En klimaavtale for de rike til skade for de fattige?

19

Klimaavtalen i Paris bllir hyllet i mediene og av politikerne. «Klimaavtalen i Paris viser hva som er mulig når verden står samlet,» sier USAs president Barack Obama om avtalen som ble klar i Paris lørdag. Og det er jo et signal til alle de andre om at nå kan de klappe. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sprettet sjampanjen etter at klimaavtalen kom i havn i Paris, skriver NRK, som også kan melde at Erna Solberg er kjempeglad.

Men med alle slike avtaler gjelder prinsippet om at djevelen ligger i detaljene. Det påstås at avtalen vil føre til at den globale oppvarminga vil kunne holdes under 1,5 grader. Siden et slikt mål forutsetter at praktisk talt alle utslipp må stoppe nå, tillater jeg meg å tvile på det.

Tim Gore, som er talsperson for Oxfam, ser riktignok avtalen som en framgang, men han advarer mot at den kan betyr at det er de rika landa som igjen har løpt fra ansvaret og veltet byrdene over på de fattige landa.

Azeb Girmai fra Etiopia klarte ikke å dele toppolitikernes begeistring. Som representant for et av verdens fattigste land, sa hun: «Today I would say is the saddest day for all the vulnerable people in the world.»

Ved første øyekast ser det ut til at det nok en gang er de rike landa som har trukket det langste strået. Det ser ut til at de vil få spillerom til å ignorere det de måtte ønske å ignorere. Derimot vil utviklingslanda bli rammet. De vil ikke lenger kunne bestemme sin energimiks slik det passer best for dem for å sørge for økonomisk utvikling. For dem blir det derfor vanskeligere og dyrere å få til en økonomisk utvikling. De rike landa, derimot, som har stått for mesteparten av det historiske utslippet, har sørget for å slippe unna kravene om kompensasjon.

Som James Hanson skriver, the U.K., U.S., and Germany «have per capita responsibilities exceeding the responsibilities of China and India by almost a factor of 10.»

Sara Shaw, koordinator fra Friends of the Earth, sier: Rich countries have moved the goal posts so far that we are left with a sham of a deal in Paris. Through piecemeal pledges and bullying tactics, rich countries have pushed through a very bad deal.

Det avtalen nokså sikkert har sørget for, er som DWN skriver, at «Energi blir et luksusgode.» Nettavisa mener at avtalen med sikkerhet vil føre til mer fattigdom, mer sosial uro og nye store migrasjonsbølger.

Når man hører hvem som applauderer og hvem som er skeptiske, lyder dette ikke som noen urimelig antakelse. Jeg vil prøve å komme tilbake til ytterligere kommentarer når jeg får lest dokumentene og analysert kritikken.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


19 KOMMENTARER

 1. Det er å banne i kirka, men…..
  Hva nå om det IKKE er CO2-utslippene som er den drivende faktor i vær-variasjonene vi ser?
  Jeg minner om at dette fremdeles er en teori, og at det er tvilsom politikkk å skattelegge etter en ikke uomtvistelig bevist teori.

  Om vi sier at den perioden vi har skriftlige overleveringer er det vi kaller historisk tid, har det faktisk vært varmere, mer enn de fryktede to grader varmere i historisk tid enn det vi ser nå, og selv om det var lokale variasjoner var endringen global…..

  I den sammenheng bør det være interessant å se nærmere på de store latinamerikanske rikene, som mest sannsynlig døde ut pga klimaforandringer – massive tørkeperioder. FN’s klimapanel driver ingen klimaforskning, det er en reint politisk organisasjon hvor man kommer fram til tekster etter forhandlinger, eller politisk konsensus, neppe en beroligende «forskningsmetode».

  • Du må skille klinten og hveten her. Klimaforskerne gjør forsåvidt en god jobb, selv om modellene deres ikke er pålitelige fordi de ikke har bygd inn en deflasjonær kollaps i dem. En deflasjonær kollaps vil selvsagt tilsi at vi klarer togradersmålet, og at denne kommer er uomtvistelig. Da vil vi lure på hvorfor vi var så opptatt av klima. Men som Gail sier, overlever 1 million mennesker deflasjonskollapsen er det en stor seier for menneskeheten!

   Utover dette er modellene basert på den beste forskning, og jeg har like mye tillit til disse som forskerne innen flyindustrien. Men de politiske løsningene går på tvers av denne forskningen. Ugo Bardi beskriver motsetningene godt.

