Regjeringa vil ha et kraftig inngrep i enkeltmenneskers personvern

72

Det pågår en svært viktig debatt mellom advokat John Christian Elden og justisminister Anders Anundsen. Den handler om personvern og overvåkingssamfunnet. Regjeringjen vil innføre dataavlensning som generell metode. Dette betyr at at politiet kan hacke seg inn på din datamaskin, kopimaskin, ipad eller smarttelefon og i samtid få overført til seg alle tastetrykk eller kopier du foretar. De vil se hva du gjør, skriver og tenker.

overvaaking

Endringer i straffeprosessloven

Stridens kjerne er den såkalte Prop. 68 L (2015–2016) Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler).  Regjeringa gjør ingen hemmelighet av hva det er den vil innføre. Proposisjonen definerer dataavlesning slik:

Dataavlesing kan i prinsippet innebære avlesing av blant annet

 • lydstrømmen som sendes fra en tilknyttet mikrofon til operativsystemets drivere
 • lydstrømmen som sendes ut til en tilknyttet høyttaler fra operativsystemets drivere
 • videostrømmen som sendes fra et tilknyttet kamera (webkamera) til operativsystemets drivere
 • tastetrykkene som sendes fra et tastatur til operativsystemets drivere
 • innholdet på en harddisk, minnepenn eller annet tilkoblet lagringsmedium
 • data som hentes inn fra eller sendes ut på internett eller andre nettverk
 • data i fysiske og virtuelle minneområder
 • gjeldende ip-adresser for nettverksenhetene
 • geografisk koordinatinformasjon fra en tilknyttet GPS-enhet
 • signalstrømmen mellom tilkoblet skjerm og datautstyret

For å få tilgang til informasjonen som avleses, må programvaren enten lagre den, eller sende den via internett eller annet tilknyttet nettverks- eller radioutstyr. Den avleste informasjonen kan blant annet hentes ut ved fysisk tilstedeværelse (for eksempel ved innbrudd), ved å hente den ut fra internett ved å utnytte såkalte «bakdører» i programvaren eller ved å fange informasjonen opp gjennom kommunikasjonsavlytting.

Eller som John Christian Elden oppsummerer:

Dataavlesning innebærer at politiet kan hacke seg inn på din datamaskin, kopimaskin, ipad eller smarttelefon og i samtid få overført til seg alle tastetrykk eller kopier du foretar. Det være seg mail, dagbok, private notater og utkast til disse, kildelister, oversikt over sider du besøker på internett, bestillinger du foretar m.v., og uten at du skal ha noen krypteringsmulighet for å hindre slik spionasje.

Det er ikke det du sier som overvåkes, men det du tenker og vet.

Det er ingen tvil om hva dette er. Du, familien din, omgangskretsen din, kort sagt alle, skal kunne overvåkes på absolutt alt dere gjør, alt dere sier, noterer, fleiper med – og tenker, som Elden skriver. Dette er ikke noe annet enn å innføre Storebrorsamfunnet i full skala.

Fagmiljøene enstemmig imot

Det interessante er at de fagmiljøene som man kanskje skulle vente ville stille seg positive til disse forslagene, har gått imot dem. Elden satt sjøl i Metodekontrollutvalget som utredet forslaget for regjeringa. Utvalget besto av representanter for dommerstanden, universitetet, PST, Påtalemyndigheten, Politiet og politikerne. Og det advarte enstemmig mot å innføre generell dataavlesning som metode.

Datatilsynet sier i sin høringsuttalelse at dataavlesing vil innebære at «tanker, assosiasjoner og ønsker som kanskje engang aldri var tenkt kommunisert til noen andre blir gjenstand for politiets behandling». Datatilsynet mener at man «[b]illedlig kan[…] si det slik at det ikke bare er ens kommunikasjon som avlyttes, men ens dagbok»

Også Økokrim ga sin tilslutning til utvalgets anbefaling om ikke tillate generall dataavlesning.

Når regjeringa nå likevel foreslår å innføre dette voldsomme inngrepet i vår personlige friihet, så skjer det altså på tross av advarsler fra deres egne høringsinstanser.

Debatten

John Christian Elden blogget om dette på Nettavisen 25. mai 2016 i en artikkel med tittelen Når vi lures inn i overvåkingssamfunnet.

Justisminister Anders Anundsen svarte dagen etter med artikkelen Ingen snikinnføring av politimetoder i kampen mot alvorlig kriminalitet. Der hevder justisministeren at «politiets metoder ikke skal rettes mot folk flest, men spisses mot personer det er skjellig grunn til å mistenke for alvorlige lovbrudd, eller benyttes for å avverge eller forebygge slike.»

Elden følger opp 26. mai 2016 med artikkelen Når lesekunnskapene forsvinner i iver etter mer overvåkning.

Han skriver:

Verre er det at justisministeren ikke synes fullt ut å forstå hva generell dataavlesning er. Det er en kraftig utvidelse av dagens metodebruk og inngrep i enkeltmenneskenes frihet. Å tillate direkte tapping av alt som skjer på en datamaskin, ipad, smarttelefon eller kopimaskin i en periode på to uker med mulighet for forlengelse, fanger opp alt som alle i familien gjør og alt hva øyet i datamaskinen ser. Det er å sette politimannen inn i stuen samtidig som han tar opp alt som blir sagt og gjort. Hvem som leser hvilke bøker, hvem som slår opp på hvilke oppslagsord i leksikon og alt man måtte skrive eller kladde hva enn man sender det eller brenner det etter å ha tenkt seg om.

Elden går vennlig ut fra at Anundsen ikke vet hva han har foreslått. Jeg er ikke fullt så vennlig. Jeg tror Anundsen vet nøyaktig hva han har foreslått, og at det er dette han og regjeringa ønsker. De ønsker å få tilgang til alt vi leser, sier, skriver og tenker.

Thomas Gramstad, styreleder i Elektronisk Forpost Norge, skrev et åpent brev til Anundsen i desember 2015 der han omtaler justisministerens uttalelser som «urovekkende».

