Pentagon vil prøve å lese tankene dine

9

Pentagon har bedt firmaer om å utvikle metoder for å bruke sosiale medier til å finne ut hva du føler, hva du tenker og hva du kommer til å gjøre. Dette går fram av dokumenter som er blitt offentliggjort i USA. Det handler om anbudsinnbydelser, kontrakter og forskningsprosjekter.

Det er Nafeez Ahmad som skriver dette i InsurgeIntelligence.

overvåking sosiale nett

«Forstå latent kommunikasjon»

For eksempel gir Pentagons flerårige forskningsprogram for universitetene, MURI, en innsikt i hvordan de militære planleggerne tenker.  Dokumentet ber forskerne om å utvikle metoder for å

“understand latent communication among small groups.” Social meaning comes not just from “the manifest content of communication (i.e., literal information), but also from latent content — how language is structured and used, as well as how communicators address each other, e.g., through non-verbal means — gestures, head nods, body position, and the dynamics in communication patterns.”

«Forutse handlingsmønstre»

Det de håper på er å utvikle
“… algorithms for prediction and collection of latent signals and their use in predicting social information.”

Pentagon ønsker å lære seg hvordan de skal forstå underforståtte mønstre i humor, metaforer, følelser og språklige nydannelser, samt ikke-verbal kommunikasjon i opptreden, tonefall og fakter. Og her ønsker de å bruke både lydkutt og visuelle medier.

Den militære nytten

Og hva er så den militære nytten av dette? Jo, US Army ønsker å utvikle

“Intelligent Networks” which can “augment human decision makers with enhanced-embedded battlefield intelligence that will provide them with tools for creating necessary situational awareness, reconnaissance, and decision making to decisively defeat any future adversarial threats.”
“… will help the Department of Defense better understand what drives individuals and groups to mobilize for change and the mechanisms of that mobilization, particularly when violent tactics are adopted. This research will inform understanding of where organized violence may erupt, what factors might explain its spread, and how one might mitigate its effects.”

Dette går fram av dokumenter fra The Minerva Initiative, som er et forskningsprogram under ledelse av USAs forsvarsdepartement.

Pentagon ønsker å utvikle metoder for å integrere sosiale medier i et enhetlig, gigantisk analytisk system, som kan levere data rett inn i USAs militære operasjoner.
Dokumenter fra Office of Naval Research sier at man ønsker å samkjøre «Big Data» for hele verden for blant annet å kunne «foreslå metoder for å dra grupper nærmere hverandre, eller splitte dem fra hverandre». Og hele hensikten er naturligvis å bruke denne informasjonen og disse teknikkene for å vinne kriger.

Dette er de metodene vi har sett de første spede eksemplene på i de såkalte «fargerevolusjonene», der CIA og andre etterretningsorganisasjoner nettopp har investert i ulike sosiale grupper og hjulpet dem med å utvikle sosiale nettverk for å skape en politisk konflikt som USA kan dra nytte av.

Et godt eksempel på dette er Ukraina der milliardæren George Soros har etablert en avlegger til sin Open Society Foundation, som kalles The International Renaissance Foundation, med hovedkvarter i Kiev. Denne stiftelsen har finansiert en lang rekke såkalte NGOs (non-governmental organisations) i Ukraina. Og den samarbeider med med CIA, USAID, National Endowment for Democracy, the International Republican Institute, the National Democratic Institute for International Affairs og Freedom House, som alle er CIA-organisasjoner.

DSCN1820 small
Vi er saueflokken. Pentagon vil lære seg enda bedre metoder til å styre oss.

Bare begynnelsen

Vi skjønner nå også bedre hvorfor CIA og NSA jobber så tett med Facebook, Google, Twitter og andre sosiale nettverk.  (Les: Google blir verdens største meningskontrollør og Bertelsmann skal renske Facebook.)

«Mark Zuckerberg og Facebook har som mål å få hele planeten på nett, for så å kontrollere hva vi alle ser og leser,» skriver forskeren og forfatteren Tony Cartalucci. Han viser blant annet til en rapport fra National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) under tittelen Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks, der det heter:

Vi viser, via et massivt (antall involverte = 689 003) eksperiment på Facebook, at følelsesmessige tilstander kan overføres til andre via emosjonell smitte, slik at folk vil oppleve de samme følelsene uten at de er klar over det. Vi gir eksperimentelle bevis for at emosjonell smitte skjer uten direkte samhandling mellom mennesker (kontakt med en venn som uttrykker en følelse er tilstrekkelig), og i fullstendig fravær av ikke-verbale signaler.

