligere meningsmålinger har vist at bare 9% av amerikanerne har et positivt syn på Kongressen, mens 85% har et negativt syn på den. Kongressen er faktisk mindre populær enn kakerlakker, trafikkork og rotfylling.

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


37 KOMMENTARER

 1. Takk Pål for at du skriver ting som passer inn i virkeligheten. Folk må våkne.
  USA og Europa har ikke hatt kapitalisme på mange 10-år, her er det er fascisme som råder. Corporate fascism som dr Jim Willie kaller det. Staten og kapitalet i samme båt. De store selskapene styrer og betaler for alt fra president kandidater til lover og regler. TTIP er en ny måte for å sterke bankers, legemiddelselskaper og andre store selskapers makt over folket.
  Å være Ung idag og leve livet som en gjeldsslave etter skole får mange å miste fremtidstro tror jeg. De tror vi lever i en kapitalisme fordi de tror på løgnene skolen propagert for.
  Kina og Russland lager handelsavtaler jorda rundt. Vest lager kriger jorda rundt. Det er vi som er «the bad Guys»

 2. Nå har vel ikke USA et kapitalistisk system, men har hatt et privat sentralbank-system fra 1913, som har eid pengene og latt staten låne disse med renter. Dette har medført ulykke for nasjonen, som nå er totalt bundet til Fed, der politikernes handlingsrom er minimalt, for pengene bestemmer. Så det er forståelig at de unge i USA vender retning sosialisme, men det vil ikke løse noen ting, for så lenge det er en sentralbank (privat eller offentlig) og det er renter på pengene, så vil de rike bli rikere og middelklassen utradert.

  Skal systemet være ekte kapitalistisk, så må det være uten sentralbank (som er en kommunistisk ide) og uten renter – først da vil pengene/verdiene kunne flyte fritt rundt, uten innblandinger fra myndigheter eller banker.

  • Privat eierskap av produksjonsmidlene, utbytting av arbeiderklassen for å utvinne merverdi, jakt etter størst mulig profitt og medfølgende kamp for overlevelse på markedet; det er DET som er kapitalisme.

   Det er ikke noe skille mellom «ekte» og «falsk» kapitalisme avgjort av tilstedeværelsen av sentralbank og renter. Det er ikke renter som hindrer vekst og investering i dag; det er utilstrekkelig avkastning eller lav profittrate på investert kapital; et problem som forsterkes av overproduksjon. Da får vi voksende finanskapital og spekulasjon for å «skape» såkalte «verdier»; drømmen om tilstrekkelig vekst leder kapitalen til å leke fram en formue på børs uten grunnlag i faktisk arbeid og produksjon.

   En «ekte» kapitalismen, dvs. den faktisk eksisterende kapitalismen, spekulerer og privatiserer offentlig eiendom (som ligger der «brakk», saftig og lønnsom) for å holde koken. Vi ser også en mengde rabiate forsøk på å prakke behov på folk og lure dem til å forbruke mer og mer for å få opp sirkulasjonshastigheten og bøte på overproduksjonen. Til syvende og sist er det kun én ting som helbreder voksesmertene; krig.

   Og opprusting og blomstrende fiendebilder ser vi nok av i disse dager.

   • «Privat eierskap av produksjonsmidlene, utbytting av arbeiderklassen for å utvinne merverdi, jakt etter størst mulig profitt og medfølgende kamp for overlevelse på markedet; det er DET som er kapitalisme.» Bortsett fra det første, så er jeg uenig med deg, da de andre punktene er en konsekvens av renter og sentralbanker, samt grådighet – som er en menneskelig faktor.

    «Det er ikke renter som hindrer vekst og investering i dag; det er utilstrekkelig avkastning eller lav profittrate på investert kapital; et problem som forsterkes av overproduksjon.» Renter gjør folk fattige, som gjør at færre kjøper produkter. Det er ikke overproduksjon, men mangel på forbrukere, da de mangler penger, gjerne etter utflagging av industrien. Pengene er samlet på alt for få hender, de mega-rikes, og de bestitter også ofte kontroll av bankene, samt militær-, legemiddel- og energi-sektoren. Denne rikdommen har de fått ved blant annet «å selge penger med renter». Nå har de har så mye penger at det nå handler om kontroll av alt og alle. Men 7 milliarder mennesker er litt mange å kontrollere, så derfor må befolkningstallet ned, i følge Gerogia Guidestone, og da er krig et utmerket virkemiddel.

