Terje Tvedt: – Derfor truer godhetstyranniet demokratiet selv

13

Begrepet godhetstyranniet har hjemsøkt norsk politisk debatt en stund, særlig etter at Sylvi Listhaug brukte det i innvandringsdebtatten.

Men det var ikke hun som skapte begrepet. Det var professor Terje Tvedt, og han skriver i en kronikk i Aftenposten om hvorfor begrepet er viktig og hvorfor den politiske eliten er så rasende på det.

Begrepet ble først brukt i en studie av maktformer innenfor norsk bistands- og fredspolitikk. I Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt, utgitt av Makt- og demokratiutredningen i 2003, introduserte jeg to begreper som henger sammen: Det nasjonale godhetsregimet og godhetstyranni.

Jeg hadde over mange år dokumentert hvordan erfaringsbasert kunnskap gang på gang innenfor bistandssystemet ble ignorert. Den grunnleggende årsaken til dette var makten til et moraliserende dogme:

Bistanden var god og bistandsarbeideren drev med gode ting. Kritiske analyser av dens praksis måtte derfor fordømmes, i siste instans, fordi det kunne føre til at liv gikk tapt.

Hva som til enhver tid ble definert som den udiskutabelt «Gode handling» innenfor bistanden endret seg imidlertid radikalt hele tiden, nesten med lovmessig regularitet, fra det ene tiåret til det andre.

Tvedt brukte altså begrepet godhetstyranni for å sette søkelys på en viss form for hersketeknikk som brukes gang på gang av makthaverne i Norge når de vil hindre politisk debatt om sin egen politikk.

Begrepene godhetsregime og godhetstyranni innebærer å sette søkelys på en uhyre sentral form for makt i det postmoderne, mediale samfunn, noe makt- og demokratiutredningen lyktes i. For der godhetstyranniet hersker vil ikke bare reelle, saklige diskusjoner om hva som skal være statens politikk undertrykkes, men meningsfulle samtaler om individuell og kollektiv moral gjøres umulig. …

En av årsakene til at deler av den meningsbærende eliten i Norge er så monomane i sitt angrep på akkurat disse begrepene er fordi de setter skarpt søkelys på denne elitens tenkemåter og maktformer. Det var jo nettopp en mur av retorikk om godhet, med mange av de samme politikerne i spissen som nå kritiserer begrepet for å signalisere ondskap mot flyktningene fra Midtøsten, som stilnet all realitetsorientert debatt om bombingen av Libya våren 2011. Det var bare ett argument som var moralsk gangbart da i Norge:

Å bombe for å kjempe for menneskerettigheter. Det var De gode som ville bombe, mens de som var motstandere av bombing, var kynikerne; de egoistiske, de som ikke følte nok for de forfulgte i Libya.

Den såkalte stortingsdebatten som fulgte etter at Jens Stoltenberg de facto hadde erklært Libya krig demonstrerer dette til alt overmål. De var så gode alle sammen, Martin Kolberg (A),  Karin S. Woldseth (FrP),  Erna Solberg (H),  Bård Vegar Solhjell (SV),  Trygve Slagsvold Vedum (Sp)  og Dagrun Eriksen (KrF). Sistnevnte begrunnet sin støtte til bombinga slik:

Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.

Kristelig folkeparti gikk altså i krig for kvinnefrigjøring, likeverd og likestilling.

Og ingen av de andre debattantene og absolutt ingen i de norske mediene pekte på det absurde i å begrunne krig med godhet. Hvis du først har erobret godhetstronen, så hersker du over debatten. De som kritiserer deg eller ditt standpunkt beviser jo dermed at de er onde. Terje Tvedt skriver:

Godhetstyranniet er en ny form for maktutøvelse, og grunnen til at det så ofte påvirker debattklimaet nå avspeiler både dype historiske prosesser i forholdet mellom sekularisme og lutheranisme, trekk ved det postmoderne samfunnet generelt og spesielt den nye meningsbærende elitens sosiale bakgrunn.