Ikke bare er funnene problematiske, skriver Cartalucci, fordi de illustrerer at Facebook har evnen til å påvirke brukernes følelser uten at de er klar over det gjennom forsiktig manipulering av  nyhetsstrømmer men de invaderende, uetiske metodene som Facebook brukte i eksperimentet er problematiske også.

Blant de tingene Edward Snowden avslørte var at etterretningsorganisasjonen NSA ønsker å bruke overvåking av sosiale medier, ikke bare til å få kjennskap til våre døgnrytmer, vaner, nettverk, steder du oppholder deg, hvor du reiser, med hvem og når, osv, men også for å diskreditere personer slik NSA sjøl beskriver, gjennom å

– Sette ei honningfelle
– Endre foto i sosiale medier
– Skrive falske blogger i en persons navn
– Sende falske eposter/tekster til kolleger, naboer, venner osv.
– Lekke konfidentiell informasjon til selskaper, pressa via blogger
– Poste negativ informasjon i passende fora
– Ødelegge avtaler/ forretningsforbindelser

Vi lever i en verden der 62 multimilliardærer eier mer enn den fattigste halvparten av menneskeheten til sammen og der økonomien først og fremst favoriserer de 0,01% rikeste. For å opprettholde et så ekstremt oligarkisk system har de militære planleggerne skjønt at det ikke er nok å ha avanserte våpen. Det er nødvendig å holde saueflokken i uvitenhet og lære vaktbikkjene hvordan de skal styre sauene akkurat dit de vil.

De 62 rikeste får god plass i en sånn buss. Spørsmålet er bare gvordan man skal få lokket de inn i den...
De 62 rikeste får god plass i en sånn buss. Spørsmålet er bare hvordan man skal få lokket de inn i den…
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


9 KOMMENTARER

 1. Tenk om vi heller hadde fått med oss Pentagon på en «Commons Transition»: http://wiki.commonstransition.org/wiki/Main_Page

  Ettersom Norge ikke lenger har noen enhetskultur annet enn den suburbane, har Pentagon og co. en meget enkel jobb.

  Splitt og hersk, der dette passer. Eller føre sammen de gruppene som best kan styrke denne taktikken. Imens er det eneste folk bryr seg om å beskytte sine suburbane bunkere, hvor de lever sine ikke-liv.

  Men kanskje er situasjonen så ille nå at ikke engang en «Commons Transition» er nok? Kanskje er eneste mulighet å danne en antikollaps-hær? Bloggeren Eivind Berge foreslår dette i sitt siste essay. Uansett om man velger det ene eller det andre, kommer vi nok ingen steder før vi får lurt de 62 rikeste inn på denne bussen og kjørt dem i forvaring på et trygt sted.

  Reposter teksten av Berge:

  «Can industrial civilization be saved?»

  «Imagine if humanity realized that collapse was coming and wanted to do something about it. What, if anything, might work? Here is my suggestion.

  Step 1: Admit that we have a problem with collapse! (Read Our Finite World.)

  Step 2: Form a world government. Declare a summit, form a world alliance and neutralize all resistance immediately. If any major nuclear powers resist, our civilization will probably end right here, but let’s assume they understood the gravity of collapse and went along. Perhaps not all minor countries need to participate — the rest can be left to their own devices as long as they don’t threaten anti-collapse efforts.

  Step 3: With intertribal warfare ended, humanity shall declare war on collapse. Realize that collapse is more formidable and destructive than any other foe, so we need to set aside our cultural differences. What we are facing is just as bad as if an asteroid were on a collision course.

  Step 4: Conscript people to fight in the anti-collapse army. For example, conscript Gail Tverberg as chief systems theorist and Keith Henson as chief engineer.

  Step 5: Anti-collapse forces should control a minimum of all needed ingredients to have an industrial civilization, using violence to enforce operation (but preferably not more than needed). The goal is to allow the system to scale down without losing maximum complexity, so smart people need to figure out what we absolutely need to preserve and leave the rest alone.

