Hvis ikke Stoltenberg stilles for retten, så har loven mistet sin verdi

69
Jens Stoltenberg var pådriveren for Norges krig mot Libya. Han og Jonas Gahr Støre bære et tungt personlig ansvar. Men de blir ikke konfrontert med det.

I mars 2011 gikk Norge til krig mot Libya. Under falske påskudd om at det handlet om å hindre folkemord og uten støtte i internasjonal rett gikk Norge til angrep på en av Afrikas mest velfungerende nasjoner og ødela den. Krigen var en forbrytelse mot menneskeheten, og Jens Stoltenberg og hans rødgrønne regjering burde stilles for en internasjonal domstol. Men Stoltenberg bør også stilles for retten i Norge for brudd mot grunnloven og andre norske lover. Dersom det ikke skjer, har loven mistet sin verdi.

Det fantes ikke noe gyldig vedtak om å gå til krig

19. mars 2011 sendte statsministerens kontor (SMK) ut ei kort pressemelding. Den lyder sånn:

«Norge er klar til å sende inntil 6 stk F-16 kampfly for å delta i håndhevelsen av sikkerhetsresolusjon 1973, sier statsminister Jens Stoltenberg.»

Dette betydde at Norge de facto gikk inn i krigen mot Libya. Men det står ingenting om hvem som fattet dette vedtaket, eller hva som er hjemmelen. I februar 2012 stilte jeg spørsmål om dette til tre foskjellige personer på SMK og til kontorets postmottak uten å få svar. Mine spørsmål var svært enkle:

 • Hvem fattet dette vedtaket?
 • Når ble det fattet?
 • Og hva er ordlyden, teksten på vedtaket?

Man skulle tro at dette er spørsmål som statsforvaltningen kan svare på på et blunk. Men jeg har aldri fått svar. SMK har vært stum som en østers.

Det var ikke regjeringa som vedtok å gå til krig

Det som synes åpenbart er at det ikke var regjeringa som vedtok å sende Norge i krig. Vi står overfor et av de viktigste vedtaka i Norges historie, nemlig krig mot et av FNs medlemsland, og det er ikke regjeringa som har fattet vedtaket.

Hvordan kan jeg påstå dette? Regjeringa hadde møte på slottet bare noen få timer før det ble vedtatt å gå til krig. Der ble ikke krigen behandlet i det hele tatt. Referatet finnes her.

Det ble ikke en gang vedtatt å nedsette et utvalg som skulle drøfte forholdet til Libya. Det finnes ikke noe mandat. Men Jens Stoltenberg nedsatte et utvalg. Jonas Gahr Støres uoffisielle biograf, Ståle Wig, skrev i en kronikk i Aftenposten 1.10.2015.

Der hevder han å ha dekning for at det ble holdt et møte i statsministerboligen om ettermiddagen 18. mars 2011, altså bare noen få timer etter statsråd på slottet. Der deltok Det var statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Grete Faremo, forsvarssjef Harald Sunde og en ikke-identifisert representant for E-tjenesten. Disse fem vedtok å sende Norge i krig, hvis vi skal tro Ståle Wig. (Og det bør vi, siden ingen har gjort noe forsøk på å dementere denne påstanden, ei heller Støre sjøl, som deltok i debatten i Aftenposten.)

Dette møtet hadde ikke noe mandat fra statsråd. I det minste har ikke SMK klart å legge fram noe sånt mandat og det finnes heller ikke noe i regjeringsprotokollen som tilsier at det ble vedtatt noe mandat.

Hvilken status hadde så dette møtet? Det var åpenbart innkalt av statsminister Stoltenberg personlig, og dette er et av de spørsmålene som må avklares i en domstol. Statsministeren kan ikke uten videre oppnevne ei gruppe uten mandat for så å sende Norge i krig. Dette er brudd mot grunnloven og norsk rettstradisjon. Stoltenberg er en av ildsjelene for plan og målstyring i Norge. Der skal alt dokumenteres så mye at det er til å bli kvalm av, men ett er sikkert: Det kreves et vesentlig større dokumentspor for å sette opp et sykkelskur i Norge enn det som finnes bak vedtaket om å sende Norge i krig.

Ikke fantes det noe mandat og ikke finnes det noe vedtak. For hva vedtok disse menneskene i Uranienborgveien om ettermiddagen 18. mars 2011? Det har vi ikke fått vite noe om? Forelå det noen utredning, noen analyse, noen risikovurdering, noen folkerettslig betenkning? Heller ikke det har vi fått vite noe om.

Det vi vet er at etter dette møtet ringte Stoltenberg rundt til partilederne i Stortinget og i egen regjering og ba om støtte. De han ikke fikk tak i på mobil sendte han sms til. Krigsvedtaket ble altså forankret like folkeretttslig solid som når ungdom inviterer til fest.

I daværende SV-leder Kristin Halvorsens sjølbiografi står det:

«Torsdag 17. mars 2011, sent på kvelden, vedtok FNs sikkerhetsråd overraskende en resolusjon som åpnet for militær intervensjon. Dagen før hadde utenriksminister Jonas Gahr Støre i Stortinget uttrykt så mye motstand mot en flyforbudssone at opposisjonen mente han var feig.

Resolusjonen snudde opp ned på alt. Fredag 18. mars ca. kl. 17 ringte Støre til Halvorsen, som hadde tatt helgefri på hytta. Det hastet å melde inn norske styrkebidrag, blant annet fordi statsministeren skulle på et toppmøte i Paris dagen etter. Jens Stoltenberg ville ha noe å legge på bordet. Fredag kveld gikk det mange telefoner mellom Støre, Stoltenberg, Halvorsen og Sp-leder Liv Signe Navarsete, som var på Sp-landsmøte i Nord-Trøndelag.

Tidlig lørdag morgen, før Stoltenberg gikk på flyet til Paris, ringte han på ny til Halvorsen og Navarsete. Han ville ha en avklaring. Han opplyste samtidig at Norge kunne stille med seks F16-fly.»