Denne nye elitens samtidsimperialisme overfor fortiden innebærer at alle som har kjempet for sosiale og politiske fremskritt, arbeiderbevegelsen og solidaritetsbevegelsen, blir modellert og omformet til et speilbilde av deres egen banaliserende moralisering.

Nå har det jo vist seg at Norges krig mot Libya var katastrofal, den ødela et av Afrikas mer velfungerende land og la det i hendene på jihadistiske militser, og hele krigen må sies å ha vært en forbrytelse mot menneskeheten. Men den ble ikke diskutert i Norge, fordi godhetstyrannene klarte å selge den som en barmhjertighetshandling.

Bedre er det ikke i Syria. Der har Norge vært en aktiv deltaker i den krigen som har drevet 12 millioner mennesker på flukt og lagt millionbyer i grus, og det uten at det har vært noen protester å snakke om. Og igjen er det godhetstyranniet som har gått imperialismens og krigens ærend. Er det ikke på tide å lære?

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Det interessante er jo at vi selv i dag ikke har noen offentlig debatt om Libya her til lands. Ingen journalister skriver om saken; de er for opptatt med å agitere mot Assad og Putin, når de da ikke forherliger «moderate opprørere» som angivelig kjemper for demokrati, frihet og kvinnerettigheter i Syria.

  Og på den andre siden har vi folk som Hege Storhaug og Kjetil Rolness, som har rett i at det er lurt å begrense importen av unge menn som ikke lar seg integrere — men som aldri tar til orde for å stille norske politikere til ansvar for overgrepene Norge har begått mot bl.a. Libya og Syria.

  • Det burde etterhvert bli oppfattet hos norske politikere, på samme måte som det nå synes å spre seg i folket, at vestlig inngripen i land som er styrt av en religion (les islam) bør opphøre. Sansynligvis var det en kardinalfeil å styrte Saddam Hussein, Gadaffi, og nå Assad. Dette gjelder nesten uansett hvilke monstervelder og jævelskap disse representerer. Man kan gjerne ta med Saudi Arabia som en røverstat også, men landet har gått fri p.g.av sin store naturressurs. Nå som USA er selvforsynt med olje så kunne vi kanskje vente oss nye toner her? Natolandet Tyrkia er nå på full fart bort fra det sekulære og i ferd med å bli et muslimsk diktatur som disse andre og noen til. Vi snakker altså om tilnærmet det som utgjorde det Osmanske riket og som opphørte etter ca. 600 år i 1920 da de var på tapernes side i 1. verdenskrig. Dette riket var en meget god ting for vesten. Stammer og trosretninger innen islam vandret og sloss seg imellom og befolkningen ble holdt i demografisk balanse i sine egne områder. De plaget ikke andre enn hverandre. Hvis det er noe vesten bør arbeide for så er det å forsøke å få dette tilbake. Og det er dette jeg tror Putin ønsker. Vi må huske på at Putins styre i Russland er det nærmeste dette landet noen gang har vært demokrati. Det er derfor viktig at en ny president i USA griper muligheten for et samarbeid her. Jeg vil nesten si det er vår siste sjanse. Og som en ren kuriositet så ser jeg at Tyrkias ‘first lady’ gjerne vil gjeninnføre det osmanske haremet. Vi burde ikke trekke på skulderne. Middelalderen kryper nordover. Riktig nok med sneglefart.

 2. Og for de ansvarlige politikerne var ikke Libya et feilskjær heller. De ser på det som mission accomplished. De ødela landet, gjorde det til et ynglested for terrorister og menneskesmuglere. Et fristed for kriminelle og en gullgruve for vestlige oljeselskaper. Ikke minst fylte de opp lommebøkene til militærindustrialistene og banksterne som trekker i politikernes tråder.