– Dataavlesning som metode bagatelliserer du, og sammenligner det med telefonavlytting. Men det å tillate hacking av mistenktes datautstyr representerer uansett en alvorlig utvidelse av PSTs inngripende metodebruk, og skriftlig materiale kan være lettere å spre enn lydopptak.

– Strider mot grunnloven
Gramstad mener metodene Anundsen foreslår strider mot grunnlovens § 102 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Artikkel 8.

Regjeringa kopierer USA…

Det betyr ikke at regjeringa har tenkt noen sjølstendige tanker. Dette har de hentet fra først og fremst USA, der slike overvåkingsmuligheter allerede er innført, men også fra Frankrike og Storbritannia, der politiet i fjor fikk den typen muligheter som regjeringa nå ønsker å innføre i Norge.

Det raste en debatt i USA i 2012 da Dept. of Homeland Security ble tvunget til å offentliggjøre den ordlista de hadde lagt inn som skulle utløse intensivert overvåking, og det var ikke småtteri. Blant de 377 ordene fant man ord som Exercise. Cloud. Leak. Sick. Organization. Pork. Bridge. Smart. Tucson. Target. China. Social media, Ice, Snow.

nsa overvåking mobil
Bruk av mobilnettet til å kartlegge bevegelser og folks samhandling

…og den kopierer Frankrike og Storbritannia

Med overraskende stort flertall har den franske nasjonalforsamlinga vedtatt en lov på som på en dramatisk måte begrenser de borgerlige rettighetene, som Frankrike i sin tid var en av de største pionerene for.

I en uvanlig skarp kommentar til vedtaket skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten:

Slutten på friheten. Politistaten er på vei tilbake i Europa.

De hemmelige tjenestene får omfattende rettigheter til å kontrollere borgerne. Rettslig godkjenning vil knapt være nødvendig for å iverksette overvåking. Utviklinga kan bli et eksempel for hele EU.

Som jeg skrev i bloggen Frankrike: – Fra Charlie Hebdo til «Storebror ser deg»:

Etter drapene på redaksjonen i Charlie Hebdo demonstrerte tre millioner mennesker i Paris mot terroren og for ytringsfrihet. Nå innfører Frankrike en av de mest invaderende sikkerhetslovene i Europa. Overvåkingsagenter kan fra nå av, uten rettslig kjennelse, gå inn på eposten til enhver borger, avlytte telefonene til hvem som helst og til og med ta seg inn i private hjem for å montere overvåkingsutstyr.

I Storbritannia har regjeringa til David Cameron brukt den islamistiske ekstremismen som påskudd for å innføre lover og regelverk som langt på vei avskaffer personvernet. Den mest ekstreme lovparagrafen omtaler The Guardian slik:

They would include a ban on broadcasting and a requirement to submit to the police in advance any proposed publication on the web and social media or in print.

cameron big brother

En rask innføring av politistaten

Mens folket og mediene stort sett sover innfører nå myndighetene lovverk og metoder som går George Orwells storebrorsamfunn en høy gang. En vitsetegning jeg så tilla Orwell følgende: Jeg skrev 1984 som en advarsel, ikke som en jævla brukermanual!

Og det er omtrent der vi er. Samtidig styrkes voldsapparatet og samarbeidet mellom politi og militære styrker intensiveres. I Tyskland er det bygd en liten by, Schnöggersburg, der opprørspoliti og militære fra hele Europa skal trene på å slå ned opprør.

Noen folk, som åpenbart følger dårlig med i timen, har kritisert meg for å være «konspirasjonsteoretiker» når jeg påpeker dette. Det er på tide de våkner opp. Dette har ikke noe med teori å gjøre. Det står svart på hvitt i Prop. 68 L. Det eneste som kreves er det John Christian Elden kaller leseevne.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


72 KOMMENTARER

 1. De gjør bevisst samfunnet mer utrygt ; for deretter å innføre lover som skal passe på oss….
  På meg virker dette mer eller mindre planlagt !

  • Jeg tror mer på at de er idioter og er fanget i et spill hvor man må lage seg falske årsakssammenhenger om hvordan verden fungerer, fordi de virkelige årsakssammenhengene anses som hatpropaganda.

 2. Veldig bra og viktig innlegg. Ja det sovende folket……. blir som:

  «Credit buying is much like being drunk. The buzz happens immediately and gives you a lift… The hangover comes the day after.» Joyce Brothers

  I Sverige så er det helt sirkus med diverse lover som skal avdemokratisere hele landet:)

  Du gamla, du fria er sangen som fungerer som Sveriges nasjonalsang og istedet:

  Du gamle du «ikke frie, slave under bla bla»…… 🙂

 3. Det får vel holde med NSAs servere som man kobler seg inn på hver gang man åpner mailboksen. Hvordan skal man stoppe disse tyrannene på stortinget? Navarsete foreslår folkeavstemninger.

 4. Hvordan stoppe dette? Jeg har allerede begynt. Jeg har begynt i det små med min egen lille private dataavlesning. Jeg er forhindret fra å gå i detalj her da jeg ikke ønsker å sette blogginnehaveren i forlegenhet. Mitt poeng er: Gjør mot det mot Cameron før Cameron rekker å gjøre det mot deg.

 5. Markering i Oslo på Eidsvolls plass foran
  Stortinget, fredag 3. juni kl. 1500-1700. Protest mot Norges underleggelse EUs
  finanstilsyn, handelsavtalene TISA/TTIP. Protest mot angrep på Grunnloven.

  • Husk trygge rutiner rundt nøkkelhåndtering. Kryptering er ikke overvurdert som sådan, da hadde ikke CIA brukt tid på rettsaker for å forsøke å forby det.

 6. «Regjeringa vil ha et kraftig inngrep i enkeltmenneskers personvern»

  Veldig viktig sak å ta opp og protestere mot. Siste rest av trygg fri tenking er i ferd med å fjernes.

  Tenk: Norge i krig pluss dataavlesing. Da blir det ikke engang tillatt å tenke på krigsmotstand mer, mot kriger Norge er deltager-aggressor i. Slik tenking vil kunne kalles «landsforræderi». Og begge dele – krig og dataavlesing – er på vei i full fart.