Denne framstillinga sannsynliggjør også at det ikke fantes noe mandat fra regjeringskonferansen, for da hadde det ikke vært nødvendig med dette telefonsirkuset. Halvorsens referat viser også at det ikke kan ha vært noe langt møte i statsministerboligen, siden Stoltenberg var på telefonen alt kl 17.

de gode bombene

Støre anmeldt for krigsforbrytelser

13. mars 2013 leverte jusprofessor em. Edvard Vogt en politianmeldelse mot utenriksminister Gahr Støre og forsvarssjef generalløytnant  Helge Sunde for krigsforbrytelser og andre brudd på FN-pakten og  andre krigsretts-relevante  traktater som forplikter Norge – samt mot de bestemmelser i norsk lov  som regulerer norsk krigsdeltakelse. Vogt skriver:

Uten  juridisk dekning  i Grunnloven og i vår regjeringsordning  og uten dekning i vedtak i FN  har  Gahr Støre uten regjerings-behandling  beordret krigshandlinger mot Libya  hvor norske militære deretter slapp tilsammen  567 bomber for å fjerne landets legitime statsoverhode og regime.  Bombingen ble ikke ledet av den internasjonale ledelse som FN hadde gitt I oppdrag å  kontrollere  Libyas regjerings flyvirksomhet. Bombingen ble   ledet av norske offiserer under forsvarssjefens kommando og av flyverne selv, med det forutsigelige resultat  at sivile boligområder ble bombet med tap av sivile liv, deriblant barn.

Som jeg har vist over hadde Vogt rett i at det ikke forelå noen regjeringsbehandling. Han har også rett i at dette er brudd på grunnloven og internasjonal lov. Men han burde ha utvidet anmeldelsen til også å gjelde Jens Stoltenberg. For vi vet nå at Stoltenberg var hovedmannen bak krigsvedtaket. (Det var jo også derfor han ble belønnet med jobben som generalsekretær i NATO.) For som oberstløytnant Tormod Heier sa til Klassekampen har krigsdeltakelsen «bidratt til at Norge nå har rykket opp en divisjon i Nato.»

Støre var imot krig, hvorfor snudde han?

Kristin Halvorsen skrev at utenriksminister Jonas Gahr Støre var imot å gå til krig, så mye imot det at opposisjonen kalte ham feig så seint som 16. mars 2011. Tre dager etter var han krigsaktivist. Hva skjedde i mellomtida? Hva fikk Støre til å snu?

Ståle Wig skriver om dette:

Støre skriver kryptisk at «det kan stilles spørsmål ved mangfoldet av drivkrefter i beslutningsprosessen i blant annet Paris og London.» Hva betyr det? Ble Norge presset av franske og britiske myndigheter?

Og han fortsetter:

En diplomat i UD, som får være anonym, sier det slik: «Krigen kom fra et annet hold.»

Hvem fikk Støre til å snu? Var det London, var det Paris, eller var det utenriksminister Hillary Clinton i Washington. Vi vet at Støre hadde (og antakelig har) et godt forhold til Clinton, slik som da han på en telefon fra henne øste norske skattepenger inn i den mer enn tvilsomme Clinton Foundation.

Og vi vet at Støre har tradisjon for å være ekstra servil overfor USAs utenriksministre, som da han i 2006 sendte et jovialt brev til utenriksminister Condoleezza Rice med overskriften Dear Condi.

(Samme Condoleezza Rice var som kjent medskyldig i Bush-administrasjonens krigsforbrytelser i Irak.

En telefon fra «dear Hillary» ville helt opplagt ha snudd Støre, alt tyder på det. Men om det var London, Paris eller Washington spiller ingen rolle. Norge gikk i krigen fordi «noen» i NATO krevde det og fordi Jens Stoltenberg ville vise Washington at han var den flinkeste gutten i klassen.

bombe libia for aa trene

Hvis de får slippe unna med dette, har loven ingen verdi

Denne lille gruppa med folk som uten dekning i norsk lov eller i folkevalgte organer sendte Norge i krig og dermed gikk i spissen for å ødelegge Libya, burde naturligvis stilles til ansvar for sine forbrytelser, både for en internasjonal domstol, men også for en norsk domstol. Hvis man kan slippe unna med så grove brudd på loven, har nemlig loven ikke lenger noen verdi.

Disse forbrytelsene har ingen foreldelsesfrist. En framtidig regjering i Libya kan om ett år eller om 20 år krevde at de ansvarlige for forbrytelsene stilles for en internasjonal straffedomstol og dessuten saksøke Norge med krav om store milliardbeløp i erstatning. På samme måte kan også et framtidig storting innlede straffeforfølgelse mot de samme personene.

Mediene vet dette, men holder kjeft

Norske medier, NRK, Aftenposten, Klassekampen og andre, vet utmerket godt at Stoltenberg og hans indre krets brøt norsk og internasjonal lov. De vet at det ikke fantes noe regjeringsvedtak bak krigserklæringa fra SMK 19. mars 2011. De er ikke dummere enn at de vet hvor alvorlig dette er, men likevel holder de kjeft. Hvorfor?

I en av sir Arthur Conan Doyles bøker om Sherlock Holmes finnes følgende replikkveksling:

Gregory (Scotland Yard detective): “Is there any other point to which you would wish to draw my attention?”

Holmes: “To the curious incident of the dog in the night-time.”

Gregory: “The dog did nothing in the night-time.”

Holmes: “That was the curious incident.”

Norsk presse, som i festtalene roser seg av å være den fjerde statsmakt, eller ei vaktbikkje, forholder seg altså like musestille som bikkja i Conan Doyles historie. That is the curious incident.

