Økonomiens masseødeleggelsesvåpen

13
Hedgefond-kapital fra de Cayman Island-registrerte AKO-selskapene er kilden til gaver som kunstsamler og forretningsmann Nicolai Tangen har gitt til sin fødeby Kristiansand. Disse skattefrie midlene går nå til å lønne en direktør for et offentlig kunstmuseum i byen.
Øyvind Andresen
Øyvind Andresen

Kristiansand kommune har sagt JA TAKK til en giftig kilde, slik den forurensa badeanstalten i Ibsens drama «En folkefiende» var et symbol på et samfunn bygd på løgn.

Flertallet av politikerne i Kristiansand godtar nemlig at kommunen får almisser fra hedgefondet AKO Capital som opererer fra Ugland House, George Town på Cayman Islands, et av de verste skatteparadisene på jorda når det gjelder hemmelighold. Men dermed aksepterer de et system som fremmer internasjonal kriminalitet selv om AKO Capitals virksomhet i seg selv skulle være lovlig.

Da den islandske storbanken Kaupthing fikk problemer i 2008, gikk styrelederen Sigurdur Einarsson hardt ut mot blant annet AKO Capital. Han mente at flere hedgefond spekulerte ved å sette ut rykter i media om banken slik at de kunne profitere på bankens fallende aksjekurs. De islandske skattebetalerne måtte betale prisen.

cayman dollar

Dette er ikke overraskende for de som kjenner hedgefondenes arbeidsmetoder. Hedgefond er ikke underlagt de samme restriksjonene som andre finansinstitusjoner. Deres eneste mål er å skape profitt for investorene, uavhengig av økonomiske konjunkturer. De tjener blant annet på å spekulere i fallende aksjekurs, såkalt «shortsalg». Trikset er å låne aksjer mot litt betaling, selge dem dyrt, kjøpe dem tilbake etter at aksjekursen forhåpentligvis har falt, levere dem tilbake til eieren og ta kursforskjellen som profitt.

Dette bidrar selvfølgelig til å forsterke problemene til virksomheten. Hedgefond er parasitter på det økonomiske systemet. Deres virksomhet er en trussel mot all nyskapende og produktiv økonomisk aktivitet. De har utarbeidet kompliserte finansielle redskaper, kalt derivater, som bygger på veddemål om framtidig kursutvikling på valuta, råstoffer, aksjer osv.  Storinvestor Warren Buffett har kalt derivater for «økonomiens masseødeleggelsesvåpen».

Sunt bondevett tilsier at hedgefond og derivater burde være forbudt. Det samme gjelder å bruke skatteparadiser.

Kilden til den omfattende lekkasjen fra Panama Papers uttrykker det slik:

I 50 år har den utøvende, lovgivende og dømmende makt rundt om i verden fullstendig latt være å ta tak i de voksende skatteparadisene som smusser til jordens overflate.

Videre skriver han:

Den kollektive effekten av disse feilene er en fullstendig nedbryting av etiske standarder. Dette har ført til et uvanlig system som vi fremdeles kaller kapitalisme, men som er ensbetydende med økonomisk slaveri. I dette systemet – vårt system – er slavene uvitende om både sin status og deres overmenn, som lever i en annen verden der abstrakte håndjern er skjult bak en uangripelig juridisk sjargong. Det forferdelige juridiske skadeomfanget burde sjokkere oss alle.

 

Kilder:

e24.no/makro-og-politikk/mener-island-blir-bakvasket/2356581

http://www.notmywar.com/derivater-og-standard-bond-produkter/

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Derfor-avslorte-jeg-Mossack-Fonseca–Den-anonyme-kilden-bak-Panama-Papers-59721b.html

http://attac.no/skatteparadis/

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. En ting jeg har lurt på er feks Norske Skog som har stor gjeld i utlandet. Det er mulig at Norske Skog kan gå konkurs.
  Flere spekulanter har tegnet derivater mot Norske Skog, noen derivater utbetales hvis Norske Skog går konkurs mens andre utbetales hvis Norske Skog overlever. Hva vil skje i en situasjon hvor den norske stat redder Norske Skog fra konkurs? Da kan det tenkes at alle derivat eiere vil kreve å få utbetalt gevinst på sine derivater (fordi Norske Skog ble reddet av en aktør som ikke er en markedsmessig aktør og som overstyrer markedets usynlige hånd). Kanskje er det forbudt for staten å redde selskaper slik som Norske Skog fordi det finnes derivater knyttet opp mot selskapet?

  • Det skulle ikke forundre meg det minste. Noen internasjonal- finans advokat der ute? At Norge vil bli presset på det er helt sikkert. Det jeg vet er at veldig mye av styringen av økonomien ligger i regnskapslover, selskapslover og alt det der. Disse er det lenge siden vi sugde fra eget bryst. Når vi nå legger oss inn under EUs finanslovgivning vil enda mer av risikoen lovformelig bli lagt på realøkonomien.

  • Jeg kan ikke svare på alle spørsmålene dine, men spekulasjonene mot Norske Skog er et illustrerende og tragisk eksempel på hvordan finansspekulasjoner er en trussel mot velferd og arbeid.