  Når menneskeheten nå er blitt én samlet stamme og stemme av internett-nervenettet, og så kriger mot menneskeheten og Biosfæren, hvem kan taperne bli da, tro?

  – Bare full tankefrihet for hver enkelt kan holde fritt tilgjengelig de nødvendige ressursene til å redde liv og livsmiljø nå. Derfor må dataavlesing aktivt forbys.

  • Finnes det noe sånt som trygg fri tenkning? Fri tenkning kan da ikke være trygg?
   Personlig heller jeg til å ønske det velkommen. Tenk hvilken høystakk de rasker med seg!
   Jo flere som stifter bekjentskap med akkurat denne siden av Absurdistan, jo bedre er det.

   Personlig er jeg mer redd for hva en eller annen gærning kan finne på i respons, enn at noen overvåker mine ytringer.
   Jo flere som vet om dem, jo bedre – synes nå jeg.

   Men så låser jeg aldri ytterdøra heller – og ikke bilen (står med nøkla i).
   Det eneste jeg frykter er en innvadering av hodet mitt – og der er jeg temmelig immun.

    • Jeg lever under mottoet at en ikke skal eie noe, som en ikke tåler å miste. Hvis du legger i veg hit til fots er det helt ok at du låner bilen min for å komme deg herfra igjen. eller jeg kan kjøre deg – det er bare å gå inn og se om jeg er hjemme – soverommene er i annen etg.

     • Vær ikke engstelig for å eie for mye for lenge, du mister alt til slutt. Inkludert kroppen. 😉 «Du kan ingenting ta med deg dit du drar.» (Men det virker som du har hørt om det allerede?-)

      Takk likevel for den vennlige mottakelsen. – Nå gjenstår kun å finne ut retningen for vandreturen. 🙂

    • Kjenner du til Jacob Holdt og Amerikanske bilder? Tre ganger opplevde han å bli truet på livet med skytevåpen, og to av gangene endte det med at han ble med våpenholderen hjem. Han er mitt ideal.

     • Tror selv USAs gode folk kan ha forverret seg noe siden Holdts vandringer på 1970-tallet. – Nå er vel risikoen for å bli skutt av politi for en skjeggete «vandrer» dessuten øket en del. Men folk er folk, og stort sett vennlige om vi møter og møtes med vennlighet og respekt. Verre er vi ikke. Unntatt politi og militære. De kan være litt verre.

     • Til ullern

      Alt er tilsynelatende forverret siden sytti-tallet. Politet kanskje mest, men propaganda virker. Krig virker – for USA har vært i krig lenge. Slagmarken har stort sett vært i byene, og etter det jeg har skjønt, er det nå mange bydeler som politiet helt har overgitt.

      Jeg har selv måttet roe ned oppskjørta politifolk, som ikke har noen annen tilnærmingsmetode enn skremsel. Det minner meg om da jeg prøvde å skremme mine mindre søsken i barndommen – det endte gjerne med at jeg selv ble redd.

      Allikevel – inne i en hver vettskremt politimann/soldat gjemmer det seg et menneske – det gjelder bare å lokke det ut.

 7. Eldens konklusjon er viktig å ta med seg. – Særlig nå som vi ser at politiet selv har sørget for gatesalg av 50 kg «hasjis».
  Jf. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/politiet-innfoerte-50-kilo-hasj-til-norge/a/23688872/

  Dette betyr i praksis at politiet snart vil kunne skape lovbruddene de overvåker og straffer (politisk) utvalgte for. Ingen som lever et normalt fungerende liv vil kunne komme unna dersom politiet bestemmer seg for at de ikke liker tankene personen (du) kan komme til å tenke.

  Kombinasjonen: politiet skaper lovbruddene, med politiet totalovervåker og straffer (via påtalemakt) for lovbruddene, vil være uunnvikelig. Alle de vil kan bli tatt for noe.

  Friheten til selv å være førstetolker av hva det en mener og sier betyr, vil være borte.

  Tror politiet noe annet enn hva en selv tror det en mener/sier/nedskriver betyr og politiet ikke liker det, blir en tatt – evt. for lovbrudd politiet har skapt for en. – I et slikt, nå høyst nærliggende, scenario.

  Elden:
  «For kameraovervåkning – nå også med opptak av lyd – skal ikke begrenses til de alvorligste lovbrudd som Stortinget har åpnet for romavlytting for.
  Det skal kunne brukes for eksempel mot den som kan mistenkes å ha ervervet en brukerdose med hasjis – herunder ved uaktsomme overtredelser – som er bøteforhold ved straffeutmåling. Og haster det skal påtalemyndigheten kunne beslutte iverksettelse uten å vente på en dommer.
  Så nå er det bare for politiet å hacke seg inn på Smart-telefonen din på en fest og fjernstyre opptak av lyd og bilde gjennom telefonen som du tror er skrudd av, for så å forfølge alle som var på festen.
  Og fremkommer det litt overskuddsinformasjon om andre forhold som drikking fra en flaske for mye som ble tatt med over grensen eller servering til en 17 åring, så kan det også brukes fritt av politiet.
  I tillegg til at alt kan lagres og deles selvsagt. Spiller ingen rolle om noe galt eller ikke galt sies eller observeres, så lenge det har statens – eller samarbeidende lands etterretningsorganers – interesse. Så kommer i tillegg misbruksfaren. Men det er en annen skål.» [Uth. her – «misbruk» av overvåkingsanledning og fullmakter har alltid skjedd].

 8. Jeg tillater meg å komme med noen enkle råd til hvordan man bør møte et slikt lovverk:

  Kast fasttelefonen og kast ut bredbåndet. Da er det vanskeligere å linke konkret kommunikasjon mot din adresse.

  Kast så mobiltelefonen. En mobiltelefon er egentlig en overvåkningsmaskin, og Stata kan (og gjør allerede) lytte til mikrofonen, se gjennom kameraet og lese alt du har skrevet og sendt og se i sanntid hvor du er på meteren. Husk at mens en mobil med iOS er ganske ille, er Android selve satan. Android er lavet av Google – MED DET FORMÅL Å AVLYTTE.