  Land etter land skal ødelegges på denne måten, og våre folkevalgte politikere blir ikke fornøyde før Europa selv er like bombet og ødelagt som Homs i Syria.

 3. Steigan skriver: «Bedre er det ikke i Syria. Der har Norge vært en aktiv deltaker i den krigen som har drevet 12 millioner mennesker på flukt og lagt millionbyer i grus, og det uten at det har vært noen protester å snakke om. Og igjen er det godhetstyranniet som har gått imperialismens og krigens ærend. Er det ikke på tide å lære?»

  Vel, det er ikke noe å lære. Saken er at bombingen av Syria ikke var noen feiltagelse. Å drive 12 millioner mennesker på flukt og å bombe millionbyer i grus var nettopp HENSIKTEN med krigen. Norges deltagelse i krigen har ikke vært noen fiasko. Norges deltakelse i Syria-krigen har vært en DUNDRENDE SUKSESS OG HAR GÅTT NØYAKTIG ETTER HENSIKTEN.

  • Ja, det er sant. Men noen bør gå i tenkeboksen og se om de ikke har støtte noe de ikke egentlig står inne for. (En naiv sjel, gamle Steigan; tror på det gode i menneskene.)

   • Det bor svært mye godt i mange mennesker. Faktisk tror jeg det bor mye godt i de fleste mennesker. Men den virkelige eliten, inkludert mange toppolitikere, er yrkespsykopater. De er blottet for empati, og får fysisk og psykisk nytelse av å drepe, torturere, lemleste og ødelegge.

    Churchill sa det jo selv i en berømt uttalelse som jeg ikke gidder å parafrasere eller grave frem akkurat nå, men du vet sikkert hvilken uttalelse jeg sikter til.

    Så ja, roger har helt rett i at de oppnådde målet sitt.

  • Roger: Det er vanskelig å ikke støtte det du skriver. Men det er også vanskelig å forstå at våre myndigheters deltagelse hadde til HENSIKT å starte en migrasjon. Det tror jeg faktisk at de i sin villfarelse ikke kunne vite. Jeg mener at vi befinner oss i en situasjon hvor vi må vurdere på nytt det vi har lært om ‘menneskeverd’ og rettstat fra opplysningstiden. Vi har å gjøre med folk som ikke har vært gjennom dette. Vi må rett og slett godta de uhyrligheter som foregår i allahs navn uten å intervenere. Det er min overbevisning at intervensjonene kommer nettop ut fra de ugjerninger som gjøres daglig og med støtte fra koranen og som lett spres på nett og tv. Det blir mye som et folkekrav å stanse det når halshugginger blir vist på tv.

 4. Nå er det avgjørende tider.
  Det verste som kan skje nå er at vi blir dratt inn i en konflikt mellom Russland og Tyrkia (NATO). Slik at vi skulle kjempe sammen med muslimer mot Russland. Med en muslimsk president i USA, og Jens som Nato sjef så kan det skje.

  Jens er kun er marionett styrt av globalistene (Også kalt New World Order). En sammenslutning av noen kapitalister og sosialister fra den vestlige verden. Norge har ikke noe annet valg enn å dilte etter USA.

  USA styres ikke demokratisk men av Bank vesenet der økonomiske interesser for en liten gruppe mennesker går foran sikkerhet i verden.

  Vi beveger oss svært fort mot en stor konflikt
  3. Verdenskrig har alt startet.. Det er lenge siden nå.

  Hemmelige grupperinger planlegger å overta, eller å sikre opprettholdelse av et allerede eksisterende verdensherredømme ved hjelp av politiske, militære og økonomiske virkemidler. Innen disse teoriene hevdes det ofte at organisasjoner som FN, WTO, Verdensbanken og IMF, sammen med politiske avtaler og unioner som GATT, EU, USA, og private aktører som NGO’er og multinasjonale selskaper, arbeider koordinert mot å ned-bygge nasjonalstatenes selvbestemmelsesrett, og å overføre makten til overnasjonale organer som ikke er valgt på demokratisk vis.