   «Norske Skog har misligholdt gjelden sin. Det utløser milliardutbetalinger til investorer som har veddet på mislighold» , skriver Dagens Næringsliv 23/4 2016. Dette er første gang det skjer i et slikt omfang i Norge.

   Internasjonale investorer har ifølge avisen spekulert heftig i om Norske Skog vil klare å unngå mislighold, og 22/4 bestemte en ekspertkomité at selskapet har gjort nettopp dette.

   For investorer som har satset på mislighold gjennom såkalte CDS-kontrakter (credit default swap) blir det dermed utbetaling. CDS er en type derviater som beskytter kreditorene.

   Adressa 29/11 2015 har et oppslag med følgende overskrift:
   «Ville veddemål kan avgjøre skjebnen for 2700 arbeidere i Norske Skog
   Utenlandske investorer spekulerer i om Norske Skog klarer å betale milliardgjelden sin»

   I dette oppslaget går det fram følgende:

   Da det amerikanske investeringsselskapet Blackstone Group plutselig bestemte seg for å kjøpe seg opp til å bli største eier i Norske Skog tidligere i desember, var det mange som hevet på øyebrynene.

   Bare uker tidligere hadde Norske Skog nemlig gått offentlig ut og varslet om at selskapet ikke klarer å betale gjelden sin. Ved utgangen av tredje kvartal var gjelden på svimlende 8,4 milliarder kroner

   Mer kan du lese her:
   http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2015/12/29/Ville-veddem%C3%A5l-kan-avgj%C3%B8re-skjebnen-for-2700-arbeidere-i-Norske-Skog-11972686.ece

   Andre kilder:
   https://no.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap

   http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2016/04/Mislighold-gir-historiske-milliardutbetalinger

  • Jeg kan ikke svare på alle spørsmålene dine, men spekulasjonene mot Norske Skog er et illustrerende og tragisk eksempel på hvordan finansspekulasjoner er en trussel mot velferd og arbeid.

   Norske Skog har misligholdt gjelden sin. Det utløser milliardutbetalinger til investorer som har veddet på mislighold, skriver Dagens Næringsliv 23/4 2016. Dette er første gang det skjer i et slikt omfang i Norge.

   Internasjonale investorer har ifølge avisen spekulert heftig i om Norske Skog vil klare å unngå mislighold, og 22/4 bestemte en ekspertkomité at selskapet har gjort nettopp dette.

   For investorer som har satset på mislighold gjennom såkalte CDS-kontrakter (credit default swap) blir det dermed utbetaling. CDS er en type derviater som beskytter kreditorene.

   Adressa 29/11 2015 har et oppslag med følgende overskrift:
   «Ville veddemål kan avgjøre skjebnen for 2700 arbeidere i Norske Skog
   Utenlandske investorer spekulerer i om Norske Skog klarer å betale milliardgjelden sin»

   I dette oppslaget går det fram følgende:

   Da det amerikanske investeringsselskapet Blackstone Group plutselig bestemte seg for å kjøpe seg opp til å bli største eier i Norske Skog tidligere i desember, var det mange som hevet på øyebrynene.

   Bare uker tidligere hadde Norske Skog nemlig gått offentlig ut og varslet om at selskapet ikke klarer å betale gjelden sin. Ved utgangen av tredje kvartal var gjelden på svimlende 8,4 milliarder kroner

   Mer kan du lese her:
   http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2015/12/29/Ville-veddem%C3%A5l-kan-avgj%C3%B8re-skjebnen-for-2700-arbeidere-i-Norske-Skog-11972686.ece
   Andre kilder:
   https://no.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap
   http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2016/04/Mislighold-gir-historiske-milliardutbetalinger
   http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2016/03/08/2143/Industri/norske-skogs-skjebnekamp

 2. Jeg er enig i at det i hele sitt vesen er et moralsk problem. Men det er ikke slik flertallet ser det. De har en forestilling om at alt dette er styrt av krefter, som ligger utenfor menneskets kontroll. Det er slik jeg forstår, premisset for så godt som all økonomifaglig opplæring i vesten i dag. I den verden finnes ikke moral, bare naturlover.
  At det knapt finnes noe som er så renspikka av menneskeskapelse, som det økonomiske systemet, har forsvunnet helt fra synsfeltet, og moraldebatten med det.
  Den begrenser seg til å gjelde hvorvidt det er riktig å prøve å bøte på de verste utvekstene, eller om det bare vil forlenge veien til paradiset.
  Samtidig burde det være lett å påvise at økonomien slett ikke blir styrt av naturlover, men våre lover – og kun det.

  Vi bør kunne vise at slik systemet fungerer, styrt av lover og vår vilje til å håndheve dem, er dette systemet katastrofalt – for alle.
  Vi bør kunne vise hvordan denne panteismen har ført til at politikerne har abdisert og overlatt den økonomiske styringa til finansfolkene. Vi bør kunne vise det smått absurde i å tro, at finansfolk er mindre korrupte enn politikere.

