Norge støtter terroristene i Syria

29

Eva Thomassen
Eva Thomassen

Jeg kom nylig hjem fra Syria, mitt andre besøk i løpet av siste halve året.

Vi var de første sivile som 17.april fikk komme inne i Palmyra etter at den syriske hæren med hjelp fra Russland, befridde byen 27.mars etter kraftige kamper mot IS. Vi fikk se skadene på oldtidsbyen og raseringen av boligområdene. Vi fikk se Amfiteateret hvor 30 syriske soldater ble drept etter å ha blitt tatt til fange av IS i mai 2015. Vi hørte drønn og så store røyksøyler fra minerydding. Vi så kratrene etter  noen av de 3000 minene  IS hadde plantet  i Palmyra. Ingen skulle komme inn i  Palmyra. 200 syriske soldater ble drept av miner.

Under hele Palmyra hadde IS plantet et avansert minefelt som ved berøring ville få Palmyra  sprengt i filler. Russiske spesialister klarte å uskadeliggjøre disse.Ammunisjonslagre, massegraver ble avdekket. Syriske offiserer redegjorde for oss hvor  komplisert operasjonen med å befri Palmyra var. Avanserte russiske militære styrker i samarbeid med den syriske hæren gjorde at de tilslutt lykkes med å befri byen fra terrorister. Vi ble fortalt hvordan kolonner med over hundre  militære kjøretøy, 4000 terrorister og enorme mengder med militært utstyr kunne bevege seg usett gjennom ørkenområdene. Syriske offiserer svarte kort at det var amerikanske fly over områdene…  IS ødela elektrisitets- og vannforsyningen til Palmyra. Hvordan kunne da terroristene klare å leve uten vann i nærmere et år?. Vi ble vist vannflasker som var etterlatt  med påskriften: ‘made in Iraq»- made in Turkey’.

Grunnen til at kampen om befrielsen av Palmyra var komplisert, var at terroristene var meget godt trent  i bl.a. Afghanistan,  Saudi Arabia og Jordan (!). Terroristene var fra bl.a. Saudi Arabia, Sentralasia og Europa. Å befri Palmyra var en strategisk  seier i kampen mot IS. Palmyra ligger  midt i Syria. Det er nettopp derfor den øredøvende tausheten fra vestlige politikere til den  heroiske bragden fra Syria og Russland . Palmyra ligger på vegen til Damaskus…

Terroistene etterlot seg vannflasker "made in Iraq" "made in Turkey"
Terroistene etterlot seg vannflasker «made in Iraq» «made in Turkey»

Vi besøkte Homs og fikk se de enorme skadene etter terrorgruppers ødeleggelser. Vi hadde samtaler med fagetater for regionen som også Palmyra ligger under. Vi ble vist hvilke store oppbyggingsprosjekter som er påtenkt. Disse svært kompliserte militære operasjonene i Palmyra og i Homs har Solberg-regimet ikke tatt hensyn til i beslutningen om å trene syriske opprørere.

Den syriske hæren med hjelp fra Russland, Hesbollah,  spesialsoldater fra Iran utgjør en effektiv koalisjon i kampen mot terrorgrupper. En kamp den syriske hæren har ført i over fem år. Norge skal ikke slutte seg til denne koalisjonen.

Norge har lenge deltatt i krigen mot Syria

eva ved homs
Vi så de enorme ødeleggelsene etter terroren i Homs

I 2014 ble Norge med i en USA-ledet koalisjon på 60 land som har soma agenda å bekjempe IS. Et mislykket prosjekt. Beslutningen hviler derimot på at Norge anerkjenner Nasjonalkoalisjonen som ble dannet i 2012 som ‘legitim representant’ for det syriske folket. Å rettferdiggjøre invasjonen av Syria og å sette alle internasjonale lover til side, er derved tuftet på at Syria er styrt av en ‘diktator’ uten politisk og militær portefølge.