I Vær varsom-plakaten heter det:

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

At mediene har sviktet denne plikten kan det ikke være tvil om. Dette setter søkelyset på et korrupt forhold mellom medier og makthavere som det norske folket ikke burde godta.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


69 KOMMENTARER

 1. Har du trua på det norske rettsystemet da? Det er vel like råttent? Spør f eks Carl I Hagen.

 2. Spørsmålet ditt Pål [Steigan], blir vel mer retorisk, idet du selv også er ganske klar over at lover i Norge mer er å betrakte som skuebrød, laget slik at de kan omgås, unngås, bendes og glemmes, – for de utvalgte.

 3. Det er viktig å lære av historien, så den ikke gjentar seg.

  Andre verdenskrig er et eksempel. Det var viktig at krigsforbrytere ble stilt for retten og tiltalt for sine ugjerninger under Nurnberg-prosessene. De norske jagerflypilotene slipper heller ikke helt unna ved å vise til at de bare utførte ordre.

  Merknad: Det heter FORSVARET fordi at militær våpenmakt skal benyttes til SELVFORSVAR. Var Norge blitt angrepet av Libya i 2011? Nix.

  Det betyr at Stoltenberg & Støre var KRIGSFORBRYTERE… Her er litt mer BEVIS for deres FORBRYTELSER:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/libya-for-og-etter-natos-herjinger-og-den-norske-firerbandens-delaktighet/

 4. «Stoltenberg er i sikkerhet» sier mediene nå.

  Ja, tilfeldigvis. Illuminati-agenten Stoltenberg befant seg tilfeldigvis i sikkerhet før Illuminati-angrepene fant sted.

  På 22. mars, som jeg har advart om i flere måneder nå.

  Vær oppmerksomme på datoene 11. og 22. april. Og generelt alle datoer av typen 11. og 22. Og fredag 13., særlig i årets 11. måned. Og alle datoer av typen 2.2., 7.7. osv.

  Illuminati elsker å la Mossad utføre angrep på disse datoene.

  3. verdenskrig begynner forresten 11. september i år.

   • Hvorfor er det kjipt å ha rett? Det er velkjent at visse krefter driver med sin undergravningsvirksomhet, og at disse slår til på visse datoer.

    Purim er en dato å holde øye med.

    Libya-krigen startet eksempelvis 19 mars 2011, Purim 2011, og invasjonen i Irak startet på Purim 2003, også 19 mars.

    Purim 2016 faller forøvrig på 22 mars.

    • Det er kjipt fordi folk blir drept på smertefulle måter og må rydde opp kroppsdeler fra folk de var glade i. Hadde det ikke vært bedre om det ikke var tilfelle?

     Bortsett fra det, er det selvfølgelig av største interesse at det noen ganger går an å forutse ting, og det er jo også gjerne en viss tllfredsstillelse i å kunne konstatere at man ikke har tenkt fullstendig feil. Men jeg kan aldri tenke mef at KZ synes dette er er gøy.

    • Nei, Purim 2016 er 23-24. mars. Enten må disse greiene være helt presise, ellers bør sammenhengen omvurderes fra kausualitet til korrelasjon.

     http://www.chabad.org/holidays/purim/article_cdo/aid/671900/jewish/When-is-Purim-in-2016-and-2017.htm

     Da er det andre tallmagiske sammenhenger jeg tror mer på.

     En annen mulighet er selvfølgelig at de skyldige i Brüssel også er klar over en del av disse memene, hva enten de gir noen egentlig mening eller ikke, og derfor velger denne datoen for å få maksimal effekt uavhengig av hva de selv måtte legge i det i utgangspunktet. Dette utelukker selvfølgelig på ingen måte en falsk flagg-operasjon, snarere tvert i mot.

   • Jo.

    Det er ekstra kjipt å vite at 3. verdenskrig (den intense fasen) begynner 11. september i år, og slutter nøyaktig 11 dager senere. Jeg er usikker på utfallet av denne krigen, men ser for meg 4-5 mulige scenarier, hvorav atomvinter kanskje er det mest sannsynlige. (30% sannsynlighet, ca.)

    Forøvrig skal jeg publisere en liste over alle datoene Illuminati plukker angrepstidspunkter fra. I tilfelle lesere her ikke har våknet og sett det svært enkle mønsteret ennå. («Master numbers». 11, 22, 7/7, 5/5, osv. Pluss fredag 13. (særlig i november).)

    Henviser forresten til http://www.redefininggod.com igjen.

     • Siden du er litt interessert i dette med datoer og tall, så kan du tenke over at attentatet på NYC, var den 11. september, [2001]. Denne datoen på den amerikanske skrivemåten blir 9/11, = 911; som er nødnummeret i U.S.A.

      Derefter kan du tenke over at attentatet på Madrid, var den 11. mars, [2004], som på vanlig europeisk skrivemåte blir 11/3, = 113; som er det europeiske nødnummeret.

      Og slik kan vi holde på, -;).

 5. Re: Vær varsom-plakaten

  Men de er jo varsomme, Pål! De trår så varsomt at man overhodet ikke kan høre dem, det er jo det som er problemet.

  Heldigvis har vi alternative nyhetskilder som arbeider etter «Vær plagsom-plakaten.» 😉

 6. «korrupt forhold mellom medier og makthavere» media er helt korrupt noe som denne blogg tar opp gang på gang:) Betalt propaganda se Noam Chomsky https://youtu.be/tTBWfkE7BXU 🙂

  Men vi trenger beskyttelse av USA nå når det monetære systemet er over om litt og dermed vestens overtak mener jeg da.

  Stoltenberg hadde nok ikke mye valg og om USA spør direkte så er det bare og stille opp…. Før hvem har vi som nabo.. Er det en demokratisk fredselskende nasjon. Nei! Vi har Putin med flere;)

  Men det er interessant (ironi) at vi løp ut i krig uten videre. Men vanskelig å ha en demokratisk diskusjon uten å kunne legge opp all fakta og med dages kjøpte media…

  • «Stoltenberg hadde nok ikke mye valg og om USA spør direkte så er det bare og stille opp», skriver du.
   Well, hvorfor dekket han ikke sin egen rygg ved å få med Stortinget på galskapen da?