  Istedet benytt en iPod eller iPad. Aktiver kodelås, men ikke iCloud. Bruk en kodekombinasjon med mange siffer. IPad og iPod har ikke GSM-sender innebygget og er noe mer utfordrende å avlytte. Bruk VPN og kryptering, men husk at krypteringen ikke er sikrere enn oppbevaringen av enheten. Om Stata får kloa i enheten, kan de som regel lese alt.

  Ikke ha bredbånd i ditt eget hus. Beveg deg ut når du skal sende og motta kommunikasjon, chat eller mail. Bruk offentlige wifi, og ikke den samme hver gang. Husk VPN før du slår på wifi.

  Anlegg stort skjegg. Ha på bredbremmet hatt og solbriller når du går ut, da fungerer ikke ansiktshjenkjennelsesprogrammene som offentlige overvåkningskameraer er knyttet til. Kvinner kan bruke hijab eller burka og solbriller.

  Når du bruker VPN, så sett IP til enten Russland eller Kina, eller et annet land som ikke inngår i NATO-samarbeidet. Kommuniser gjerne i sjargong eller på samisk. Hde ugeure and aaj yydrikke cei schkriphtil sikk ad avdonadiske ååvercaakmingsroydiner icle kaam lkese de. Husk at de ikke har kapasitet til å lese alt manuelt.

  Kast ut fra hele huset alle Google-produkter, det være seg brannvarslere (som har innebyggede mikrofoner) eller moderne fjernsyn (som nesten alle sammen bruker Android). Ikke installer apper fra Google på iPaden, som Google Earth, den har passordsnuser.

  I det siste er alle strømmålerne i norske hus byttet ut med målere som er online. Disse kan brukes til å se om du er hjemme. Husk derfor på å ikke slå av eller på lys eller varme når du sover eller står opp. Ha det samme strømforbruket døgnet rundt, enten du er hjemme eller ikke.

  Vær obs på husalarmer med video eller bevegelsessensorer. Ut med dem.

  Last ned den kinesiske versjonen av WeChat til tekst og samtaler. Det finnes to versjoner av WeChat, en internasjonal utgave, og serveren dens ligger i Canada, og den kinesiske utgaven, serveren ligger da i Kina. WeChat er kryptert mellom enhetene. Den kinesiske utgaven har også engelske menyer. For å laste ned kinesisk WeChat må du opprette kinesisk Apple ID. Du kan bruke flere lands Apple ID på samme enhet.

  Vær varsom med bruk av bankkort og kredittkort. Bruken kan spores. Ta ut kontanter før reise.

  Skaff deg konto i en bank i Russland eller Thailand eller Kambodsja som er knyttet opp mot det kinesiske YinLian, og ikke VISA eller Master. Da kan ikke NATO-land spore bruken.

  Til slutt: Bruk den innebyggede kontofunksjonen i (den kinesiske versjonen av) WeChat til daglige pengeoverføringer isteden for norsk bank. Da efterlater man seg mye mindre elektroniske spor.

  • Fryktelig vanskelig å outsmarte storebror teknologisk så lenge de lager eller eier hardwaren, kablene og satelittene, samt mye av mjukvaren som kjører på dette.

   Men fullskjegg og burka blir jo aldri feil, åkkesom.

   • AF – Du skal se at det er dette som skal til for at burka endelig blir forbudt (‘maskering i offentlig rom’).

  • Mye bra her. Som alltid, og som du påpeker: Bedret datasikkerhet, personvern og anonymitet kommer til en pris, og den prisen heter komfort og brukervennlighet.

   Egentlig er det et poeng at alle bør begynne å benytte kryptert kommunikasjon og krypterte lagringsmedier for å hjelpe de som virkelig trenger det, tenk gravejournalister og politiske aktivister f.eks. Jo færre som bryr seg om å bruke det, jo mer synlig og suspekt blir man om man gjør det. «Hidden in broad daylight» vil være en fordel her.

   Kom igjen, alle! Hør plikten kalle!

   For ikke-geeks & geeks alike, ProtonMail (gratisversjon finnes) er laget av CERN-geeks og personvernsaktivister gjennom tiår, for folk flest, kjører på lukkede servere i sveitsiske fjellhaller, beskyttet av sveitsisk personvernslovgivning, åpen kildekode og teknisk laget slik at ikke ProtonMail kan lese eposten din eller hjelpe myndighetene å dekryptere eposten selv ved en rettslig gyldig kjennelse om dette. End-to-End encryption, støtter også vanlig PGP for ikke-ProtonMail-brukere. Krever ingen teknisk kompetanse å sette opp og bruke:

   https://protonmail.com/

   Jada, det er så tungvint å migrere, atte. Masse kontakter og drit. Ja, jeg sa jo det. Det er tungvint med bedret sikkerhet. 😉
   Og det er et stort problem at så mange gir blaffen. Det er kommet såpass langt at de som gir råd til almuen har resignert til å påstå at de sikreste passordene er de folk klarer å huske, ellers skriver de dem bare ned og de kommer på avveie. Ja, det gjør de helt sikkert, svima. Men ellers er jo dette er jo bare tull, og sier noe om hvilket barnehagenivå man dessverre ofte må kommunisere på.

   Enda vanskeligere å få utnyttet de foreliggende, gode tekniske muligheter som bys oss på en trygg måte blir det nå fremover, da håndtering av nøkler, passord og fandens oldemor ifbm. kryptering blir vanskeliggjort på et nytt nivå iom. de nye drittlovene til Anundsen og de, om de går igjennom (dataavlesing).

   • Bør legge til at Ingar har helt rett i at Android er Lucifer (jeg bruker det selv og ser den smootheste ondskapen leve foran øynene på meg hele tiden 😉 ), så om noen migerer til ProtonMail (please, do!), kan det være greit å la være å bruke mobilappen. Jeg tror vel for sikkerhets skyld jeg ville holdt tjenesten unna Apples produkter også. Jobber litt med å finne ut litt mer om hva Google kan få til via tredjeparts-apper, og kan kanskje komme med mer kvalifisert gjetting, eller i beste fall dom eller frikjennelse litt inn i fremtiden.