Videre lener regjeringen seg på ‘det internasjonale samfunnet’, eller det mer korrekte USA og Frankrikes oppfordring om å trene syriske opprørere i Jordan til kamp mot IS. 60 spesialsoldater har fått oppdraget. Opprørerne skal kjempe inne i Syria. Grensene mellom Jordan og Syria er kontrollert av ulike terrorgrupper – også IS. Hvordan våre opprørere skal forsere disse er det ikke redegjort for.

Ulovlig krig

Den syriske regjeringen reagerer på at Norge invaderer Syria . Til det har Brende sagt- at dette var ‘forventet’. Utsagnet bekrefter norsk  politikk fra 2012.  Derfor kan Norge sette folkeretten til side.
Terrorgruppene opererer under ulike navn:  IS, FSA, Al-Nusra, ISIS, Ahrar Alsham.  Det som er felles er at de utfører terrorangrep mot den syriske hæren, den syriske staten og sivilbefolkningen – ikke mot hverandre. I enkelte områder har de slått seg sammen, som nå i Aleppo. Det blir derfor umulig å skille ut en gruppe slik regjeringens  intensjon er.
Når Solberg snakker om at hun ikke ‘tror’ at dette vil resultere i mer terror i Norge vitner det om en politiker i spagat.

thomassen patriark

Jeg har møtt ministere, muftien, den gresk-ortodokse patriarken, lederen for den armenske kirken, drusere, journalister, pressefolk, akademikere, militære ledere, arkeologer, bygningsarbeidere, barn, soldater, flyktninger og opposisjonspolitikere. Forsoningsminister Ali Haydar er leder av et opposisjonsparti.

Jeg har besøkt Homs, Palmyra, Yarmouk, Malolah, Sweida, Damaskus, landsbyene rundt Crak des Chevaliers. Alle stedene utsatt for terrorgruppers herjinger.

Sivilsamfunnet fungerer

Jeg var i Syria under parlamentsvalget 13.april. Vi var innom flere valglokaler og møtte opposisjonspolitikere som stilte til valg. Felles for dem alle er at de kjemper for at politiske prosesser skal føres innen den sekulære staten som Syria er tuftet på.

Sivilsamfunnet er intakt, den syriske hæren er samlet og president Al-Assad har stor støtte i det syriske folket tross 5 år med krig.

Krigen i Syria er ingen borgerkrig. Narrativet om de ’fredelige demonstrasjonene som ble brutalt slått ned på av ‘regimet’’ er ikke annet enn et narrativ. Dette er en stedfortrederkrig med leiemordere fra hele verden.

At norske politikere ikke stopper regjeringen i å sende soldater til Syria, vitner om at Norge fører en degenert politikk av  kunnskapsløse politikere.  Vi har blitt en proxyhær for USA. I Syria blir norske soldater amerikanske leiesoldater.  Soldater som kan bli drept av takfirigrupper.

Når Solberg snakker om at hun ikke ‘tror’ at dette vil resultere i mer terror i Norge vitner det om en thomassen palmyrapolitiker i spagat. Alle vi møtte beklaget terroren i Paris og Brussel og ba oss føre en felles kamp mot terror.

Som den syriske offiseren som fant massegravene i Palmyra fylt med drepte soldater og innbyggere sa til oss : Dere må ikke overlate kampen mot terror til Syria alene. Det er et internasjonalt ansvar.

Vi lovet å bringe budskapet ut av Syria…

Det gjorde jeg. Jeg skrev til UD. 02.05.2016  fikk jeg følgende svar fra UD:

<<Henvendelse vedrørende Syria. Det vises til din epost av 18. februar 2016 vedrørende din reise til Syria i fjor høst og dine synspunkter på situasjonen i Syria. Vi tar synspunktene til etterretning>>

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


29 KOMMENTARER

 1. Igjen blir det norske folk ført bak lyset. Først av Stoltenberg regjeringen i Libya i 2006 og nå av Solberg regjeringen i 2016. At USA klarer ‘å dumme seg ut’ i internasjonal politikk er en ting, men at Norge må dilte etter og føre en proxy krig for dem er enda verre. Når skal galskapen ende ? Og viktigere : Hvordan kan vi stoppe dette ? Føler meg maktesløs…

  • «Føler meg maktesløs…» – Ja, det er vanskelig å unngå den maktesløse følelsen, men det er viktigere enn noen gang av vi fortsetter å grave og avsløre lag etter lag etter lag, inntil vi kommer til kjernen og kan sørge for at solen skinner på det mangehodede trollet som forsøker å gjemme seg i mørket – og troll sprekker jo som kjent når lyset blir satt på dem 😉

   Og en stor takk til Eva Thomassen for at hun deler sine erfaringer med oss!