    «Da får vi voksende finanskapital og spekulasjon for å «skape» såkalte «verdier»; drømmen om tilstrekkelig vekst leder kapitalen til å leke fram en formue på børs uten grunnlag i faktisk arbeid og produksjon.» Ja, men dette har med renter og «kvalitative lettelser» å gjøre. Rentekostnaden gjør at de som eier pengene tiltrekker seg stadig mer verdier, og da det er mer gjeld enn penger, så vil penger, som er en menneskeskapt ting, altid være mangelvare. Det er renten, og økt pengemengde, som gjør at ting går opp i pris, fordi renten reduserer pengens verdi. Man får mindre for en hundrelapp i dag enn for 20 år siden, og det er fordi verdien på pengen har gått ned, ikke fordi verdien på produktet har gått opp.

    «En «ekte» kapitalismen, dvs. den faktisk eksisterende kapitalismen…» Nei, dagens monetære system er ikke kapitalistisk, men en monopolistisk, sosialistisk/korporatistisk hybrid.

    «Vi ser også en mengde rabiate forsøk på å prakke behov på folk og lure dem til å forbruke mer og mer for å få opp sirkulasjonshastigheten og bøte på overproduksjonen.» Ja, dette så de multinasjonale selskapene, at vestens markeder var i ferd med å bli mettede, og ikke minst at folk begynte å ble fornøyde med hva de hadde. Dette var en av grunnene til at de flyttet produksjonen utenlands, slik at folk i u-land skulle få jobb og penger. Men det forverret egentlig problemet, da hjemmemarkedet kollapset, i beste fall stagnerte, mens lønnsnivået på nye produksjonssteder var så lavt at nye kunder ikke ble skapt. Dessuten skjedde det noe de ikke tenkte på: kopiering av produkter. Plutselig fikk folk i u-land oppskrifter, tegninger osv på vestlige produkter, og dermed ble piratproduksjon langt enklere, vel dokumentert i filmen «The buisiness of Counterfeits» https://youtu.be/1XLWbIEsh-A Det sier seg selv at kontinuerlig vekst er umulig. Men dette prøver både sentralbanker, banker, børser og investorfond å forhindre. De gjør en ganske god jobb i så måte, men i realiteten utsettes bare nedturen, og jo mer manipulering av markedet som iverksettes, jo større og mer voldsom blir den økonomiske «korreksjonen» når den inntreffer.

    «Til syvende og sist er det kun én ting som helbreder voksesmertene; krig.» Krig kommer, fordi nasjoner i økonomisk trøbbel ofte løser dette med å gå til krig. USA, EU, Kina, Japan og Russland har alle økonomiske problemer. Krigstrommene låter tydeligere for hver dag som går.

    «Og opprusting og blomstrende fiendebilder ser vi nok av i disse dager.» Jepp.

    • Øysteins innlegg bør skrives ut, rammes inn og henges på innsiden av do-dører, slik at flest mulig får lese det!

    • » Ja, dette så de multinasjonale selskapene, at vestens markeder var i ferd med å bli mettede, og ikke minst at folk begynte å ble fornøyde med hva de hadde. Dette var en av grunnene til at de flyttet produksjonen utenlands, slik at folk i u-land skulle få jobb og penger. Men det forverret egentlig problemet, da hjemmemarkedet kollapset, i beste fall stagnerte, mens lønnsnivået på nye produksjonssteder var så lavt at nye kunder ikke ble skapt.»

     Men hvis dette var grunnen til at de flyttet produksjonen, hvorfor ga de ikke arbeiderne der litt høyere lønn ?

