Regjeringa vil ha et kraftig inngrep i enkeltmenneskers personvern

0

Det pågår en svært viktig debatt mellom advokat John Christian Elden og justisminister Anders Anundsen. Den handler om personvern og overvåkingssamfunnet. Regjeringjen vil innføre dataavlensning som generell metode. Dette betyr at at politiet kan hacke seg inn på din datamaskin, kopimaskin, ipad eller smarttelefon og i samtid få overført til seg alle tastetrykk eller kopier du foretar. De vil se hva du gjør, skriver og tenker.

overvaaking

Endringer i straffeprosessloven

Stridens kjerne er den såkalte Prop. 68 L (2015–2016) Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler).  Regjeringa gjør ingen hemmelighet av hva det er den vil innføre. Proposisjonen definerer dataavlesning slik:

Dataavlesing kan i prinsippet innebære avlesing av blant annet

  • lydstrømmen som sendes fra en tilknyttet mikrofon til operativsystemets drivere
  • lydstrømmen som sendes ut til en tilknyttet høyttaler fra operativsystemets drivere
  • videostrømmen som sendes fra et tilknyttet kamera (webkamera) til operativsystemets drivere
  • tastetrykkene som sendes fra et tastatur til operativsystemets drivere
  • innholdet på en harddisk, minnepenn eller annet tilkoblet lagringsmedium
  • data som hentes inn fra eller sendes ut på internett eller andre nettverk
  • data i fysiske og virtuelle minneområder
  • gjeldende ip-adresser for nettverksenhetene
  • geografisk koordinatinformasjon fra en tilknyttet GPS-enhet
  • signalstrømmen mellom tilkoblet skjerm og datautstyret

For å få tilgang til informasjonen som avleses, må programvaren enten lagre den, eller sende den via internett eller annet tilknyttet nettverks- eller radioutstyr. Den avleste informasjonen kan blant annet hentes ut ved fysisk tilstedeværelse (for eksempel ved innbrudd), ved å hente den ut fra internett ved å utnytte såkalte «bakdører» i programvaren eller ved å fange informasjonen opp gjennom kommunikasjonsavlytting.

Eller som John Christian Elden oppsummerer:

Dataavlesning innebærer at politiet kan hacke seg inn på din datamaskin, kopimaskin, ipad eller smarttelefon og i samtid få overført til seg alle tastetrykk eller kopier du foretar. Det være seg mail, dagbok, private notater og utkast til disse, kildelister, oversikt over sider du besøker på internett, bestillinger du foretar m.v., og uten at du skal ha noen krypteringsmulighet for å hindre slik spionasje.

Det er ikke det du sier som overvåkes, men det du tenker og vet.

Det er ingen tvil om hva dette er. Du, familien din, omgangskretsen din, kort sagt alle, skal kunne overvåkes på absolutt alt dere gjør, alt dere sier, noterer, fleiper med – og tenker, som Elden skriver. Dette er ikke noe annet enn å innføre Storebrorsamfunnet i full skala.

Fagmiljøene enstemmig imot

Det interessante er at de fagmiljøene som man kanskje skulle vente ville stille seg positive til disse forslagene, har gått imot dem. Elden satt sjøl i Metodekontrollutvalget som utredet forslaget for regjeringa. Utvalget besto av representanter for dommerstanden, universitetet, PST, Påtalemyndigheten, Politiet og politikerne. Og det advarte enstemmig mot å innføre generell dataavlesning som metode.

Datatilsynet sier i sin høringsuttalelse at dataavlesing vil innebære at «tanker, assosiasjoner og ønsker som kanskje engang aldri var tenkt kommunisert til noen andre blir gjenstand for politiets behandling». Datatilsynet mener at man «[b]illedlig kan[…] si det slik at det ikke bare er ens kommunikasjon som avlyttes, men ens dagbok»

Også Økokrim ga sin tilslutning til utvalgets anbefaling om ikke tillate generall dataavlesning.

Når regjeringa nå likevel foreslår å innføre dette voldsomme inngrepet i vår personlige friihet, så skjer det altså på tross av advarsler fra deres egne høringsinstanser.

Debatten

John Christian Elden blogget om dette på Nettavisen 25. mai 2016 i en artikkel med tittelen Når vi lures inn i overvåkingssamfunnet.

Justisminister Anders Anundsen svarte dagen etter med artikkelen Ingen snikinnføring av politimetoder i kampen mot alvorlig kriminalitet. Der hevder justisministeren at «politiets metoder ikke skal rettes mot folk flest, men spisses mot personer det er skjellig grunn til å mistenke for alvorlige lovbrudd, eller benyttes for å avverge eller forebygge slike.»

Elden følger opp 26. mai 2016 med artikkelen Når lesekunnskapene forsvinner i iver etter mer overvåkning.

