Obamas ”State of the union”-tal – lika sanningsenligt som vanligt?

7
Anders Romelsjö
Anders Romelsjö

Denna artikel baseras främst, men inte enbart på en av mig något förkortad artikel av Patrick Martin på Global Research som också publicerats på World Socialist Web Site.


 

Den så kallade ”återhämtningen ” har varit en guldgruva för företagens vinster, aktiekurserna och rikedom samt inkomst av superrika. Utdrag ur den uppdaterade skriften ”USA som världspolis”
• Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1 % hela 93 % av ökningen av ekonomin.
• Dagens Industri rapporterar 29/9 2015 att USA:s 400 rikaste miljardärer har en samlad rekordförmögenhet på över 19 000 miljarder svenska kronor enligt finanstidningen Forbes, lika mycket som hela Brasiliens ekonomi. På fem år har den samlade förmögenheten vuxit med nästa 1 000 miljarder dollar och genomsnittligt på rekordnivån 5,8 miljarder dollar, lika mycket som den sammanlagda kostnaden för de reformer som den svenska regeringen föreslog i årets höstbudget.

obama cartoon
Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %.
-Den genomsnittliga reallönen i USA 1974 var c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
-Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007
Rikedom oxfam-chart
Enligt de flesta sociala index har det amerikanska folket sämre i januari 2016 än när Obama tillträdde sju år sedan. Reallöner för arbetande människor har fallit, sociala tjänster har försämrats, pensionsförmåner har urholkats, och städer som Detroit och San Bernardino har tvingats i konkurs.

Enligt en rapport från National Association of counties (små län) hade 93 % av de 3 069 länen i USA det sämre än före finanskraschen 2008 enligt minst ett av fyra ekonomiska indikatorer: den totala sysselsättningen, arbetslösheten, ekonomin och lokala förhållanden (home values).

I 27 delstater har inte en enda län återhämtat sig helt från den ekonomiska kraschen 2008 och den djupa ekonomiska nedgången som följde. Dessa omfattar stora delstater som Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Missouri, New Jersey, New York och Pennsylvania.
Obama målade dock en bild av stora ekonomiska framsteg.

”Vi är i mitten av den längsta perioden av nya arbetstillfällen i den privata sektorn arbetstillfällen i historien. Mer än 14 miljoner nya arbetstillfällen har tillkommit och arbetslösheten har halverats.”

Presidenten sa inte att återhämtningen efter 2008 är den svagaste som noterats och att den stora majoriteten av de nya arbetstillfällen är låglönejobb och många av dem är deltidsarbeten. Vidare beror nedgången i arbetslösheten främst på att miljontals människor lämnat arbetskraften, eftersom de förlorat allt hopp om att få ett anständigt betalande jobb.
M Roberts recession 2
Obama menar att bilindustrin är en bra symbol för framgång och förklarade att ”den hade haft sina bästa år någonsin.” Detta ”bästa år någonsin” innebar rekordresultat för General Motors, Ford och Fiat-Chrysler, men inte för auto arbetare som producerade dessa vinster.
Reallönerna för bilarbetare har sjunkit kraftigt sedan Obama kom till Vita huset. Då skedde en 50 procent minskning av lönen för alla nyanställda som en del av konkursförfarandet i branschen under 2009. Massivt missnöje bland bilarbetare medförde i slutet av 2015 att man inte accepterade kontraktet mellan Fiat-Chrysler och Nexteer, en stor leverantör och medförde omfattande krav på strejk, som kvävdes av fackföreningen United Auto Workers union.

Presidenten medgav att den ekonomiska ojämlikheten har ökat i USA, men han beskrev det som resultatet av långsiktiga trender som globalisering och automation, och inte av USA:s ekonomiska politik.
Obama menade att han hade reformerat vår hälso- och sjukvårdssystemet genom Obamacare, tagit ett fast grepp om energisektorn och att USA levererat mer vård och för soldater och veteraner. Men detta har inte varit stora framgångar med en urvattnad reform, den miljöförstörande skifferoljebrytningen och försämrade förhållanden för soldaterna.