  Step 6: Free trade can still exist, but the anti-collapse army must be able to commandeer all resources as needed in order to preserve complexity. Pick some companies more or less randomly in every industry and see to it that they don’t fail, and do the same throughout their entire supply lines. The entire oil industry might as well be nationalized immediately since it will never be profitable again anyway. Countries can also keep their laws and customs as long as they don’t interfere with the war on collapse.

  Step 7: Adopt more sustainable practices going forward. We need to lower our expectations and tolerate the fact that there will be many losers who will perish. Perhaps only soldiers in the anti-collapse army will have adequate nutrition and a good quality of life, but that’s OK as long as we maintain maximum complexity. Stop population growth! All while keeping technological progress or at least not losing our ability to manufacture any amenity that we have now, the preservation of which is the whole point of the war effort to begin with. Nothing lasts forever, but if collapse is delayed beyond our lifetime, consider this plan successful.

  There is no single dictator who can make this plan happen. It doesn’t need happen democratically either, but a lot of important people need to understand collapse and desire to do something about it to put the plan in motion. It is a truism in doomer circles that our economy must grow or die, but I wonder if that is really true if something like this plan were implemented. It might be impossible for social reasons, but I can’t see any thermodynamic reasons for why it can’t work.

  One might object that this will be some horrible dystopia comparable to the worst communist regimes in history, but I have my doubts. If collapse is really imminent due to resource depletion, there won’t be enough resources to oppress people for frivolous reasons, so the only way industrial civilization can live on is if it is concerned with self-preservation rather than insane and wasteful projects of oppression. Having a police state micro-manage people’s behavior complete with mass incarceration will be beyond the power of our civilization going forward. There will be exceptions, but I think most people would simply be left to fend for themselves or starve rather than be oppressed by the state, and that is no worse than what would happen during collapse anyway. The question is only if we want to use our remaining resources to preserve our technological capabilities and a good life for at least some people instead of letting collapse happen without a fight.»

 2. Kjære alle lesere av Steigan!

  Jeg har nettopp lest ferdig et meget oppklarende essay om kapitalismens opphav og fundament.

  – Markets in the next system: http://thenextsystem.org/markets-in-the-next-system/

  Det er dette systemet, det kapitalistiske, som har brakt disse 62 menneskene all denne rikdommen, som de nå benytter til å manipulere oss som en saueflokk, for slik å kunne opprettholde dette systemet.

  Jeg trodde kapitalismen hadde sine røtter i renessansen, men dette er feil. Kapitalismen oppstod som en følge av avviklingen av feudalismen på den engelske landsbygda, hvor denne i neste omgang sammenfalt med industrialismen. Et skjebnens ulykkelige sammentreff.

  Før dette hadde vi markeder uten kapitalisme.

  Vi kan igjen oppnå markeder uten kapitalisme!

  Essayet har fått meg til å forstå at RID-modellen til Terje Bongard kan gi oss dette markedet. Et marked hvor vi selv bestemmer hva vi skal produsere med utgangspunkt i økosystemstjenestene, og hvor vi demokratisk bestemmer produktenes pris basert på deres økologiske fotavtrykk. Prisene avhenger også av hvor stor vår demokratisk bestemte borgerlønn kan være, med utgangspunkt i økosystemtjenestene og tilgjengelige ressurser.

  For de som ennå ikke har lyttet til intervjuet med Bongard hos Levevei, fra før han ble så stygt taklet av Norges forskningsråd, vennligst lytt til denne samtalen!

  – Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati

  Dette intervjuet sammen med essayet jeg anbefaler her, gir samlet en unik helhetsforståelse!

  Vær så snill og kom dere ut av deres suburbane bunkere og ta fatt i kampen mot disse 62 drittsekkene og deres lakeier. Naturligvis ville jeg selv vært en like stor drittsekk var jeg i deres sko, dette ligger i den menneskelige atferdsbiologien. Men RID-modellen til Bongard kan virkelig gi oss en framtid i en verden som er overbefolket, ødelagt og som blir fattigere for hver dag.

  Jeg har kjempet for dette nye økonomiske demokratiet hver dag nå siden jeg leste Terje Bongards bok «Det biologiske mennesket» på spaniaferien høsten 2010. Hvorfor har vi ikke nå en massebevegelse for å implementere RID-modellen? Er dere virkelig så hjernevasket og paralyserte alle sammen av manipuleringen fra fjesboka og massemedia?