Han skriver:

Verre er det at justisministeren ikke synes fullt ut å forstå hva generell dataavlesning er. Det er en kraftig utvidelse av dagens metodebruk og inngrep i enkeltmenneskenes frihet. Å tillate direkte tapping av alt som skjer på en datamaskin, ipad, smarttelefon eller kopimaskin i en periode på to uker med mulighet for forlengelse, fanger opp alt som alle i familien gjør og alt hva øyet i datamaskinen ser. Det er å sette politimannen inn i stuen samtidig som han tar opp alt som blir sagt og gjort. Hvem som leser hvilke bøker, hvem som slår opp på hvilke oppslagsord i leksikon og alt man måtte skrive eller kladde hva enn man sender det eller brenner det etter å ha tenkt seg om.

Elden går vennlig ut fra at Anundsen ikke vet hva han har foreslått. Jeg er ikke fullt så vennlig. Jeg tror Anundsen vet nøyaktig hva han har foreslått, og at det er dette han og regjeringa ønsker. De ønsker å få tilgang til alt vi leser, sier, skriver og tenker.

Thomas Gramstad, styreleder i Elektronisk Forpost Norge, skrev et åpent brev til Anundsen i desember 2015 der han omtaler justisministerens uttalelser som «urovekkende».

– Dataavlesning som metode bagatelliserer du, og sammenligner det med telefonavlytting. Men det å tillate hacking av mistenktes datautstyr representerer uansett en alvorlig utvidelse av PSTs inngripende metodebruk, og skriftlig materiale kan være lettere å spre enn lydopptak.

– Strider mot grunnloven
Gramstad mener metodene Anundsen foreslår strider mot grunnlovens § 102 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Artikkel 8.

Regjeringa kopierer USA…

Det betyr ikke at regjeringa har tenkt noen sjølstendige tanker. Dette har de hentet fra først og fremst USA, der slike overvåkingsmuligheter allerede er innført, men også fra Frankrike og Storbritannia, der politiet i fjor fikk den typen muligheter som regjeringa nå ønsker å innføre i Norge.

Det raste en debatt i USA i 2012 da Dept. of Homeland Security ble tvunget til å offentliggjøre den ordlista de hadde lagt inn som skulle utløse intensivert overvåking, og det var ikke småtteri. Blant de 377 ordene fant man ord som Exercise. Cloud. Leak. Sick. Organization. Pork. Bridge. Smart. Tucson. Target. China. Social media, Ice, Snow.

nsa overvåking mobil
Bruk av mobilnettet til å kartlegge bevegelser og folks samhandling

…og den kopierer Frankrike og Storbritannia

Med overraskende stort flertall har den franske nasjonalforsamlinga vedtatt en lov på som på en dramatisk måte begrenser de borgerlige rettighetene, som Frankrike i sin tid var en av de største pionerene for.

I en uvanlig skarp kommentar til vedtaket skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten:

Slutten på friheten. Politistaten er på vei tilbake i Europa.

De hemmelige tjenestene får omfattende rettigheter til å kontrollere borgerne. Rettslig godkjenning vil knapt være nødvendig for å iverksette overvåking. Utviklinga kan bli et eksempel for hele EU.

Som jeg skrev i bloggen Frankrike: – Fra Charlie Hebdo til «Storebror ser deg»:

Etter drapene på redaksjonen i Charlie Hebdo demonstrerte tre millioner mennesker i Paris mot terroren og for ytringsfrihet. Nå innfører Frankrike en av de mest invaderende sikkerhetslovene i Europa. Overvåkingsagenter kan fra nå av, uten rettslig kjennelse, gå inn på eposten til enhver borger, avlytte telefonene til hvem som helst og til og med ta seg inn i private hjem for å montere overvåkingsutstyr.

I Storbritannia har regjeringa til David Cameron brukt den islamistiske ekstremismen som påskudd for å innføre lover og regelverk som langt på vei avskaffer personvernet. Den mest ekstreme lovparagrafen omtaler The Guardian slik:

They would include a ban on broadcasting and a requirement to submit to the police in advance any proposed publication on the web and social media or in print.

cameron big brother

En rask innføring av politistaten

Mens folket og mediene stort sett sover innfører nå myndighetene lovverk og metoder som går George Orwells storebrorsamfunn en høy gang. En vitsetegning jeg så tilla Orwell følgende: Jeg skrev 1984 som en advarsel, ikke som en jævla brukermanual!

Og det er omtrent der vi er. Samtidig styrkes voldsapparatet og samarbeidet mellom politi og militære styrker intensiveres. I Tyskland er det bygd en liten by, Schnöggersburg, der opprørspoliti og militære fra hele Europa skal trene på å slå ned opprør.

Noen folk, som åpenbart følger dårlig med i timen, har kritisert meg for å være «konspirasjonsteoretiker» når jeg påpeker dette. Det er på tide de våkner opp. Dette har ikke noe med teori å gjøre. Det står svart på hvitt i Prop. 68 L. Det eneste som kreves er det John Christian Elden kaller leseevne.

 

Forrige artikkelStillhet: Krig forberedes
Neste artikkelOmtänksam Obama besöker Hiroshima, moderniserar USA:s kärnvapen
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).