    Kjør desktopversjon i en oppdatert browser på Mac, Linux eller Win-ikke-10-maskinen så lenge. Det går an å tro på. Win10 er også Lucifer.

     • Ikke bra. 🙁

      I dag lærte jeg forøvrig at skikkelig problematisk frykt for manglende mobildekning er blitt såpass utbredt at det har fått et medisinsk navn. Det heter nomofobi/ nomophobia (no-mobile-phone phobia). Sykdommen er foreslått inkludert i neste revisjon av diagnosemanualen DSM. Behandlingen er dóg fortsatt å bruke mobilen noe mindre. Jaja, sånn går nu dagan.

  • Strategimøter i det lokale skytterlauget avvikles fortrinnsvis uten telefon eller innlagt strøm.

   Folk som bruker ulovlig narkotika eller røker cannabis bør holde seg unna offentlige avløp også, da man analyserer metabolittene i kloakken for å holde noenlunde koll på hvor mye folk faktisk dytter i seg av hva av de ulike substansene i de ulike bydelene i større byer. Så dokumentar på NRK om det. Her er det grovregning og kun statistikk, selvfølgelig. Personlige, identifiserte urin- og avføringsprøver tatt i det underjordiske kommer først i neste trinn.

   • You win some, you lose some. Har man et budskap å spre, og forstår hva FB er og ikke er, og hvordan det foreløpig kan brukes til noe fornuftig og undergravende, ok. F.eks. Steigan har jo valgt å bruke den plattformen også. Selv nærmer jeg meg ikke FB med en gammal 486 på en lang staur rundt hjørnet en gang, så jeg er enig med deg i praksis.

 9. Signal er med mindre jeg tar VELDIG feil utviklet av to US Navy seals. Det opprinnelige russiske Telegram er kjøpt opp, også av amerikansk efterretning.

  Protonmail har den ulempen at den ikke er tilgjengelig for alle, man må søke, og ikke alle får konto.

  Kryptering er greit, men vær obs på i hvilket land serverne ligger. Det er derfor jeg bruker kinesisk WeChat. Du kan regne med at den blir holdt løpende vanntett.

  • PGP er opprinnelig også utviklet av myndigheter og militære. Poenget er hvordan det fungerer. Signal har den aller beste standing i tungt sikkerhetsfokuserte miljøer.

   Alle får konto hos ProtonMail. Det er litt ventetid, bare. Regn med én til tre-fire uker for tiden. Har du fått eksplisitt beskjed om at du ikke kan få?

   Når det gjelder din påstand om at Google Earth har innebygget «passordsniffer» er dette en gammel myte. Ikke et naivt ord om Google, men akkurat det vil jeg se mer enn gamle rykter før jeg kjøper. (Package) sniffing er først og fremst et begrep man bruker om å samle inn data fra et nettverk man ikke er fysisk tilkoblet, gjerne for å finne passordet til nettverket når det utveksles mellom enheter i nettverket. Google Earth kjører delvis på eksterne servere, delvis på din lokale maskin, og trenger ikke passordet til nettverket ditt for å utspionere deg om det var det om å gjøre. Andre passord stjeler Google Earth heller ikke. Det er rett og slett ikke nødvendig for Google å gjøre det slik, og om de gjorde, ville noen snart etter år med rykter klart å seriøst dokumentere det, men det har vi så langt ikke sett.

   Derimot ble Google tatt, og videre bøtelagt i milliardklassen etter søksmål fra private og myndigheter i flere land da Google Earth-bilen med Street View-kameraene ble tatt på fersken i å forsøke å sniffe alle passordene til alle wi-fi-nettverkene de kjørte forbi på sin vei for å fotografere gater og fasader.

   • Du sier Google kjørte forbi på sin vei for å fotografere gater og fasader! Hvorfor skal dem kjøre rundt å fotografere når dem har satelitter? Hvorfor trekke transatlantisk fiberoptikk nå vi har satelitter. Jeg har hørt at satelitter kan se hva du leser i avisen på gata! Hvis det er satelitter som baner rundt jorden, Hvorfor ser vi ikke trampolinen som blir satt opp hvert år? vi ser kun huset. Med satelitter skulle jo alt oppdateres på under ett døgn….

    • Du tror ikke på satelitter, nei? 😀

     Kult, jeg pleide å gjøre sønnen til kompisen min fullstendig ute av seg da han var liten ved å insistere på at jeg ikke trodde på elefanter.

     Har du vært inne i Googles globus og kartverk og tatt en tur gjennom gatene i en spennede by? Street View har bilder av alle fasadene lagt inn i databasen. Bildene er tatt i øyenhøyde og på kloss hold for å gi en mest mulig realistisk opplevelse av å befinne seg i gaterommet. Dette kan man ikke gjøre med satelitter, bl.a. pga. skuddvinkelen. Når det gjelder skarpheten på satelittbilder: Ja, de beste satelittkameraene er sykt gode, men dette er state-of-the-art-teknologi som ikke anvendes i særlig grad til sivile formål. Hvis du ser nederst på skjermen i Google Earth, ser du når det aktuelle fotoet du ser på er tatt. Det kan være flere år siden, og Google oppdaterer ikke billeddatabasen spesielt ofte med nye bilder av samme sted. Google Earth er ikke ment å være en sanntids-oppdatert, satelittbasert tjeneste. Ikke enda i hvert fall. Det er et superavansert, statisk 3D-kart der bare utvalgte steder foreløpig er ordentlig dekket med både oversiktsbilder (satelitt- og flyfotos), gatebilder (Street View-fotos), simulerte 3D-objekter og 3D-topografi.

     Et problem med utnyttelse av satelitter til alt man kunne tenke seg å bruke dem til, er båndbredden/ hastigheten for dataoverføring mellom satelittene og utstyret på jorda.

    • ITT har vel kommet langt ?

     https://en.wikipedia.org/wiki/ITT_Corporation

     GeoEye-1

     «On September 6, 2008, the ITT-built imaging payload was launched aboard the GeoEye-1 satellite to provide high-resolution earth imaging. The satellite has the ability to collect images at 0.41-meter panchromatic (black and white) and 1.65-meter multispectral (color) resolution. GeoEye-1 can precisely locate an object to within three meters of its true location on the Earth’s surface. The satellite will also be able to collect up to 700,000 square kilometers of panchromatic imagery per day.»