  Terje Bongard ser nå ut til å være på bedringens veg taklingen i 2014, og han rapporterer at han har gått i gang med å oversette boka si til engelsk helt på egenhånd!

  Skjerp dere! Les boka til Bongard, lytt til intervjuet og forstå markedet og kapitalismen i dette glimrende essayet!

  Verden balanserer virkelig på kanten av stupet. Gail Tverberg er ingen idiot! La oss vise henne at hun tok feil! At vår sivilisasjons øde ikke var forutbestemt!

 3. Artikkelen kan forøvrig være et lite apropos til med-skribenter her i kommentarfeltet som erfaringsmessig har hatt stor tro på hemmelig, superavansert teknologi som benyttes til tankelesing/ -kontroll og styring.

  Man kan selvfølgelig ikke fullstendig utelukke at det er utviklet virkelig funksjonell og pålitelig teknologi som kan brukes til dette på en helt bokstavelig og presis måte uten målpersonenes viten eller aksept, men enten slikt nå finnes eller ikke, er det i hvert fall «sosiale nettverk-metoden» for informasjonsinnhenting og -redigering, samt vår generelle internettbruk som er tidens tegn i stor målestokk på den fronten.

  Og alt de kan få oss til å rapportere selv i klartekst på ære og samvittighet som en annen daglig selvangivelse, synes de tydeligvis er ekstra stas:

  -Hva tenker du nå?
  -Hva gjør du nå?
  -Hva hører du på nå?
  -Hva føler du nå?
  -Hva drømte du nettopp?

 4. Denne artikkelen til Pål Steigan er livsviktig informasjon. Pentagon bruker tankelesende teknologi på enkeltindivider for å kunne styre denne, det er kjent. Nå bruker de altså psykologiske metoder for gruppeadferd for å kunne styre hele grupper. Det som er viktig for gang stalkere er at de har kunnskaper om dine rutiner i hverdagen. Hvis du bryter en rutine, slik at gang stalkingen blir mislykket den dagen så blir du straffet. Du får høre for eksempel en aggressiv: «Ja, du gjør du som du vil!» fra en agent kamuflert som telefonselger fra en veldelelig organisasjon. En psykologisk profil for en hel gruppe er bare en av drømmene for CIA og Pentagon. Takk Pål!

 5. Kilder skriver, at den tredje verdenskrigen (WW3) begynte i går den 13. februar når Tyrkia begynte sin invasjon av Syria ved Aleppo. NATO har fulle lager av taktiske atommissiler, B61,lagret i Tyrkia (Incirlik) og i Europa inkludert Norge. Flyvåpen F-16 jagerfly er tilpasset til å bære disse atommissilene.
  Hvor mange av disse atommissilene er lagret i Østfold og i Trøndelag vites ikke. I Europa ellers er det 200 stykker (Veterans Today).
  NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg øste av selvsikkerhet, når han i går kunngjorde, at NATO nå ønsker dialog med Russland. Det betyr, at han nå mener, at NATO per i dag er overlegen med atombomber i forhold til Russland og at NATO har nå presset Russland tilstrekkelig for å gå med på en atomkrig.
  Per i dag ser det ut at NATO vil angripe Russland fra Østfold og Trøndelag med B61 atombomber (hver bombe koster $ 28,9 millioner) under midtfaste (19.februar-22.mars) 2016 (mellom kyndelsmesse 2. februar og midtfaste skulle det holdes våpenting for bønder) som first strike.
  NATO har regnet ut, at Putin da vil bombe Finnmark til og med Nordland tilbake til steinalder med sine SATAN (NATO-kode SS-18) atombomber.
  Folkens, skaff dere lynraskt en batteriradio og JOD-tabletter og en håndholdt måler for radioaktiv stråling. Kun boksemat og flaskevann er sikre til påske.
  Illustrasjonsbilde (Veterans Today), B61 taktiske atombomber lagret i en fjellhalle.

 6. «Pentagon vil prøve å lese tankene dine»

  Jo … Men vi prøver jo også etter beste evne å lese Pentagons tanker hele tiden, så jeg antar det er rett og rimelig at de gjør det samme mot oss.