 7. Hei KZ.

  Noe om hypotesen 322 datoen i dag.

  Anthony Sutton skrev i sin siste bok : America`s secret Establishment An Introduction to the Order of sculls and bone, s 190:

  Room B,called 322 is the sanctum sanctorum of the temple. (s 222)

  På side 223 står det: » But the Bones man has a pleasing fiction that his fraternity is the descendant of an Greek patriotic society dating back to Demosthenes 322 BC.
  «Demosthenes 384–322 BC NB 322 https://en.wikipedia.org/wiki/Demosthenes

  The bones records,1881 for example with huge pride are haded Anno-Demostheni 2203.»

  Videre skriver Anthony Sutton i boken, angående kilder:
  The answer is that this author have- and fully admits to having clandestine sourches within The Order………At that point we will leave our discussion of sources…..(s.190)
  ( dette ble hans siste bok..han falt om på gulvet like etter at denne boken kom ut)
  I Forordet skriver forleggeren :
  «Tony( Anthony) had collapsed to his kitchen floor early one morning….The only thing strange was that some folks had moved into the apartment upstairs a week before, and then moved out right after Tony`s passing .»

  kilden hans identifiseres, HER:

  https://www.youtube.com/watch?v=J6X8YgCBV8o (se fra 35 og utover.)
  «Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt – ‘Skull & Bones’? see Movie ‘Skull»

 8. […] Da Jens Stoltenberg og hans rødgrønne regjering gikk til krig mot Libya for fem år siden, var det jihadister av samme type som terroristene i Brussel som var det norske flyvåpenets infanteri. Det var disse morderne som under dekke va norske bomber begikk de aller groveste forbrytelsene på bakken. Og det er disse kreftene som nå har fått et sterkt fotfeste i Libya, der de kan sende sine terrorister nordover til Europa eller sørover i Afrika. […]

  • Nettopp; det var vel derfor FN gikk inn for å stanse de begynnende massakrene i Libya. Synd at de ikke gjorde det samme i Syria. Det kunne ha spart flere hundre tusen liv. Men det er kanskje ikke så viktig?

 9. Jeg tror ikke det er noen grunn til å ha noen spesiell tillit til dert norske rettssystemet; dommere, meddommere og systemføringen for øvrig helt til topps. Jeg tviler dog ikke på at det sitter mange ærlige og samvittighetsfulle personer i rettssystemet; men det hele er ganske gjennemsyret av politikk og å oppfylle ønsker utover lovgivningen.

  Hvem som har skrevet meget gode artikler, som beskriver det norske rettsvesenet; er Herman Berge. Han har en ganske fortreffelig penn, er utdannet jurist, gjør meget grundig Research og presenterer arbeidet på sin egen webside: http://www.rettsnorge.com/ . Jeg har selv eftergått en del av sakene, nettopp for å finne «hull» i underlag og fremstillinger; men må innrømme hittil å ha gjort dette forgjeves. Det er sterkt å anbefale de som har en interesse av å få et innblikk i «den norske offisielle ærligheten», å ta seg tid til å lese Herman Berges artikler.

  Når det gjelder de norske aviser, og deres til stadighet gjentatte beskrivelse av seg selv, som «den fjerde statsmakt»; «samfunnets vaktbikkjer»; hvem som skal overvåke samfunnet, slik at rettferdighet opprettholdes; så er nok for det aller meste deres «selvadling» i dag små ynk og klynk fra noen revmatiske og møllspiste pelshauger, med nedslitte tenner, dårlig syn og hørsel, liggende under varmeteppet i kurven sin, ventende på «hånden som gir maten», vel vitende at de ikke skal bite.

  Norge; landet med disse brave nordmenn, som nesten på egenhånd kastet av seg «det tyske åk»; de stolt krigsseilerne; – som ble «tråkket på» av det offisielle Norge. Landet, som minst èn gang hvert år, fremstilles i verdenspressen som «verdens beste land å leve i», en påstand som på mange områder må være en illusjon, skap som [feilaktig påstått] beskrevet av Joeseph Goebbels ved den stadige gjentagelse av den samme tese. Det hele kan svært fort ledes hen til en mistanke om en nasjonal, eller endog overnasjonal styring, i et forsøk på at så mange som mulig skal forvandles til å fremstå som den moderne utgave av «Kjærringa mot Strømmen», beskrevet fra Asbjørnsens og Moes Eventyrbøker, – en slags «moderne Nasjonal Samling» med det mål fortsatt å være politikernes unnskyldning for deres mangfoldige misgjerninger.

  En av de aller beste beskrivelser av nordmannen, jeg selv har lest; er fra H. Ibsens skuespill «Kongsæmnerne», hvor en i 5. akt kan lese:
  «Gaar til sin gjerning de norske maend
  vilje!0st vimrende, vet ei hvorhen,
  skrukker sig hjerterne, smyker sig sindene,
  veke som vaggende vidjer for vindene,
  kan kun om en ting i verden de enes,
  den at hver storhet skal styrtes og stenes,
  heises som merke usseldoms klute,
  saetter de aeren i flugt og i fald, …».

  Som en avslutning, idet jeg bringer denne H. Ibsen inn i kommentarfeltet, blir det også for undertegnede nærmest paradoksalt når jeg opplever hvorledes «verden» hyller Norge som har prestert å frembringe en slik fremragende forfatter, mens det ikke burde være ukjendt at H. Ibsen forlot Norge med ordene «Jeg må reise, mens det fortsatt finnes menneskelighet igjen i meg», da han i praksis nærmest ble «kastet på dør» av det offisielle Norge. I dag «trøster» vel det offisielle Norge seg med at «verden forhåpentligvis har glemt».