     • Javisst, ITT er på hugget, de. Og på 70- og 80-tallet pleide vi i elektronikkinteresserte kretser i Norge å kalle dem «Internasjonalt Tull & Trøbbel».

     • Her har du fremtidens verktøy, vet du. Ekin Technologies lager state-of-the-art ansiktsgjenkjenning, som sammen med spesialkameraer er installert i de nye politibilene i Abu Dhabi. Det ser ut som sci-fi, men er helt reélt og operativt i dag. De scanner deg (og alle andre trafikanter) bak bilvinduet ditt i forbifarten, om så i høy fart og bak sotede vinduer, og pin-pointer deg om du finnes i databasen fra før. Og de gjør man jo før eller siden. Teknologien benyttes selvfølgelig også mot et utall stasjonære kameraer.

      https://www.youtube.com/channel/UCM5dNx9spCYB_6VwEQC6PLg

      Alle bilder man laster opp til Googles billedsky (Photos) blir forøvrig også gjennomgått på denne måten med Googles variant av teknologien, og alle forekomster av samme person i en bildesamling blir sortert som bilder av denne personen. Så kan man selv fylle inn navn, om man føler behov for å utlevere seg og sine enda mer. På dette punktet er EU/ EØS’ personvernregler strengere enn i USA, så vi får ikke se resultatet av prosesseringen. Det skulle selvfølgelig være slik at det ikke ble gjort for brukere i denne regionen i det hele tatt, men der kan du alltid stole på at Google ikke sparer på regnekraften. «Tjenesten» er bare skjult for brukerne her. Med amerikansk IP dukker de ferdigsorterte bildene dine opp i Google Photos med tags og vennlig oppfordring om å navngi alle de pinlig presist sorterte personene. Teknologien er bedre enn deg selv til å gjenkjenne nå. Ansiktsgjenkjenning er noe av det menneskehjernen er aller flinkest til, så det sier en del.

  • Re: WeChat: Jeg installerte en klient bare for å WeChat’e med guttungen for et par år siden. Jeg tror jeg nevnte at han får noen røkk innimellom hvor han drar til Kina og blir en stund. Høres fornuftig ut å gå for kinesisk versjon hvis det skal være ens foretrukne anti-imperie-impregnerte kommunikasjonsplattform.

   • Takk for kommentar AF. . Nå havnet en kommentar til deg i «garnet » pga to linker , for jeg glemte å få bort den ene. Håper den dukker opp igjen snart, for det var et par små spørsmål til deg der . Den ene linken var til en artikkel i dag fra klassekampen om finanstilsynet, som kom nylig på nettavisa deres.

  • Link? Deep web går bra, hvis det er der du har funnet dette. Jeg har sett mange påstander og kvasi-dokumentasjon, nemlig, og ser ikke helt hvorfor Storebror skulle behøve å gå til et så risikabelt/ avslørbart stunt for å oppnå målet, når de allerede har bukta og begge endene på et mye mer grunnleggende nivå enn å måtte legge inn noe ekstra spionvare i Google Earth. Men alt er selvfølgelig mulig, så kom gjerne med noe konkret. Jeg er lutter øre og villig til å se på det en gang til. For ordens skyld, det har vært modifiserte distribusjoner fra tredjepart i omløp, spredt gjennom andre enn Googles egne nedlastingssider, som har inneholdt malware. Skulle det gjelde alle versjoner av GE denne gangen, eller kun den til Apples iPad som du nevner?

 10. Ikke glem penn og papir – hold skriveferdighetene ved like!
  Og kanskje nyfabrikasjon av gammeldagse, manuelle skrivemaskiner (ikke strømtilkobling) vil tvinge seg fram?

 11. OT. I tillegg skal livet i Førdefjorden legges øde (Aftenposten sist søndag med bilder av det som ennå fins), og lystjakt på svarttrost vil de tillate!

  Har intet med artikkelens emne direkte å gjøre, men sier kanskje noe om en type mentalitet som går igjen…?

 12. Ikke vær naiv !. Datavlesning som generell metode har vært brukt i Norge over flere år. Det nye er at nå skal tidligere ulovlige innhentede bevis vaskes lovlig. Dette har foregått på den måten at «venner av makta» har benyttet disse metodene og foret politiet med spor og bevis, alt etter hva som passer disse «vennene». Tenk deg at politiet sitter med navn på gjerningsmennene i store alvorlige krimminalsaker, men at de til nå ikke selv kan legge frem egne bevis. Frusterende. Til dette passer den nye lovgivninga perfekt.

  At det er regjeringen alene har bedt om disse metodene, tror jeg ikke noe på.

  Det er ikke noe nytt at etterettningsinnhenting i krimminalsaker blir «outsourset» til skjulte nettverk. Noen ganger skjer dette også på iniativ fra «venner» med privat agenda.

  Lovgivninga gir også politiet muligheten til endre annen ulovlig praksis overfor domstolene. For å kunne overvåke vitner, så har politiet ført domstolene bak lyset ved å definere vitner som mistenkte. Denne metoden blir nå lovlig med dette.

  En definisjon på politistat, er når du ser at krimminaliteten er flyttet fra bunnen i samfunnet til toppen. Nå får eliten monopol på sin krimminalitet.

  • TV2 rapporterer at «regjeringen lenge har ventet på denne muligheten» Hvem, hva hvor kommer dette fra, når alle høringsinstanser sier nei ? Hvordan kan vi være sikre på at endringen i loven ikke blir misbrukt til å overvåke uskyldige vitner og andre i alvorlige kriminalsaker ? Dette har skjedd meg og kommer til og skje andre. Denne loven, kommer garanert til å bli misbrukt.
   Hva gjør politiet når de oppdager at de overvåker uskyldige ? Ligger det en automatisk erstattnings ordning i loven ?
   Nei, selvsagt ikke.
   Dette er en skam for norge og demokratiet !
   Jeg vitner ikke !