 2. Vi er nødt til å forstå at dette er svært primitive mennesker som har vist gang på gang at de ikke er modne for demokrati. De trenger en sterk, fortrinnsvis sekulær mann til å styre dem. Under Assad var Syria ganske framgangsrikt til tross for en ikke-bærekraftig befolkningsvekst. Han må hjelpes på de måter vi kan, ikke motarbeides. IS er den mest groteske terrororganisasjonen som noensinne har sett dagens lys. Alle midler må tas i bruk for å utslette denne.

 3. Veldig bra reiseskildring!

  Krigen i Syria er en krig mellom ekstreme sunnimuslimske salafister og moderate sekulære muslimer, samt ikke-muslimer.

  Krigen i Syria har en hel del til felles med krigen i Libya. Forskjellen er vel mest at Assad har større oppslutning enn Gadaffi hadde, samt at Assad fremstår som en mer intelligent leder.

  Ved å støtte de såkalte opprørerne støtter vi i realiteten den part som også kalles terrorister. At det blant disse muligens også finnes personer uten et religiøst motiv, har i praksis ingen betydning. Resultatet er det eneste som betyr noe, og resultatet der opprørerne vinner frem er groteskt nedslående.

  Å sende militære instruktører for å trene opp opprørere til å bli mer effektive, er med andre ord det samme som å ta parti med den siden som i neste åndedrag omtales som terrorister.

  Normalt ville ikke norske politikere involverte Norge i noe så åpenbart motsigende, og man må kunne si; direkte idiotisk.

  Forklaringen på galskapen må derfor være, som flere har påpekt, at politikerne rett og slett ikke tør trosse Obama. Norge fører i realiteten ikke en selvstendig utenrikspolitikk. Som borger av landet føles dette krenkende og også skremmende.

  • Aftenposten Junior forsøkte nylig å forklare hvorfor det er krig i Syria omtrent slik (jeg husker ikke den eksakte ordlyden): Syria styres av en diktator som folket ikke lenger ville ha.
   Nå skal denne avisa skrive så enkelt som mulig fordi den skal skrive for barn, og dette er naturligvis ei massiv overforenkling. Men det er forenklinger på dette nivået som best passer inn i hodene på Vestens politikere.

 4. Det er merkelig at ikke norske myndigheter frykter at støtte til terror knesetter et uhyre farlig eksempel.
  Hvis det er moralsk riktig for jihadistene å drepe sivile syrere som nominelt bekjenner seg til islam, hva skal da holde dem fra å drepe oss som selv innrømmer at vi er vantro? Terror synes å være et akseptabelt politisk virkemiddel. Vel og merke dersom formålet med bruken av dette virkemiddelet sammenfaller med den til en hvert tid sittende amerikanske presidentens målsetninger.

 5. «At norske politikere ikke stopper regjeringen i å sende soldater til Syria, vitner om at Norge fører en degenert politikk av kunnskapsløse politikere.»