     Jeg tror mest på den enkle forklaringen at produksjonen ble flyttet for å få kostnadene ned, for å få både billige varer og større profitt. Billigere varer skulle da holde hjemmemarkedet oppe. Det gikk noen år.

     Disse folka tenker ikke langsiktig. Jo større profitten er, jo mer kortsiktig tenker de. Og det er ikke deres jobb å ta seg av eventuelle sosiale problemer.

     • «Jeg tror mest på den enkle forklaringen at produksjonen ble flyttet for å få kostnadene ned, for å få både billige varer og større profitt. Billigere varer skulle da holde hjemmemarkedet oppe. Det gikk noen år.» Prøvde å forklare det, men du gjorde det bedre. Klart de tenkte at lavere lønnskostnader skulle øke profitten, men de feilberegnet, da kundegrunnlaget hjemme forsvant (da arbeidsplassene forsvant), og de klarte ikke skape nytt kundegrunnlag, da lønningene er for lave i de nye produksjonslandene.

   • Hva er egentlig utilstrekkelig avkastning på kapital? Hvem avgjør det? Skal ikke rente avspeile avkastningen?

    Jeg heller til den oppfatning at kritikere fra «høyre» som bekjenner seg til kapitalismen (eller en variant av den), lett ser at det som forgår nå ikke er kapitalisme, slik de mener den skal være. Siden de ikke kjenner igjen dette, tror de det må være sosialisme.

    Sosialister derimot. ser jo tydelig at dette ikke er sosialisme, for det kjenner de igjen (eller en variant av den), men tar for gitt at dette er kapitalisme.

    Jeg vil hevde at det både er sosialisme og kapitalisme i aksjon her – men mer som farsisme – ta det verste av begge deler, miks det godt og tøm det hodet på folket.

    Heldigvis er det mulig å snu det hele totalt på hodet – ta det beste fra begge deler, miks det forsiktig og se om ikke noen har lyst til å smake.

    Sentralt her er kontroll over penger og distrubusjon av dem, som ikke har lykkes særlig mye bedre i sosialistiske land. Mye av grunnen er at det finnes så lite kunnskap om hvordan penger fungerer – og at hver gang vi har gjort framskritt, har de virkelige kapitalistene brukt alle midler til sin disposisjon (og de har jo de fleste) for å forhindre det.

    Skal vi ha håp om å lykkes i å frigjøre oss, må vi gå rett til mørkets hjerte, for å si det sånn – og der spiller sentralbanksystemet en vesentlig rolle.

    Tenk det absurde i at tyske arbeideres pensjoner er avhengig av at britiske tog går med overskudd!

   • At staten utsteder penger direkte, uten renter, til eget bruk i bygging av infrastruktur. Det vil si gratis penger til staten. Dessuten ser jeg for meg en lokal valuta, den kan være enten kommunal, fler-kommunal eller på fylkesnivå, også disse kan dyttes inn i offentlige prosjekter, som vei, el-nett, skoler, vann-nett eller bredbånd etc. Poenget må være at pengene som skapes, gir varig verdi.
    Nå er alltid gratis penger vært fristende for politikere, som da kan love ditt og datt, så det bør være en begrensing. Det har tidligere vært forsøkt med gull- eller sølvstandarder, men da blir det gjerne manko på metall, og da blir det krig om metallet istedenfor. Derfor bør pengene utstedes f.eks ihht folketallet. I tillegg bør statene seg imellom forsøke å bytte varer, f.eks trevirke mot malm, korn mot poteter, olje mot fisk. Da vil økonomien blir langt mindre sårbar for fluktuasjoner i valutamarkedet, som vel de fleste vet er manipulert. Her kan man lese hvordan løse den økonomiske floken og begrense fremtidige økonomiske kollapser, faktisk ganske enkelt: http://www.nyhetsspeilet.no/2016/01/hvordan-unnga-fremtidig-finanskrise/

    • Jeg synes vi skal gå skrittet lenger, og satse på borgerlønn. Mye av de oppgaver staten gjør i dag, for ikke å snakke om kommunene ville bli ivaretatt like bra om folk tok mer av ansvaret selv. Slik det fungerer nå, er det et svarteper-spill på alle nivå.
     Jeg ser for meg at det kunne ha bidratt til å minske belastningen på miljøet, ved at mange hadde valgt å bli hjemme, framfor å fortsette å gjøre meningsløse jobber. Det kunne ha laget et reelt arbeidsmarked for reele behov, ikke den falske varianten vi har i dag. Det kunne bli lønnsomt å reparere igjen – det er alltids noen som liker å holde på med slikt.