   – How to build a safe plane according to the COP21 in Paris: http://cassandralegacy.blogspot.no/2015/12/how-to-build-safe-plane-according-to.html

   «Several years of work with materials for turbine engines have taught me how careful is the aerospace industry about the safety of their products. Of course, nobody wants to think about planes crashing, not even aerospace engineers, but they must. There is no such thing as an «alarmist» in the aerospace industry. So, the industry is extremely conservative and careful; nothing goes inside a plane unless it has passed rigorous tests and having been conclusively demonstrated to be safe and conforming to the specifics. That is what makes planes one of the safest existing transportation systems.

   Now, imagine now to handle the management of the earth’s climate to aerospace engineers. They would quickly understand that the earth’s ecosystem can crash; meaning that it can warm up out of control as the result of the build-up of greenhouse gases in the atmosphere. And that can kill almost everything on the planet: it has happened in the past and there is no reason to believe it is impossible now. That would be the equivalent of a major plane crash; as they say in the industry a «hull loss.» So, if the planet were a plane, it would have to be immediately grounded. Safety dictates that we should stop burning fossil fuels from now.

   Unfortunately, it seems that the rules that hold for the aerospace industry are not valid when it is question of managing the earth’s atmosphere. Let’s suppose that a plane were to be built by the methods used in Paris.

   How to build a safe plane according to the methods used in the COP21 in Paris.

   1. A large group of politicians and bureaucrats convenes in a city in order to decide the specifics of the plane. Aerospace engineers provide advice, but they are not the ones responsible for the decisions made.

   2. Those engineers who worry that the plane could crash are branded as «alarmists» and removed from the design process. Politicians not attending the conference declare that it is impossible that any plane can ever crash and that all the worries about planes crashing are only the result of aerospace engineers lobbying for fat research grants.

   3. The specifics of the plane, speed, range, size, etc, are decided by a debate among politicians, while grassroots activists march in the streets asking for better planes.

   4. No one designs the plane, Contractors provide their own specifics for each subsystem (wings, engine, control system,etc) in total autonomy. Nobody can say whether these subsystems will work together and whether the result will be a plane that can fly.

   5. The management of the conference has no power to modify the proposals of the contractors, nor to make sure that the specifics that have been listed will actually be met once the subsystems are delivered for assemblage.

   6. The conference is concluded with the politicians declaring that the plane will fly.

   7. The first test flight will be performed with the plane fully loaded with passengers.»

 2. «Når man hører hvem som applauderer og hvem som er skeptiske, lyder dette ikke som noen urimelig antakelse. Jeg vil prøve å komme tilbake til ytterligere kommentarer når jeg får lest dokumentene og analysert kritikken».

  Etter min mening er du inne på noe meget viktig her.

  Regner med at du er kjent med dette Videoklippet fra den første konferansen i Rio de Janeiro 1992. Der fremsettes en del fakta og påstander, som muligens kan gi noen ledetråder for å finne svaret.

  https://www.youtube.com/watch?v=AOyRMz3-zpU

 3. Det er fascinerende hvordan man mener å kunne styre og forutse fremtidens klima så presist.

  «Det påstås at avtalen vil føre til at den globale oppvarminga vil kunne holdes under 1,5 grader.»

  Samtidig greier ikke Norsk Meteorologisk Institutt å forutse morgendagens vær, eller været og temperaturen i ettermiddag. «Men klima er noe annet enn vær,» sier du. For «klima handler om langsiktige trender, og ikke enkeltdager.» Vel, de langsiktige trendene består også bare av enkeltdager som akkumuleres over tid. Kan man ikke forutse enkeltdagene, kan man heller ikke forutse trenden.

  Ingen vet med sikkerhet hvordan fremtidens klima blir. Det vi vet om fortidens klima er at det har vært ustabilt. I mesteparten av jordas historie har klimaet vært vesentlig varmere enn nå, selv om det ikke eksisterte noen mennesker. Menneskelig påvirkning på klimaet er minimal sammenlignet med påvirkningen fra sola. Det er i all hovedsak solaktiviteten som har skapt vekslende istider og varme perioder. Nå er vi inne i en ganske kjølig periode, og det var en liten istid på 16- og 1700-tallet. Et stort vulkanutbrudd kan føre til en vulkansk vinter som igjen kan gi oss en liten istid, og dette kan ikke forutses.

  Jeg vet hvem som står bak klimasvindelen, og jeg vet hva agendaen deres er. Dette handler om sentralisering av makt. Det handler om en overnasjonal regjering, en verdensregjering som skal frata nasjonene deres suverenitet. En liten elite som skal kreve inn karbonskatter og karbonavgifter. En liten og svært mektig elite som skal drive med klimakvotehandel for å berike seg selv. Mediene er eid av denne eliten, og derfor pusher mediene klimasvindelen så hardt.