Obama försökte försvara sin utrikespolitik från kritik, främst från den republikanska högern, där kraven höjs för militär upptrappning i Mellanöstern och angrepp på demokratiska rättigheter hemma föreslås under motivering av kamp mot terrorismen.

Han avvisade beteckningen ”USA som världspolis” (har troligen inte läst vår bok) men skröt ”Förenta staterna är den mäktigaste nationen på jorden. Punkt och slut. Vi spenderar mer på vår militär än de åtta nationer som kommer efter gör tillsammans.”

* Varför har USA då alltfler, över 700 militärbaserna i något hundratal länder?
Han menade att USA tagit ledningen i kampen mot ISIS ”Med nästan 10.000 flyganfall, mot dess ledning, dess olja, deras träningsläger, och deras vapen.” Det är ju ren lögn. ISIS har utvidgat sitt område under de många månader då bara USA & Co bedrev sina flyganfall, där planen ofta återvände utan att ha fällt sina bomber och ibland föregått av varningar med flygblad, enligt New York Times. ISIS och andra terroristgrupper har däremot avgjort trängts tillbaka sedan Ryssland inlett sina mer frekventa flyganfall i samverkan med den syriska armén och dess allierade, som vunnit många små segrar under hösten.

* Berättade han om den minskade friheten också via kraftiga övervakningen av medborgarna i USA av NSA och Patriot Act.
* Om USA:s stöd till Israels apartheidpolitik, till Saudiarabiens ordförandeskap i FN:s människorättsorgan och dess krig i Jemen.
* Stödet till NATO:s förstörelse av Libyen genom kraftigt överskridande av FN-resolution
* Den uteblivna utlovade stängningen av Guantanamo
* Att talibanerna är starkare i Afghanistan än då Obama tillträdde, trots dennes ”surge”
* Den fortsatta sönderslagningen av Irak
* Stödet till statskuppen i Ukraina
* Den kraftiga kärnvapenupprustningen
* Sin kraftiga och aktiva del i drönardödandet av så många civila.

* Alltså: En typisk president i USA, vald aktivt av högst 1/3 av de röstberättigade. Hyllad och aktad av etablissemanget.

intressant.se, ,, , , , , , , , ,, , , , , , ,, ,
Sveriges Radio – Obamas tal WashingtonsBlog Commondreams Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen
Media gör svält till anti-syrisk propaganda Sveriges Radio CNN SvD 9/1

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


7 KOMMENTARER

 1. Amerikansk demokrati er svärt forskjellig fra vårt demokrati. Amerikanere flest vet lite om det som skjer utenfor Amerika. Når vi leser Obamas tale, er det viktig å legge merke til alt han ikke sier. Men det er det få i hjemlandet som kan vite noe om.

 2. Takk for raskt tilsvar på USAs president sitt propagandashow, som de toneangivende media her i Norge bragte videre uten motforestillinger, TV-media i særdeleshet. Riktignok er det folk i USA som vil gjøre supermakten ennå farligere og et verre land å bo i for vanlige arbeidsfok, og for Obama var jo dette også en intern valgkamptale. Men for oss her i Norden, hvor våre statsledere følger USA i tykt og tynt, er det viktig å få korrigert det glansbildet av «the State of the union» og verden for øvrig som nå ble proklamert.

  .

 3. Verdens største svindel er hvitvasking av statlig gjeld, alias QE (1234). NBIM er all in…

  I juni 2010 var USAs samlede statsgjeld på drøyt 13.000 mrd. dollar. Fem år senere (juni 2015) var den på 18.400 mrd dollar. Altså i snitt produserte Ben Bernanke drøyt 1.000 mrd. dollar hvert år i «kvantitative lettelser» populært kalt QE i nevnte periode.

  Den største «gjeldskjøperen» er FED, som kjøper råtne lån fra banken og deres investorer. Dette gjøres med nytrykte sedler og tall til de samme bankene til overkurs, i regnskapet notert som statsgjeld. Et regnskap må man jo ha og vi kaller det QE1. Blanke ark – til banken altså, og det skjer etter at utbytte og bonuser er utbetalt. Neste trekk for å få fart på «markedet» er bankenes kjøp av et papir fra FED som kalles «statsobligasjoner» og i regnskapet noteres dette under «andre utgifter» QE2. Like klok?
  – Altså, banken «kjøper» statsobligasjoner fra sentralbanken – og betalingen blir gjort med lånte penger fra sentralbanken med styringsrente behagelig langt ned, og i dag nesten null.