     Folk kunne ha valgt å studere, skrive, forske, gå i skauen, passe barnebarna, eller rett og slett melde seg ut for en stund, uten å risikere framtida. Aldri mer måtte stå med lua i hånda.

     Med borgerlønn i stedet for landbrukstilskudd, hadde nok flere våget å eksperimentere mer med drifta si, både organisk og mer industrielt. Jeg vet jeg ville ha gjort det. Jeg synes det er gøy å få bra resultater i drifta, men det hadde vært så uendelig mye bedre å få det igjen i priser, framfor det pisk/gulrot-systemet vi lever under – også et svarteper-spill.

     Kanskje flere ville velge å arbeide hjemme på gården- både kvinner og barn, så å si. Det ville ha avverget mange ulykker og helt sikkert noen dyretragedier også.

     Jeg har aldri helt skjønt greia med å bytte ut en avhengighet (til et menneske en er glad i), med en annen avhengighet (til en såkalt arbeidsgiver). Selv ikke en sterk fagforening kan sikre betingelsesløs tilgivelse.

     • Er 100 % for borgerlønn og nedleggelse av NAV. Det er svært fornuftig og godt for økonomi og den kollektiv helsen.

     • Akkurat dette med borgerlønn er eg helt enig i.
      Mye unødvendig byråkrati med NAV .

      Med borgerlønn blir vi frie mennesker , som IKKE er avhengig av en arbeidsgiver !
      I dagens system har arbeidsgivere all makt .

      Hvorfor skal vi ha mennesker som er slaver for andre mennesker ?

     • «Hvorfor skal vi ha mennesker som er slaver for andre mennesker ?» Fordi makten vil ha det slik, og slik har det vært i ganske mange tusen år, der de har bundet folk med organisert religion, penger, trolldom/magi, skatter/avgifter, ressursknapphet, tilbakeholdelse av informasjon og fremsetting av skjulte/fiktive truser – den gang som nå. Men internett kan være et verktøy til å sette oss fri, og derfor tror jeg internett en dag enten vil stenges, eller at nettsider blir pålagt en avgift som blir så høy at bare de store korporasjonene får råd, eller at nettsider må godkjennes offentlig for å kunne drives, hvilket vil si at sider som steigan.no, norgesaksjonen.org, nyhetsspeilet.no, jostemikk.com, riksavisen.no, jimshistorieogpolitiskeblogg.blogspot.com med mange flere blir fjernet.

  • Det er jo som de sier. Kapitalismen er en flott idé, den fungerer bare ikke i praksis.

   Kapitalismen er et system som samler makt på noen få hender. De med mest kapital kan få flest til å jobbe for seg og kontrollere de viktigste økonomiske og militære institusjoner.

   Kapitalismens iboende sentralisering av makt er selvfølgelig i kontradiksjon med påståtte idealer om fri konkurranse og fravær av innblanding fra myndigheter.

   Kapitalistisk kontroll over staten er effekt av kapitalismen. Statlige ordninger som favoriserer de mektigste kapitalistene er effekt av kapitalismen.

   Snakket om frie kapitalismen er vås. Det er en ideologisk fremstilling av kapitalismen som ikke har holdepunkt i virkeligheten. Kapitalismen lager i prinsipp mektige mennesker og grupper av mektige mennesker som søker enda mer rikdom og makt. Disse vil kontrollere de viktigste institusjonene, og gjerne etablere nye institusjoner. For eksempel en privat sentralbank.