  Ikke for at de ikke var åpne om det – vi som har levd noen år husker godt hvor mye snakk det var om at politikerne lot seg presse av folket, og det vil de jo ikke. Da var det mye bedre å overlate overvåkninga av naturkreftene til finansverdens presteskap – økonomene. De har da gått ut i verden og gjort alle folkslag til sine disipler, med alle de velkjente metodene. Det ironiske er at de langt på veg har overtatt det sovjetiske systemet med sentral styring av økonomien gjennom det enøyde fokus på BNP, men siden den er privatisert og «upolitisk», så kjenner vi det ikke.

  Jeg tror at det er helt nødvendig å plukke ned presteskapet, gjennom å avsløre religionen deres. Ellers må vi bare vente til mange nok lærer på kroppen, er jeg redd.

  • William K. Black tar her for seg hvor pervers denne troen er:

   «Cochrane is outraged. He is outraged about “pernicious incentives,” but not about the pernicious incentives that CEOs shape in order to suborn others to aid and abet their frauds that drove the financial crisis. Instead, he demands that we slash Social Security protections for the disabled. Consider how depraved Cochrane’s position is. His response to the most destructive epidemics of financial fraud in history – frauds that made financial elites massively wealthy – is to demand immediate steps to make the lives of disabled even more miserable. When Greg Mankiw says he wants to teach your freshman son or daughter “to think like an economist” this is the kind of demented and dishonest theoclassical “thinking” that they want to instill in your child. Indeed, Mankiw praised the Cochrane column I am discussing.

   Cochrane is outraged by other matters as well. He demands that we immediately begin “restoring the rule of law.” Except that for Cochrane, his Orwellian definition of what that phrase means is that we must permanently destroy the rule of law for corporate elites.»

   http://neweconomicperspectives.org/2016/05/cochrane-proposes-restoring-rule-law-lettide-facto-ng-ceos-defraud-impunity.html

 3. An American investment banker was at the pier of a small coastal Mexican village when a small boat with just one fisherman docked. Inside the small boat were several large yellowfin tuna. The American complimented the Mexican on the quality of his fish and asked how long it took to catch them.

  The Mexican replied, «only a little while».

  The American then asked «why didn’t he stay out longer and catch more fish?» The Mexican said he had enough to support his family’s immediate needs.

  The American then asked, “but what do you do with the rest of your time?”

  The Mexican fisherman said, “I sleep late, fish a little, play with my children, take siestas with my wife, Maria, stroll into the village each evening where I sip wine, and play guitar with my amigos. I have a full and busy life.”

  The American scoffed, “I am a Harvard MBA and could help you. You should spend more time fishing and with the proceeds, buy a bigger boat. With the proceeds from the bigger boat, you could buy several boats, eventually you would have a fleet of fishing boats. Instead of selling your catch to a middleman you would sell directly to the processor, eventually opening your own cannery. You would control the product, processing, and distribution. You would need to leave this small coastal fishing village and move to Mexico City, then LA and eventually New York City, where you will run your expanding enterprise.”

  The Mexican fisherman asked, “But, how long will this all take?”

  To which the American replied, “15 – 20 years.”

  “But what then?” Asked the Mexican.

  The American laughed and said, “That’s the best part. When the time is right you would announce an IPO and sell your company stock to the public and become very rich, you would make millions!”

  “Millions – then what?”

  The American said, “Then you would retire. Move to a small coastal fishing village where you would sleep late, fish a little, play with your kids, take siestas with your wife, stroll to the village in the evenings where you could sip wine and play your guitar with your amigos.”

 4. Anbefaling av to videoer på youtube :Dette er frastøtende men nødvendig å nevne.

  Så på videoen «Soros in his own Word:» Han sammenlikner det han har gjordt med religion 24 inn i videoen og røper at han er hekta på en myte der vinnerne dør, en azteker mytologi, så dette bør sees. At man ofrer andre for egen framgang minner om den uskrevne loven, prinsippet «mine behov er vitigere enn dine, som er et psykopatisk prinsipp. Han snakker om det som om det er en ting som facinerer, at vinnerne ble ofret.

  Han sier han har konstruert den objektive virkeligheten, som har fellestrekk med relegion fordi den er allestedsnærværende og allmektig og det virker som han har et spesielt selvbilde.

  «The objective aspect of reality as I have constructed it
  has many of the attributes of God : Its Omnipresent and all powerful, yet the ways of its working remain somewhat mysterios» Han sier at det var på 80 tallet under Reagan at markedsfundamentalistisk ideologi tok overhånd.

  Så oversiktskart over den mysteriefulle måten i videoen «George Soros exposed! »
  Plansje med oversikt over hvor pengene sirkulerte der.https://www.youtube.com/watch?v=BO8pFBDSLPI
  Det var ut til mainstream media de gikk, via ulike kanaler. Den venstreradikale organisasjonen «Move on» har fått mange millioner dollar.
  He can smear anyone he wants in a variety of ways.

 5. Disse som ble ofret ble ofret or at samfunnet skulle ha framgang. Et samfunn som godtok denne Huitzilopochtlis krav som premiss
  for handelens blomstrende framgang, ser ut til å være det som han snakker om.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.