  Og glemselen er også hva en nasjon kan trøste seg med; dette at mennesker har en begrenset livslengde, mens nasjoner kan leve evig, – til neste revolusjon.

  • Rettssystemet er i ferd med å bli bedre, nå når psykologer og deres klonende professorer fjernes fra systemet hvor de innfører psykologi/teorier/eventyr i rettsprosessen i stedet for sannhet og rettferdighet. Ved hjelp av mange løgner og overlagt identitetsforveksling sørger de også for at retten begår justismord. De er i ferd med å bli avslørt og stilt til ansvar for sine gjerninger, på flere måter. Stol ikke på psykologer og deres klonende professorer. De bruker nemlig løgn som metode og man kan ikke stole på en bokstav eller komma som kommer fra dem. Dekkforklaringer er noe de benytter svært mye.

 10. Artikkelen er skremmende. Men jeg lurer på en liten ting: Resolusjonen det vies til finnes jo på nettet. Også på de norske sidene til Wikipedia. Også en link til FN sine sider der hele ordlyden finnes. Så her er åpenbart noe som ikke stemmer…

 11. Hva er status på denne anmeldelsen til Edvard Vogt? Kan ikke huske å ha lest noe som helst om den i mediene? Noen som vet? Selv hadde jeg ikke fått en eneste jobb, men alvorlig anmeldelse hengende over hodet. Ingen tvil hadde falt meg til gode er jeg redd.

 12. oops, skal være: «med en alvorlig anmeldelse»….ikke «men alvorlig»…..Kan leses begge veier.

 13. «Hvis ikke Stoltenberg stilles for retten, så har loven mistet sin verdi »

  Steigan har åpenbart mye rett i påstanden i den overskriften.

  Noe er alvorlig galt med rettstilstanden og rettssystemet i det norske samfunnet. Den blå-brune regjeringen – i likhet med bare litt mindre de rød-grønne før dem – hermer mest mulig fra «nyliberale»/nytotalitære USA, og der er rettssystemet raknet nærmest helt, føderalt/nasjonalt. Men USAnterne er noe sikret av delstatslovene sine i tillegg, og tilsvarende har vi ikke i Norge. I Norge har vi til mer enn gjengjeld en mye lenger tradisjon for samfunn – og «samfunn er lik lov».

  Loven har ikke mistet sin verdi, fordi loven(e) er det eneste vi felles samles om – i et samfunn sett som abstrakt idé. Men lovpraksis kan stort sett alltid bedres, siden det alltid vil være interesser som søker å bryte ned fellesskapets normer til fordel for seg selv. Og det er ikke engang nødvendig at slike interessegrupper selv skjønner samfunnsnedbrytingen de bedriver.

  Hva gjelder Stoltenberg, Støre og Faremo omkring Libya-krigen er de åpenbart skyldige i grunnlovsbrudd. Det behøver sterkt å fastslås juridisk, for å beskytte norsk lovpraksis. Allerede nå ser vi – sogar i kommentarfeltet på denne bloggen – at folk mister respekt for lov når valgte myndigheter og medlemmer av lovgivende forsamling (Storting) ikke selv respekterer lov. Slik erodering av respekt for lov er undergraving av samfunnet – alt vi har «funnet sammen» om. Det er alvorlig. Det er ekstremt alvorlig.

  På inngangspartiet til Høyesterettsbygget i Oslo står det, bokstavelig talt hugget i stein: » Lov – Samfund – Ret». Det er opp til oss i «sam-funnet» å sikre at forbindelsen til «Lov» og «Ret» opprettholdes. Særlig når dem vi har valgt til det ikke gjør det.

  All honnør til Steigan som holder oppmerksomhet om Libya-krigens lovbrudd høyt. – Om verden varer så lenge (jf. pågående klimakoking), vil Libya-krigen i fremtiden stå tilbake som en skamfull flekk på vårt alles omdømme. – Ikke den første (jf. Jugoslavia 1999), ikke den siste (jf. norsk betaling til støtte for knusing av Syria, 2012 ff.), men hittil den tydeligste og ufornekteligste skamflekken – av at regjeringen, med Stortingets stilltiende støtte, bryter norsk lov.

  • FN hadde jo vedtatt at man kunne gripe inn mot Libya. At man kanskje ikke hadde alt det formelle pinlig nøyaktig utført kan kanskje skyldes at det var en akutt situasjon der man ville gripe inn for å hindre massakrer på sivilbefolkningen. Mange formaliteter ville forsinke det hele og medføre mange flere tap av sivile.

 14. Re emnet, se også denne artikkelen:

  «Juridisk brannfakkel fra jus-forsker om overføring av makt til EU:
  – Stortinget undergraver den norske Grunnloven
  – Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens §93, slik Grunnloven fastsetter, dokumenterer forsker Eirik Holmøyvik. Justisdepartementets politiske ledelse bekrefter at det er tilfellet.»

  «Først begynner Stortinget å droppe Grunnlovens §93. Deretter brukes denne praksisen til å berettige at Grunnloven bestemmelse om overføring av makt fra Norge til andre, ikke skal følges. Det dokumenterer førsteamanuensis Eirik Holmøydal»

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/16/173042/stortinget-undergraver-den-norske-grunnloven

 15. Uten den norske deltakelsen i Libya-aksjonen hadde sannsynlig ikke Jens Stoltenberg sitter der han sitter i dag. Men hvorfor har mesteparten av den norske pressen i akkurat denne saken vært så tilbakeholden. Generelt synes jeg den norske pressen med unntak av lokalavisene er flinke til å grave i saker. Men her har de ikke gjort jobben sin etter min mening.

  • «Den norske Presse»??? Les mitt innlegg ovenfor! Jeg har enkelte ganger opplevd å få bedre informasjon om norske mer flaterende saker formidlet via «ElPais» og andre utenlandske aviser. Selv en venninde av meg i Rio de Janeiro var oppdatert bedre på slike saker om Norge fra sine lokalaviser. En gang fikk jeg selv utenriksredaktøren til ZDF (Tyskland) til å stille norske representanter de spørsmålene som norske journalister ikke ville stille.