   Jeg vet ikke helt hva slags virkelighetsoppfatning du har når du påstår at FED egentlig er kommunistisk. Er Bilderberg og WEF også institusjoner som er styrt av arbeiderne og tegn på en demokratisk økonomi?
   For du må jo også bruke den ideologiske definisjon av kommunismen dersom du ivrer etter å bruke en ideologisk definisjon av kapitalismen.

   Nei, det vi har å gjøre med er en ultra-kapitalisme der gruppen av de aller mektigste kapitalister har kontroll. Det er effekt av at kapitalismen akkumulerer rikdom og makt til noen få.

   Kapitalismen er en flott ideologi, den fungerer bare ikke i praksis. I praksis har vi den virkelige kapitalismen. Den virkelige kapitalismen er i krise.

 3. Den som kun har sine lenker å misste vil vere i stand til å seie farvel til kapitalismen heiter det.
  Total mangel på utsikter til det som blir sett på som eit «normalt liv»: Jobb, eit eige hus, eigen familie, vil få fleire og fleire til å skjøne at noko fundamentalt er i ferd med å skje.

  Vi andre, som har levd godt på eit system som har som grunnleggande forutsetning å omdanne alle planetens ressursar til varer og deretter søppel i eksponentielt aukande fart, klamarar oss til plassane våre på luksuskryssaren Titanic.
  Sjølv om skuta for lengst har gått på isfjellet og vatnet fossar inn.

  Kapitalismen har klart å manøvrere i ureint farvatn lenger enn ein kunne trudd.
  Men eit isfjell er kapitalismen ikkje i stand til å manøvrere utanom: Mangel på vekst.

  I eit intervju med sjefsøkonom i OECD Cathrine Mann på bloomberg.com i dag 17. juni 2016 kan ho fortelle at den manglande evna til å opretthalde minst 2% vekst vil gjere oss ute av stand til å betale framtidige pensjonar, og også å få dei unge inn i arbeidslivet.

  Så der har vi det frå ein autoritet: 2% vekst er for lite for å oppretthalde ein fungerande kapitalisme.

  2% vekst betyr at volumet og varer og tenester må doble seg kvart 70/2=35 år.

  Lenger ute i intervjuet fortel ho at 4% global vekst er eit minimum.

  4% vekst gir ei dobling av volumet varer og tenester må skje kvart 17.-18. år.

  I løpet av historisk sett relativt kort periode på 170-180 år ville dette føre til 10 doblingar.
  Som er ein auke i produksjonen av varer og tenester, og dermed uttak av ressursar og dumping av avfall med ein faktor på 1000..

  Systemet er fullstendig absurd. Titanic vil gå ned!
  Vår manglande evne til å skape eit truverdig alternativ er tragisk.
  Dei få livbåtane på Titanic var ikkje i stand til å berge alle passasjerane.

  Det vil bli enda færre livbåtar når kapitalismen går ned.
  For vi er definitivt inne i den siste doblinga av veksten.

  Korrelasjonen mellom økonomisk vekst og energibruk er 0,99313.
  Slutten på veksten i på energibruk er dermed lik slutten på den økonomiske veksten.
  Og dermed lik slutten på kapitalismen.

   • Hei Øyvind. Vi er kanskje fleire som følger OFT ( Our finite World, er det nokon som har eit godt norsk ord / utrykk som svarar til det engelske «finite» i denne samanhengen? «Endelig» fungerar dårleg på norsk.. ) enn du trur, eg har tre vener som følger Gail. Så då er vi i alle fall 6 i Noreg 😉 Sjølv har eg lese henne frå dei første artiklane på TheOildrum i 2007 og framover til 2012 der ho posta som Gail the Actuary. Ho har svært interessante analyser av korleis energi og økonomi heng saman. Men som ho sjølv seier: «I don’t do politics», så ho let vere å ta opp styrkeforholdet mellom arbeid og kapital. Dette er eit valg som ho gjer, eg trur det er håplaust i dagens USA å nå fram slik Gail har gjort dersom ho skulle blande inn politikk. Det ho får fram på ein måte som er vanskeleg å gjenndrive er at tida med vekst er over. Så er det opp til ein kvar å gruble på kva dette har for konsekvensar..
    Dersom du ser på intervjuet med OECD si talskvinne som er linka til nedafor ser du også at ho på direkte spørsmål om styrkeforholdet mellom arbeid og kapital påverkar kjøpekrafta og dermed veksten der du at ho glir unna spørsmålet som eit såpestykke i badekaret. Styrkeforholdet mellom arbeid og kapital er noko vi ikkje snakkar om i danna kretsar må vite..
    Som i alle relasjonar: Det temaet som det er tabu å ta opp, er det som styrer relasjonen.
    På den måten bidrar kapitalens talsmenn til å framskunde sin eigen undergang.