  (Ja, jeg har lagt merke til at vi har hatt noen milde vintre her i Norge de siste årene. Jeg benekter det ikke, men jeg tror den menneskelige påvirkningen på klimaet er minimal sammenlignet med solas påvirkning, samt en del andre faktorer som er utenfor menneskelig kontroll.)

  • «Men 97 % av klimaforskerne er jo enige! Det er full konsensus!»

   Før Einstein var 100 % av fysikerne enige om at Newton hadde helt rett. Før kvantefysikerne kom på banen, var alle fysikere enige om at en gitt partikkel bare kunne befinne seg på ett sted på én og samme tid. Så fikk man dobbeltspalteeksperimentet, og så oppdaget man kvantesammenfiltring, osv. Vitenskapen er alltid i utvikling.

   At det angivelig er tilnærmet konsensus blant klimaforskere, betyr bare at de fleste klimaforskere er redde for å miste jobben. Man kan ikke klandre dem. Det er naturlig å ville sikre seg en inntekt for å kunne brødfø seg selv og ens familie, så da produserer klimaforskerne naturligvis den forskningen oppdragsgiverne deres vil ha. De starter med det premiss at det foreligger en menneskeskapt global oppvarming, og alle data de samler inn tas til inntekt for denne hypotesen. Samler de inn noe ubeleilig data som ikke helt passer inn i modellen, er det bare å ignorere denne dataen, eller eventuelt tilpasse den til modellen IPCC har skapt. De færreste klimaforskere tør å ta til motmæle mot konsensusen; de frykter konsekvensene.

  • Seriøs research tyder på at du har helt rett.

   La meg tillate meg å legge til en par ting.

   Denne eliten en sykelig opptatt av «population reduction» og «population control». Beskatning av CO2 er et ideelt middel i denne forbindelse, i det det millioner av fattige kommer til å sulte ihjel som følge av dyrere mat.

   Når det gjelder for eliten å berike seg, er det også interessant å merke seg at de kontrollerer Verdens Banksystemer. Gjennom disse, kan beløpene det dreier seg om sannsynligvis gires opp til svimlende beløp.

  • Jeg er i den generelle konspiranoiaens navn mer enn mottakelig for teorier om klimasvindel. Den passer godt inn i verdensregjeringsbildet. Men jeg synes også det er skikkelig vanskelig å være helt sikker på det ene eller det andre, så det er jeg ikke enda.

   Men helt uavhengig av fasiten jeg ikke påberoper meg å kjenne, må jeg få si at det faktisk er temmelig viktig for alle parter i en diskusjon å ikke støtte seg på vitenskapelig ugyldige argumenter, og du trekker dessverre inn ett slikt i ditt resonnement:

   «Samtidig greier ikke Norsk Meteorologisk Institutt å forutse morgendagens vær, eller været og temperaturen i ettermiddag. «Men klima er noe annet enn vær,» sier du. For «klima handler om langsiktige trender, og ikke enkeltdager.» Vel, de langsiktige trendene består også bare av enkeltdager som akkumuleres over tid. Kan man ikke forutse enkeltdagene, kan man heller ikke forutse trenden.»

   Jeg skal ikke her gå dypt inn i metoder og modeller innen statistikk og sannsynlighetsberegning, det har jeg ikke engang forutsetninger for. Men det finnes enorme matematiske fagfelt der nettopp beregning av tendenser uten eksakt forutsigelse av enkeltbegivenheter er et kjerneområde. Et superenkelt hverdagseksempel på de store talls lov er terningkast: Man kan aldri forutsi hva neste kast vil gi, men man vet allikevel at resultatene på lang sikt vil fordele seg jevnt over alle de seks mulighetene. Det er derimot ikke mulig å forutsi utfra denne overordnede tendensen hva neste kast vil gi.

 4. «… som DWN skriver, at«Energi blir et luksusgode.» Nettavisa mener at avtalen med sikkerhet vil føre til mer fattigdom, mer sosial uro og nye store migrasjonsbølger.» Helt, helt riktig. I tillegg vil det øke arbeidsløsheten og hindre fri bevegelse (da det vil mangle drivstoff), samt ytterligere sentralisering.