   Dere har i Norge egentlig ingen «fri presse», men nikkedukker med en agenda. Derimot så tror nordmenn at de har en «fri presse», men det er fordi at «alle sier dette til hverandre».

 16. Och nu står han på bakbenen med tassarna lyfta. Man blir alldeles rörd…

  «Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fortel at han under møtet i Det kvite hus i dag takka USAs president Barack Obama for å vise leiarskap, og for hans engasjement for transatlantisk samarbeid.»

  http://nrk.no/tekst-tv/108

  Och husse:

  – Jeg vil bare understreke hvor effektiv generalsekretær Stoltenberg har vært i håndteringen av en stor bredde utfordringer, sa Obama og utdypet med at verden stadig blir farligere, og la vekt på de mange utfordringene Europa har stått overfor den siste tiden.

  – Vi er heldig som har en sterk NATO-generalsekretær og et team som er en god partner av oss, fortsatte presidenten.

  • Ja, noens gode partner skal man jo være. Litt synd han ikke er vår, med jobb såpass nær makten og greier …

  • Ikke bare Stoltenberg, men for å beskytte hverandre. Dette fungerer helt fint, i en befolkning åpenbart styrt av redselen for konsekvensene, hvilket befolkningen er lært opp til fra barnsben av. Nordmenn har lært, at en ikke skal stille kritiske spørsmål, da det kan få som konsekvenser at deres egne saker kan ende opp i «blindgater», de kan bli omtalt som «konspirasjonstenkere», eller i mer alvorlige saker bli omtalt som «mentalt ustabile» eller det som verre er.
   Derfor kan politikerne gjøre som de vil.

 17. Kan de gjøre hva de vil? Ja de kan tydeligvis av eget forbefinnende sende norske jagerfly for å bombe dritten ut av x antall militære og sivile ofre i Libya. De (politikerne) kan sende norske soldater til krig i Afghanistan, (hvor minst ti av våre beste menn kom hjem igjen i likkister), -null problem mister minister. Men at de samme gutta nå muligens ikke engang klarer å utlevere Mullah Krekar, ifølge norsk høyestrett, en fare for rikets sikkerhet, til Italia for å svare for seg og sitt terrornettverk, -DET er imponerende!

 18. Det er bra noen tør stå opp og varsle, så krigsgale som natopolitikerne har blitt.
  Her i landet kjøres en svinedyr TV-kampanje med BETALTE TV-reklamer på TV2, som forteller hvor farlige russland har blitt.

  Hvem betaler? Er de som står bak betalte agenter for utenlandske makter?

  Russland har alltid vært farlig, intet nytt der.
  Men etter mer enn 1000 års samliv har Russland aldri gjort oss noe vondt, tvert imot i 1944 gikk de inn og frigjorde Kirkenes og tapte over 15000 mann i operasjonen, tyskerne trakk seg tilbake til Tromsø i panikk, slik at hele Finnmark og halve Troms i praksis ble frigjort.
  Norske myndighter var totalt uforberedt og helt ute av stand til å ta seg av de få sivile som unnslapp tvangsevakuering, og sto uten tak og mat etter at tyskerne sprengte og brente alle hus i nordfylkene.

  Russland kunne ha beholdt hele Finnmark i 1945, om de ønsket – INGEN kunne ha nektet dem det, hverken militært, eller med folkeretten, området hadde blitt brukt til angrep.
  Russerne ønsket ikke det. De ville handle, den gang, som tusen år tidligere, og i dag. Stupid gikk norske politikere inn i en handelsboikott mot russland som har vart nesten uten opphold til i dag.

  Så spørsmålet er, i hvems interesse er det å slå på krigstrommene mot Russland? Norge? Befolkningen i Nord?
  Eller kanskje våpenfabrikantene i USA med produsenten av Lockheed -Martin F35 i spissen?

  Er det Lockheed, som er berømt for å bestikke flest mulig politikere i Europa og verden for øvrig, som forsøker å styre norsk utenrikspolitikk?

  • Det er vel ingen som slår mot krigstrommene mot Russland. Vi protesterer bare mot deres agressivitet mot små land ved bruk av sanksjoner. Dessuten tror jeg at Russland er i en gisselsituasjon der professorer og psykologer og deres nazisympatisører kan ha lurt sine folk inn i viktige posisjoner, kanskje tilogmed med kontroll over atomvåpen. Derfor gjør vi i Vesten lurt i å være forberedt på å skyte ned atomraketter som kommer susende over grensene fordi noen psykotiske professorer har tilranet seg makt de ikke har personlige egenskaper til å håndtere. Det ryktes imidlertid i ånden at disse satanspirene blir gale, og gisler som de har tatt for å drive utpresning mot landets styrende, blir satt fri.

  • En liten korreksjon til dette: Sovjet ønsket nok å beholde Finnmark, da de jo ganske klart så den strategiske posisjon. Problemet var mer at U.S.A. stod i Østerrike, og nektet å flytte seg derfra uten at Sovjet trakk seg ut av Finnmark. Sovjet likte da også svært dårlig å få en fullt utbygget amerikansk militærbase omtrent på grensen, og valgte heller å flytte seg ut av Finnmark.