   • «Jeg vitner ikke !»

    Nei, fordi du blir lagrettemedlem slik som meg, så vi kan gjøre disse lovene sovende igjen?

    Det er ikke den politiske makten som bestemmer om lovene de lager er rimelig og hva de skal bety i praksis.

    Den jobben er lagrettene som har, og de har for sedvane for å gjøre begrensninger i ytringsfriheten sovende.

    Politiet som den politiske maktas verktøy vet dette, så de gir i hovedsak bøter til de som ikke ønsker en belastning med en rettsak, mens slik som meg får går fri.

    • Jeg klarer ikke helt å forstå det du skriver. Akkurat nå passer det meg å være litt dum. Hva er lagrettemedlem ? Det samme som domsmann i ting/langmannsrett ? Hva mener du med ? » mens slik som meg får går fri» .

     Til saken; Folket i et demokratisk styrt nasjon kan ikke basere sin frihet/personvern på at tilfeldige medlemmer i retten har for «sedvane å gjøre begrensinger i ytringsfriheten sovende».

     Med disse nye lovene, skjer skaden lenge før saken kommer opp i retten og blir avslørt.

     Indirekte vil disse lovene, med muligheten til misbruk, hindre at mange saker å komme til retten.

     Det sier seg selv at politiet ikke vil ta saker til retten, hvor de vet at retten vil avsløre at de har etterforsket ulovlig. Når vitner oppdager at deres personvern er blitt krenket på det groveste, ja så vitner de ikke eller så tør ikke politiet å bruke disse som vitner. Blir de tvunget til å vitne, så kan vitneprovet bli en boomerang.

     En annen ting: I norge har vi ikke noen god praksis for erstattninger for overgrep gjort av staten.
     Ofre må kjempe selv uten noen automatisk støtte. Vinner de, så er det et patetisk beløp de mottar.

     Da er det faktisk bedre i USA, hvor totalovervåkning og kjempe erstattninger fra det offentlige går hånd i hånd.

     Det å ha et demokrati med rettssikkerhet koster. Dvs, at noen få skyldige kan gå fri og at justismord kan etterprøves. All historie viser at nasjoner som prøver å innføre en politistat i et demokrati, blir nettopp det: En Politistat.

     Hvordan kan noen tørre å ha noe med dagens politi å gjøre ? Ta Therese-, Birgitte-,Tina- og nå Monika saken. I alle sakene har det meste gått feil: Det gjelder for: Vitner, pårørende og i tillegg har uskyldige blitt varetektfengslet og dømt.

     Ser ut til at de eneste verktøyet politiet kan bruke, er en hammer og da må problemet være en spiker.

     Og nå skal de få et nytt verktøy. Hvordan tror du det blir brukt ?

     • «Det samme som domsmann i ting/langmannsrett ? » ja

      Hva mener du med ? » mens slik som meg får går fri»

      Jeg pleier å bli (for)bannet med ujevne mellomrom, så da må man bytte brukernavn.

      Det mye lettere å få vanlige folk som går over grensen en gang, og som skammer seg for mye til å ta en rettsak, til å akseptere en bot, da du aldri blir frikjent om du innrømmer skyld.

      Forsøker seg man på meg, blir det tydelig at det er politisk motivert, da jeg egentlig ikke sier så mye som er rasistisk, bortsett fra at hvite mennesker eksisterer, og at vi har tenkt til å straffe de anti-hvite for medvirkning til folkemord.

      Ikke ramler verden min sammen om jeg skulle havne i retten heller, da jeg sier de samme tingene ovenfor venner og kjente, som jeg gjør på nettet.

      Alt i alt, er det derfor best å slå ned på de hvor straff har en effekt, og ikke de som koster en haug med ressurser, og som egentlig er for sympatisk til å bli dømt som en hater.

      «Og nå skal de få et nytt verktøy. Hvordan tror du det blir brukt ?»

      Ser vi på Sverige, så blir det brukt til å få en mindre rasistisk kriminalstatistikk, da den eneste årsaken til at innvandrere er mer kriminelle enn svensker, er at svenskene er flinkere til å skjule seg, samt at det svenske politiet og rettvesenet er rasistisk.

      Ellers så er jeg ikke så opptatt av hvordan dagens gjøker benytter sin nye makt til å overvåke borgerne, da de dokumenterer bevis mot seg selv, samtidig med at de tillater oss å benytte de samme metodene i det kommende rettsoppgjøret, når vi skal ha gjøkene til å vitne mot hverandre om hvem som gjorde hva.

      For min del så betyr det kun at de ikke lengre behøver å rettferdiggjøre overvåkningen med at de innhenter data for forske hvordan de best forebygger ekstremisme. Det gjørmeg ikke så mye at de professjonelle leser, da de glemmer.

      Virkelig ekkelt synes jeg derimot at alle ekstemist-forskere som leser overvåkningsmaterialet er, ikke for å møte argumentene, men for å foreslå måter man kan sosialt isolere de hat-virus-infiserte fra ïnfisere andre, før befolkningen er helt vaksinert mot rasisme, ved å ha vokst opp integrert.

      Ikke at jeg er så redd, da folk blir rasister av å vokse opp integrert, men det er ekkelt, og det er de eneste jeg tror jeg gidder å gå etter at skal bli straffet.

    • Dersom du er domsmann, så skal du og andre, kun avgjøre skyldspørsmålet etter som bevisene etter gjeldne lover blir presentert i retten, og du har ikke lov til på egenhånd å tolke ned lovene.

     Jeg tror ikke du, emma er domsmann i noen norsk rett.

     Det du skriver om rasisme, anser jeg som en avsporing og vil minne om hva som er kjernen i saken;

     «Denne loven kommer garantert til å bli misbrukt.»

     • «Dersom du er domsmann, så skal du og andre, kun avgjøre skyldspørsmålet etter som bevisene etter gjeldne lover blir presentert i retten, og du har ikke lov til på egenhånd å tolke ned lovene.»

      Om påtalemyndighetene mener noe er straffbart, og flere lagretter sier at det ikke er straffbart, så blir loven sovende.