  Hva andre måtte tro får de selv finne ut av, men jeg er svært skeptisk til medieomtalen av det som etablerte begrepet Syria-farer i det norske dagligvokabularet. Som vanlig analyserer jeg skeptisk innholdet i påstandene som maner frem scenarier i folks hoder som fremmer krigsnarrativet, og alt jeg har kommet over har vært diffuse historier, som berører kanskje noen få perifere venner av kun enkelte av disse angivelig rundt 70 såkalte Syria-farerne som skal ha forlatt fedrelandet og reist til Syria og sluttet seg til IS.
  Det er lite håndfast å finne i disse mediehistoriene, og jeg føler jeg har all mulig grunn til å mistenke at alle disse mediesakene som vedrører angivelig norske IS-krigere er rent oppspinn, og at de få korte intervjuene med angivelige venner og familie er nær sagt manusforfattede plothistorier/speiling av perspektiver som tjener som skjult propaganda for å holde folks syn på det hele innenfor smale stier, med det mål for øye, å passe på å ikke besudle søvnen til de rundlurte massene.

  • Jeg tror du har rett.
   Riktignok tror jeg ikke de er det helt bevisst. Jeg tror de bare bygger historiene sine rundt det de tror er «viktige tema», at det selger blir en ytterligere bekreftelse på at de gjør rett.
   Der har du skolesystemet i et nøtteskall. Slik det er ment å virke.

 6. Påstandene i overkrifta blir stående uten noen form for saklig begrunnelse. Det er vanskelig å se at vår regjering støtter terrorister. Tvert imot er det deres plan å bidra til å bekjempe IS. Det har de tenkt å gjøre ved å gi opplæring til lokale folk (sannsynligvis under kommando av SDF) som vil bidra til å befri sine områder fra IS. Regjeringen har også sagt at de vil være kritisk i utvalget av hvem de vil gi slik opplæring. Vi må gå ut fra at de vil holde det løftet.

  • Jeg foreslår at du leser deg litt opp på Steigan.no før du hopper inn her. Søvngjengere har andre steder å være.

 7. Skal vi så se å pelle oss ut av NATO, dere? Skal vi kaste USA-marionettene på hodet ut av regjeringskontorene? Våre skattepenger går til å drepe sivile, i Afghanistan, så i Libya, så i Ukraina, og nå i Syria. Alle virkemidler må være tillatt for å stoppe dette sinnsyke systemet. KAST OSLO-REGIMET! Erna og Jens til Haag! Jeg er så forbannet frustrert over å være så langt borte når dette skjer med Norge.

  • Amen.

   Siste fra vestfronten er er forøvrig at Erna og Sindre Pilten nyss var på periodeavslutningsfest hos sine swinger-venner i det hvite hus, og der skrøt de hverandre så opp i skyene at det nesten ble trangt for Vårimaginæreherre. Obama minnet også Norge og verden på hvem som faktisk bestemmer, gjennom følgende subtilt plantede informasjonsbit: «Når man ser på de skandinaviske demokratiene blir man nesten fristet til å be de små landene i verden om å overta styringen for en stund». Det var selvfølgelig å ta godt i, men hva sier man ikke for å være hyggelig mot gjestene.

   Nå får det f’*n meg være nok sprøyt snart.

  • Nei, nå må De gi Dem Holst, Jacques Cousteau døde allerede i ’97, og før det hadde han tross sin karriere som dykker og vitenskapsmann aldri sunket så dypt som til Errrnas nivå. Makan.

 8. Først min misforståelse. Du viste til Sindre, mannen til Errrna. Jeg trodde du viste til Børge Brende, som jeg foretrekker å kalle Jacques Clouseau, inspektør Clouseau fra Pink Panter-filmene med Peter Sellers, ikke Jacques Cousteau, marinbiologen. Det siste var din misforståelse.

 9. Nå har jeg akkurat snakket med min datter i Tyrkia. Hennes mann var blant første 20 som ble arrestert av Assad, da demonstrasjonene startet. En viktig grunn til at demonstrasjonene eskalerte var at de arresterte «forsvant» i Assads sikkerhetssystem.
  Assad var nok ekstra pranoid, etter det som skjedde med Gaddafi. I tillegg verserte det hele tiden rykter om kupp-planer.
  Hun kan også fortelle at de (opposisjonen) ble lovet gull og grønne skoger, på forhånd.

  • Oh shit, AnneBrit. Ikke bra. Kom svigersønnen noensinne til rette igjen? Jeg tillater meg å spørre, siden du er såpass åpenhjertig og personlig fra før.