 19. I USA er det en organisasjon som heter Council of Forreign Relations, og det er de som vedtar og gjennomfører de krigene som den lille bankeliten vil ha. Videre brukes organisasjoner som Bilderberger-gruppen og den Trilaterale kommisjon til å få brakt saker over til Norge og andre Europeiske land. Stoltenberg gjorde antagelig bare som han fikk beskjed om, akkurat som Erna og Siv bare gjør hva de får beskjed om. Kjell Magne Bondevik og Gro Harlem Brundtland gjorde også som de fikk beskjed om – fra USA! Vi må nekte å krige mot andre land. Først må politikerne slutte å være slike knehøner at de gjennomfører alt den internasjonale bankmafiaen vil. Deretter må hvert enkeltindivid, hver soldat i Norge, nekte å dra til andre land for å krige. Men de er så hjernevasket, så politikerne selger Norge på rot, samtidig som de kriger mot andre land. Hvem var det f.eks. som bestemte at Norge skulle selge Statoil-stasjonene til Cirkle-K? Statoil tilhørte de norske skattebetalerne, men blir nå solgt ut og avhendet. Statoil deler ut 20 milliarder i året til aksjonærene, selv om det ikke er slike overskudd. For at ikke Statoil nå skal gå skikkelig i minus, så deler de ut aksjer til aksjonærene, istedenfor 20 milliarder kroner. Hva skjer da? Jo, det er som å stjele godterier fra små barn. Etter hvert klarer de utenlandske aksjonærene å få så store aksjeposter at de rett og slett overkjører den norske staten. Og da bytter Statoil navn igjen. Men det norske folket er så hjernevasket,så de bryr seg ikke! Hverken om at Norge går til krig, eller at vi selger ut statlige foretak.

 20. Det er godt mulig at det nedsettes en kommisjon for å analysere prosessen forut for bombingen av Libya – à la Irak og Storbritania. At bombingen har vært en fiasko, kan bane vei for en slik kommisjon. Angående mandat: Steigan mener vel at «beslutningsgruppen» ikke hadde fått noe mandat fra regjeringen, dvs. at den lille gruppen opererte på egen hånd. Jeg vil mene at et parti, gjennom valg, har fått et mandat fra folket til å gjennomføre det som står i partiprogrammet, og intet annet. Jeg antar at bombingen av Libya ikke ble begrunnet ved å henvise til noe partiprogram.

  • Vi har krav på at hele «dokumentsporet» for dette svært alvorlige vedtaket blir lagt fram. Da vil vi få se hvem som fikk mandat til hva og av hvem. Slik det ser ut for meg, fantes det ikke noe mandat i det hele tatt, og da er jo situasjonen meget alvorlig for dem det gjelder. Og for Norge.

   • Bombinga var så vellykket at den drepte tusenvis av sivile, raserte infrastrukture, ødela Libyas økonomi og brakte jihadister til makta. I andre forbindelser kalles dette krigsforbrytelser. Til og med Joint Chiefs of Staff avviste meldingene om at Gaddafi ville gjennomføre massakre. Men Hillary Clinton bare ville ha krig.

    • Neida, bare tøv. Noen sivile ble drept, men ikke mange. Ingen sivile ble drept med hensikt. Massakrene og voldtektene var allerede i gang, så det nytter ikke å avvise dem. Hva som senere ville skje, var opp til landets befolkning selv å finne ut av, nå når maktapparatet til overgriperne var ødelagt. Omfanget av bombinga kan selvsagt diskuteres.

     • FN kilder oppgir at 60 sivile ble drept av NATO bomber, Libyske helsemyndigheter oppgir tallet til 1108 sivile. Litt flere enn noen må det vel sies å ha vært, men ikke tusenvis som Steigan hevder. Men NATO ødela et avansert vanningsanlegg, fabrikker og oljeinstallasjoner og la landet åpent for kjeltringer og stammehøvdinger som har skapt en katastrofe for Libyas befolkning.

 21. DE MEST ALVORLIGE FORBRYTELSER

  Et hovedfunn i Ståle Eskelands nye bok er at politiske og andre ledere, også norske,
  i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser – og at de bare unntaksvis
  blir strafforfulgt.

  •Aggresjonsforbrytelsen
  •Folkemord
  •Forbrytelser mot menneskeheten
  •Krigsforbrytelser
  •Terror
  •Tortur
  •Bruk av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen

  http://www.jus.uio.no/ior/forskning/omrader/strafferett/publikasjoner/boker/2011/20110630-eskeland.html

 22. Fint at Steigan tar opp dette. Jo eldre jeg blir, desto mer innser jeg at jeg har blitt løyet for på mange kanter, fra Jesus til Oljefondet og Libya-krigen. FNs sikkerhetsråd reagerte på borgerkrig i Libya med: «an immediate ceasefire in Libya, including an end to the current attacks against civilians, which it said might constitute crimes against humanity». Nå ser det ut til at i alle fall norske politikere har hatt forsvinnende liten forståelse av hva som skjedde i Libya under Gaddafi. Is i magen var ikke eksisterende da NATO ville ha med Norge på litt «terrorbombing». Det er ugreit å tenke på at Stoltenberg ville opp en divisjon i NATO med tanke på lukrativ fremtidsjobb. MInst like ugrei er Støres tidligere Røde Kors jobb med god forståelse av hvilket helvete man lager for sivile med bombing fra luften. https://www.nrk.no/…/libya-piloter-snakker-ut-1.10944493 Støres image som kristen i samme kontekst gjør meg kvalm. Hvorfor var USA så hissig på å ta Gaddafi? Kanskje var det Gaddafis planer om å tvinge fram betaling for olje med en afrikansk gullvaluta, noe som ville ta knekken på USAs økonomi, siden de der i gården ikke lenger har gull i banken. http://www.globalresearch.ca/libya-ten-things…/5414289

 23. Hvordan gikk det med anmeldelsen av Støre? Jeg har inntrykk av at alle over et visst nivå er skjermet for loven. Jeg er således spent på anmeldelsen av Trondheims tidligere ordfører; Anne Katrine Slungård som kom med hatytring og oppfordring til vold på sin facebook konto. Hun ble belønnet med rådmannsjobben i Stjørdal (US military base) like etterpå. Politimannen som kalte Stoltenberg for et krapyl mistet jobben, og mange andre nordmenn er fengslet for adskillig mindre av ytringer enn Slungård. Her er hva hun sa om tre frikjente menn..