  Ser vi slutten på demokratiet?

  • Vi har aldri sett begynnelsen på noe ekte demokrati.

   Det vi ser nå er kanskje begynnelsen på en totalitær verdenspolitistat med full overvåkning og vedvarende krig. «Konspirasjonsteoretikere» av det slaget som skriver på denne bloggen, får en enveisbillett til nærmeste konsentrasjonsleir når denne globale politistaten blir implementert for fullt. Snart er det slik at «konspirasjonsteoretiker» og «dissident» defineres som enhver person som vil redusere banksternes og militærindustrialistenes makt.

 5. «Terje Tvedt: – Derfor truer godhetstyranniet demokratiet selv»

  Takk til Terje Tvedt for at han viser godt vett, og følger opp maktelitens hersketeknikker uansett. Det er viktig – rett og slett. 🙂

  (Og takk til Steigan som sprer kritikken videre.)

  Tvedts Konklusjon er klart verdt å ta med:
  «Derfor truer godhetstyranniet demokratiet selv, fordi det gjør konkret kunnskap om virkeligheten i bunn og grunn irrelevant.
  Det er bare ett standpunkt som likevel er moralsk rett – ens eget, og den offentlige samtalen om virkeligheten er i realiteten død, fordi den er [gjort] unødvendig.»

  Retorikken for krig er alltid nye vrier på løgn. «Godhetstyranniet» hevder at det er slemt å ikke drepe.

  Som Helen Mirren nylig bemerket: «Krig handler om skade på mennesker – that’s what it’s about.». – Bra sagt.
  http://news.yahoo.com/video/helen-mirren-gavin-hood-talk-144015220.html

  Når godhetstyrannene prøver å gjøre et regnestykke over hvor mange de mener å drepe, og hevder at kriging vil redde flere liv enn den tar, viser historien at de som regel tar helt feil.

  (Jf. Libya, Syria, Jugoslavia og andre USA-NATO kriger Norge har deltatt i siden 1999. – Afganistan- og Irak-krigene startet med ande påskudd enn «demokrati-eksport», og ble omdannet underveis til kriging for demokrati.)

  «Killing for peace is like fucking for virginity.» – og: «Angrepskrig for demokrati er drap som livredningforsøk (!).»

  Jf. «We had to destroy the [country] in order to save it.»
  ( https:// – pluss – en.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre#Vietnam_War )

 6. Virkelighetens irrelevans !
  Omkring dette valgte mørket samles alle ideologier skapt av jordas besatte krigsmakter seg. Islam, Kristendom, «Liberalismen» Kommunismen. Ingen tilfeldighet. Noen ganger kaller man bakmennene Illuminati.
  Det er ikke en skjebnens ironi, men den naturlige gang for løgnere.

 7. Ola Tunanders (PRIO ansatt) artikkel i NY Tid fortjener mer oppmerksomhet:
  https://www.nytid.no/taushetens-diktatur/

  Sjokkerende lesning (!) om nylige norske krigforbrytelser og knebling av norsk ytringsfrihet. Les særlig de to sist kapitlene.
  Utdrag om Libya og Syria:

  «I Libya hadde spesialstyrker fra USA, Storbritannia og Qatar ankommet før krigen begynte. Alt var forberedt. … I 2012 skrev jeg en bok om Libyakrigen … men presskonferansen ble avlyst. Det var ikke ønskelig med en kritisk bok om Libyakrigen. …. Umiddelbart etter seieren begynte Belhadj og islamistene å transportere våpen og soldater via Tyrkia til Aleppo i Syria. Den irsk-libyske kommandanten Mahdi al-Harati, som ledet fremrykkingen til Tripoli i august 2011, og som viste seg vare finansiert av amerikansk etterretning, kom også til å lede opprøret i Aleppo i Syria. … «

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.