    • Takk for nok en interessant kommentar! Da er du nok en del eldre som OFW’er enn hva jeg er. Dessverre er jeg nok ikke enda en helt ekte OFW’er, da jeg i tiden før jeg begynte å lese Gail bygget meg opp en god del idealisme og framtidstro som det er vanskelig å bli kvitt. Har sånn sett mer respekt for Berge enn meg selv, da han selv om han kaller seg liberterianer klart og tydelig uttrykker at han fullstendig har oppgitt troen på egen ideologi.

  • Kapitalismen som system kan overleve, fordi det i bunn og grunn er et system for privat eierrett, ikke hording (samlemani høres idiotisk ut, og gir ikke, i mine ører, riktig forklaring) og overveldene rikdom til et fåtall.

   • Kapitalismen som system lever av å parasittere på allmenningene for å opprettholde veksten: http://www.levevei.no/2014/09/episode-106-the-commons-as-an-approach-to-governance-sustainable-resource-management-and-social-wellbeing/

    «David goes on to describe some of the reasons for why the traditional commons became eradicated through what is known as the “enclosure movement”. Starting already in medieval times people who had a certain economic status cooperated with people in power and systematically privatized and commodified farmlands and natural resources that were earlier governed through locally created customs. Essentially, the commoners were dispossessed and similar practices have proliferated ever since leading to extreme forms of commodification and privatization. For instance, 20% of the human genome is now patented and many places around the world natural water resources are being seized by commercial companies.»

    Vi ser helt tydelig nå at kapitalismen er inne i en desperat fase fordi den ser seg nødt til å privatisere absolutt ALT og legge dette inn under den private eiendomsretten, for slik å gjøre profitt på det. Ta deg i vare for hva du sier, snart kan du oppleve at dine egne tanker er patentert, og at du må betale en avgift for å tenke dem.

 4. Hunter S Thompson skrev etter 11. september-angrepet at de som var småunger da, ville leve under en unntakstilstand hele oppveksten. Han spådde vel mer eller mindre at det ville føre til et opprør mot status quo.

 5. De tror kanskje de gjør opprør mot kapitalismen, men det er ikke kapitalisme vi har i USA eller resten Vesten i dag. Det vi har er bankstersosialisme. Banksterne og resten av oligarkene reddes rutinemessig fra konkurs ved at skattebetalerne bailer dem ut. Dette har ingenting med kapitalisme å gjøre. Under kapitalismen ville banksterne ganske enkelt gått til grunne. De hadde ikke blitt reddet av korrupte politikere.