  «Jeg blir fysisk syk av dette, rett og slett spyklein og frustrerende forbanna. Jeg håper inderlig at noen tar disse tre jævlene, rundbaner og kjølhaler, gjerne hver gang de viser seg offentlig». https://www.nrk.no/trondelag/tidligere-ordforer-anmeldt-for-voldstrusler-i-hemsedal-saken-1.13080448

  Regner med dette blir henlagt..

  Disse vil bli rådmann i Stjørdal
  Åtte personer kjempet om det som ordføreren kaller den meste spennende jobben i regionen. http://www.bladet.no/nyheter/2016/08/15/Disse-vil-bli-r%C3%A5dmann-i-Stj%C3%B8rdal-13182692.ece

  Slungård fikk jobben, og på tross av at hun viste en umodenhet som laangt overgår folk flest.

 24. «For vi vet nå at Stoltenberg var hovedmannen bak krigsvedtaket. (Det var jo også derfor han ble belønnet med jobben som generalsekretær i NATO.)»

  Det kan i hvert fall ikke ha hemmet ham for jobben, MEN NATO jobben ble diskutert mellom Støre og Stoltenberg alt i 2010. I mellomtiden er det gått en strøm av penger til Clintonfundation. Hele 1,3 milliarder bare fra 1. juni 2012 til 12 februar 2013, altså 1,3 milliarder på åtte måneder og ellve dager.

  Det var også Obama og Merkel som diskuterte NATO jobben og Jens før Merkel tok kontakt og medelte dette. Selv reagerte jeg på hvor tafatt Stoltenberg var før valget i 2013. En valgfest hvor SV og SP normalt ville ha vært med valgte de å ha alene. Da virket det som om de ikke ønsket en sterk valgkamp

  AP DROPPER RØFGRØNN VALGKAMP
  (06.08.2013) I 2005 og 2009 sto de rødgrønne partilederne skulder ved skulder. I år er tanken om å legge frem felles valgløfter lagt på is. http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-dropper-rodgronn-valgkamp-112850b.html

  DISKUTERTE NATOJOBBEN ALT I 2010
  Jens Stoltenberg diskuterte mulighetene for toppjobben i NATO med Jonas Gahr Støre allerede i 2010, framgår det av den uautoriserte biografien «Seierherren» om Støre.

  Hillary Clinton fikk 500 millioner grunner til å elske Norge (1. juni 2012)
  http://www.aftenposten.no/verden/Hillary-Clinton-fikk-500-millioner-grunner-til-a-elske-Norge-154199b.html

  Regjeringen blar opp for Clinton-stiftelsen
  (Tv2 12.02.2013) 800 millioner kroner til prevensjon skal sikre bedre kvinnehelse i fattige land.
  http://www.tv2.no/a/3986650

  Hvis bare 10% av disse går til det de skal, så gjenstår det godt og vel en milliard ingen kan gjøre rede for, eller kan de det. Er det noen kontroll på hva som skjer I disse prosjektene?

  Og hva slags immunitet er det Jens har fått i forbindelse med NATO jobben? Det slår meg også at politikerne i EU er beskyttet av immunitet mot straffeforfølgelse. Hva slags hyperkorrupt system er dette? Ser også at Hilde Stoltenberg representerer Eurojust (Krekarsaken) mens Stoltenberg får sin egen etteretningssjef i et Europa hvor politi og etteretning snart kan gjøre som de vil uten restriksjoner. Politisjefen som måtte gå av etter Monikasaken ble belønnet med toppjobb som assisterende direktør i Europol, osv

  Selv tror jeg at om det kom en person med rygg sterk nok til å håndheve loven i Norge, og på alle nivå, så ville landet ha blitt snudd på hodet. Se bare Krekarsaken, for en skam for norsk rettsvesen og topppolitiske miljø..

 25. Hvordan går det med anmeldesen av
  Støre og hvorfor anmelder ikke Steigan
  Jens Stoltenberg når han her beskylder han som den som har startet krigen mot
  Libyas sjef. Slike beskyldninget er vel også så alvorlige at de kan være straffbare, hvis de er usanne. Derfor må
  jo dette etterforskes.

 26. De vil ikke lytte. Kommunikasjon er forgjeves.
  Man må snart anbefale «the next generation» en hytte/bolig litt utenfor byene. Det spørs om dette kan ende vel.

 27. Når Stortinget godtar/aksepterer eksplisitt eller implisitt brudd på norsk lov og/eller parlamentariske spilleregler, blir lovbruddet til en «vedtatt» politisk realitet så lenge opinionen/pressen/partiene forholder seg passiv (?).
  Stortinget har sjansen til å rette opp skandalen ved å vedta en uhildet undersøkelseskommisjon. Vi avventer….

 28. Bombingen av Libya skjedde rett før 22 juli 2011?? Finnes det en sammenheng?? Som Ole Dammegaard forteller så var det jo flere som skøyt ned ungdommene på Utøya den dagen. Alle reportasjene som skriver om dette hemmelige møtet den 19 mars 2011 forteller også om et hemmelig individ ifra E-tjenesten som var med. Kan det ha oppstått en konflikt i det hemmelige militærsystemet imellom 19 mars 2011 og da bombingen av Libya skjedde den 16 juli 2011. Som igjen har forårsaket 22 juli hendelsen! Ole Dammegaard versjon om ABB som patsy for 22 juli hendelsen får liksom dette til å stemme.

 29. Viktig og interessant artikkel. Men uklart for meg akkurat hvordan og hvem som kan ta ut tiltale og videre straffeforfølgelse av denne type ogfolk i regjering

 30. Knallbra Steigan.
  Hvordan kan det i praksis anmeldes & anlegges en sak mot de ansvarlige som faktisk kan/vil bli tatt opp av rette rettssystem ?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.