  I annenhåndsmarkedet blir lånene stort sett benyttet til oppkjøp/fusjoner av foretak bankene med sine investorer selv eier, nå med påslag i renta. Dette gjøres via såkalte syndikatlån eller obligasjonslån mellom de samme aktørerene. Slik vokser pengebingen til investorene som bankene forvalter parallelt med at statsgjelda må økes ytterligere for å betale offentlige tjenester og deres ansattes forbruk av varer og lån, tilbake til de samme bankene og deres investorers foretak som mottar nye statsobligasjoner underveis, notert som QE3 og 4. Phew!

  – For å se helt enkelt på Romelsjös budskap har kontinuitet i økt gjeldstak de siste fem år resultert i at 1.000 mrd av de utstedte 5.000 mrd. dollars i «kvantitative lettelser» har havnet i lomma på denne 1% som ren profitt, og ikke nok med det. Restrerende 99% skal altså dekke profittutaket med kunstig inflasjon på varer som eies av den samme 1% – og til syvende og sist skal de 99% forsøke å dekke opp statsgjelda som forlengst er blitt en utopi. Når så denne hysteriske gjeldsprofittloopen har kommet helt ut av kontroll kommer Nato på besøk. Knock knock, U have done somthin very wrong. Ain`t no democrazy here. You can read it in (our) the news…

  • Dette er jo et mulig ypperlig resymmé av plottet i manuset til en grotesk, satirisk sketsj, Paulsen!

   Det var bare som utgjort at det faktisk er sant alt sammen, og akkurat det er jo aldeles til å klype seg i armen av.

   På den annen side, det er neppe noen som vil begynne å skrike om/ vedkjenne seg opphavsrett til det politiske og finansielle konseptet som ligger innebygget i dette uansett, dersom andre allikevel skulle finne på å produsere en iscenesatt versjon av virkeligheten med flosshatter, snippkjoler, champagne, seddelpresser og pyro. Det kan virke som om vi nok en gang har med den velkjente kunstneriske beskjedenheten å gjøre; disse velsignede manusforfatterne søker frivillig et liv i skyggen fremfor den velgjørende soling i offentlighetens vidunderlige lys de vitterlig kunne bevilget seg dersom de hadde hatt større egoer og markeringsbehov. En forbilledlig holdning fra vår kulturelle elite. Dette innebærer at konseptet straffefritt kan brukes som råvare og utgangspunkt for farse, inntil det en dag plutselig ikke kan det lenger allikevel. Det vil da imidlertid ikke være hverken opphavsretten eller slanking av kulturmidlene som vil være det avgjørende problemet for videre bruk av konseptet. Det vil være noe annet, noe som må håndheves med hård hånd. Manglende demokrati og likestilling innad i ensemblet, f.eks, eller andre uverdige forhold. Makan.

   • Ja det er ille. Håper oppsettet på denne farsen får premiere snart. Ser for meg plakatene allerede ^^ (huff)
    New scenes from «The Absolute Horror Theater» and their famous doll makers – Creators of the bloodiest circus you’ve ever seen. The unbeatable all-time high grotesque farce ever – coming soon to a theater nearby you.
    ***—- THE TRUTH —-***
    Also starring: Board of directors – Manhatten corp

   • Fata Morgana-pyramider kollapser ikke siden utsteder av monopol(leke)penger gjøres av monopolisten selv – som i dette tilfelle er USD. Men her må man passe på å være selvforsynt, hvis ikke går det rett i uløkka om energireserver og andre ressurser skulle være noe knapp. Har man måttet handle russisk gass med dollar, ja da skulle du sett på hyperinflasjon ^^. Derfor er det så viktig å spise seg inn i «post-sovjetiske» markeder med bestikkelser, og få kastet Assad til våre ulver. Skulle insolvens og nedbetaling/mislighold av gjeld være tema, ja da har vi alle forlengst møttes på fattighuset…

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.