  Når freden bryter ut får vi sette oss ned og gjøre en sammenligning og se hvem som var flinkest. 😉

  • «Jo … Men vi prøver jo også etter beste evne å lese Pentagons tanker hele tiden, så jeg antar det er rett og rimelig at de gjør det samme mot oss.»

   Vi kjører et mer morsomt spill, da det er irrelevant hvilke tanker Pentagon eller andre HADDE, hvis de får utdelt nye ord og begreper å tenke med?

   We’re an empire now, and when we meme, we create our own reality. And while you’re studying that reality — judiciously, as you will — we’ll meme again, creating other new realities, which you can study too, and that’s how things will sort out. We’re history’s memers, and you, all of you, will be left to just study what we do.

   Hadde du levd av å servere bullshit AF, i steden for det sanne evangelium, så hadde du forstått at det ikke er noen vits i å argumentere ærlig med hva du tror er sant, når mostanderen sitter med megafonen, og ikke har noen intensjon om ærlig debatt.

   Hva som er effektivt er å overdrive på de områdene hvor motstanderen lyver, har han begått et drap, beskyld ham for 100, har de tenkt at flyktningene krigen skaper kan hjelpe Europa’s demografiske underskudd, men at de kan selge dette som gale konspirasjonsteorier, beskyld de for å forsøke seg på folkemord, og at demeele.

   Møter du Pentagon-shills, er det USA som står bak folkemordet i Tyskland, da de fremdeles okkupererTyskland og kontrollerer pressen. Disse må da rapportere dette oppover hvorpå Pentagon må svare på påstandene, hvis de ser at de sprer seg.

   Når de får tenkt seg om, så forstår de at dette kan faen ikke USA ha på seg, om Europeerne skulle begynne å se på tsunamigrasjonen som et folkemord, uansett om hva som egentlig er sant. Det første svaret ble feigingvarianten, dvs. de skylder på Putin, men også Merkel ser ut til å få svarteper. Jeg tror også de vil henge seg på Orban, og gi EU skylda.

   Det er skremmende for de med makt når vi har klart å lage hundretusenvis som er absolutt overbevist om at de med makt forsøker å utrydde dem, og at forsøk på informasjonskampanjer om at det er feil, bare får fler til å tro det er riktig, da de med makt ikke kan innrømme at de har løyet om skadene med innvandring for å ikke virke rasistisk og stigmatiserende. Enhver informasjonkampanje de kommer med, vil derfor arve løgner og eufemismer som gjør at de kan torpederes, da de aldri kan snakke åpent om at motstanderen har et poeng, selv om det er overdrevet.

 7. «They’ll get marketed to. Facebook will market you your future before you’ve even gotten there, they’ll use predictive algorithms to figure out what’s your likely future and then try to make that even more likely. They’ll get better at programming you – they’ll reduce your spontaneity. And they can use your face and name to advertise through you, that’s what you’ve agreed to. I didn’t want Facebook to advertise something through me as an influencer where my every act becomes grist to marketing.» – Douglas Rushkoff

  https://blog.p2pfoundation.net/54394-2/2016/02/27

 8. Nytt intervju med en av mine store inspirasjonskilder; Douglas Rushkoff: https://blog.p2pfoundation.net/54394-2/2016/02/27

  Intervjuet er ikke direkte relatert til migrasjon, men gir et innblikk inn i World Economic Forum sin filosofi:

  «The growth trap is the assumption of business that growth and health are the same thing – and I understand how they got back that way – that when you have a debt-based monetary system it has to pay back to the central banks more than was borrowed and that requires growth. So if you have a currency that requires growth in order to have value you’re going to have all these businesses biased towards growth rather than everything else.»

  Disse superrikingene mener ærlig og oppriktig at vekst og helse er en og samme ting! Derfor mener de også ærlig og oppriktig at fri flyt av mennesker og massemigrasjon er til det beste for verdens og menneskers helse, da det utvilsomt er et viktig element for å drive den økonomiske veksten videre.

  Man kan si at de drives av begjær etter mer, men dette er kun en del av sannheten. Det er ikke tvil om at Gates, Soros etc. ser seg selv som menneskehetens velgjørere, ved å være talsmenn og pådrivere for alt som driver den økonomiske veksten til nye høyder. Fri flyt av kapital, varer, tjenester, og MENNESKER, må til for at ikke vekstmotorene skal stoppe opp!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.