      Hornalister, politikerne og byråkrater har ikke lov på egen hånd å bestemme hva ord skal bety, og hva som folket anser som rett og rimelig.

   • «Denne loven kommer garantert til å bli misbrukt.» – Det er kjernen i saken.

    Jf. over: » «Misbruk» av overvåkingsanledning og fullmakter har alltid skjedd.»

  • Nei, nei, nei. Tull, tull, tull. Dette er akkurat sånn det har foregått i årevis. Folk får drit på maskinen og feiltolker kilden, eller de får «false positives» rapportering fra et eller annet tvilsomt anti-malware-program. Hvis dette er dokumentasjon finnes det ikke ett eneste stykke populær programvare til komersiell bruk der ute som ikke er utstyrt med all verdens ondskap fra utviklerens side, det kan lett dokumenteres ved å søke etter programnavn + spyware. En annen ting er at det heller er ikke noe populært program, i hvert fall for Windows, som ikke har vært brukt som container for en annen payload (virus mm.) enn det du trodde du skulle få da du klikket på «last ned».

   Jeg har jaktet på sånt i årevis og lest hundrevis, kanskje tusenvis av forumposter og tekniske artikler om temaet (ikke bare GE-relatert). Jeg kan forsikre om at du vil finne tusen lenker til av samme kategori som dine to her, som du kunne ha lagt ved i samme slengen, men det er ikke dokumentasjon. Jeg vil se cracket, backwards engineered, dekompilert kode fra en uskadd GE-fil med kommentarerer som forklarer meg hva den gjør, og som ikke overlater til fantasien eller et tvilsomt tredjepartsprogram å beslutte om det er spyware. Folk har jo gjort vellykkede cracks av aktiveringsmodulene i GE Pro. De leser maskinkode som kiosklitteratur, og ville garantert ha vært på banen hvis de hadde sett noe til dette.

   Uansett, her skyter du dessverre deg selv i foten med linkene dine, for om du leser litt nedover i tråden på tom’s hardware guide ser du at produsenten av anti-malware-programmet som detekterte malware i Google Earth, selve utgangspunktet for tråden, selv har gitt et dementi:

   «false positive» (sorry)

   Postby James » Tue 09 Aug, 2005 11:02 am
   The CounterSpy team contacted me with the following message:

   Hi James,

   We looked into that, and this is a false positive.
   We will fix it ASAP!

   The CounterSpy Team

   ———-

   Sorry for the false alert, folks. Just wanted to be safe and not have anyone else compromised.

   Jeg har i utgangspunktet ingen tillit til Google eller noe behov for å skulle frikjenne dem fra noe som helst, men er i grunnen bare ute etter å finne ut hva som er sant og ikke sant, det er ikke verre enn det.

 13. Hva tror du Google ville gjøre om det var en ekte positiv? Rett svar: Betale eller presse noen til å si «falsk positiv».

  Husk at det at du er paranoid ikke betyr at de _ikke_ er ute efter deg.

  • Jeg skjønner. Konklusjonen står på fast grunn av seg selv, og argumenter er til pynt, og kun dersom de styrker konklusjonen. Luftige, nye antakelser kan hentes ut av tomme intet for å nøytralisere argumenter som ikke pynter tilstrekkelig opp i det logiske bedet.

   Mynten din har «kron» på begge sider. Du vant, og jeg fortsetter å bruke Google Earth. 🙂

   • AF

    Er ikke protonmail noe likevel ?

    Jeg har har et par kanskje småting jeg lurer på om det går an å få en kommentar på 🙂

    1 .»Teksten uthevet , i gmail.»
    2. + Forespørsel om anbefalt mailtype.

    Jeg sendte en mail til Klassekampen i dag pga i forbindelse med at de skrev om saken som er aktuell om finanstilsynet , og der hadde jeg lagt ved en del av teksten på http://visibleworker.simplesite.com/
    hvor det stod et sitat fra The Telegraph om EU og oppstartsfasen der,

    Et utdrag:

    Vi vet at dokumenter viser at EU hadde opprinnelse i pengeoverføringer gjennom American Comitee of United Europe i USA, der de europeiske aktørene bare ble behandlet som innleid. Forsøk på å stable på plass egne penger, ble møtt med motvilje. Det skulle de ikke ha noe av. Se denne oppsiktsvekkende artikkelen om hvordan EU ble til:

    http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html

    Så, etter denne teksten under linken, ble tekst typene plutselig dobbelt så store i mailen :

    «The vice-chairman was Allen Dulles, the CIA director in the Fifties. The board included Walter Bedell Smith, the CIA’s first director, and a roster of ex-OSS figures and officials who moved in and out of the CIA. The documents show that ACUE financed the European Movement, the most important federalist organisation in the post-war years. In 1958, for example, it provided 53.5 per cent of the movement’s funds

    Tekststørrelsen på denne delen
    der det stod om dette, var uthevet med større tekst enn det andre, uten at jeg hadde gjordt det selv ,når jeg leste mailen etter å ha sendt den så var den altså forandret.Hele teksten var i samme skriftstørrelse i den opprinnelige teksten.
    Har det med «kategori for analysemateriale» nå rett før saken med finanstilsynet ?

 14. Korrigering: regeringen vill ha lite bättre juridisk täckning för ingrepp som statstjänstemän redan nu gör och underlättar för främmande makt att göra. Ja, kanske polisen till skillnad från säkerhetstjänsten ännu har vissa betänkligheter, så fackförbundet bör väl vara glada över denna korrigering.

 15. Forsiktig nå Pål. Du bekrefter ditt rykte som «konspirasjonsteoretiker»:p Spøk til alvor; en venn av dattera mi fortalte meg at han ble dømt for cannabisbruk pga ei urinprøve. Vel, han hadde vel røkt cannabis da. Men han ble ikke informert av politiet om at han hadde rett til å nekte å pisse på glass. Politiet er i utgangspunktet pålagt å informere deg om dine rettigheter. Så presedensen er her allerede; myndighetene kan bryte alle lover og slippe unna med det hvis saken er «alvorlig» nok.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.