   • Nei, arrestantene slapp ut ganske raskt. Problemet var at folk frika ut, siden de ikke visste hva som hadde skjedd med dem. Hvis Assad hadde tenkt, i stedet for å bruke standard-refleksen, kunne mye ha vært avverget. Men han var ekstra paranoid, delvis fordi han nettopp hadde bevitnet Gaddafis triste sorti, og fordi det svirret alle slags rykter. Det kan godt hende det var PSYOP i virksomhet. Det som er sikkert er at de var blitt forespeilet en rask og smertefri overgang til den amerikanske drømmen. Som jeg har sagt tidligere, han gråter når han snakker om det.

     • Jeg husker tilbake til 30.april 1978. På veg ned til slottsparken for å delta i en demontrasjon mot politets trakassering, ble jeg møtt av brennende søppelbøtter og blodige mennesker.

      Visst var det deilig å kjenne at politiet var på defensiven, rope ut hva jeg egentlig mente om dem. Om hele møkka-samfunnet. Men aldri om jeg et sekund hadde ønsket at hjemmet mitt skulle utraderes, familien min splittes og jeg ende opp på nåde i et annet land.

      Så vidt jeg forstår er det slik for han også.

     • Hei AF.

      «Når man ser på de skandinaviske demokratiene blir man nesten fristet til å be de små landene i verden om å overta styringen for en stund».

      Sprøyt du liksom 🙂 Tar en liten historisk lekse:)

      Vikingenes handelsruter gikk da sannelig til Hellas,via elvene ned til svartehavet, så klart det var demokratisk arv blandt disse folka, både grekere de traff, og Vikingene selv som hadde handelsreisene på elvene ned mot svartehavet der de greske handelsbyene lå som perler.Arkeologien der viser hvordan kunsten er preget av både skytisk (gotisk, se Jordanes origin of the Goths) og gresk både enkelte blandede gullskatter som viser skytiske motiv med gresk perfeksjon, og rent skytisk.De tok som kjent fanger i krig og solgte dem, og det levde de av og forsynte folk med slaver.Det samme gjorde de jo i vikingtiden.Vikingene gikk under andre navn.Rus og Varangians.

      Se Hermitage museet i St Petersburg og Ukrainske museer, skytisk kunst.Her er tydelige spor etter samhandling med grekere i kunsten, og de tok da sannelig med kristendommen frivillig til Gotland fra begynnelsen, og tok med seg prester, pga at de traff på dette gjennom handelen med grekenland ifølge Gutesagaen som er historien om Gotland.
      Så om Obama sier at vi hadde noe å fare med,i de skandinaviske landene, så har han rett i det..Vi har en lang tradisjon med demokrati som er en av våre ressurser. så klart vi har en arv i lovgivningen helt fra fra Gulatinget ( Gaularhovet) som var strålende flott , ikke bare Uppsalahovet i Sverige, men Gaularhovet i Fjaler lenge før Harald Hårfagre.
      ( Norgeshistorien fra før bybrannen i København, Tormod Torfeus)Islendingene som kom fra oss hadde sett dette tempelet Islendingene skriver et sted:
      «Landnámsmaðurinn, sem settist að í Gaulverjabæ, var Loftur Ormsson frá Gaulum í Noregi.
      Árni Helgason, Skálholtsbiskup, og Haukur Erlendsson, lögmaður, voru forgöngumenn fyrir stofnun lærðra manna spítala í Gaulverjabæ í kringum aldamótin 1300.»
      De fra Island dro også til Gaularhovet i Norge med båter.De hadde godt innarbeide rutiner for styring på Tinget.

      Når du ser hvilken demokratisk kraft som finns på Island, og du vet at det heter «Alþingi «, så er det jo pga den arven.
      Nå passer det med å minne deg om starten på den russiske krøniken.Det var da minsanten vi skandinaver som fikk orden på sakene i Russland,når de hadde stammekonflikter, og du ser det på dokumentene som finns i dag at det var skandinaver, for de er bevart, de kontraktene disse «Varangians » eller Rus, datidens vikingenavn som du kan lese om i «The Russian Primary Chronicles» under
      «Invitation to the Rus» som er første del.

