Tyske dommere med kraftig kritikk av TTIP

0

I en uttalelse som ble offentliggjort 2. februar 2016 tar Der Deutsche Richterbund (DRB), som er det største forbundet for tyske dommere, kraftig avstand fra forslaget fra EU-kommoisjonen om å opprette en investeringsdomstol i TTIP.

Etter en svært skarp diskusjon om de vidtrekkende rettighetene som utenlandske investorer eventuelt vil få etter den foreslåtte TTIP-avtalen, det som er kalt Investor-State-Dispute-Settlement (ISDS), kom EU-kommisjonen med et revidert forslag. Investment Court System (ICS).

Dette forslaget er også blitt møtt med heftig kritikk fra mange organisasjoner, som peker på at dette egentlig bare er å sette en ny etikett på den gamle flaska. Det nye forslaget løser ingen av de gamle problemene og vil fortsatt sikre utenlandske investorer særskilte privilegier som undergraver nasjonale lover og nasjonale rettsinstanser.

Uttalelsen fra det tyske dommerforbundet slutter seg til denne kritikken, og er et hardt slag mot EU-kommisjonen, skriver Stop-TTIP.

I uttalelsen skriver dommerne at de spsialdomstolene som er planlagt opprettet er feil metode for å sikre legalitet og sikkerhet. De reiser også seriøse innvendinger mot dommernes uavhengighet i kommisjonens forslag, både når det gjelder finansiell uavhengighet og kriterier for utvelgelse. Ifølge uttalelsen får dette ICS til å se ut som alt annet enn en internasjonal domstol og mer som en permanent meklingsinstans.

Uttalelsen sier også at det ikke finnes noe behov for å opprette noe ICS i og med at EUs medlemsland har et juridisk system som garanterer like rettigheter for klagere, inkludert investorer. Dommerne betviler også EU-kommisjonens rett til å opprette en slik instans, som ikke bare vil begrense medlemsstatenes juridiske rettigheter, men grunnleggende endre rettssystemet i Den europeiske unionen.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.