 6. «Consumerism» fører desverre ikke til flere amerikanske jobber, men derimot kinesiske. Amerikanske varer er for dyre dersom tilsvarende blir produsert i Kina. Og hvem bryr seg om at amerikanske varer, stort sett, er av bedre kvalitet når den jevne amerikaner må spare der det er mulig? Mine amerikanske venner syter og klager over mangelen på jobber, så jeg forteller dem at de må kjøpe amerikanskproduserte ting, det vil de tjene på i lengden, både fordi varen holder lenger (det kan selvfølgelig diskuteres), og fordi det blir flere amerikanske jobber. I tillegg klager flere av dem over at forsikringspremien øker pga Obamacare, men er det virkelig derfor forsikringspremiene øker? De klager over offentlig støtte til fattige, men forstår ikke at dette vil redusere antallet som blir tvunget til å bli kriminelle. De klager over at fanger blir for dyre, fordi fengslene blir overlatt til private, men vil fremdeles bruke hevnprinsippet, selv om det gir meget høyt tilbakakefall, noe som fører til flere fanger. De vil at brukere av marihuana og kokain skal få strenge straffer, men de bruker selv begge deler. De klager over at minstelønnen er for lav, men de av dem som driver bedrifter selv, er innbitte motstandere, fordi de vil gå konkurs(?). Den voksne delen av befolkningen forstår rett og slett ikke at det er de som styrer Amerika mot avgrunnen. Og, selvfølgelig, alle mener en revolusjon vil løse problemet, selv om ingen vil hjelpe de som bor 2-3 hus nedenfor dem, fordi disse selvfølgelig selv er ansvarlig for sin egen situasjon, fordi de ikke forsøker å få seg en jobb. En revolusjon vil ikke hjelpe Amerika, kun når Amerika styrter i avgrunnen vil det bli bedre, men da styrter jo resten av verden (inklusive Kina, India, Brasil etc.) i avgrunnen også. Hvorfor BRICS? Fordi de, i det minste på nåværende tidspunkt, er fullstendig avhengig av den amerikanske dollaren, fordi store deler av deres investeringer er knyttet til Amerika eller deres eget land (investering i eget land hjelper lite dersom eksporten forsvinner).

 7. Leser man det den amerikanske professoren Michael Hudson skriver om finansielle parasitter som dreper sin egen vert, er det ikke nødvendigvis slik at det er kapitalismen i seg selv det er noe galt med, men at finanssektoren har tatt kontroll over Wall Street/den amerikanske økonomien og er i ferd med å tørke det ut.

  Man kan spørre om ikke det samme har skjedd i EU og skjer nå i Norge med 0-rente politikken?

  En politikk der vekst skal stimuleres gjennom rentepolitikken har uønskede bivirkninger (det har egentlig alle økonomiske hestekurer). Noen av problemene med rentepolitikken er:
  – Investeringsprosjekter som før var ulønnsomme blir plutselig lønnsomme (økonomer kalkulerer på nåverdier av investeringer. I kalkylene brukes en rentesats for å beregne nåverdien).
  – Pengebruken vris over mot «ulønnsomme» prosjekter. Over tid får vi store strukturelle problemer med å håndtere dette, eksempelvis der det er brukt store låneopptak i noe som vi ikke trenger eller ikke er lønnsomt.
  – I stedet for å låne ut til privat næringsliv, vil bankene heller låne ut til boligkjøp pga prisstigningen på boligene. Så lenge boligprisene stiger så mye som de har gjort, gir det god avkastning av pengene. Bankene vil tjene mest mulig penger.
  – En vridning av pengebruken til boligkjøp, øker ikke produktiviteten i landet. Det er svært begrenset sysselsettingseffekt i at folk bytter bolig.
  – Økt gjeld vil i stor grad reduserer fremtidig konsum da forbrukerne må bruke store deler av inntekten sin til å betale eierne av finanskapitalen dvs. bankene.

  En forutsetning for å forstå bivirkninger av lav renter, er at en forstår at penger oppstår som følge av at bankene innvilger lån. Penger oppstår ikke ved trykking som enkelte tror, men ved at noen tar opp et lån. Gjelden i Norge økte med 7 % og dermed betydelig mer enn f.eks. konsumprisindeksen og lønnen.

  Verdt å lese. http://www.counterpunch.org/2016/05/02/wall-street-has-taken-over-the-economy-and-is-draining-it/

  Kanskje noen burde ha oversatt den til norsk?

  Hudson er også kjent for å hevde at systemet med skatteparadiser er der for å finansiere den såkalte USAs «krig mot terror» (imperialisme om du vil).

  • Når gjelden øker så mye som det gjør nå, må det på et eller annet tidspunkt en gjeldsreduksjon til hos husholdningene for at veksten skal kunne opprettholdes. En eller annen form for «gjeldssanering» er det fullt mulig å få til så fremt det er politisk vilje til det. Sanering av gjeld gjør nok at spørsmål om moral kommer i fokus og en ender opp med tradisjonell skattelettelse i stedet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.