      Fra Wikipedia:

      «The term «Kievan Rus'» (Ки́евская Русь Kievskaya Rus’) was coined in the 19th century in Russian historiography to refer to the period when the centre was in Kiev.[13] In English, the term was introduced in the early 20th century, when it was found in the 1913 English translation of Vasily Klyuchevsky’s A History of Russia,[14] to distinguish the early polity from successor states, which were also named Rus. Later, the Russian term was rendered into Belarusian and Ukrainian as Кіеўская Русь Kijeŭskaja Rus’ and Ки́ївська Русь Kyivs’ka Rus’, respectively.»
      Wikipedia: Kievan Rus’.og Trade route from the Varangians to the Greeks

      og i avtalene med Kievian Rus,se Rus’–Byzantine Treaty (skandinaver) som var forløper og vuggen for det russiske riket, de het noe så nordisk som de navnene under i » the treaty in 911 between the byzantine and the Rus»:
      Rus’ er et gammelt navn på Ukraina.Navnene var :

      Karl, Ingjald, Farulf, Vermund, Hrollaf, Gunnar, Harold, Kami, Frithleif, Hroarr, Angantyr, Throand, Leithulf, Fast, and Steinvith for de (Rus ) skrev under på dokumenter, som er bevart. ( derav ordet Russland)
      https://en.wikipedia.org/wiki/Rus%27%E2%80%93Byzantine_Treaty_(911)

      Slik startet det :

      [The four tribes who had been forced to pay tribute to the Varangians–Chuds, Slavs, Merians, and Krivichians] drove the Varangians back beyond the sea, refused to pay them further tribute, and set out to govern themselves. But there was no law among them, and tribe rose against tribe. Discord thus ensued among them, and they began to war one against the other
      They said to themselves, «Let us seek a prince who may rule over us, and judge us according to custom [po nravu]». Thus they went overseas to the Varangians, to the Rus. These particular Varangians were known as Rus’, just as some are called Swedes, and others Normans and Angles, and still others Gotlanders, for they were thus named. The Chuds, the Slavs, the Krivichians and the Ves then said to the Rus, «Our land is great and rich, but there is no order in it. Come reign as princes, rule over us». (Den russiske krøniken, første del.)

      Dette å la tredjepart komme inn i en konflikt er jo en løsning. Kanskje vi skulle heller skulle tilby et overgangsstyre enkelte plasser ?Da mener jeg frittstånde tilbud om overgangsstyre uten å samkjøre det med Nato.
      Les om Rus’–Byzantine Treaty
      Om vi vendte tilbake til det som opprinnelig var våre fortrinn å ha nærmere kontakt med folket, i avgjørelser, og ikke den store maktavstanden, tradisjonen vår med representasjon og valg, den som mye eldre enn fra Vikingtiden da de angrep Lindisfarne og da de innførte Kristendommen fra land med demokratisk tradisjon, da kunne vi bruke demokratiske modeller som piloter for utprøving, og så kunne de si hva de syns, evnt ta de i bruk.

      «Three brothers, with their kinfolk, were selected. They brought with them all the Rus’ and migrated. The oldest, Rurik, located himself in Novgorod; the second, Sineus, in Beloozero; and the third, Truvor, in Izborsk. From these Varangians, the Russian land received its name [prozvalas’ Russkaia zemlia].Det står faktisk at de emigrerte fra Skandinavia til Russland og styrte over dem der borte.

     • Gatekeeper,

      Takk for fin historietime og entusiasme på vegne av det gamle nordiske. 🙂

      Når det gjaldt min formulering om sprøyt, var nok den helst myntet på at Obama selvfølgelig ikke et sekund i virkeligheten vurderte å la USA gå fra det roret de mener å stå ved for å «la små land overta styringen». Men det hørtes jo smigrende ut for Erna, sikkert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.