 5. Det er en kjent sak at eliten vil bruke klima løgnen som et verktøy for å tvinge frem en verdenregjering, målet er å bruke EU som mal, først så lager man noen lover som alle verdens land er forpliktet til å underkaste seg og så følger man på med nye og nye lover, direktiver, traktater etc som vil føre frem til et globalt plutokrati som EU, maktoverføringen fra enkeltindividet og over til Brussel og NY skjer i rekordfart om dagen, i Europa ser vi stadig nye land innfører unntakstilstander og i USA er de helt maniske etter å innføre våpenkontroll slik vi har sett alla diktatorer i historien har innført like i forkant av store folkemord.

  Folk flest sitter forsatt og snorker på en sofa med en fjernkontroll i rompa og doper seg ned på såper og sport, motviljen med å engasjere seg i egen og barnas fremtid kommer til å bli Europas undergang. 2016 kommer til å bli alt annet enn kjedelig.

 6. […] a href=”” target=”_blank”>Pål Steigan 13/12 SvD Klimatkonferensen Jordens vänner New York Times 11/12 Blogginlägg 30/11 DN 13/12 Regeringen om klimatmötet inför klimatmötet SvT Dagens Industri 12/12 DN Debatt 2/11 -Kyotoprotokollet direkt skadligt DN 2/11 – förslag från professor L Nilsson DN 27/10 Jens Holm DN 26/10 DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö […]

 7. Det eneste konkrete jeg kan se I klimatoppmøtet er at man har vedtatt å bevilge 100 milliarder årlig til akademikerne som står bak denne fiktive problemstillingen. Og hvem må betale? Samtidig pågår hemmelige forhandlinger om å låse oss til fascistiske idealer gjennom TISA. Slikt sett er avtalen I Paris verdiløs. Politikere er ikke lenger representanter, de selger våre felles verdier og håper å slippe å bli stilt til ansvar.

 8. TTIP and climate talks — how big polluters are hijacking the world’s climate future

  Already shared the video? Then please sign the petition to stop TTIP if you haven’t already.

  2015 is set to be the warmest year on record. People around the world are suffering deadly floods, bitter droughts, and raging forest fires like never before. One thing is clear: We desperately need to take action against climate change.

  But in the struggle for our planet’s future we are facing powerful opponents: Big polluters like ExxonMobil and Shell are lobbying hard behind closed doors to ensure that politicians will allow them to carry on business as usual, no matter what the consequences are.

  And now they are about to score their biggest coup yet: TTIP.

  Years of public pressure has pushed corporations like Nestlé and Unilever to publicly support climate action. But even these companies are still part of the problem, funding lobby groups to work in the shadows for them on dodgy deals like TTIP.

  That is why together with corporate watchdog Corporate Europe Observatory we’ve produced this video exposing how lobby groups are pushing their agenda with TTIP and international climate talks.

  The more people know about their agenda, the more we can force corporations like Unilever to stop supporting «TTI»:http://action.sumofus.org/a/ttip-climate-video/?sub=tw

 9. Eliten er sannsynligvis like opptatt av å redde kloden, som de var for å redde Detroit etter å ha flyttet all produksjon til lavkostland.

  Det virker som om menneskeheten er inne i et paradigmeskifte, der mennskelige ressurser, som tidligere var et aktivum, nå går over til å bli en forpliktelse. Neste fase av automatisering vil innebære utstrakt bruk av robotteknologi, helt opp til at roboter utvikler og produserer nye roboter, med tilsvarende lite å gjøre for oss andre.

  Dette innebærer at vi, slik eliten velger å se det, ikke har for få arbeidsplasser – nei vi har for mange (overflødige) mennesker.

  Strategien enkel: Færre fødseler, mere krig, sykdom, sult og død.

  Taktikken er efektiv: Gift i luft (Chemtrails), mat (GMO) og vann (Fluor), giftige vaksiner, dyrere mat og livsnødvendigheter, fri abort, homoseksualitet, flere dobbeltarbeidende foreldre…. Samtidig som befolkningen behandles som flokkdyr og holdes uvitende gjennom propaganda, underholdning og et veltilpasset undervisningssystem.

  Det hele i regi av en liten, mektig elite, som sannsynligvis gjennom sin tilknytning til det occulte, ikke lenger har kontroll over egne handlinger, men drives av onde krefter, eller av «The evel one». Fri oss fra «den onde», er sannsynligvis er en mere korrekt oversettelse av Bibelen enn fri oss fra «det onde».

  Så hvordan kan man se for seg en suksessfull kamp mot djevelen? Det er vel en utfordring for selv våre mest oppegående intellektuelle ressursser.

  Mye tyder på at «It´s going by the Book» – slik Johnny Cash predikerte allerede i 1991…

  https://www.youtube.com/watch?v=VEyujOSEexM

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.